Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Paskaitų skyrelyje dabar galite pasiklausyti į lietuvių kalbą verstų Prabhupādos paskaitų. Laikui bėgant įdėsime vis daugiau naujų vertimų.

Prabhupada apie vyrus ir moteris

“Džadurani atvyko aplankyti Šrilos Prabhupados prie New Džersio pakrantės ir kalbėdamasi su ja aš supratau, kad ji buvo sunerimusi. Ji jautė, kad negali padaryti ryškesnės dvasinės pažangos, nes yra moteris. Tai buvo nauja informacija ir kai kurie vaikinai iš jos tyčiojosi; naujai nusiskutę brahmačiariai šaipėsi iš jos ir, todėl ji buvo truputį nusiminusi. Po to kai ji išėjo, aš paminėjau Šrilai Prabhupadai, kad Džadurani dėl viso to buvo nusiminusi. Ją nuvylė ką tik nusiskutusių brahmačiarių pokalbiai. Šrilos Prabhupados akys išsiplėtė ir jis tarė: “Kas čia dabar? Kodėl jie taip kalba? Džadurani yra labiau pažengusi už juos visus. Jie to nežino.” Jis pabrėždamas pamojavo savo ranka.” (Iš Govindos dasi atsiminimų)

 

“Dvasiškai pažengę vyrai ir moterys yra lygūs.” Čikago, pokalbis po spaudos konferencijos 1975 07 09.

 

“Kai vyrai ir moterys galvoja apie tai, kas susiję su Krišna, jie yra lygūs.” Atvykimo paskaita, Filadelfija, 1975 07 11

 

klausimai iš Jaiva dharmos

Jaiva dharma 6 skyrius - Nitya dharma, kasta ir rasė

Ar jāti, arba kasta yra nitya (nekintama)?

Jāti (kasta, rūšis) yra nekintama, bet tai nurodo į gyvybės rūšį ar skirtumus tarp jų. Skirtumas tarp žmonių kastų yra nepastovus, jis yra sugalvotas pažymėti įvairias tautas, rases ir t.t. nors yra tik viena jāti žmonėms.

Kaip musulmonas gali tapti vaišnavu ir kaip vaišnavai gali bendrauti su musulmonais?

Musulmonai negali atlikti pareigų varnašrama dharmoje, nes jų gimimas diskvalifikuoja juos, bet jie gali dalyvauti bhakti praktikoje, nes visos gyvos būtybės yra kvalifikuotos praktikuoti vaiṣṇava dharmą.

Anapus varnašramos esantis žmogus turi visą teisę praktikuoti bhakti, tai skelbia visos šāstros.

Śrīmad Bhagavad-Gītā (9.32):
māṁ hi pārtha vyapāśritya ye ‘pi syuh pāpa-yonayah
striyo vaiśyās tathā śūdrās te ‘pi yānti parāṁ gatim

Skanda Purāṇa,Kāśī-khanda (21.63):
brāhmanaḥ kṣatriyo vaiśyah śūdro vā yadi vetaraḥ
viṣṇu-bhakti-samāyukto jñeyah sarvottamaś ca saḥ

Nāradīya Purāṇa.
śvapaco ‘pi mahīpāla viṣṇu-bhakto dvijādhikaḥ
viṣṇu-bhakti-vihīno yo yatiś ca śvapacādhikaḥ

 

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS


9 dalis, 8 skyrius

 

"Prakeikimas"

05/0
7/08 - 12/07/08

Bhaktai buvo pakilios nuotaikos po didžiai pasisekusio fesivalio paplūdimyje. Kitą dieną nuvažiavome į Mžežyną, ten turėjo vykti kita mūsų programa. Keletas bhaktų paklausė manęs, ar negalėtume išeiti dainuoti anksčiau, nei paprastai.

Nusišypsojau.

- Pataupykite savo energiją, - pasakiau. – Prieš akis mums dar 43 festivaliai.  

Niekuomet per metus mes nedirbame taip sunkiai tokį ilgą laiką. Beveik du mėnesius rengiame didžiulius festivalius kiekvieną savaitės dieną, išskyrus pirmadienį. Kitose vietose bhaktams reikia keletos dienų atsigauti po Ratha-jatros ar Gaura-purnimos, tačiau ture diena po dienos vyksta didžiuliai festivaliai.

 

apie Tulasi

                                         

ŠRIMATI TULASI DEVI

 

Tulasi yra visos atsidavimo tarnybos veiklos esmė. Jos lapai, žiedai, žievė, šakos, kamienas ir jos šešėlis yra visiškai dvasiniai. Tas kuris užsitepa žemės nuo tulasi medelio šaknų ant savo kūno ir garbina Dievybę, gauna rezultatą tarsi būtų garbinęs kas dieną 100 dienų.

Tas kuris prisiartina prie namo ar sodo, kur auga tulasi medelis jis išsivaduoja nuo visų nuodėmingų reakcijų, įskaitant ir brahmano nužudymą.

Viešpats Krišna laimingai gyvena namuose ar mieste ar miške, kur yra Tulasi devi.

Viešpats Krišna ir pusdieviai gyvena tuose namuose, kur yra žemė nuo Tulasi medelio.

Tas, kuris garbina Viešpatį Krišną Tulasi lapeliais, išvaduoja savo protėvius nuo gimimų ir mirčių karalystės.

Tas, kuris įdeda į savo burną ar ant savo galvos uždeda Tulasi, pasiūlytų Krišnai lapelį, pasiekia Viešpaties Krišnos buveinę.

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

K

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

Šrila Indradjumna Svamis, 9 DALIS, 14 SKYRIUS


"Geri ir tikintys"
22/08/08 - 24/08/08

Po Lenkijos turo vieną dieną pailsėjau Varšuvoje ir po to išskridau į Maskvą, ten susitikau su savo mokiniu Utama-šloka das. Tą pačią dieną susiruošėme skrydžiui į Irkutską, rytinį Sibirą, dalyvauti bhaktų festivalyje.

Nors po komunistinės santvarkos žlugimo 1990 metais Rusijoje daug kas pasikeitė, kai kurie dalykai, pavyzdžiui lėktuvas, kuriuo skridome, išliko tokie pat. Tupolev Tu-154 dešimtmečius buvo pagrindinis Rusijos keleivinis lėktuvas. Jis labiau panašus į autobusą, nei į lėktuvą. Jo tvirta konstrukcija leidžia jam leistis ant neasfaltuoto, žvyruoto lauko, bet ilgi skrydžiai tampa gana asketiški.

Norėdami palengvinti mano kelionę, bhaktai septynių valandų skrydžiui nupirko verslo klasės bilietą, tačiau vienintelis skirtumas tarp verslo ir ekonominės klasės buvo užuolaida, skirianti šiuos skyrius.

 

kita Varsana Swamio paskaita, nereali

paklausykit

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS 

 

Šrila Indradjumna Svamis                                                                                                             9 dalis, 4 skyrius


"Taksisto išmintis"09/04/08

 

 

 

Vieną dieną Gadadhara Pandit das ir aš pasinaudojome galimybe, kad esame Niujorke ir nusprendėme nupirkti garso aparatūrą festivalių turui Lenkijoje. Po keletos valandų pastebėjau, kad darosi vėlu.


- Jau beveik penkios vakaro, - pasakiau. - Jei norime spėti į vakaro programą šventykloje, mums reikia paskubėti. Pasigaukime taksi.


Kai stovėjome ant gatvės kampo bandydami susistabdyti taksi, pasisukau į Gadadharą:

         Turiu keletą klausimų apie Niujorką kitam savo dienoraščio skyriui, - pasakiau.

          Taksistas galėtų būti tinkamas žmogus paklausti.


- Ši mintis skamba gražiai, - pasakiau, - tik nesitikiu, kad jis žinos daugiau, nei kai kurias turistų lankomas vietas.


 

Šri Krišna Džanmaštami

Brangūs Bhaktai,

    Rugsėjo 2 d. yra Šri Krišnos apsireiškimo diena - Šri Krišna Džanmaštami.

   Bhagavad gitoje (4.9) Pats Krišna pažada: „Tas, kuris žino apie transcendentinę Mano apsireiškimų ir žygių prigimtį, palikęs šį kūną nebegims materialiame pasaulyje, bet keliaus į Mano amžiną buveinę, o Ardžuna.“
   Šia proga šventykloje organizuojama labai didelė ir graži šventė.
Mums reikalinga visų jūsų pagalba, nes tik darydami viską kartu, vardan vieno tikslo - patenkinti Viešpatį, galėsime padaryti tai gerai ir taikiai. Todėl labai visų prašome pagal galimybes prisidėti prie šventės paruošimo.
 

Varšana Svamio paskaita

Labai labai graži JM Varšana swamio paskaita lietuvių kalba:)

 

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS


                                                  

                                   

6 Dalis, 20 skyrius

Šrila Indradjumna Svamis

Lapkričio 9 - 15, 2005

 

“Praeitis, dabartis ir ateitis”


Prieš išvykdamas iš Vrindavano į Vakarus, papasakojau Šri Prahladui, kad norėjau gauti įžymiosios Radžastano Dievybės Šri Nathadži daršaną. Dievybę ant Govardhano kalvos rado didis bhakta Madhavanedra Puris daugiau nei prieš
500 metų, prieš apsireiškiant Viešpačiui Čaitanjai Mahaprabhu. Vėliau Dievybė buvo perkelta iš Vrindavano į Nathadvarą, netoli nuo dabartinio miesto Udaipuro.

 

“Būtų nuostabu, - pasakė Šri Prahladas. – O tuo pačiu galėtume aplankyti įžymųjį astrologą, gyvenantį kelios valandos gilyn į dykumą. Jį vadina Brighu, nes pranašauja ateitį pagal Brighu Samhitą”.

 

“Ar jis iš tiesų gali išpranašauti ateitį? – paklausiau.


“O taip, - atsakė Šri Prahladas. – Brighu Samhitos mokslas vis dar gyvas. Šrila Prabhupada tai patvirtino. Dvapara jugos pabaigoje Brighu munis susirūpino, kad daugelis Kali jugos astrologų bus nekvalifikuoti, taigi jis užrašė kiekvieno horoskopą ir įtraukė praeitą, dabartinį ir kitą gyvenimus”.

 

Bhakti Čaitanja Svamio paskaita Muzikos akademijoje

Prašome pasiklausyti Jo Šventenybės Bhakti Čaitanja Svamio paskaitos Muzikos ir Teatro Akademijoje.

 

 

Labai sena TV laida apie vegetarizmą

Siūlome pažiūrėti seną televizijos laidą apie vegetarizmą, kurią kažkada rodė LRT2 televizija. Šitą nuorodą pasiūlė Džagadananda prabhu. Dėkojame jam. Vaizdas paspaudus mygtuką.

 

Žymiausi žmonės, pradėję savo karjerą sulaukę 50 ir daugiau

CNN straipsnyje (nuoroda pateikta žemiau) kalbama apie 10 žymiausių asmenybių Vakaruose, kurie pradėjo savo karjerą jau sulaukę pagarbaus amžiaus - 50 metų ir daugiau. Pateiktame sąraše Šrila Prabhupada paminėtas 7-oje vietoje. Apie jį sakoma:

7. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Harė Krišna judėjimo įkūrėjas buvo 69 metų amžiaus, kai įkūrė Tarptautinę Krišnos sąmonės Bendriją.

Savo gimtojoje Indijoje, Kalkutoje, Prabhupada buvo chemikas ir sanskrito mokslininkas, bet 1965 metais jis atvyko į Niujorką turėdamas tik penkiasdešimt dolerių, cimbolų porą ir norą paskleisti Viešpaties Krišnos mokymą.

Prabhupada pradėjo kukliai, sėdėdamas ant šaligatvio East Village ir giedodamas, bet mirties metu 1977 metais legionai jo pasekėjų buvo skaičiuojami tūkstančiais.

Originalus straipsnis:

http://edition.cnn.com/2010/LIVING/worklife/05/16/mf.famous.career.after.50/index.html?iref=allsearch

 

Niranjana Swamio kirtanas

 

Šivarama Svamio kirtanai

 

 

 

 

Garuda ir Jamaradža

Kailaso kalno aukštybėse yra Šivos, naikinimo Viešpaties buveinė. Vieną vakarą Višnu, kuris atsakingas už kosminės tvarkos palaikymą, atėjo pamatyti Šivą. Jis paliko prie įėjimo Garudą, pusiau žmogaus, pusiau erelio darinį, tarnaujantį Jo nešėju.

Garuda sėdėjo vienas, stebėdamas natūralų vietovės puošnumą. Staiga jo akys užkliuvo ties nuostabia būtybe, mažu paukšteliu, kuris sėdėjo ant arkos, gaubiančios įėjimą į Šivos buveinę. Garuda garsiai nusistebėjo: „Koks nuostabus yra šis kūrinys! Tas kuris sukūrė šiuos didingus kalnus, sukūrė taip pat ir šį mažą paukštelį – abu jie atrodo vienodai nuostabūs.“

Kaip tik tuo metu pro šalį prajojo mirties dievas Jama, ketinęs susitikti su Šiva. Jojant pro arką, jo akys nukrypo į paukštelį, jo antakiai ironiškai pakilo. Po to jis nukreipė akis nuo paukščio ir pranyko viduje.

 

Dvasinė kultūra

JŠ Radhanatha Svamis Maharadža

Kultūra nėra tai, ką sukuria mūsų protas ar vaizduotė. Dvasinė kultūra reiškia, kad ji atitinka tradicijas, kurias nuo neatmenamų laikų patikrino ir įrodė didieji ačarjos. Ir tokia dvasinė kultūra yra visuomet priešaky. Ne kartais. Ne tik sekmadieniais. Ne tik per brahma muhurta valandas. Visuomet svarbi. Tai yra ašramas ir kiekviena civilizuota žmogiška būtybė turi gyventi ašrame. Faktiškai, pagal varnašrama dharmos sistemą, kurią įkūrė Pats Krišna – catur varnyam maya srstam –ar žmogus būtų brahmačiaris, grihastha, vanaprastha ar sanjasis, jis visuomet turi gyventi ašrame. Faktiškai, kiekviena iš šių gyvenimo pakopų yra vadinama ašramu. Brahmačiari ašrama. Grihastha ašrama. Vanaprastha ašrama. Sanjasa ašrama. Nėra taip, kad tik brahmačiariai gyvena ašrame, o grihasthos gyvena namuose, ir tai suteikia grihasthoms galimybę daryti tai, ką jie nori – kadangi, jie galų gale grihasthos ir todėl negali gyventi ašrame. Toks mąstymas ne grihasthoms. Tai vadinama grihamedhi.

Grihamedhi nėra ašramas. Grihamedhi reiškia gyventi namuose be dvasinės kultūros priešaky. Tai vadinama grihamedhi. Net jei žmogus yra dorybės gunoje, labai dosnus, malonus kitiems, suteikia vaikams gerą išsilavinimą, kol dvasinė kultūra nėra visuomet priešaky, jie yra grihamedhi. Jie gyvena iliuzijoje. Jie gyvena gyvenimą, kur vyrauja pavydas, nes tai nesusiję su teisingu supratimu apie Krišną ir Krišna bhakti. Kai mūsų namai tampa ašramu, kai mūsų namai yra vieta, kur dvasinė kultūra visuomet priešaky, tada mes galime vadinti save grihastha.

 

Vaišnaviška tilaka ir musulmonas

Kartą buvo gamykla, kurioje dirbo vieni indai ir jie beveik visi buvo vaišnavai. Jiems buvo suteikta laisvė, todėl jie dirbdavo užsidėję tilakas ir nesibijojo rodyti kitų savo tikėjimo simbolių. Tačiau praėjo kiek laiko, pasikeitė gamyklos administracija, o savininku tapo musulmonas. Perimdamas verslą musulmonas paskelbė, kad jis neleis darbininkams ateiti į darbą su vaišnavų tilakomis. Dauguma darbuotojų pakluso ir nustatytą dieną pasirodė darbe be tilakos. Tačiau vienas darbuotojas nusprendė pasinaudoti galimybe ir pasikliauti Krišna. Taigi, jis nuėjo į darbą su ryškia balta vaišnavo tilaka. Pamatęs susirinkusius darbuotojus musulmonas savininkas tarė: “Šis vaišnavas, dėvintis tilaką yra labai drąsus. Jis gali toliau nešioti tilaką darbe. Tačiau visiems kitiems tai draudžiama.”

Pamokymas: Mes nebūtinai turime atsisakyti vaišnaviškos kultūros iš baimės prieš kitus. Jei norime patirti sėkmę dvasiniame gyvenime, privalome būti drąsūs.

 

ši muzika labai graži

                                                     

Šrilos Prabhupados veiksmai buvo nuolat stebinantys ir nauji mums. Po aštuonių mėnesių asmeninės tarnystės Jam aš maniau turiu šiokį tokį suvokimą kaip elgtis ar ką sakyti Šrilai Prabhupadai tam tikroje situacijoje...
   Vieną dieną Prabhupada vyko į Indiją ir mes abu sėdom į lėktuvą. Visame lėktuve grojo klasikinė muzika. Mes ieškojome savo sėdimų vietų. Kaip visada Prabhupada atsisėdo į vietą prie lango, o aš šalia jo. Toliau grojo muzika.
   - Ar tau patinka ši muzika? - šypsodamasis paklausė Prabhupada.
Aš pažiūrėjau į Jį tuščiu žvilgsniu, "Kaip aš galiu Jam pasakyt, kad man patinka ši muzika? Aišku, ji skamba gražiai, bet čia nekartoja šventų Viešpaties vardų, čia tik instrumentų grojimas, tai negali būti Krišnos sąmonė." Baimingai spekuliuodamas, aš praradau galimybę paatvirauti su savo mylimu dvasiniu mokytoju ir nieko neatsakiau Jam.
   - Ši muzika labai graži, - maloningai pasakė Šrila Prabhupada.
   - Taip, Šrila Prabhupada, - atsakiau su palengvėjimu. - Muzika graži.
Jaučiausi kaip apgavikas, negalėjau būti nuoširdus. Aš buvau taip susikoncentravęs dėl savo atsakymo pasekmių, kad pamiršau, kad Šrila Prabhupada yra asmenybė, kuri kažką mėgsta ir kažko nemėgsta. Jis klausė muzikos ir atsiminė Krišną. Aš klausiau muzikos ir nusprendžiau, kad tai maja ir galvojau kaip atsakyti, lyg atrodyčiau Krišnos sąmonėje...

Iš JK Šrutakirti prabhu knygos apie Šrila Prabhupadą

 

Bhagavad gitos paskaita, 1.15. Skaito Prabhupada

Bhagavad-gīta, 1 sk. 15 tekstas, paskaita Londone 1973 07 15. Dvasinis komunizmas - viskas priklauso Dievui.

 

žiauriai skanus tinginys

Žiauriai skanus tinginys, kai norisi kažko saldaus...

2pak. sausainių Gaidelis, jie be kiaušinių, jei norit galit patys išsikept tešlos, bet užtruks
210g  sviesto
0,5 indelio kondensuoto pieno, galima ir rududu
2 šaukštai kerobo

Ištirpinti sviestą su kondensuotu pienu, įdėti kerobo, išmaišyti ir įdėti sutraiškytus sausainių gabaliukus ir trupinius. Sudėti tešlą į maišelį (maišelyje geriau, nes sviestas neišbėga) ir idėti į šaldytuvą valandikei, paskui paaukoti ir valgyti. Niam Niam

 
Kalendorius