Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Tardymas

Tardymas

Vartotojo vertinimas: / 0
BlogiausiasGeriausias 

 

Šrila Dživa Gosvamio "Gopala Čampu", aštunta purāṇa

adho-mukhī-kṛtya balād udūkhalaṁ
niviśya tasyopari cañcalekṣaṇam
kīśāya sarpir dadataṁ prasūḥ sutaṁ
vīkṣya smitaṁ prāpa tathā ca vismitam


Kai motina Jašoda pamatė, jog jos sūnus pasinaudojo savo galia, kad apverstų aukštyn kojomis grūstuvę ir tada ant jos atsisėdęs dalintų beždžionėms sviestą, ji nustebo ir švelniai nusišypsojo.

gūḍhaṁ pratasthe kṛta-moṣam ātmajaṁ
dhartuṁ prasūr eṣa nirīkṣya cādravat
prasiddhir eṣā khalu lokataḥ śataṁ
dṛśor mataṁ hartari bhartari dvayam

Kad sugautų savo sūnų, kuris elgėsi kaip vagis, ji sėlino prie jo. Tačiau jis pamatė ją iš tolo ir greitai pabėgo. Tai gerai žinomas faktas, kad vagis turi šimtus akių, o sargas turi tik dvi.

sa khalu dṛptaḥ śākhā-mṛgas tu navanītānāṁ tṛptaḥ paṭa-veṣṭita-yaṣṭim etāṁ dṛṣṭvā drutam eva śākhām ārūḍhaḥ.

Išdidi beždžionė, kuri jau buvo visiškai pasisotinusi gautu sviestu, staiga pamatė Motiną Jašodą einant link jo su lazda, rankoje, suvyniota į audinį, todėl ji greitai užlipo ant medžio šakos.

atha dravantaṁ sutam anvagāt prasūḥ
prasūna-vṛṣṭi-pratha-keśa-bandhanā
kva yāsi re coravareti jalpitā
nātisphuṭa-krandana-hāsa-sundaram

Matydama savo sūnų taip pat bėgantį šalin, Motina Jašoda pradėjo jį vytis, o gėlės įrištos į jos plaukus, išsibarstė visur aplink. "Kur tu nuo manęs pabėgsi, O vagių karaliau?" Išgirdęs tai, Krišna tuo pat metu pradėjo švelniai verkti ir gražiai šypsotis.

tokaṁ dhartuṁ sā samīpe ’pi śīghraṁ
dhāvantī tat prāpa dhāvan na mātā
prāgañcantaṁ vāyu-vegāt pratīcī
stokāmbhodaṁ yadvad ambhoda-vīthī

Nors ji bėgo arti jo, ji negalėjo jo sugauti, kaip didžiulė masė debesų vakaruose, vėjo pučiamų į rytus, negali pasivyti rytuose esančių nedidelių debesėlių.

atha pura-dvāraṁ na mātur gamana-dvāram iti matvā palāyana-grahilas tad-diśam eva jagrāha.
jananī tu tadānīṁ tatrājanatāṁ jānatī tam evānuyātavatī. tataś ca,
yadādravat pṛṣṭham anīkṣamāṇas
tadā na lebhe pṛthuko jananyā
yadā bhayād vīkṣitavān sa paścāt
tadā tayāsau jagṛhe kareṇa

Pažvelgęs į vienus vartus ir galvodamas, kad šių vartų Motina Jašoda nenaudoja, Krišna greitai nubėgo ta kryptimi. Motina Jašoda sekė paskui jį, ten, kur nebuvo žmonių. Kol Krišna bėgo nesidairydamas atgal, jo motina negalėjo jo sugauti. Tačiau, kai jis baimingai pažvelgė atgal, ji greitai sučiupo jį už rankos.

sa ca tathāpi —
akṣiṇī drava-gamāya sākṣiṇī
rodanaṁ krud-udaya-praṇodanam
cālanaṁ vapuṣi dhārṣṭya-pālanaṁ
sṛṣṭavān avinayaṁ na mṛṣṭavān

Kai tik tai įvyko, abi Krišnos akys sudrėko, taip padėdamos jam ieškoti išeities iš situacijos, ir bandydamos sušvelninti Motinos Jašodos pyktį. Jis taip pat apreiškė kūno drebulį, siekdamas apginti savo netinkamą elgesį.

nirmame prasabham ambayā mukhaṁ
sammukhaṁ nijaśiśor yadā yadā
sarpir-arpita-vilepanaṁ tadā
rūkṣaṇāya tad aghukṣad eṣa ca

Kai Motina Jašoda bandė jėga pasukti jo veido link savęs, jis paslėpė jį, nuslėpdamas sviestą, kad ji pagalvotų, jog jo veidas buvo švarus.

tataś ca —
vaṣṭi ced bata bhavān gṛha-muṣṭiṁ
yaṣṭim ākalaya mat-kara-mṛṣṭām
ittham uccakitite kamalākṣe
tāṁ jahau nijajahau vraja-rājñī

Vėliau ji sukėlė jam baimę, sakydama: "Prieš vogdamas sviestą savo paties namuose, pažvelk į šitą!", ir parodė jam lazdą. Tačiau pamačiusi, kad jos lotosakis sūnus buvo siaubingai išsigandęs, Vradžos karalienė numetė lazdą.

mā meti vadatā tena, cora coreti gīḥ-kalim
rahasā saha sā rājñī sahasā sahasātanot
aho rājāsi corāṇāṁ, corās tvat-pitṛ-gotrajāḥ
mas Ady acakalan Mata śiśunā gavya-Corina

Jų pokalbis po to buvo toks: "Motina! Prašau, nemušk manęs lazda." - "Tu esi vagis! Tu esi vagis! Ne tik tai. Tu esi visų vagių karalius!"
"Vagys gimė tavo tėvo šeimoje, o ne mano!"
Išgirdusi savo sūnų taip protingai kalbant, Jašoda nusišypsojo.

kiṁ ca —
dadhi-maṇḍaḥ kathaṁ khaṇḍo? daṇḍo’yaṁ parameśituḥ ghṛtaṁ kīśāya kaḥ prādād? asau yena vinirmitaḥ

Tada:
"Kaip gi sudužo puodas, kuriame buvo jogurtas?" - "Tai buvo Aukščiausiojo Viešpaties bausmė."
"Kas davė ghi šitai beždžionei?" - "Tas, kuris sukūrė beždžionę!"

śaṅke svāduṅkāram itthaṁ sadā tvaṁ
yajñāṅgīyaṁ lekṣi haiyaṅgavīnam
evaṁ coraṅkāram ambā śiśuṁ taṁ
praty ākrośanty ārdra-cittā babhūva

Taip jį bardama Motina Jašoda tarė: "Aš vis galvoju apie tai, kodėl tu visada vagi ir valgai šitą sviestą, kuris yra svarbi visų aukų atnašavimų dalis", ir tada ji užsikirto nuo emocijų.

tataḥ sa-saṁrambhaṁ vihasya, sarahasyam ucyatām, dambhaś ca mucyatām iti mātrā pṛṣṭaḥ sṛṣṭa-rodana-netraḥ putra uvāca —
tvayy udbhaṭaṁ pradravantyām aṅghryāḥ kaṭaka-ghaṭṭanāt asphuṭad dadhi-maṇḍasya ghaṭaḥ, kā mama dhṛṣṭatā? kīśo’yam īśa-nirdiṣṭaḥ praviṣṭaḥ sadma muṣṭaye kṛṣṭaḥ sarpiḥ-parāmṛṣṭo mayā, kā mama duṣṭatā? tathāpi tvām ātta-yaṣṭiṁ dṛṣṭvā dudrava coravat tvaṁ punar māṁ vṛthā bhītam api dudrotha nirdayam

Tada ji nusišypsojo, ir piktai pasakė Krišnai: "Nustok nuo manęs viską slėpti, ir greitai pasakyk man tiesą!"
Tada Krišna pradėjo verkti ir atsakė: "O Motina! Kai tu bėgai apsaugoti pieno puodą nuo pervirimo, tavo pėda stumtelėjo vieną iš tų puodų ir jį sudaužė. Kur gi čia mano kaltė? Be to, ši beždžionė, kurią įkvėpė pats Aukščiausias Viešpats, pradėjo vogti sviestą iš mūsų namų. Kai aš norėjau iš jos atimti sviestą, tu mane pamatei. Dabar pasakyk man, kur gi čia mano kaltė? Pamatęs, kad rankoje tu laikai šią sunkią lazdą, aš neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik bėgti. Tačiau tu vis tiek vijaisi mane ir po to, kaip beširdis žmogus."

atha sānutā pam iva mātā prāha — re vāco-yuktimattama corottama! tvaṁ narottama-jāto’pi vānara-priyo vānara-prakṛtir evāsi. sutas tu sa-bhayaṁ sabhaya-pradānam apy uvāca — tato vanam eva praviśya sthāsyāmi.

Tada Motina Jašoda, truputį apgailestaudama dėl savo veiksmų, nuoširdžiai pasakė savo sūnui: "O labiausiai patyręs iš visų logikų! O geriausias iš visų vagių! Nors tu esi Vradžaradža Nanda Maharadžo sūnus, tu vis tiek atiduodi savo meilę beždžionėms. Tavo prigimtis panaši į beždžionės. Gal tau reikėtų gyventi miške?"
Krišna atsakė: "Jei tu manai, kad aš esu kaip beždžionė, tai tebūnie taip! Jau šiandien aš išeinu į mišką ir gyvensiu su jomis."

atha mātā sabhayaṁ cintitavatī, ko jānīyāt, kuryād apīdaṁ mānī. tarhi tan-nibandhanaṁ bandhanam eva sandheyam.

Išgirdusi tai, Motina Jašoda pagalvojo: "Jis galų gale gali taip ir padaryti. Kad užkirsti jam kelią pabėgti į mišką, geriau jį pririšti." Tokiu būdu, Motina Jašoda pririšo savo sūnų prie grūstuvės.

- Iš sanskrito vertė Hari Paršad Das. Originalas: http://www.granthamandira.com

 

Atnaujinta (Pirmadienis, 24 Spalis 2011 19:15)

 
Kalendorius