Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Jeigu nori prajuokinti Krišną, papasakok Jam apie savo planus.

Prabhupados paskaita, SB 1.16.20 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 20 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų liepos 10 dieną Los Angele, JAV.

pādair nyūnaṁ śocasi maika-pādam
ātmānaṁ vā vṛṣalair bhokṣyamāṇam
āho surādīn hṛta-yajña-bhāgān
prajā uta svin maghavaty avarṣati

Aš netekau trijų kojų ir dabar stoviu tik ant vienos. Gal tu sielojiesi dėl mano būklės? O gal nerimauji dėl to, kad nuo šiol tave engs įstatymų nepaisantys mėsėdžiai? Gal tu liūdi todėl, kad žmonės liovėsi atnašavę aukas ir pusdieviai nebegauna jiems priklausančios aukų dalies? O gal tau sielvartą kelia gyvųjų būtybių kančios dėl sausros ir bado?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.20 Honolulu

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 20 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 16 dieną Honolulu, JAV.

pādair nyūnaṁ śocasi maika-pādam
ātmānaṁ vā vṛṣalair bhokṣyamāṇam
āho surādīn hṛta-yajña-bhāgān
prajā uta svin maghavaty avarṣati

Aš netekau trijų kojų ir dabar stoviu tik ant vienos. Gal tu sielojiesi dėl mano būklės? O gal nerimauji dėl to, kad nuo šiol tave engs įstatymų nepaisantys mėsėdžiai? Gal tu liūdi todėl, kad žmonės liovėsi atnašavę aukas ir pusdieviai nebegauna jiems priklausančios aukų dalies? O gal tau sielvartą kelia gyvųjų būtybių kančios dėl sausros ir bado?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.19 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 19 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų liepos 19 dieną Los Angele, JAV.

dharma uvāca
kaccid bhadre ’nāmayam ātmanas te
vicchāyāsi mlāyateṣan mukhena
ālakṣaye bhavatīm antarādhiṁ
dūre bandhuṁ śocasi kañcanāmba

[Jaučiu pasivertęs] Dharma paklausė: O gerbiamoji, kur tavo jėgos ir žvalumas? Kodėl tavo veidą temdo juodas sielvarto šešėlis? Galbūt tu kenti nuo vidaus ligų, o gal tave kankina mintys apie giminaitį, kuris yra toli nuo tavęs?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.19 Honolulu

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 19 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 15 dieną Honolulu, JAV.

dharma uvāca
kaccid bhadre ’nāmayam ātmanas te
vicchāyāsi mlāyateṣan mukhena
ālakṣaye bhavatīm antarādhiṁ
dūre bandhuṁ śocasi kañcanāmba

[Jaučiu pasivertęs] Dharma paklausė: O gerbiamoji, kur tavo jėgos ir žvalumas? Kodėl tavo veidą temdo juodas sielvarto šešėlis? Galbūt tu kenti nuo vidaus ligų, o gal tave kankina mintys apie giminaitį, kuris yra toli nuo tavęs?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.18 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 18 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 13 dieną Los Andžele, JAV.

dharmaḥ padaikena caran
vicchāyām upalabhya gām
pṛcchati smāśru-vadanāṁ
vivatsām iva mātaram

Dharma, religijos principų įsikūnijimas, klajojo pasivertęs jaučiu. Jis sutiko karvės pavidalu įsikūnijusią žemę, sunykusią, ašarų sklidinom akim. Ji buvo prislėgta sielvarto tarytum motina, praradusi kūdikį, ir Dharma ją užkalbino.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.17 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 17 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 12 dieną Los Andžele, JAV.

tasyaivaṁ vartamānasya
pūrveṣāṁ vṛttim anvaham
nātidūre kilāścaryaṁ
yad āsīt tan nibodha me

O dabar aš jums papasakosiu, kas tomis dienomis dėjosi greta, Mahārājai Parīkṣitui besiklausant pasakojimų apie kilnius savo protėvių darbus, paskendus mintyse apie juos.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.16 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 16 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 11 dieną Los Andžele, JAV.

sārathya-pāraṣada-sevana-sakhya-dautya-
vīrāsanānugamana-stavana-praṇāmān
snigdheṣu pāṇḍuṣu jagat-praṇatiṁ ca viṣṇor
bhaktiṁ karoti nṛ-patiś caraṇāravinde

Mahārāja Parīkṣitas girdėjo, kad iš Savo nepriežastinės malonės Viešpats Kṛṣṇa (Viṣṇu), kuriam paklūsta visas pasaulis, visokeriopai tarnavo klusniesiems Pāṇḍu sūnums: tapdavo tai jų vežėju, tai susirinkimo vadovu, tai pasiuntiniu, tai draugu, tai sargybiniu ir t.t., – kuo tik Pāṇḍavai panorėdavo. Jis paklusdavo jų valiai tarytum tarnas ir rodydavo jiems pagarbą, kaip jaunesnis amžiumi. Klausantis tų kalbų, Mahārāją Parīkṣitą užliedavo meilė Viešpaties lotoso pėdoms.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.13-15 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 13-15 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 10 dieną Los Andžele, JAV.

tatra tatropaśṛṇvānaḥ
sva-pūrveṣāṁ mahātmanām
pragīyamāṇaṁ ca yaśaḥ
kṛṣṇa-māhātmya-sūcakam

ātmānaṁ ca paritrātam
aśvatthāmno ’stra-tejasaḥ
snehaṁ ca vṛṣṇi-pārthānāṁ
teṣāṁ bhaktiṁ ca keśave

tebhyaḥ parama-santuṣṭaḥ
prīty-ujjṛmbhita-locanaḥ
mahā-dhanāni vāsāṁsi
dadau hārān mahā-manāḥ

Kur tik valdovas žygiavo, visur girdėjo apie šlovingus iškilnių savo protėvių – Viešpaties bhaktų žygius ir apie nuostabius dieviškus Viešpaties Kṛṣṇos žaidimus. Jis girdėjo ir pasakojimus apie tai, kaip Viešpats apsaugojo jį patį nuo baisaus karščio, kurį sukėlė Aśvatthāmos ginklas. Žmonės minėjo ir stiprią Vṛṣṇio bei Pṛthos palikuonių draugystę, kuriai pradžią davė begalinis Pṛthos palikuonių atsidavimas Viešpačiui Keśavai. Dainių žodžiai apie protėvių šlovę džiugino valdovo širdį, ir iš pasitenkinimo spindinčiomis akimis jis dosniai apdovanodavo juos brangiais karolių vėriniais bei rūbais.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.12 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 12 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 9 dieną Los Andžele, JAV.

bhadrāśvaṁ ketumālaṁ ca
bhārataṁ cottarān kurūn
kimpuruṣādīni varṣāṇi
vijitya jagṛhe balim

Mahārāja Parīkṣitas užkariavo visą pasaulį: Bhadrāśvą, Ketumālą, Bhāratą, šiaurinę Kuru šalį, Kimpuruṣą bei kitus kraštus, ir surinko iš jų valdovų duoklę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.11 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 11 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 8 dieną Los Andžele, JAV.

svalaṅkṛtaṁ śyāma-turaṅga-yojitaṁ
rathaṁ mṛgendra-dhvajam āśritaḥ purāt
vṛto rathāśva-dvipapatti-yuktayā
sva-senayā digvijayāya nirgataḥ

Mahārāja Parīkṣitas sėdo į kovos vežimą, kinkytą juodais žirgais. Jo vėliavoje puikavosi liūto atvaizdas. Puošniame kovos vežime su gražia vėliava, daugybės kovos vežimų, raitelių, dramblių bei pėstininkų lydimas, jis patraukė iš sostinės užkariauti pasaulio.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.10 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 10 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 7 dieną Los Andžele, JAV.

yadā parīkṣit kuru-jāṅgale ’vasat
kaliṁ praviṣṭaṁ nija-cakravartite
niśamya vārtām anatipriyāṁ tataḥ
śarāsanaṁ saṁyuga-śauṇḍir ādade

Sūta Gosvāmis tarė: Mahārājai Parīkṣitui gyvenant Kuru imperijos sostinėje, į jo valstybę pradėjo slapta skverbtis Kali amžius – išryškėjo pirmieji jo požymiai. Ši naujiena nebuvo iš maloniųjų, bet, kita vertus, tai suteikė jam galimybę kautis. Apsiginklavęs lanku ir strėlėmis, jis pasiruošė kariniams veiksmams.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.8 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 8 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 5 dieną Los Andžele, JAV.

na kaścin mriyate tāvad
yāvad āsta ihāntakaḥ
etad-arthaṁ hi bhagavān
āhūtaḥ paramarṣibhiḥ
aho nṛ-loke pīyeta
hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ

Kol Yamarāja, visiems nešantis mirtį, yra čia, niekam negresia mirtis. Didieji išminčiai pasikvietė mirties valdovą, Viešpaties vietininką Yamarāją, ir gyvosios būtybės, esančios Yamarājos valioje, turėtų pasinaudoti šia proga ir gerti nemirtingumo nektarą pasakojimų apie transcendentinius Viešpaties žaidimus pavidalu.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.7 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 7 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 4 dieną Los Andžele, JAV.

kṣudrāyuṣāṁ nṛṇām aṅga
martyānām ṛtam icchatām
ihopahūto bhagavān
mṛtyuḥ śāmitra-karmaṇi

O Sūta Gosvāmi, yra žmonių, kurie trokšta išsivaduoti iš mirties ir pelnyti amžiną gyvenimą. Kad išgelbėtume juos nuo žūties, mes pasišaukėme čia mirties dievą Yamarāją.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.6 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 6 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 3 dieną Los Andžele, JAV.

athavāsya padāmbhoja-
makaranda-lihāṁ satām
kim anyair asad-ālāpair
āyuṣo yad asad-vyayaḥ

Viešpaties bhaktai visad veržiasi paragauti Viešpaties lotoso pėdų nektaro. Kokia nauda iš kitų iliuzinių pasakojimų, kurių klausytis yra tuščias brangaus mūsų gyvenimui skirto laiko gaišimas?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.5 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 5 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 2 dieną Los Andžele, JAV.

śaunaka uvāca
kasya hetor nijagrāha
kaliṁ digvijaye nṛpaḥ
nṛdeva-cihna-dhṛk śūdra-
ko ’sau gāṁ yaḥ padāhanat
tat kathyatāṁ mahā-bhāga
yadi kṛṣṇa-kathāśrayam

Śaunaka Ṛṣis paklausė: Kodėl Mahārāja Parīkṣitas paliko gyvą žemiausiąjį iš śūdrų, kuris apsitaisęs karaliaus drabužiais spardė karvę? Papasakok mums šią istoriją, jeigu ji susijusi su Viešpačiu Kṛṣṇa.

 

Vrindavano garsai 2024.04.03

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.4 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 4 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 1 dieną Los Andžele, JAV.

nijagrāhaujasā vīraḥ
kaliṁ digvijaye kvacit
nṛpa-liṅga-dharaṁ śūdraṁ
ghnantaṁ go-mithunaṁ padā

Kartą, išsirengęs užkariauti pasaulio, Mahārāja Parīkṣitas sutiko kelyje Kali-yugos valdovą, kuris, nors ir buvo menkesnis už śūdrą, vilkėjo karaliaus drabužius ir talžė lazda karvei ir jaučiui kojas. Karalius tučtuojau sučiupo jį, kad kaip pridera nubaustų.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.3 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 3 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 31 dieną Los Andžele, JAV.

ājahārāśva-medhāṁs trīn
gaṅgāyāṁ bhūri-dakṣiṇān
śāradvataṁ guruṁ kṛtvā
devā yatrākṣi-gocarāḥ

Pasirinkęs dvasiniu mokytoju Kṛpācāryą, Mahārāja Parīkṣitas Gangos pakrantėje surengė tris žirgo aukojimus, ir visi juose dalyvavusieji buvo dosniai apdovanoti. Per šiuos aukojimus net paprastas žmogus regėjo iš dangaus nusileidusius pusdievius.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.2 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 2 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 30 dieną Los Andžele, JAV.

sa uttarasya tanayām
upayema irāvatīm
janamejayādīṁś caturas
tasyām utpādayat sutān

Karalius Parīkṣitas vedė karaliaus Uttaros dukterį, ir jam gimė keturi sūnūs, kurių vyriausiąjį vadino Mahārāja Janamejaya.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.1 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 29 dieną Los Andžele, JAV.

sūta uvāca
tataḥ parīkṣid dvija-varya-śikṣayā
mahīṁ mahā-bhāgavataḥ śaśāsa ha
yathā hi sūtyām abhijāta-kovidāḥ
samādiśan vipra mahad-guṇas tathā

Sūta Gosvāmis tarė: O mokytieji brahmanai, tada pasaulį ėmė valdyti Mahārāja Parīkṣitas, didis Viešpaties bhaktas. Jis vadovavosi geriausių dukart gimusių brahmanų patarimais.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.51 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 51 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 28 dieną Los Andžele, JAV.

yaḥ śraddhayaitad bhagavat-priyāṇāṁ
pāṇḍoḥ sutānām iti samprayāṇam
śṛṇoty alaṁ svastyayanaṁ pavitraṁ
labdhvā harau bhaktim upaiti siddhim

Pasakojimas apie tai, kaip Pāṇḍu sūnūs išėjo iš namų, siekdami aukščiausio gyvenimo tikslo – sugrįžti pas Dievą, spinduliuoja apvalančią jėgą ir gėrį, todėl kiekvienas, kuris su atsidavimu ir tikėjimu jo klausosi, būtinai pelnys pasiaukojimo tarnystę ir pasieks aukščiausią gyvenimo tobulumą.

 
Kalendorius