Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Srimad-Bhagavatam, 10.49.21

ekaḥ prasūyate jantur 
eka eva pralīyate
eko ’nubhuṅkte sukṛtam 
eka eva ca duṣkṛtam

Kiekviena gyva esybė gimsta viena pati ir miršta viena pati. Viena pati ji patiria ir savo gerų bei blogų darbų pasekmes.

Flashmobas Vilniaus Akropolyje

Gruodžio 21 d. grupė entuziastų Vilniaus Akropolyje Kalėdinių švenčių proga padarė flashmobą - žaibišką susibėgimą. Štai šio flashmobo vaizdo įrašas

 

Śrīmad Bhāgavatam 1.2.25, Prabhupados paskaita

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 25 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų rugpjūčio 28 dieną Los Andžele, JAV.

bhejire munayo ’thāgre
bhagavantam adhokṣajam
sattvaṁ viśuddhaṁ kṣemāya
kalpante ye ’nu tān iha

Kitados visi didieji išminčiai tarnavo transcendentiniam Dievo Asmeniui, Bhagavanui, nes Jis egzistuoja aukščiau trijų materialiosios gamtos guṇų. Jie garbino Jį, kad išsivaduotų iš materijos kuriamų sąlygų ir kartu patirtų aukščiausiąjį gėrį. Tas, kuris seka šių didžiųjų autoritetų pavyzdžiu, kaip ir jie, yra vertas išsivadavimo iš materialaus pasaulio.

 

Šrīmad Bhāgavatam, 1.2.24, Prabhupados paskaita

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 24 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų rugpjūčio 27 dieną Los Andžele, JAV.

pārthivād dāruṇo dhūmas
tasmād agnis trayīmayaḥ
tamasas tu rajas tasmāt
sattvaṁ yad brahma-darśanam

[SB 1.2.24]

Malkos - tai pakitusi žemė, bet dūmai geriau už drėgną medieną. O dar geriau ugnis, nes ugnis (atliekant Vedų aukojimus) padeda mums patirti gėrį, kurį skleidžia aukščiausioji išmintis. Taip lygiai ir aistra (rajas) geriau už neišmanymą (tamas), bet užvis geriausia - dorybė (sattva), nes per dorybę galima pažinti Absoliučią Tiesą.

 

Šrīmad Bhāgavatam, 1.2.23, Prabhupados paskaita

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 23 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų rugpjūčio 26 dieną Los Andžele, JAV.

sattvaṁ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
yuktaḥ paraḥ puruṣa eka ihāsya dhatte
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṁjñāḥ
śreyāṁsi tatra khalu sattva-tanor nṛṇāṁ syuḥ

[SB 1.2.23]

"Transcendentinis Dievo Asmuo yra netiesiogiai susijęs su trimis materialiosios gamtos guṇomis - aistra, dorybe ir neišmanymu, ir tik tam, kad šis pasaulis būtų sukurtas, gyvuotų ir būtų sunaikintas, Jis įsikūnija trimis kokybiškai skirtingais pavidalais - kaip Brahmā, Viṣṇu ir Śiva. Iš jų žmonėms didžiausią gėrį gali suteikti Viṣṇu - dorybės pavidalas."

 

Śrīmad Bhāgavatam 1.2.21, paskaita Vrindavane

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 21 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų lapkričio 1 dieną Vrindavane, Indija.

bhidyate hṛdaya-granthiś
chidyante sarva-saṁśayāḥ
kṣīyante cāsya karmāṇi
dṛṣṭa evātmanīśvare

"Taip širdyje perkertamas mazgas ir į šipulius sudūžta visos abejonės. Kai žmogus suvokia, kad savasis "aš" yra tikras šeimininkas, karminių darbų grandinė nutrūksta."

 

Šrīmad Bhāgavatam, 1.2.13, Prabhupados paskaita

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 13 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų spalio 24 dieną Vrindavane, Indija.

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam

"O geriausiasis iš dukart gimusiųjų, neveltui yra sakoma, kad suteikti džiaugsmo Dievo Asmeniui yra aukščiausias tobulumas, kokį tik žmogus gali pasiekti vykdydamas nustatytąsias savo luomui ir āśramui pareigas."

 

Džagannatha Purio legendos - Džagannatha Rathajatra

Jagannatha Purio Legendos yra dokumentinis filmas rodytas per Nacionalinės Geografijos kanalą. Rajeev Khandelwal pasiims mus į Purį, Orisos valstijoje, pažiūrėti garsiąją Viešpaties Džagannathos, Viešpaties Balabhadros ir Devi Subhadros Rathajatrą. Kartu su juo ištirti didingą Džagannathos šventyklos architektūrą ir sužinoti, kaip ši Jatra suburia kartu įvairias kultūras, religijas ir mitologiją. Dabar aukštos raiškos ir lietuvių kalba.

 

Srimad Bhagavatam 1.2.11, paskaita Tirupatyje

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 11 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų balandžio 26 dieną Tirupatyje, Indija.

SB 1.2.11

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

"Išprusę transcendentalistai, kurie pažino Absoliučią Tiesą, vadina šią nedualią substanciją Brahmanu, Paramātma arba Bhagavānu."

 

Śrīmad Bhāgavatam 1.2.11, paskaita Vrindavane

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 11 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų spalio 22 dieną Vrindavane, Indija.

SB 1.2.11

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

"Išprusę transcendentalistai, kurie pažino Absoliučią Tiesą, vadina šią nedualią substanciją Brahmanu, Paramātma arba Bhagavānu."

 

Śrīmad Bhāgavatam 1.2.11, paskaita Londone

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 11 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų rugpjūčio 9 dieną Londone.

SB 1.2.11

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

"Išprusę transcendentalistai, kurie pažino Absoliučią Tiesą, vadina šią nedualią substanciją Brahmanu, Paramātma arba Bhagavānu."

 

Šrimad Bhagavatam 1.2.10, Prabhupados Paskaita

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 10 posmas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų spalio 21 dieną Vrindavane, Indija.

kāmasya nendriya-prītir
lābho jīveta yāvatā
jīvasya tattva-jijñāsā
nārtho yaś ceha karmabhiḥ

Žmogaus norai neturi krypti į juslinius malonumus. Jam derėtų galvoti tik apie sveiką gyvenseną, kitaip sakant, apie savisaugą, nes žmogaus paskirtis - gilintis į Absoliučią Tiesą. Tiktai toks turėtų būti jo veiklos tikslas.

 

Šrimad Bhagavatam 1.2.8, paskaita

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 8 posmas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų rugsėjo 6 dieną New Vrindavane, JAV.

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

"Bet kuri veikla, atitinkanti užimamą padėtį visuomenėje, yra bergždžias darbas, jei ji nepažadina noro išgirsti Dievo Asmens žinią."

 

SB 1.2.12 Prabhupados paskaita

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 2 skyrius, 12 posmas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1972 metų spalio 23 dieną Vrindavane, Indija.

tac chraddadhānā munayo
jñāna-vairāgya-yuktayā
paśyanty ātmani cātmānaṁ
bhaktyā śruta-gṛhītayā

"Rimtas ir smalsus tiesos ieškotojas - išminčius, apsiginklavęs žiniomis bei atsižadėjimu, pažįsta Absoliučią Tiesą su atsidavimu Jai tarnaudamas, kaip tai sužinojo iš Vedānta-śruti."

 

Siddhi lalasa - dvasinio tobulumo ilgesys

(Iš Bhaktivinodos Ṭhākuros "Śaraṇāgati")

Daina 1

kabe gaura-vane, suradhunī-taṭe,
'hā rādhe hā kṛṣṇa' bole'
kāṅdiyā beḍā'bo, deho-sukha chāḍi',
nānā latā-taru-tale

śwa-paca-gṛhete, māgiyā khāibo,
pibo saraswatī-jala
puline puline, gaḍā-gaḍi dibo,
kori' kṛṣṇa-kolāhala

dhāma-bāsī jane, pranati koriyā,
māgibo kṛpāra leśa
vaiṣṇava-caraṇa- reṇu gāya mākhi',
dhori' avadhūta-veśa

gauḍa-braja-jane, bheda nā dekhibo,
hoibo baraja-bāsī
dhāmera swarūpa, sphuribe nayane,
hoibo rādhāra dāsī

1) Kada aš verkdamas vaikštinėsiu medžių ir vijoklių paunksmėje, dangiškosios Gaṇgos upės pakrantėmis, Navadvīpoje, šaukdamas: „O Rādhe! O Kṛṣṇa!", pamiršęs bet kokius kūniškus patogumus?

2) Aš maitinsiuosi prašydamas išmaldos šunėdžių namuose ir gersiu Sarasvatī upės vandenį. Ekstazėje ritinėsiuosi ant žemės prie upės kranto, garsiai šaukdamas: „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!“

3) Lenkdamasis šventos žemės gyventojams aš prašysiu jų malonės trupinėlio. Dulkėmis nuo Vaiṣṇavų pėdų trinsiu visą savo kūną ir dėvėsiu elgetos drabužius.

4) Aš nematysiu skirtumo tarp Vrajabhūmio ir Navadvīpos gyventojų, ir taip pavirsiu į Vrajos gyventoją.Tikroji Viešpaties buveinės prigimtis pati apsireikš mano akims ir aš tapsiu Śrīmatī Rādhārāṇės tarnaite.[1]

Daina 2

dekhite dekhite, bhulibo vā kabe,
nija-sthūla-paricoya
nayane heribo, braja-pura-śobhā,
nitya cid-ānanda-moya

bṛṣabhānu-pure, janama loibo,
yāvaṭe vivāha ha'be
braja-gopī-bhāva, hoibe swabhāva,
āno-bhāva nā rohibe

nija-siddha-deha, nija-siddha-nāma,
nija-rūpa-swa-vasana
rādhā-kṛpā-bale, lobhibo vā kabe,
kṛṣṇa-prema-prakaraṇa

jamunā-salila- āharaṇe giyā,
bujhibo yugala-rasa
prema-mugdha ho'ye, pāgalinī-prāya,
gāibo rādhāra yaśa

1) Kada vieną akimirką aš pamiršiu savo kūnišką tapatybę? Aš stebėsiu nuostabų Vrajos karalystės, kupinos amžinos dvasinės palaimos, grožį.

2) Gimsiu karaliaus Vṛṣabhānu mieste ir laikui atėjus ištekėsiu į greta esantį Yāvaṭa-grāmą. Mano būdas ir elgesys bus vien kaip piemenaitės ir aš nežinosiu kitų nuotaikų.[2]

3) Kada Rādhos malonės dėka aš gausiu savo amžiną dvasinį kūną, savo dvasinį vardą, pavidalą ir drabužius? Kada Jos malone aš būsiu inicijuota į dieviškos meilės Kṛṣṇai išraiškos technikas?[3]

4) Eidama prie Yamunos upės pasemti vandens, aš džiūgausiu, žinodama apie slaptingus skonius, kurie jungia Dieviškąją porą, Rādhą ir Kṛṣṇą. Sužavėta jų kilnios meilės aš giedosiu Śrī Rādhos šlovę kaip išprotėjusi moteris.

Daina 3

bṛṣabhānu-sutā- caraṇa-sevane,
hoibo ye pālya-dāsī
śrī-rādhāra sukha, satata sādhane,
rohibo āmi prayāsī

śrī-rādhāra sukhe, kṛṣṇaera ye sukha,
jānibo manete āmi
rādhā-pada chāḍi', śrī-kṛṣṇa-saṅgame,
kabhu nā hoibo kāmī

sakhī-gaṇa mama, parama-suhṛt,
yugala-premera guru
tad-anugā ho'ye, sevibo rādhāra,
caraṇa-kalapa-taru

rādhā-pakṣa chāḍi', ye-jana se-jana,
ye bhāve se bhāve thāke
āmi to' rādhikā- pakṣa-pātī sadā,
kabhu nāhi heri tā'ke

1) Kad galėčiau tarnauti Vṛṣabhānu dukters lotosinėms pėdoms, aš atsiduosiu vienos iš Vrajos gopių globai ir būsiu jos tarnaitė. Visuomet stengsiuosi suteikti malonumo Śrī Rādhāi.[4]

2) Širdyje žinosiu, kad Rādhos malonumas yra vienintelis Kṛṣṇos džiaugsmo šaltinis. Todėl niekuomet nenorėsiu palikti jos lotosinių pėdų, kad galėčiau džiaugtis tik Jo bendrija.[5]

3) Kalbant apie meilę, kuri jungia Rādhą ir Kṛṣṇą, sakhės yra geriausios mano draugės ir mokytojos. Sekdama jų pavyzdžiu, aš tarnausiu Rādhos lotosinėms pėdoms, kurios yra panašios į troškimus išpildančius medžius.

4) Aš visuomet šališka Rādhikos stovyklai ir todėl niekada nežiūrėsiu į tas, kurios paliko Rādhos draugiją, kas jos bebūtų ir kokie bebūtų jų siekiai.[6]

----------------------

[1] Panašiai dainavo Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākura: śrī gauḍa-maṇḍala-bhūmi, yebā jāne cintāmaṇi, tā'r hoy braja-bhūme vāsa – kas supranta, jog gauḍa-maṇḍalos žemė yra padaryta iš transcendentinio filosofinio akmens, jis jau gyvena Vṛndāvana-dhāmoje.

[2] Panašiai dainavo Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākura: kabe vṛṣabhānu-pure, āhirī gopera ghare, tanayā hoiyā janamibo / yāvaṭe āmāra kabe, e pāṇi grahaṇa habe, vasati koribo kabe tāy – Kada aš gimsiu kokio nors piemens dukra Vṛṣabhānu-pure? Ir kada mano ranka bus atiduota santuokoje Yāvaṭo mieste ir aš ten apsigyvensiu visam laikui?

[3] Savo Harināma-Cintāmaṇi, Ṭhākura Bhaktivinoda išvardina vienuolika bhāvų arba amžino dvasinio kūno papuošalų: (1) sambandha – santykiai; (2) vayasa – amžius; (3) nāma – vardas; (4) rūpa – pavidalas; (5) yūtha – grupė; (6) veśa – drabužiai; (7) ājñā – paliepimai; (8) vāsa-sthāna – gyvenama vieta; (9) sevā – tarnystė; (10) parākāṣṭhā – aukščiausias siekis; ir (11) pālya-dāsī-bhāva – globojamos tarnaitės nuotaika.

[4] Pālya-dasės nuotaiką pavaizduoja Śrīla Raghunātha Dāsa Goswāmī savo Vraja-vilāsa-Stavoje, 29 posme.

[5] Šį įsitikinimą Ṭhākura Bhaktivinoda aprašo savo Jaiva Dharmoje, 39 skyriuje. Ten jis taip pat mini kaip atliekant amžiną tarnystę sakhės atlieka śikṣā-guru vaidmenį.

[6] Tokio įžado laikėsi Raghunātha Dāsa Goswāmī savo Sva-Niyama-Daśakam, 6 posme, o taip pat Ṭhākura Bhaktivinoda savo Sva-Niyama-Dvādaśakam, 9 posme.

 

Šrimad Bhagavatam 1.2.7 - Šrila Prabhupada

Toliau girdėsite paskaitą, Śrīmad Bhāgavatam 1.2.7. Skaito Jo Dieviškoji malonybė A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada. Įrašyta 1972 m. rugsėjo 5 d. New Vrindavane, JAV.

 

Kaip atrasti dvasinį ryšį - Radhanatha Svamis

Pasaulyje, kuris dėl skaitmeninių ryšių labai sumažėjo, ar savo gyvenime bei visuomenėje mes vis dar puoselėjame teisingus ryšius?

Kaip atrasti geresnį dvasinį ryšį su savimi ir kitais? Dvasinis lyderis Radhanatha Svamis kalba apie savo įžvalgas šiomis temomis.

Radhanath Swami yra pasaulyje žinomas autorius, filantropas ir bendruomenių kūrėjas.

Jis praktikuoja Bhakti jogą daugiau kaip 40 metų ir yra dvasinis mokytojas. Jo įkvėpimu visoje Indijoje 1.2 mln vaikų gavo pavalgyti, o Mumbajuje atidaryta Bhaktivedanta ligoninė.

Jis skaitė pranešimus Apple, Starbucs, Google ir Lordų rūmuose. Jis kalbėjosi su JAV prezidentu Barack Obama ir Indijos ministru pirmininku Narendra Modi.

Ši kalba įrašyta TEDx renginyje, naudoja TED konferencijų formatą, bet yra nepriklausomas vietinės bendruomenės organizuotas renginys.

Originalus įrašas anglų kalba čia: https://www.youtube.com/watch?v=zPB2EC0Z9z4

 

Visi gali kartoti Hari vardą

Kiekvienas yra pajėgus atlikti śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtaną. Kaip Kṛṣṇa kupinas energijų, taip ir Jo vardai. Idėja, kad tik vyrai gali garbinti Hari, o moterys negali, kad tik sveiki žmonės gali garbinti Hari, o ligoniai negali, kad tik stipruoliai gali garbinti Hari, o silpnieji negali - šie samprotavimai netaikomi śrī nāma-saṅkīrtanai. Jis yra vaikas, o aš senas žmogus, todėl aš nekartosiu Hari vardo su juo. Aš išsilavinęs žmogus, o jis kvailys, todėl aš negarbinsiu Hari kartu su juo. Aš pagarbus brāhmanas, o jis yra iš žemos klasės šeimos, todėl aš negarbinsiu Hari kartu su juo. Visa tai yra protiškos ir kūniškos idėjos ir nėra svarbios atliekant śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtaną. Aš negaliu kartoti Hari vardo tuštindamasis ar šlapindamasis. Aš negaliu kartoti Hari vardo, nes mano širdis nuodėminga. Tokie samprotavimai yra taip pat nereikšmingi. Mes galima kartoti Hari vardą kai tuštinamės ar šlapinamės, ir netgi didžiausias nusidėjėlis gali kartoti Hari vardą. Bet veidmainiai, manantys, kad kartodami jie atsikratys nuodėmių, niekada negali kartoti Hari vardo. Jei turime polinkį atlikti nuodėmingą veiklą, pasikliaudami apvalančia švento vardo galia, pamatysime, kad mes negalime kartoti švento Hari vardo.

- Iš Amrta Vani, Śrīlos Bhaktisiddhantos Sarasvati Ṭhakuro mokymo. Bengali kalba sudarė  Śrī Bhakti Bhagavat Mayukha Maharāja.

 

 

 

Spektaklis "Karaliaus Purandžanos istorija"

Brangūs Vaišnavai ir Jų draugai,

Norime kartu pasidžiaugti, jog Šrilos Prabhupados ir Krišnos malone, spektaklį "Karaliaus Purandžanos istorija", pagal Šrimad Bhagavatam šventraštį, mes rodysime plačiajai visuomenei, profesionaliame Lietuvos Rusų dramos teatre. Pridedame nuorodą: http://www.rusudrama.lt/lt/karaliaus-purandzanos-istorija

Kartą Šrila Prabhupada po vaišnaviško spektaklio yra pasakęs, - "Tai geriau nei skaityti mano knygas". Ir Jis nekartą akcentavo, jog Krišnos sąmonės judėjimas, būtų kultūrinis judėjimas. Todėl kviečiame visus prisidėti savo maldomis, palaiminimais ir aukomis, nes pamokslavimas tokia forma yra tikrai svarbus ir efektingas, paliečiantis ir vadinamosios aukštuomenės akį, ausį ir širdį:)

Viską suorganizuoti, pastatyti profesionalų spektaklį, išnuomoti salę, etc. pareikalauja nemažų tiek fizinių, tiek materialinių išteklių, todėl norintys ir galintys prisidėti aukomis, nuolankiai prašome tai padaryti į vieną iš nurodytų sąskaitų, mokėjimo paskirtyje nurodydami "spektakliui" :

Vilniaus m. Krišnos sąmonės religinei bendruomenei,

Swedbank AB

LT72 7300 0101 1851 3651

AB SEB bankas

LT31 7044 0000 0465 0499

 

Śrī Nāma-Māhātmya - švento vardo šlovė

Iš Bhaktivinodos Ṭhākuro "Śaranāgati"

kṛṣṇa-nāma dhare koto bal
viṣaya-vāsanānale, mora citta sadā jwale,
ravi-tapta maru-bhūmi-sam
karna-randhra-patha diyā, hṛdi mājhe praveśiyā,
variṣoya sudhā anupam

hṛdoya hoite bole, jihvāra agrete cale,
śabda-rūpe nāce anukṣan
kanṭhe mora bhaṅge swara, aṅga kāṅpe thara thara,
sthira hoite nā pāre caraṇ

cakṣe dhārā, dehe gharma, pulakita saba carma,
vivarna hoilo kalevara
mūrchita hoilo man, pralayera āgaman,
bhāve sarva-deha jara jara

kori' eto upadrava, citte varṣe sudhā-drava,
more ḍāre premera sāgare
kichu nā bujhite dilo, more to' bātula koilo,
mora citta-vitta saba hare

loinu āśroya jā'r, heno vyavahāra tā'r,
varnite nā pāri e sakal
kṛṣṇa-nāma icchā-moy, jāhe jāhe sukhī hoy,
sei mora sukhera sambal

premera kalikā nām, adbhuta rasera dhām,
heno bala karaye prakāś
īṣat vikaśi' punaḥ, dekhāy nija-rūpa-guna,
citta hari' loya kṛṣṇa-pāś

pūrna vikaśita hoiyā, braje more jāya loiyā,
dekhāy more swarūpa-vilās
more siddha-deha diyā, kṛṣṇa-pāśe rākhe giyā,
e dehera kore sarva-nāś

kṛṣṇa-nāma-cintāmaṇi, akhila rasera khani,
nitya-mukta śuddha-rasa-moy
nāmera bālāi jata, saba lo'ye hoi hata,
tabe mora sukhera udoy

1) Kokią galią turi Kṛṣṇos vardas? Mano širdis nuolat dega materialių troškimų ugnyje, kaip dykuma, kepinama saulės spindulių. Šventas vardas, pro ausis įžengęs į mano širdį, lieja ant mano sielos neprilygstamą nektarą.

2) Šventas vardas kalba iš mano širdies gelmių, persikelia ant mano liežuvio galiuko ir nuolat šoka ant jo transcendentinio garso pavidalu. Mano balsas užsikerta, kūnas dreba vėl ir vėl, o pėdos negali nustygti vietoje.

3) Ašarų upės liejasi iš mano akių, prakaitas visiškai permerkė kūną, oda pašiurpo nuo džiugesio, plaukeliai ant kūno atsistojo piestu, o oda išblykško ir neteko spalvos. Mano protas temsta, aš pradedu alpti, o visą kūną drąsko ekstazės emocijų potvynis.

4) Nors ir keldamas tokius ekstatinius neramumus, šventas vardas užlieja mano širdį skystu nektaru ir paskandina mane dieviškos meilės vandenyne. Jis neleidžia man nieko suprasti, nes iš tiesų mane pavertė bepročiu, pavogęs mano protą ir visas mano galias.

5) Taip elgiasi Tas, kurio prieglobstį aš atradau. Aš nepajėgus to aprašyti. Šventas Kṛṣṇos vardas yra nepriklausomas ir veikia savo paties saldžia valia. Kas jam besuteiktų džiaugsmo, man taip pat bus mano laimės kelias.

6) Šventas vardas yra dieviškosios meilės žiedo pumpuras ir yra pačių nuostabiausių skonių buveinė. Jis apreiškia tokią galią, kad, kai išsiskleidžia truputį labiau, jis atskleidžia savo dievišką pavidalą ir savybes. Tada jis pavagia mano širdį ir nuneša ją tiesiai pas Kṛṣṇą.

7) Visiškai pražydęs, švento vardo žiedas nuneša mane į Vradžą ir atskleidžia man savo meilės žaidimus. Šis vardas suteikia man amžiną dvasinį kūną ir laiko mane šalia Kṛṣṇos. Jis visiškai sunaikina tai, kas buvo susiję su šiuo mano mirtinguoju pavidalu.

8) Kṛṣṇos vardas yra transcendentinis filosofinis akmuo, visų pasiaukojimo skonių lobynas. Jis amžinai laisvas ir yra tyros rasos įsikūnijimas. Kai bus pašalintos ar sunaikintos visos kliūtys tyrai kartoti šventą vardą, tuomet mano laimė pažins savo tikrąjį pabudimą.

 

Dainya - nuolankumas

Iš Bhaktivinodos Thakuros "Śaranagati"

1) bhuliyā tomāre

bhuliyā tomāre, saṁsāre āsiyā,
peye nānā-vidha byathā
tomāra caraṇe, āsiyāchi āmi,
bolibo duḥkhera kathā

jananī-jaṭhare, chilāma jakhona,
biṣama bandhana-pāśe
eka-bāra prabhu! dekhā diyā more,
vañcile e dīna dāse

takhona bhāvinu, janama pāiyā,
koribo bhajana tava
janama hoilo, poḍi' māyā-jāle,
nā hoilo jñāna-lava

ādarera chele, swa-janera kole,
hāsiyā kāṭānu kāla
janaka-jananī- snehete bhuliyā,
saṁsāra lāgilo bhālo

krame dina dina, bālaka hoiyā,
khelinu bālaka-saha
āra kichu dine, jñāna upajilo,
pāṭha poḍi ahar-ahaḥ

vidyāra gaurave, bhrami' deśe deśe,
dhana uparjana kori
swa-jana pālana, kori eka-mane,
bhulinu tomāre, hari!

bārdhakye ekhona, bhakativinoda,
kāṅdiyā kātara ati
nā bhajiyā tore, dina bṛthā gelo,
ekhona ki habe gati?

1) O Viešpatie, aš pamiršau Tave ir patekau į šį materialų pasaulį, kur patyriau gausybę skausmų ir rūpesčių. Dabar kreipiuosi į Tavo lotosines pėdas ir pasakoju savo vargo istoriją.

2) Kai dar buvau nepakenčiamai įkalintas ankštose motinos įsčiose, Viešpatie, Tu kartą pasirodei man. Pasirodei tik trumpam, ir palikai mane, savo apgailėtiną tarną.

3) Tą akimirką aš pagalvojau: „Kai gimsiu, garbinsiu Tave.“ Tačiau, deja, gimęs iš karto pakliuvau į painų materialių iliuzijų tinklą, tad neturėjau nei lašelio tikrųjų žinių.

4) Būdamas brangiu sūnumi, myluojamas  ant giminaičių kelių, leidau laiką šypsodamasis ir juokdamasis. Tėvo ir motinos prieraišumas padėjo dar labiau pamiršti Tave, ir aš pradėjau galvoti, jog materialus pasaulis – labai puiki vieta.

5) Diena po dienos po truputį suaugau į jauną berniuką, pradėjau žaisti su kitais vaikais. Greitai išryškėjo mano suvokimo galia ir aš kasdien pradėjau uoliai skaityti ir mokintis pamokas.

6) Didžiuodamasis savo išsilavinimu, vėliau keliaudavau iš vienos vietos į kitą ir užsidirbau didelį turtą. Su dideliu dėmesiu rūpindamasis savo šeima, visiškai pamiršau Tave, o Viešpatie Hari!

7) Dabar, senatvėje, šis Bhaktivinoda labai gailiai verkia. Viešpatie, aš nesugebėjau garbinti Tave. Vietoj to tuščiai leidau savo dienas. O dabar, kokia bus mano lemtis?

2) vidyāra vilāse

vidyāra vilāse, kāṭāinu kāla,
parama sāhase āmi
tomāra caraṇa, nā bhajinu kabhu,
ekhona śaraṇa tumi

poḍite poḍite, bharasā bārilo,
jñāne gati habe māni'
se āśā biphala, se jñāna durbala,
se jñāna ajñāna jāni

jaḍa-vidyā jata, māyāra vaibhava,
tomāra bhajane bādhā
moha janamiyā, anitya saṁsāre,
jīvake koraye gādhā

sei gādhā ho'ye, saṁsārera bojhā,
bahinu aneka kāla
bārdhakye ekhona, śaktira abhāve,
kichu nāhi lāge bhālo

jīvana jātanā, hoilo ekhona,
se vidyā avidyā bhelo
avidyāra jwālā, ghaṭilo biṣama,
se vidyā hoilo śelo

tomāra caraṇa, binā kichu dhana,
saṁsāre nā āche āra
bhakativinoda, jaḍa-vidyā chāḍi,'
tuwā pada kore sāra

1) Su didžiuliu entuziazmu leidau savo dienas materialaus išsilavinimo malonumuose ir niekuomet negarbinau Tavo lotosinių pėdų, Viešpatie. Dabar Tu esi mano vienintelis prieglobstis.

2) Vis daugiau skaitant, mano viltys tik augo ir augo, nes galvojau, kad materialių žinių kaupimas yra tikrasis gyvenimo tikslas. Kokios bevaisės pasirodo buvo visos šitos viltys, nes mano žinios pasirodė gležnos. Dabar aš jau žinau, kad visa ši erudicija iš tiesų yra grynas neišmanymas.

3) Visos taip vadinamos šio pasaulio žinios gimė iš Tavo mirguliuojančios iliuzinės energijos (māyos). Jos yra kliūtis atliekant pasiaukojimo tarnystę Tau. Piktnaudžiavimas materialiomis žiniomis amžiną sielą padaro asilu, nes skatina jos susižavėjimą šiuo laikinu pasauliu.

4) Štai čia vienas toks žmogus, kuris pavirto asilu, kuris tiek laiko ant savo nugaros tempė bevertę materialios egzistencijos naštą. Dabar, senatvėje, kai nebėra jėgų tenkintis, matau, kad visiškai niekas nesuteikia man malonumo.

5) Gyvenimas dabar tapo agonija, o mano taip vadinama erudicija pasirodo tebuvo nieko vertas neišmanymas. Materialios žinios dabar tapo aštria strėle, kuri pervėrė mano širdį nepakeliamu, deginančiu neišmanymo skausmu.

6) O Viešpatie, be Tavo lotosinių pėdų nėra jokio kito lobio, kurio būtų verta siekti šiame pasaulyje. Bhaktivinoda paliko visas savo materialias žinias ir Tavo lotosines pėdas padarė savojo gyvenimo esme.

3) jauvane jakhona

jauvane jakhona, dhana-upārjane,
hoinu vipula kāmī
dharama smariyā, gṛhinīra kara,
dhorinu takhona āmi

saṁsāra pātā'ye, tāhāra sahita,
kāla-khoy koinu koto
bahu suta-sutā, janama lobhilo,
marame hoinu hato

saṁsārera bhāra, bāḍe dine dine,
acala hoilo gati
bārdhakya āsiyā, gherilo āmāre,
asthira hoilo mati

pīḍāya asthira, cintāya jwarita,
abhāve jwalita cita
upāya nā dekhi, andhakāra-moya,
ekhona ho'yechi bhīta

saṁsāra-taṭanī- srota nahe śeṣa,
maraṇa nikaṭe ghora
saba samāpiyā, bhojibo tomāya,
e āśā biphala mora

ebe śuno prabhu! āmi gati-hīna,
bhakativinoda koya
tava kṛpā binā, sakali nirāśā,
deho' more padāśroya

1) Kai buvau jaunas, turėjau neišmatuojamas ambicijas uždirbti pinigų. Anuo metu, laikydamasis religinių taisyklių, aš paėmiau žmonos ranką.

2) Kartu su ja susikūriau namų ūkį ir jame praleidau labai daug laiko. Man gimė daug sūnų ir dukterų ir taip mano dvasia visai palūžo.

3) Šeimyninio gyvenimo našta kasdien didėjo. Jos slegiamas aš pajutau, kad mano asmeninė gyvenimo pažanga staiga sustojo. Senatvė pasirodė ir apgulė iš visų pusių. Dabar ir mano protas nepaliaudamas nerimsta.

4) Ligos persekioja mane, nuolatinis nerimas sukelia karščiavimą, o mano širdis dega nuo kiekvieno stygiaus. Iš šios keblios situacijos aš nematau jokios išeities, nes visur aplink vien tik tamsa. Dabar aš jau tikrai labai bijau.

5) Materialaus gyvenimo upės tėkmė stipri ir nesulaikoma. Gūdi ir gąsdinanti mirtis sėlina prie manęs. ‚Palikęs savo žemiškąsias pareigas, aš garbinsiu Tave, o Viešpatie‘ – ir ši viltis jau nebeduoda vaisių.

6) Prašau išgirsk mane, o Viešpatie! Aš visiškai bejėgis. Bhaktivinoda sako: „Be Tavo malonės viskas prarasta. Prašau, suteik man savo lotosinių pėdų prieglobstį.

4) Āmār Jīvan – mano gyvenimas

āmāra jīvana, sadā pāpe rata,
nāhiko puṇyera leṣa
parere udvega, diyāchi ye koto,
diyāchi jīvere kleśa

nija sukha lāgi', pāpe nāhi ḍori,
dayā-hīna svārtha-paro
para-sukhe duḥkhī, sadā mithya-bhāṣī,
para-duḥkha sukha-karo

āśeṣa kāmanā, hṛdi mājhe mora,
krodhī, dambha-parāyaṇa
mada-matta sadā, viṣaye mohita,
hiṁsā-garva vibhūṣaṇa

nidrālasya hata, sukārye virata,
akārye udyogī āmi
pratiṣṭha lāgiyā, śāṭhya-ācaraṇa,
lobha-hata sadā kāmī

e heno durjana, saj-jana-varjita,
aparādhi nirantara
śubha-kārya-śūnya, sadānartha-manāḥ,
nānā duḥkhe jara jara

bārdhakye ekhona, upāya-vihīna,
tā'te dīna akiñcana
bhakativinoda, prabhura caraṇe,
kore duḥkha nivedana

Visą savo gyvenimą aš buvau prisirišęs prie nuodėmės ir neatlikau jokios dorybingos veiklos. Aš tiesiog buvau nerimo ir kančios šaltinis kitiems.

Dėl savo paties malonumo aš niekada nedvejojau nusidėti. Aš nejaučiu gailesčio ir esu kupinas savanaudiškumo; Man liūdna matyti kitus laimingais ir be to aš užkietėjęs melagis. Iš tiesų, aš džiaugiuosi kitų kančiomis.

Savanaudiški troškimai mano širdyje nesuskaičiuojami. Aš greitai supykstu ir pasiduodu pasipūtimui. Apsvaigęs nuo geros nuomonės apie save ir paklaidintas jutiminių malonumų patrauklumo, aš pasipuošiau puikybe ir pavydu.

Apniktas tingumo ir mieguistumo, priešiškas dorybingai veiklai, aš su džiaugsmu atlieku bet kokią kenksmingą veiklą, kad tik tapčiau žymus ir šlovingas. Aš esu labai patyręs veidmainis, visuomet geismingas ir godumo sugriautas žmogus.

Tapęs tokiu niekadėju ir šventų žmonių atstumtas, aš nuolat įžeidinėju kitus. Aš niekada nedarau dorų darbų, ir esu linkęs tik į blogus įpročius. Todėl mane slegia daugybė kančių.

Dabar, senyvame amžiuje aš likau bejėgis, pažemintas ir apgailėtinas. Bhaktivinoda padeda savo liūdną istoriją prie Viešpaties pėdų.

5) śuno mor duḥkher kāhinī

(prabhu he!) śuno mor duḥkher kāhinī
viṣaya-halāhala, sudhā-bhāne piyaluṅ,
āb avasāna dinamaṇi

khelā-rase śaiśava, poḍhaite kaiśora,
gowāoluṅ, nā bhelo vivek
bhoga-baśe yauvane, ghara pāti' bosiluṅ,
suta-mita bāḍhalo anek

vṛddha-kāla āolo, saba sukha bhāgalo,
pīḍā-baśe hoinu kātar
sarvendriya durbala, kṣīna kalevara,
bhogābhāve duḥkhita antar

jñāna-lava-hīna, bhakti-rase vañchita,
āra mora ki habe upāy
patita-bandhu, tuhuṅ, patitādhama hāma,
kṛpāya uṭhāo tava pāy

vicārite ābahi, guna nāhi pāobi,
kṛpā koro, choḍato vicār
tava pada-paṅkaja- sīdhu pibāoto,
bhakativinoda karo pār

1) O Viešpatie! Prašau, išklausyk mano liūdesio istoriją. Aš gėriau mirtinus materializmo nuodus, apsimesdamas, jog tai nektaras, o dabar saulė jau leidžiasi mano gyvenimo horizonte.

2) Vaikystę praleidau žaisdamas, jaunystę – siekdamas akademinių žinių, o sugebėjimas atskirti tiesą nuo apgaulės taip ir nepabudo manyje. Būdamas dar jaunas vyras aš įsikūriau savo ūkyje ir pasinėriau materialių malonumų burtuose, o tuo metu mano vaikai ir supantys draugai greit dauginosi.

3) Senatvė atėjo labai greitai, o kartu dingo visi džiaugsmai. Nuolat ligų puolamas aš pasidariau neramus ir silpnas. Dabar visos mano juslės tapo labai gležnos, kūnas iškankintas ir išsekęs, o mano dvasia palūžo, nepatirdama ankstesnių juslinių malonumų.

4) Be šviesos širdy, taip ir nepatyręs pasiaukojimo tarnystės skonių – ar kas dar gali man padėti? O Viešpatie, Tu esi puolusiųjų draugas. Aš tikrai esu labiausiai puolęs, žemiausias iš visų žmonių. Todėl prašau, suteik malonę ir pakelk mane prie savo lotosinių pėdų.

5) Jeigu teistum mane dabar, neatrastum jokių gerų savybių. Pasigailėk ir nenuteisk manęs. Geriau leisk gerti Tavo lotosinių pėdų medų ir išvaduoki šį Bhaktivinodą.

6) tuwā pade e minati mor

(prabhu he!) tuwā pade e minati mor
tuwā pada-pallava, tyajato maru-mana,
viṣama viṣaye bhelo bhor

uṭhayite tākata, puna nāhi milo-i,
anudina korohuṅ hutāś
dīna-jana-nātha, tuhuṅ kahāyasi,
tumāri caraṇa mama āś

aichana dīna-jana, kohi nāhi milo-i,
tuhuṅ more koro parasād
tuwā jana-saṅge, tuwā kathā-raṅge,
chāḍahuṅ sakala paramād

tuwā dhāma-māhe, tuwā nāma gāoto,
gowāyabuṅ divā-niśi āś
tuwā pada-chāyā, parama suśītala,
māge bhakativinoda dās

1) O Viešpatie! Aš padedu prie Tavo pėdų šią nuolankią maldą. Aš palikau Tavo pėdų, kurios tokios švelnios, kaip ką tik išdygę medžio lapeliai, prieglobstį. Dabar mano protas išdžiūvo kaip dykuma, kepinamas siaubingo materializmo ugnies.

2) Nerandu savy jėgų pakilti vėl, todėl dienas ir leidžiu karčiai sielvartaudamas. O Viešpatie, kurį vadina kuklių ir nuolankiųjų šeimininku! Tavo lotosinės pėdos yra mano vienintelė viltis.

3) Nebuvo sielos, vienišos kaip aš. Būk maloningas ir suteik man draugystę su Tavo bhaktais, nes paragavęs malonumo klausyti pasakojimų apie Tavo žaidimus, paliksiu visą blogį.

4) Viena viltis gaivina mano sielą: Leisti dienas ir naktis dainuojant Tavo šventą vardą ir gyvenant Tavo dieviškoj buveinėj. Tavo tarnas Bhaktivinoda prašo vietos pačių gaiviausių Tavo lotosinių pėdų pavėsyje.

7) Emona durmati

(prabhu he!)
emona durmati, saṁsāra bhitore,
poḍiyā āchinu āmi
tava nija-jana, kono mahājane,
pāṭhāiyā dile tumi

doyā kori' more, patita dekhiyā,
kohilo āmāre giyā
ohe dīna-jana, śuno bhālo kathā,
ullasita ha'be hiyā

tomāre tārite, śrī-kṛṣṇa-caitanya,
navadwīpe avatār
tomā heno koto, dīna hīna jane,
korilena bhava-pār

vedera pratijñā, rākhibāra tare,
rukma-varna vipra-suta
mahāprabhu nāme, nadīyā mātāya,
saṅge bhāi avadhūta

nanda-suta jini, caitanya gosāi,
nija-nāma kori' dān
tārilo jagat, tumi-o jāiyā,
loho nija-paritrān

se kathā śuniyā, āsiyāchi, nātha!
tomāra caraṇa-tale
bhakativinoda, kāṅdiyā kāṅdiyā,
āpana-kāhinī bole

1) Viešpatie! Turėdamas tokį bjaurų protą, aš papuoliau į materialų pasaulį, bet Tu išgelbėti mane atsiuntei vieną savo tyrą ir iškilnų bhaktą.

2) Jis pamatė mane, tokį puolusį ir varganą, pasigailėjo manęs ir atėjo sakydamas: „O pažeminta siela, prašau, išgirsk gerą naujieną, ji tikrai pamalonins tavo širdį.

3) Kad išvaduotų tave, Śrī Kṛṣṇa Caitanya apsireiškė Navadvīpos krašte. Į kitą materialios egzistencijos vandenyno pusę Jis jau saugiai perkėlė daugybę kenčiančių sielų.

4) Išpildydamas Vedų pažadą auksaspalvis brāhmano sūnus, vardu Mahāprabhu, nužengė kartu su savo broliu, avadhūta. Jie kartu užliejo visą Nadīyą dieviška ekstaze.

5) Śrī Caitanya Gosāi, kuris yra pats Kṛṣṇa, Nandos sūnus, išgelbėjo pasaulį nemokamai dalindamas savo paties švento vardo dovaną. Eik pas jį ir gauk savo išvadavimą.

6) Viešpatie, išgirdęs šiuos žodžius Bhaktivinoda, vėl ir vėl verkdamas, atėjo prie tavo lotosinių pėdų ir pasakoja savo gyvenimo istoriją.

 

Gyvybė be sienų - Radhanatha Svamis

Jo Šventenybės Radhanatha Svamio pokalbis Londone, Ernst & Young būstinėje, Divali šventės proga. Vertimas į lietuvių kalbą.

 
Kalendorius