Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Srimad-Bhagavatam, 10.49.21

ekaḥ prasūyate jantur 
eka eva pralīyate
eko ’nubhuṅkte sukṛtam 
eka eva ca duṣkṛtam

Kiekviena gyva esybė gimsta viena pati ir miršta viena pati. Viena pati ji patiria ir savo gerų bei blogų darbų pasekmes.

Prabhupados paskaita, SB 1.10.3 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 3 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 18 dieną Mayapure, Indija.

niśamya bhīṣmoktam athācyutoktaṁ
pravṛtta-vijñāna-vidhūta-vibhramaḥ
śaśāsa gām indra ivājitāśrayaḥ
paridhyupāntām anujānuvartitaḥ

Išklausęs pamokančius Bhīṣmadevos ir neklystančiojo Viešpaties Śrī Kṛṣṇos žodžius, Mahārāja Yudhiṣṭhira atsikratė nuogąstavimų ir ėmėsi darbų, kurie reikalavo didžiausio išmanymo. Taip jis valdė žemes ir jūras, padedamas jaunesniųjų brolių.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.2 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 2 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 17 dieną Mayapure, Indija.

vaṁśaṁ kuror vaṁśa-davāgni-nirhṛtaṁ
saṁrohayitvā bhava-bhāvano hariḥ
niveśayitvā nija-rājya īśvaro
yudhiṣṭhiraṁ prīta-manā babhūva ha

Sūta Gosvāmis tarė: Aukščiausiasis Dievo Asmuo Viešpats Śrī Kṛṣṇa, viso pasaulio globėjas, buvo patenkintas, kad Mahārāja Yudhiṣṭhira atgavo sostą ir kad atkurta Kuru dinastija, kurią buvo bepražudąs pyktis, užsiplieskęs tarytum ugnis tarp besitrinančių bambuko stiebų.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.10.1 Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 10 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 16 dieną Mayapure, Indija.

śaunaka uvāca

hatvā svariktha-spṛdha ātatāyino
yudhiṣṭhiro dharma-bhṛtāṁ variṣṭhaḥ
sahānujaiḥ pratyavaruddha-bhojanaḥ
kathaṁ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ

Śaunaka Munis paklausė: Kaip sunaikinęs priešus, siekusius pasiglemžti tai, kas jam teisėtai priklausė, brolių padedamas Mahārāja Yudhiṣṭhira – didžiūnas tarp religingų žmonių – valdė savo piliečius? Esu tikras, jis negalėjo laimingas viešpatauti savo karalystėje.

 

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.49, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 49 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 15 dieną Mayapure, Indija.

pitrā cānumato rājā
vāsudevānumoditaḥ
cakāra rājyaṁ dharmeṇa
pitṛ-paitāmahaṁ vibhuḥ

Nuo to laiko didis dievotasis karalius Mahārāja Yudhiṣṭhira ėmė valdyti karalystę, griežtai laikydamasis visų valdovui keliamų reikalavimų, kuriems pritarė jo dėdė ir kuriuos patvirtino Viešpats Śrī Kṛṣṇa.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.48, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 48 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų 06 14 dieną Mayapure, Indija.

tato yudhiṣṭhiro gatvā
saha-kṛṣṇo gajāhvayam
pitaraṁ sāntvayām āsa
gāndhārīṁ ca tapasvinīm

Po to Mahārāja Yudhiṣṭhira, Viešpaties Śrī Kṛṣṇos lydimas, pasiskubino išvykti į sostinę Hastināpurą ir paguosti savo dėdę bei tetą Gāndhārī, kuri buvo labai asketiška moteris.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.3, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 3 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 17 dieną Los Andžele, JAV.

bhagavān api viprarṣe
rathena sa-dhanañjayaḥ
sa tair vyarocata nṛpaḥ
kuvera iva guhyakaiḥ

O išminčiau tarp brahmanų, kartu su visais vyko ir Dievo Asmuo, Viešpats Śrī Kṛṣṇa, sėdėjęs Arjunos vežime. Todėl karalius Yudhiṣṭhira atrodė labai didingai, it Kuvera, apsuptas savo palydovų (guhyakų).

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.2, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 2 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 16 dieną Los Andžele, JAV.

tadā te bhrātaraḥ sarve
sadaśvaiḥ svarṇa-bhūṣitaiḥ
anvagacchan rathair viprā
vyāsa-dhaumyādayas tathā

Paskui jį išvažiavo ir visi jo broliai. Dailiausius jų vežimus traukė puikūs, auksu išpuošti žirgai. Su broliais keliavo Vyāsa bei kiti ṛṣiai, tarp jų ir Dhaumya (išsilavinęs Pāṇḍavų žynys).

 

Prabhupados paskaita, SB 1.9.1, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 9 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 15 dieną Los Andžele, JAV.

sūta uvāca

iti bhītaḥ prajā-drohāt
sarva-dharma-vivitsayā
tato vinaśanaṁ prāgād
yatra deva-vrato ’patat

Sūta Gosvāmis tarė: Su siaubu galvodamas apie tai, kiek savo valdinių jis pražudė per Kurukṣetros mūšį, Mahārāja Yudhiṣṭhira išvyko į žudynių vietą. Ten, strėlių patale, gulėjo mirštantis Bhīṣmadeva.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.52, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 52 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 14 dieną Los Andžele, JAV.

yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ
surayā vā surākṛtam
bhūta-hatyāṁ tathaivaikāṁ
na yajñair mārṣṭum arhati

Kaip neprakoši purvino vandens per purvą, kaip vyno dėmių nenuplausi vynu, taip ir aukodamas gyvulius neatpirksi žmonių žudymo.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.51, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 51 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 13 dieną Los Andžele, JAV.

strīṇāṁ mad-dhata-bandhūnāṁ
droho yo ’sāv ihotthitaḥ
karmabhir gṛhamedhīyair
nāhaṁ kalpo vyapohitum

Dėl mano kaltės daug moterų liko vienišos. Aš pasėjau tokį priešiškumą, kad jokia materiali labdara nepadės man išsipirkti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.50, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 50 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 12 dieną Los Andžele, JAV.

naino rājñaḥ prajā-bhartur
dharma-yuddhe vadho dviṣām
iti me na tu bodhāya
kalpate śāsanaṁ vacaḥ

Jei karalius žudo kovodamas dėl teisaus reikalo ir gindamas savo valdinius, jis neužsitraukia nuodėmės. Bet aš negaliu tuo pasiteisinti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.49, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 49 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų spalio 29 dieną Mayapure, Indija.

bāla-dvija-suhṛn-mitra-
pitṛ-bhrātṛ-guru-druhaḥ
na me syān nirayān mokṣo
hy api varṣāyutāyutaiḥ

Aš nužudžiau daug jaunikaičių, brahmanų, geradarių, draugų, tėvų, mokytojų ir brolių. Net jei pragyvensiu dar milijonus metų, už visas šias nuodėmes manęs laukia pragaras.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.48, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 48 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų spalio 28 dieną Mayapure, Indija.

aho me paśyatājñānaṁ
hṛdi rūḍhaṁ durātmanaḥ
pārakyasyaiva dehasya
bahvyo me ’kṣauhiṇīr hatāḥ

Karalius Yudhiṣṭhira tarė: O varge! Aš pats didžiausias nusidėjėlis! Tik pažvelkit į mano širdį – ten viešpatauja tamsybė! Mano kūnas, kuris turėtų tarnauti kitiems, sunaikino daugybę priešo falangų.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.48, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 48 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 10 dieną Los Andžele, JAV.

aho me paśyatājñānaṁ
hṛdi rūḍhaṁ durātmanaḥ
pārakyasyaiva dehasya
bahvyo me ’kṣauhiṇīr hatāḥ

Karalius Yudhiṣṭhira tarė: O varge! Aš pats didžiausias nusidėjėlis! Tik pažvelkit į mano širdį – ten viešpatauja tamsybė! Mano kūnas, kuris turėtų tarnauti kitiems, sunaikino daugybę priešo falangų.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.47, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 47 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų spalio 27 dieną Mayapure, Indija.

āha rājā dharma-sutaś
cintayan suhṛdāṁ vadham
prākṛtenātmanā viprāḥ
sneha-moha-vaśaṁ gataḥ

Draugų mirties sukrėstas, Dharmos sūnus karalius Yudhiṣṭhira sielojosi kaip paprastas materialaus pasaulio žmogus. O išminčiai, paklaidintas prisirišimų jis prašneko.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.47, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 47 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 9 dieną Los Andžele, JAV.

āha rājā dharma-sutaś
cintayan suhṛdāṁ vadham
prākṛtenātmanā viprāḥ
sneha-moha-vaśaṁ gataḥ

Draugų mirties sukrėstas, Dharmos sūnus karalius Yudhiṣṭhira sielojosi kaip paprastas materialaus pasaulio žmogus. O išminčiai, paklaidintas prisirišimų jis prašneko.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.46, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 46 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 8 dieną Los Andžele, JAV.

vyāsādyair īśvarehājñaiḥ
kṛṣṇenādbhuta-karmaṇā
prabodhito ’pītihāsair
nābudhyata śucārpitaḥ

Niekas negalėjo išblaškyti karaliaus Yudhiṣṭhiros liūdesio – nei Vyāsos vadovaujamų didžiųjų išminčių patarimai, nei Paties Viešpaties Kṛṣṇos, atlikusio antžmogiškus žygdarbius, nurodymai, nei istorijos pamokos.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.45, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 45 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų spalio 25 dieną Mayapure, Indija.

tāṁ bāḍham ity upāmantrya
praviśya gajasāhvayam
striyaś ca sva-puraṁ yāsyan
premṇā rājñā nivāritaḥ

Išklausęs Śrīmatī Kuntīdevī maldas, Viešpats įžengė į Hastināpuros rūmus ir pranešė kitoms moterims, kad išvyksta. Jau besirengiantį išvykti Viešpatį sustabdė karalius Yudhiṣṭhira ir meilės kupinais žodžiais puolė įkalbinėti Jį pasilikti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.45, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 45 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 7 dieną Los Andžele, JAV

tāṁ bāḍham ity upāmantrya
praviśya gajasāhvayam
striyaś ca sva-puraṁ yāsyan
premṇā rājñā nivāritaḥ

Išklausęs Śrīmatī Kuntīdevī maldas, Viešpats įžengė į Hastināpuros rūmus ir pranešė kitoms moterims, kad išvyksta. Jau besirengiantį išvykti Viešpatį sustabdė karalius Yudhiṣṭhira ir meilės kupinais žodžiais puolė įkalbinėti Jį pasilikti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.44, Mayapur

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 44 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų spalio 24 dieną Mayapure, Indija.

sūta uvāca

pṛthayetthaṁ kala-padaiḥ
pariṇūtākhilodayaḥ
mandaṁ jahāsa vaikuṇṭho
mohayann iva māyayā

Sūta Gosvāmis tarė: Klausydamasis Kuntīdevī maldų, šlovinančių Jį pačiais gražiausiais žodžiais, Viešpats švelniai šypsojosi. Jo šypsena buvo tokia pat kerinti, kaip ir Jo mistinė jėga.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.8.44, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 8 skyrius, 44 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gegužės 6 dieną Los Andžele, JAV

sūta uvāca

pṛthayetthaṁ kala-padaiḥ
pariṇūtākhilodayaḥ
mandaṁ jahāsa vaikuṇṭho
mohayann iva māyayā

Sūta Gosvāmis tarė: Klausydamasis Kuntīdevī maldų, šlovinančių Jį pačiais gražiausiais žodžiais, Viešpats švelniai šypsojosi. Jo šypsena buvo tokia pat kerinti, kaip ir Jo mistinė jėga.

 
Kalendorius