Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

ekaḥ prasūyate jantur, 
eka eva pralīyate, 
eko ’nubhuṅkte sukṛtam, 
eka eva ca duṣkṛtam

Kiekvienas padaras gimsta vienas ir miršta vienas. Taip pat vienas pats jis patiria atoveikį už gerus ir blogus darbus. (SB 10.49.21)

 

Prabhupados paskaita, BSSST apsireiškimas

Toliau girdėsite paskaitą Šrilos Bhaktisiddhantos Sarasvati Gosvami Prabhupados apsireiškimo dieną. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1977 metų vasario 8 dieną Mayapure, Indija.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.50 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 50 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 27 dieną Los Andžele, JAV.

draupadī ca tadājñāya
patīnām anapekṣatām
vāsudeve bhagavati
hy ekānta-matir āpa tam

Matydama, kad jos vyrai, visiškai ją užmiršę, palieka namus, Draupadī (kuriai apie Dievo Asmenį Viešpatį Vāsudevą, Kṛṣṇą, buvo viskas žinoma), o paskui ją ir Subhadrā, visas mintis sutelkė į Kṛṣṇą ir pasiekė tą patį tikslą, kaip ir jų vyrai.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.49, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 49 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 26 dieną Los Andžele, JAV.

viduro ’pi parityajya
prabhāse deham ātmanaḥ
kṛṣṇāveśena tac-cittaḥ
pitṛbhiḥ sva-kṣayaṁ yayau

Vidura keliavo po šventas vietas ir, sutelkęs visas mintis į Kṛṣṇą, Prabhāsoje atsiskyrė nuo kūno. Jį pasitiko Pitṛlokos gyventojai, ir jis vėl grįžo vykdyti ankstesnių savo pareigų.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.47-48, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 47-48 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 25 dieną Los Andžele, JAV.

tad-dhyānodriktayā bhaktyā
viśuddha-dhiṣaṇāḥ pare
tasmin nārāyaṇa-pade
ekānta-matayo gatim

avāpur duravāpāṁ te
asadbhir viṣayātmabhiḥ
vidhūta-kalmaṣā sthānaṁ
virajenātmanaiva hi

Nuolat su atsidavimu mąstydami apie Viešpatį ir šitaip išgryninę sąmonę, jie pasiekė dvasinį dangų, kuriame viešpatauja Aukščiausiasis Nārāyaṇa, Viešpats Kṛṣṇa. Kelias į jį atviras tik tiems, kurie neblaškomi jokių pašalinių minčių medituoja Aukščiausiąjį Viešpatį. Ši Viešpaties Śrī Kṛṣṇos buveinė, Goloka Vṛndāvana, nepasiekiama žmonėms, kurių mintyse viešpatauja materiali būties samprata. Tačiau Pāṇḍavai, nusiplovę visas materijos nešvarybes, pasiekė ją, nepakeitę kūno.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.46, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 46 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 24 dieną Los Andžele, JAV.

te sādhu-kṛta-sarvārthā
jñātvātyantikam ātmanaḥ
manasā dhārayām āsur
vaikuṇṭha-caraṇāmbujam

Jie vykdė visus religijos priesakus ir dabar priėjo prie teisingos išvados, kad Viešpaties Śrī Kṛṣṇos lotoso pėdos – aukščiausias gyvenimo tikslas. Tad visos jų mintys buvo sukauptos į jas.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.45, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 45 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 23 dieną Los Andžele, JAV.

sarve tam anunirjagmur
bhrātaraḥ kṛta-niścayāḥ
kalinādharma-mitreṇa
dṛṣṭvā spṛṣṭāḥ prajā bhuvi

Jaunesnieji Mahārājos Yudhiṣṭhiros broliai suprato, kad prasidėjo Kali amžius ir tarp karalystės gyventojų jau įsigali bedievystė, todėl nutarė patraukti vyresniojo brolio pėdomis.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.44, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 44 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 22 dieną Los Andžele, JAV.

udīcīṁ praviveśāśāṁ
gata-pūrvāṁ mahātmabhiḥ
hṛdi brahma paraṁ dhyāyan
nāvarteta yato gataḥ

Tada jis leidosi į šiaurę didžių praeities žmonių ir savo protėvių taku, kad visas atsidėtų apmąstymams apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Visur savo kelyje jis mąstė apie Viešpatį.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.42, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 42 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 20 dieną Los Andžele, JAV.

tritve hutvā ca pañcatvaṁ
tac caikatve ’juhon muniḥ
sarvam ātmany ajuhavīd
brahmaṇy ātmānam avyaye

Tokiu būdu ištirpinęs iš penkių pradų sudarytą grubųjį kūną trijose materialios gamtos guṇose, jis panardino jas į neišmanymą, o neišmanymą – į savąjį „aš“, amžiną ir neišsenkamą Brahmaną.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.41, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 41 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 19 dieną Los Andžele, JAV.

vācaṁ juhāva manasi
tat prāṇa itare ca tam
mṛtyāv apānaṁ sotsargaṁ
taṁ pañcatve hy ajohavīt

Jutimų organus jis panardino į protą, protą – į gyvybę, gyvybę – į kvėpavimą; gyvasties visybę sudėjo į kūną, sudarytą iš penkių pradų, o savo kūną atidavė mirčiai. Tuomet, egzistuodamas kaip grynoji siela, jis atsikratė materialios būties sampratos.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.40, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 40 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 18 dieną Los Andžele, JAV.

visṛjya tatra tat sarvaṁ
dukūla-valayādikam
nirmamo nirahaṅkāraḥ
sañchinnāśeṣa-bandhanaḥ

Mahārāja Yudhiṣṭhira nusimetė savo karališkuosius apdarus, nusijuosė diržą ir nusisegė papuošalus. Jis tapo viskam abejingas – daugiau niekas jo nesaistė.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.39, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 39 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 17 dieną Los Andžele, JAV.

mathurāyāṁ tathā vajraṁ
śūrasena-patiṁ tataḥ
prājāpatyāṁ nirūpyeṣṭim
agnīn apibad īśvaraḥ

Mathuroje Aniruddhos (Viešpaties Kṛṣṇos vaikaičio) sūnų Vajrą karūnavęs Śūrasenos karaliumi, Mahārāja Yudhiṣṭhira atliko Prājāpatyos aukojimą ir ryžtingai nutarė atsižadėti šeimos gyvenimo.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.38, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 38 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 16 dieną Los Andžele, JAV.

sva-rāṭ pautraṁ vinayinam
ātmanaḥ susamaṁ guṇaiḥ
toya-nīvyāḥ patiṁ bhūmer
abhyaṣiñcad gajāhvaye

Po to valstybės sostinėje Hastināpuroje imperatoriumi ir visų jūrų skalaujamų žemių valdovu jis karūnavo savo išsilavinusį ir niekuo jam nenusileidusį vaikaitį.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.37, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 37 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 15 dieną Los Andžele, JAV.

yudhiṣṭhiras tat parisarpaṇaṁ budhaḥ
pure ca rāṣṭre ca gṛhe tathātmani
vibhāvya lobhānṛta-jihma-hiṁsanādy-
adharma-cakraṁ gamanāya paryadhāt

Mahārājai Yudhiṣṭhirai pakako nuovokos įžvelgti Kali amžiaus požymius: sostinėje, šalyje, šeimose ir tarp pavienių žmonių vis labiau plito godumas, melagystė, sukčiavimas ir prievarta. Todėl jis išmintingai nutarė palikti namus ir apsivilko tam tinkamą drabužį.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.36, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 36 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 14 dieną Los Andžele, JAV.

yadā mukundo bhagavān imāṁ mahīṁ
jahau sva-tanvā śravaṇīya-sat-kathaḥ
tadāhar evāpratibuddha-cetasām
abhadra-hetuḥ kalir anvavartata

Tą pačią dieną, kai Dievo Asmuo Viešpats Kṛṣṇa nepakeitęs Savo pavidalo išėjo iš Žemės, Kali, kuris jau buvo įkėlęs čia savo koją, pasijuto turįs visišką veikimo laisvę ir sudarė menko išmanymo žmonėms nepalankią aplinką.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.35, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 35 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 13 dieną Los Andžele, JAV.

yathā matsyādi-rūpāṇi
dhatte jahyād yathā naṭaḥ
bhū-bhāraḥ kṣapito yena
jahau tac ca kalevaram

Aukščiausiasis Viešpats paliko kūną, kuriuo buvo apsireiškęs, kad palengvintų Žemės naštą. Tarsi burtininkas Jis palieka vieną kūną ir apsireiškia kitais pavidalais – žuvimi ir t.t.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.34, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 34 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 12 dieną Los Andžele, JAV.

yayāharad bhuvo bhāraṁ
tāṁ tanuṁ vijahāv ajaḥ
kaṇṭakaṁ kaṇṭakeneva
dvayaṁ cāpīśituḥ samam

Aukščiausiasis Viešpats Śrī Kṛṣṇa, negimusis, privertė Yadu dinastijos narius palikti kūnus ir palengvino pasaulį užgulusią naštą. Taip dygliu traukiamas kitas dyglys, nors traukiančiam abu dygliai yra vienodi.

 

Prabhupados paskaita, Govardhana pudža

Toliau girdėsite paskaitą Govardhana Pudžos šventės proga. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1966 metų lapkričio 14 dieną Niujorke, JAV.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.33, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 33 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 11 dieną Los Andžele, JAV.

pṛthāpy anuśrutya dhanañjayoditaṁ
nāśaṁ yadūnāṁ bhagavad-gatiṁ ca tām
ekānta-bhaktyā bhagavaty adhokṣaje
niveśitātmopararāma saṁsṛteḥ

Nugirdusi Arjunos žodžius apie Yadu dinastijos galą ir apie tai, kad Viešpats Kṛṣṇa pasitraukė iš šio pasaulio, Kuntī visa savo esybe pasinėrė į pasiaukojimo tarnystę transcendentiniam Dievo Asmeniui. Taip ji išsivadavo iš materialios būties.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.32, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 32 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 10 dieną Los Andžele, JAV.

niśamya bhagavan-mārgaṁ
saṁsthāṁ yadu-kulasya ca
svaḥ-pathāya matiṁ cakre
nibhṛtātmā yudhiṣṭhiraḥ

Sužinojęs apie tai, kad Viešpats Kṛṣṇa grįžo į Savo buveinę, ir supratęs, kad baigėsi Yadu dinastijos gyvenimas Žemėje, Mahārāja Yudhiṣṭhira nutarė grįžti namo, atgal pas Dievą.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.31, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 31 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 9 dieną Los Andžele, JAV.

viśoko brahma-sampattyā
sañchinna-dvaita-saṁśayaḥ
līna-prakṛti-nairguṇyād
aliṅgatvād asambhavaḥ

Dvasios turtingumas įgalino jį atsikratyti dualizmo gimdomų dvejonių. Taip jis išsivadavo iš trijų materialios gamtos guṇų įtakos ir pasiekė transcendenciją. Jam nebegrėsė gimimo ir mirties pančiai, nes jis išsivadavo iš materialaus kūno nelaisvės.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.30, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 30 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 8 dieną Los Andžele, JAV

gītaṁ bhagavatā jñānaṁ
yat tat saṅgrāma-mūrdhani
kāla-karma-tamo-ruddhaṁ
punar adhyagamat prabhuḥ

Rodės, Viešpaties žaidimai ir darbai bei išsiskyrimas su Juo išdildė iš Arjunos atminties Dievo Asmens pamokymus, tačiau iš tikrųjų Arjuna nieko neužmiršo ir vėl tapo savo juslių valdovu.

 
Kalendorius