Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Srimad-Bhagavatam, 10.51.43 komentaras:

Ačarjos sako, kad mes sielojamės kai jaučiamės neišbaigti, kai prarandame ką nors, arba kai negalime pasiekti tai, ko trokštame. Kas patenkino Krišną ir taip gavo Viešpaties malonę, niekada nepergyvnes dėl šių dalykų. Viešpats Krišna yra visų malonumų šaltinis. Jam patinka dalintis savo dvasine palaima su visomis gyvomis būtybėmis. Mums tiesiog reikia kooperuotis su Aukščiausiu Viešpačiu.

Prabhupados paskaita, SB 1.15.36, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 36 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 14 dieną Los Andžele, JAV.

yadā mukundo bhagavān imāṁ mahīṁ
jahau sva-tanvā śravaṇīya-sat-kathaḥ
tadāhar evāpratibuddha-cetasām
abhadra-hetuḥ kalir anvavartata

Tą pačią dieną, kai Dievo Asmuo Viešpats Kṛṣṇa nepakeitęs Savo pavidalo išėjo iš Žemės, Kali, kuris jau buvo įkėlęs čia savo koją, pasijuto turįs visišką veikimo laisvę ir sudarė menko išmanymo žmonėms nepalankią aplinką.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.35, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 35 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 13 dieną Los Andžele, JAV.

yathā matsyādi-rūpāṇi
dhatte jahyād yathā naṭaḥ
bhū-bhāraḥ kṣapito yena
jahau tac ca kalevaram

Aukščiausiasis Viešpats paliko kūną, kuriuo buvo apsireiškęs, kad palengvintų Žemės naštą. Tarsi burtininkas Jis palieka vieną kūną ir apsireiškia kitais pavidalais – žuvimi ir t.t.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.34, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 34 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 12 dieną Los Andžele, JAV.

yayāharad bhuvo bhāraṁ
tāṁ tanuṁ vijahāv ajaḥ
kaṇṭakaṁ kaṇṭakeneva
dvayaṁ cāpīśituḥ samam

Aukščiausiasis Viešpats Śrī Kṛṣṇa, negimusis, privertė Yadu dinastijos narius palikti kūnus ir palengvino pasaulį užgulusią naštą. Taip dygliu traukiamas kitas dyglys, nors traukiančiam abu dygliai yra vienodi.

 

Prabhupados paskaita, Govardhana pudža

Toliau girdėsite paskaitą Govardhana Pudžos šventės proga. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1966 metų lapkričio 14 dieną Niujorke, JAV.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.33, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 33 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 11 dieną Los Andžele, JAV.

pṛthāpy anuśrutya dhanañjayoditaṁ
nāśaṁ yadūnāṁ bhagavad-gatiṁ ca tām
ekānta-bhaktyā bhagavaty adhokṣaje
niveśitātmopararāma saṁsṛteḥ

Nugirdusi Arjunos žodžius apie Yadu dinastijos galą ir apie tai, kad Viešpats Kṛṣṇa pasitraukė iš šio pasaulio, Kuntī visa savo esybe pasinėrė į pasiaukojimo tarnystę transcendentiniam Dievo Asmeniui. Taip ji išsivadavo iš materialios būties.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.32, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 32 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 10 dieną Los Andžele, JAV.

niśamya bhagavan-mārgaṁ
saṁsthāṁ yadu-kulasya ca
svaḥ-pathāya matiṁ cakre
nibhṛtātmā yudhiṣṭhiraḥ

Sužinojęs apie tai, kad Viešpats Kṛṣṇa grįžo į Savo buveinę, ir supratęs, kad baigėsi Yadu dinastijos gyvenimas Žemėje, Mahārāja Yudhiṣṭhira nutarė grįžti namo, atgal pas Dievą.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.31, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 31 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 9 dieną Los Andžele, JAV.

viśoko brahma-sampattyā
sañchinna-dvaita-saṁśayaḥ
līna-prakṛti-nairguṇyād
aliṅgatvād asambhavaḥ

Dvasios turtingumas įgalino jį atsikratyti dualizmo gimdomų dvejonių. Taip jis išsivadavo iš trijų materialios gamtos guṇų įtakos ir pasiekė transcendenciją. Jam nebegrėsė gimimo ir mirties pančiai, nes jis išsivadavo iš materialaus kūno nelaisvės.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.30, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 30 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 8 dieną Los Andžele, JAV

gītaṁ bhagavatā jñānaṁ
yat tat saṅgrāma-mūrdhani
kāla-karma-tamo-ruddhaṁ
punar adhyagamat prabhuḥ

Rodės, Viešpaties žaidimai ir darbai bei išsiskyrimas su Juo išdildė iš Arjunos atminties Dievo Asmens pamokymus, tačiau iš tikrųjų Arjuna nieko neužmiršo ir vėl tapo savo juslių valdovu.

 

Prabhupados paskaitos, SB 1.15.29, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 29 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 7 dieną Los Andžele, JAV

vāsudevāṅghry-anudhyāna-
paribṛṁhita-raṁhasā
bhaktyā nirmathitāśeṣa-
kaṣāya-dhiṣaṇo ’rjunaḥ

Nuolatos atsimenant Viešpaties Śrī Kṛṣṇos lotoso pėdas Arjunos atsidavimas Viešpačiui vis stiprėjo ir jo mintys tapo visiškai tyros.

 

Prabhupados paskaitos, SB 1.15.28, Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 28 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 6 dieną Los Andžele, JAV

sūta uvāca
evaṁ cintayato jiṣṇoḥ
kṛṣṇa-pāda-saroruham
sauhārdenātigāḍhena
śāntāsīd vimalā matiḥ

Sūta Gosvāmis tarė: Susikaupęs Arjuna mąstė apie pamokymus, kuriuos Viešpats jam paskelbė kaip Savo artimiausiam draugui, ir apie Viešpaties lotoso pėdas. Taip Arjunos mintys nurimo ir jo prote neliko materijos nešvarybių.

 

Prabhupados paskaitos, SB 1.15.27

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 27 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Ši paskaita įrašyta 1975 metų birželio 6 dieną Los Andžele.

O ši paskaita įrašyta 1973 m. gruodžio 5 d. Los Andžele.

deśa-kālārtha-yuktāni
hṛt-tāpopaśamāni ca
haranti smarataś cittaṁ
govindābhihitāni me

Dabar suprantu, kokie puikūs yra Dievo Asmens (Govindos) pamokymai. Kiek daug gavau iš Jo vertingų pamokų kaip nuraminti raudančią sielą bet kurią akimirką, bet kuriomis aplinkybėmis.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.25-26 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 25 ir 26 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 4 dieną Los Andžele, JAV

jalaukasāṁ jale yadvan
mahānto ’danty aṇīyasaḥ
durbalān balino rājan
mahānto balino mithaḥ

evaṁ baliṣṭhair yadubhir
mahadbhir itarān vibhuḥ
yadūn yadubhir anyonyaṁ
bhū-bhārān sañjahāra ha

O valdove, kaip vandenyne didesni ir stipresni vandens gyviai ryja mažesnius ir silpnesnius, taip ir Aukščiausiasis Dievo Asmuo, norėdamas palengvinti Žemės naštą, sukurstė stipresniuosius ir stambesnius Yādavus žudyti silpnesniuosius ir menkesnius.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.24 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 24 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 3 dieną Los Andžele, JAV.

prāyeṇaitad bhagavata
īśvarasya viceṣṭitam
mitho nighnanti bhūtāni
bhāvayanti ca yan mithaḥ

Tokia aukščiausioji Viešpaties, Dievo Asmens, valia: kartais žmonės vienas kitą gina, o kartais žudo.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.22-23 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 22-23 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 2 dieną Los Andžele, JAV.

rājaṁs tvayānupṛṣṭānāṁ
suhṛdāṁ naḥ suhṛt-pure
vipra-śāpa-vimūḍhānāṁ
nighnatāṁ muṣṭibhir mithaḥ

vāruṇīṁ madirāṁ pītvā
madonmathita-cetasām
ajānatām ivānyonyaṁ
catuḥ-pañcāvaśeṣitāḥ

O valdove, tu klausei, kaip gyvena mūsų draugai bei giminaičiai Dvārakoje. Galiu pasakyti tik tiek, kad, brahmanų prakeikti, apsvaigę nuo ryžių vyno, jie čiupo lazdas ir puolė viens kitą, neatpažindami savųjų. Tik ketvertas ar penketas jų liko gyvi.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.21 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 21 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 1 dieną Los Andžele, JAV.

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te
so ’haṁ rathī nṛpatayo yata ānamanti
sarvaṁ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaṁ
bhasman hutaṁ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

Štai tas pats Gāṇḍīvos lankas, tos pačios strėlės, tas pats kovos vežimas kinkytas tais pačiais žirgais, ir aš – tas pats karžygys Arjuna, kuriam kitados su pagarba lenkėsi visi valdovai. Tačiau išėjus Viešpačiui Kṛṣṇai visa tai akimirksniu neteko ankstesnės galios, tapo beprasmiška, kaip beprasmiška pilti lydytą sviestą į užgesusį aukurą, tikėtis pralobti mostelėjus stebuklinga lazdele ar berti grūdus į nederlingą žemę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.20 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 20 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų lapkričio 30 dieną Los Andžele, JAV.

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te
so ’haṁ rathī nṛpatayo yata ānamanti
sarvaṁ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaṁ
bhasman hutaṁ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

Štai tas pats Gāṇḍīvos lankas, tos pačios strėlės, tas pats kovos vežimas kinkytas tais pačiais žirgais, ir aš – tas pats karžygys Arjuna, kuriam kitados su pagarba lenkėsi visi valdovai. Tačiau išėjus Viešpačiui Kṛṣṇai visa tai akimirksniu neteko ankstesnės galios, tapo beprasmiška, kaip beprasmiška pilti lydytą sviestą į užgesusį aukurą, tikėtis pralobti mostelėjus stebuklinga lazdele ar berti grūdus į nederlingą žemę.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.1 Niujorkas

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų lapkričio 29 dieną Niujorke, JAV.

sūta uvāca
evaṁ kṛṣṇa-sakhaḥ kṛṣṇo
bhrātrā rājñā vikalpitaḥ
nānā-śaṅkāspadaṁ rūpaṁ
kṛṣṇa-viśleṣa-karśitaḥ

Sūta Gosvāmis tarė: Skaudaus išsiskyrimo su Kṛṣṇa sukrėstas, garsusis Viešpaties Kṛṣṇos draugas Arjuna neturėjo jėgų ką nors atsakyti į Mahārājos Yudhiṣṭhiros spėliones.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.14.44 Niujorkas

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 14 skyrius, 44 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų balandžio 8 dieną Niujorke, JAV.

kaccit preṣṭhatamenātha
hṛdayenātma-bandhunā
śūnyo ’smi rahito nityaṁ
manyase te ’nyathā na ruk

O gal tu netekai artimiausio draugo – Viešpaties Kṛṣṇos? Ar tai dėl to tavo širdy begalinė tuštuma? O Arjuna, brolau, neišmanau, kas daugiau gali tave taip slėgti.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.14.43 Niujorkas

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 14 skyrius, 43 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų balandžio 7 dieną Niujorke, JAV.

api svit parya-bhuṅkthās tvaṁ
sambhojyān vṛddha-bālakān
jugupsitaṁ karma kiñcit
kṛtavān na yad akṣamam

Gal tu atstūmei senus žmones ir vaikus, kuriuos privalėjai pasodinti prie pietų stalo? Gal sėdai valgyti vienas, palikęs juos likimo valiai? O gal padarei nedovanotiną klaidą ir dabar tavo sąžinę slegia bjaurus poelgis?

 

Prabhupados paskaita, SB 1.13.15 Ženeva

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 13 skyrius, 15 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų birželio 4 dieną Ženevoje, Šveicarija.

abibhrad aryamā daṇḍaṁ
yathāvad agha-kāriṣu
yāvad dadhāra śūdratvaṁ
śāpād varṣa-śataṁ yamaḥ

Kol Māṇḍavyos Munio prakeiktas Vidura slėpėsi po śūdros išore, Yamarājos vieton bausti nusidėjusiųjų stojo Aryamā.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.13.12-14 Ženeva

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 13 skyrius, 12-14 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų birželio 3 dieną Ženevoje, Šveicarija.

ity ukto dharma-rājena
sarvaṁ tat samavarṇayat
yathānubhūtaṁ kramaśo
vinā yadu-kula-kṣayam

Mahārājos Yudhiṣṭhiros paklaustas, Mahātmā Vidura nuosekliai apsakė visa, ką patyrė, bet nutylėjo apie Yadu dinastijos žūtį.

nanv apriyaṁ durviṣahaṁ
nṛṇāṁ svayam upasthitam
nāvedayat sakaruṇo
duḥkhitān draṣṭum akṣamaḥ

Gailestingajam Mahātmai Vidurai visada buvo pernelyg sunku matyti Pāṇḍavų sielvartą, todėl jis nutylėjo šią nepakeliamai skaudžią žinią, nes negandos užgriūva pačios.

kañcit kālam athāvātsīt
sat-kṛto devavat sukham
bhrātur jyeṣṭhasya śreyas-kṛt
sarveṣāṁ sukham āvahan

Mahātmā Vidura, giminaičių sutiktas kaip šventa asmenybė, liko kuriam laikui pas juos paviešėti, tikėdamasis paveikti savo vyresnįjį brolį ir taip visus padaryti laimingus.

 
Kalendorius