Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos

Srimad-Bhagavatam, 10.49.21

ekaḥ prasūyate jantur 
eka eva pralīyate
eko ’nubhuṅkte sukṛtam 
eka eva ca duṣkṛtam

Kiekviena gyva esybė gimsta viena pati ir miršta viena pati. Viena pati ji patiria ir savo gerų bei blogų darbų pasekmes.

Naujienos

Paskutinės naujienos Krišnos sąmonės judėjime.

Dhirašantos prabhu pamokymai

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

„Bhagavad-gītos“ dvasia

Indijoje, šventoje Šri Ranga-kšetra vietovėje, atsidavęs brahmanas kasdien lankydavosi Viešpaties Višnu šventykloje ir atmintinai deklamuodavo visą „Bhagavad-gītą“. Deja, ne visus sanskrito žodžius jis galėjo ištarti teisingai, todėl šventykloje besisukiojantys mokslinčiai nepraleisdavo progos iš jo pasišaipyti. Tačiau brahmanui, panirusiam į nuoširdų „Bhagavad-gītos“ skaitymą ir apimtam per kraštus besiliejančios dvasinės palaimos, žmonių apkalbos nė trupučio nerūpėjo.

Viešpats Čaitanja, keliaudamas po Pietų Indiją, sutiko šį brahmaną ir paklausė: „Iš kur tavyje tiek meilės ekstazės? Kuri „Bhagavad-gītos“ dalis suteikia tau šią transcendentinę palaimą?“

Brahmanas atsakė: „Mano Viešpatie, aš nesu labai mokytas, todėl nesuprantu sanskrito žodžių.“

Tada Viešpats Čaitanja paklausė, kodėl šis verkia deklamuodamas sanskrito posmus. Ir brahmanas atsakė: „Kiekvieną kartą, kai sėdu deklamuoti Gītą, mano širdyje apsireiškia Viešpats Krišna kaip Partha-sarathi (Ardžiunos vežimo važnyčiotojas). Kai galvoju, kad Viešpats šioje formoje tarnauja Savo atsidavusiajam, negaliu sulaikyti ašarų.“

Išgirdęs šiuos žodžius Viešpats apkabino brahmaną ir pasakė, jog šis pasiekė Gītos deklamavimo tobulumą.

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

vertinkime brangius bhaktus, kol jie dar tarp musu!


KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

11 dalis, 12 skyrius                                                                            Šrila Indradjumna Svamis Gruodžio 19, 2010                                                                             
Per mažai tokių, kaip jūs
Brangus Purnačandra Gosvami,
Prašom priimti mano nuolankius nusilenkimus. Šlovė Šrilai Prabhupadai.
 
Didžiai nusiminiau išgirdęs apie staigų jūsų pasitraukimą iš šio pasaulio. Nors nuolat girdime apie tai šastrose ir visą laiką ruošiamės patys šiam neišvengiamam įvykiui, kažkodėl kai tai iš tiesų įvyksta, jaučiamės visiškai nepasiruošę. Taip jau yra, kad sunkiai galiu patikėti, jog jūsų nebėra tarp mūsų.
 
Jūsų išėjimas giliu liūdesiu užpildė mano širdį. Sakoma, kad laikas užgydo visas žaizdas, tačiau šis posakis netinka kalbant apie vaišnavų išėjimą iš šio pasaulio. Iš tiesų žaizda pasidaro tik gilesnė, kai prisimename tas asmenybes ir jų indėlį šiame istoriniame judėjime, įtvirtinančiame Šri Čaitanjos Mahaprabhu mokymą visame pasaulyje.

 

Šri Šrimad Bhaktivedanta Narajana Gosvami Maharadža paliko šį pasaulį

Vartotojo vertinimas: / 5
BlogiausiasGeriausias 

Šiandien, Šri Navami tithi metu, gruodžio 29 dieną, palankiausiu metu, Šri Šrimad Bhaktivedanta Narajana Gosvami Maharadža, 3.00 valandą ryto, Šri Džaganatha Puryje paliko šį pasaulį ir įėjo į amžinus Šri Šri Radha Krišnos žaidimus. Jo kūnas bus pervežtas į Šri Navadvipa Dhamą ir patalpintas į samadhi.

Šri Šrimad Bhaktivedanta Narajana Gosvami Maharadža gimė 1921 m. vasario 16 d. Bihare kilmingų brahmanų šeimoje.1947 m. palikęs namus jis iškeliavo į Navadvipą, kur tapo Šri Šrimad Bhakti Pragjana Kešava Svamio (Bhaktisidhantos Sarasvati Thakuros mokinio, Šrilos Prabhupados sannjasa guru) mokiniu. 1952 metais Šrila Bhakti Pragjana Kešava Svamis suteikė jam sannjasos įšventinimą. Po to kai 1968 metais Šrila Kešava Maharadža paliko šį pasaulį, jis atliko jo samadhi ceremoniją ir nuo to laiko vadovavo Šri Kešavadži Gaudija Mathai.

Šrila Bhaktivedanta Narajana Maharadža buvo artimas mūsų Šrilos Prabhupados draugas. Jie susitiko pirmą kartą 1948 metais Gaudija Vedanta Samiti skyriaus atidarymo metu. 1959 metais Šrila Kešava Maharadža suteikė Šrilai Prabhupadai sannjasos įšventinimą, o vedinį ugnies atnašavimą ir ritualus atliko Šrila Bhaktivedanta Narajana Maharadža.

Nuo 1965 metų, kai Šrila Prabhupada išvyko į JAV ir vėliau keliavo po visą pasaulį, jie nuolat susirašinėjo. Šrila Prabhupada ne kartą prašė Šrilos Narajana Maharadžo padėti jo mokiniams. Jis pakartojo tą patį prašymą palikdamas šį pasaulį 1977 metais rudenį. Bhaktivedanta Narajana Maharadža Prabhupados prašymu atliko Šrilos Prabhupados samadhi ceremoniją 1977 lapkričio 14 d.

Bhaktivedanta Narajana Maharadža daug keliavo po visą pasaulį, skaitydamas paskaitas, rūpindamasis Krišnos bhaktais visame pasaulyje ir intensyviai rašydamas knygas, kurių jis paliko kelias dešimtis.

Šiandien, gruodžio 29 d. būdamas 89 metų amžiaus šis iškilnus vaišnavas paliko mirtingųjų pasaulį. Tokiomis progomis ypatingai palanku melstis vaišnavams, kad jie perduotų mūsų maldą Krišnai, maldą, kurios mokė Šrila Prabhupada: Mano brangus Viešpatie Krišna, o gailestingoji Šrimati Radharani, kuri tokia brangi Krišnai. Meldžiu Jus, leiskite man su meile ir atsidavimu tarnauti Jums.

Atnaujinta (Trečiadienis, 29 Gruodis 2010 11:15)

 

Teologijos paskaitos krikščionių lyderiams ISKCONe

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

ISKCON Secunderabado (Pietų Indija) šventykloje reguliariai vyksta užsiėmimai įvairioms religinėms bendruomenėms, kurios iš pirmų rankų gauna patirtį apie Vedų filosofiją ir gyvenimo būdą.

Programos direktorius dr. Sahadeva Dasa jau daugelį metų yra populiarus tarpreliginio bendravimo scenoje. Jie aplanko šventyklą, klausosi bhaktų, gieda, šoka, valgo prasadą ir perka knygas.

Paskutinėje mokymo programoje krikščionių pamokslautojams 2010 m. Lapkritį, 50 vyresniųjų krikščionių pamokslininkų iš Andhra Pradešo atvyko į šventyklą 3 valandoms paskaitų apie Rytų teologiją ir universalią religiją. Jie giedojo, šoko, valgė prasadą ir įsigijo dešimtis knygų. Grupės lyderis, Tėvas Sebastianas pagyrė ISKCON už suteiktas teisingas įžvalgas apie vedišką kultūrą ir grupės vardu pasveikino dr. Sahadevą Dasą už jaukią namų atmosferą. Jis sakė, kad jie jaučiasi taip, lyg būtų seminarijoje, ir daug klaidingų idėjų apie induizmą, kurias jie turėjo, buvo išsklaidyta.

Šrila Prabhupada mokė universalios filosofijos, kuri peržengia kastų, religijų, amžiaus ir socialinio statuso ribas. Krišnos sąmonė yra nesenstanti filosofija ir amžinoji kultūra.

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 27 Sausis 2011 11:07)

 

Vrindavan Jay!

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

 

Dhirašantos Prabhu išmintis

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Faktoriai, nuo kurių priklauso mūsų sveikata
Jei norime būti sveiki, privalome gyventi darnoje su gamta. Nesugriauti natūralaus balanso. Tam, kad išmoktume šio meno gyventi natūralioje pusiausvyroje, pirmiausia turime suprasti save. Pasak Ajurvedos, kiekvieno iš mūsų sandara (vadinamoji konstitucija) yra skirtinga. Išsiaiškinę, kokia yra mūsų konstitucija, galime pasirinkti šią konstituciją atitinkančią mitybą, gyvenseną, dienotvarkę ir kitą veiklą. Taigi, gerai sveikatos būklei palaikyti, o taip pat ligoms gydyti, labai svarbu žinoti savo asmeninę ajurvedinę konstituciją.

Dažnai valgome mūsų konstitucijai priešingą maistą ir užsiimame veikla, kuri nedera mūsų prigimčiai. Taip suardome pusiausvyrą savo kūne. Tai ir yra ligų priežastis.

Tiksliau kalbant, yra daugybė svarbių su maistu susijusių faktorių, padedančių palaikyti gerą sveikatos būklę. Šie faktoriai yra maisto produktai, laikas tarp valgymų, įvairių produktų derinimas, švara, teisingi mitybos įpročiai, virškinimo galią atitinkanti mityba ir t.t.

Su maistu susiję faktoriai, padedantys palaikyti gerą sveikatos būklę:
Maistas turi būti šviežias, šiltas, dažniausia virtas ar keptas, skanus ir lengvai virškinamas.
Tarp dviejų valgymų turi praeiti bent jau keturios valandos.
Vieno valgymo metu nevalgykite pernelyg daug patiekalų. Vienu metu valgomi patiekalai neturi būti priešingi vienas kitam. Pavyzdžiui, jogurtas nedera su pienu, o ledai – su karšta kava.
Jei po valgio jaučiate nuovargį ar sunkumą skrandyje, reiškia, valgymas buvo netinkamas. Valgykite atsižvelgdami į savo virškinimo pajėgumą.
Nevalgykite žiūrėdami televizorių ar skaitydami. Valgykite ramioje ir malonioje aplinkoje.
Nevalgykite paskubomis, o taip pat per lėtai. Gerai sukramtykite maistą.
Vaisių nevalgykite su kitais patiekalais. Valgykite juos atskirai (pvz.: pusryčiams tik vaisius ar pan.) arba tarp dviejų valgymų.
Negerkite vandens valandą prieš ar po valgio. Galima nedidelį kiekį vandens išgerti valgio metu.
Tinkamai sureguliuotas miegas labai svarbus įvairių kūno organų funkcijų balansui palaikyti. Anksti keltis ir anksti gultis – tai raktas į gerą sveikatą. Vidutiniškai pakanka šešių valandų miego. Ilgesnis miegas sukelia ligas.

Reguliari mankšta, atitinkanti asmeninę konstituciją, labai palanki jūsų sveikatai. Joga rekomenduojama kaip geriausias mankštos tipas, kadangi ji puoselėja ne tik fizinę, bet ir mentalinę bei dvasinę sveikatą. Joga ir Ajurveda veikia ranka rankon, nes šių abiejų mokslų tikslas yra tobula sveikata ir išsivadavimas pasiekus Dievo sąmonę.

Harė Krišna!
Dhirašanta dasa

 

Arjunos maldos

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

yat sadā sarvathā śuddha-
nirupādhi-kṛpākare
tasmin satya-pratijñe san-
mitra-varye mahā-prabhau

viśvastasya dṛḍhaṁ sākṣāt
prāptāt tasmān mama priyam
mahā-manoharākārān
na para-brahmaṇaḥ param

Niekas nėra man brangesnis nei Aukščiausiasis Brahmanas, Krišna, turintis visa kerintį gražų pavidalą. Jis atidavė Save man, kuris visiškai Juo tiki. Jis yra tyro, besąlygiško gailestingumo telkinys, Jis laikosi savo duoto žodžio, Jis – geriausias iš gera linkinčių draugų, visagalis visų Viešpats.

BB 5.59-70

kathaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs
tvāṁ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu
cintyo 'si bhagavan mayā

O Krišna, aukščiausiasis mistike, kaip turėčiau nuolat galvoti apie Tave, ir kaip man Tave pažinti? Kokiu iš Tavo gausių pavidalu man Tave atsiminti, O Aukščiausiasis Dievo Asmuo?

BG 10.17

Atnaujinta (Sekmadienis, 21 Lapkritis 2010 14:37)

 

Potvyniai Vrindavane

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Spalio 23d. prasidės šventas kartikos mėnuo. Šį mėnesį pasiūlę savo tarnystę Šri Šri Radhai Krišnai, gauname tūkstantį kart didesnį rezultatą. Visą mėnesį 18.30val. visose Hare Krišna šventyklose dainuosime maldas ir siūlysime ugneles. Kviečiame prisijungti:)

Taip pat daugelis bhaktų šį mėnesį vyksta į šventas vietas, kuriose Radha Krišna apreiškė savo žaidimus. Vrindavane dar rugsėjo mėnesio pabaigoje patvinusi Yamuna apsėmė dalį miestelio. Žiūrėkite video.

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 


11 dalis, 9 skyrius Šrila Indradjumna Svamis

Rugsėjo 25, 2010

Jūsų vardas ten bus

Mano brangus dvasios broli Šridhara Maharadža,

Prašom priimti mano nuolankiausius nusilenkimus. Šlovė Šrilai Prabhupadai.

Šiandien švenčiame palankią Jūsų apsireiškimo dieną. Daugybė dvasios brolių, mokinių, draugų ir gera linkinčiųjų susirinko iš viso pasaulio ir džiaugiasi maloniais prisiminimais apie Jūsų šlovingą veiklą skleidžiant Viešpaties Čaitanjos sankirtanos misiją. Dalindamiesi prisiminimais jie gali kalbėti valandų valandomis, nes Šrilos Prabhupados malone Jūsų tarnystė buvo iškili. Žinau tai, nes man pasisekė pakankamai laiko praleisti su Jumis ir buvau liudininkas Jūsų veiklos Indijoje, Amerikoje ir Kanadoje.

Džiaugiuosi, kad šiandien Jus šlovina pagal nuopelnus. Tačiau man ir liūdna, nes jaučiu, kad Jūsų išėjimas buvo pirmalaikis. „Anksčiau laiko“ – būtent šį žodį ankstyvosiomis judėjimo dienomis pavartojo Šrila Prabhupada, kai išgirdo apie vieno iš savo mokinių mirtį.

Kartais stebiuosi, kodėl Viešpats tokius bhaktus, kaip Jūs, pasiima taip anksti, atsakomybę skleisti Krišnos Sąmonę palikdamas jaunesniesiems broliams. Tai gali būti tik dėl Jo meilės tarnams, tokiems kaip Jūs, kurie turi visas gerąsias savybes ir stiprų troškimą skleisti šventuosius vardus visame pasaulyje. Vienas iš mūsų dvasios brolių, Bimal Prasad das, tai gražiai paaiškino:

„Mes visi mylime ir pasitikime didžiosiomis sielomis, kurios pasiekė tobulumą mėgaudamosi šventaisiais vardais. Deja, tokia sėkmė dažnai reiškia, kad Aukščiausias Viešpats Pats labai trokšta su bendrauti su jomis ir todėl mums jų trūksta, kai Jis pasiima šias sielas Namo, kad jos būtų kartu su Juo.“

 

Śrīlos Prabhupādos pasitraukimo diena

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Kviečiame visus apsilankyti mūsų šventykloje Raugyklos 23, Vilnius

 Antradienį, lapkričio 9 d. , 17val

Śrīlos Prabhupādos pasitraukimo diena

1977 m. lapkričio 14 d. A.C. Bhaktivedanta Svāmis Prabhupāda pasitraukė iš šio pasaulio, palikdamas Tarptautinę Krišnos sąmonės Bendriją, daugybę knygų su savo įstabiais komentarais ir neišdildomą įspūdį tūkstančių žmonių atmintyje. Jo knygos – religijos įstatymų rinkiniai būsimiems dešimčiai tūkstančių metų. Bhaktivinoda Ṭhākura sakė:

Kas sako, jog vaiṣṇavai miršta, smarkiai klysta,
Nes jie gyvena ligi šiol garse!
Vaiṣṇavai miršta, kad gyventų ir bandytų
Šventą vardą skleisti plačiai aplink.

Išeidamas Śrīla Prabhupāda sakė:

Savo meilę man jūs parodysite tuo, kiek bendradarbiausite, palaikydami šią instituciją kartu po to, kai aš išeisiu.”

Prabhupados pasitraukimo minėjimo pradžia Vilniaus šventykloje - 17 val.

Kviečiame visus bhaktus ir Krišnos draugus apsilankyti šventykloje šiomis dienomis. Taip pat nuolankiai prašome Jūsų pagalbos organizuojant šias šventes. Mums reikalingas jūsų darbas puošiant šventyklą, altorių, ruošiant prasadą, reikalingos gėlės girliandoms ir altoriaus puošimui, reikalingi pinigai papuošimams, vaišėms ir padaryti didelį Govardhano kalną šventykloje.

Dėl galimybių paaukoti šventėms ir prisidėti savo darbu kreipkitės šventykloje į Doyalgovindą d. arba Rasapriyą dd. Šventyklos telefonas: 8 5 2135218

 

 

 

 
More Articles...
Kalendorius