Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos Dhirašantos prabhu mintys

Śrimad-Bhagavatam, 10.51.19

kālo balīyān balināṁ
bhagavān īśvaro 'vyayaḥ
prajāḥ kālayate krīḍan
paśu-pālo yathā paśūn

Neišsenkantis laikas, stipriausias iš stipriausių, yra pats Aukščiausias Dievo Asmuo. Kaip piemuo gena savo galvijus, taip savo žaidimu Jis judina visas mirtingas esybes.

Platonas taip pat sakė, kad žmonės yra tik žaislai Dievo rankose. Gerai, jei jis nėra žiaurus ar kerštingas Dievas. :)

Dhirašantos prabhu mintys

Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 

Išdidumas
Išdidumas – tai pernelyg gera nuomonė apie save. Išdidumo apsvaigintas asmuo jaučiasi be galo svarbus ir geresnis už kitus, todėl dažnai elgiasi netinkamai ir negerbia aplinkinių. Privalome atminti, kad esame tik mažutėlės dvasinės sielos. Mūsų siela savo dydžiu teprilygsta 1/10 000 plauko galiuko dalelei . Tiesiog per maži. Ir nesame jokie valdovai. Krišna yra vienintelis valdovas, o mes esame Jo tarnai, taigi neturėtume didžiuotis.

Papasakosiu jums istoriją apie vieną pasipūtusį mokslininką, kuris labai didžiavosi savo mokytumu.

Kartą gyveno mokslininkas. Keliaudamas jis pasiekė nežinomą kaimelį ant upės kranto ir paprašė valtininko perkelti jį į kitą upės pusę. Mokslininkas visuomet didžiavosi savo pasiekimais, o čia jis staiga išgirdo, kad šiame kaimelyje nėra net elektros. „Fe, kokie atsilikę šitie kaimiečiai. Jie niekada neišmoks nieko svarbaus“,- galvojo jis sau. Kaip tik tuo metu, kai mokslininkas ir valtininkas yrėsi upe, pro šalį praplaukė žuvų būrys. Mokslininkas sušuko: „Žiūrėk! Žiūrėk!!! Tai…“

„Tai žuvų būrys“,- ramiai atsakė valtininkas.

„Ne! Ne! Tai ne šiaip sau žuvų būrys. Noriu tave informuoti, kad šios žuvys vadinamos Catla catla.“

„Kaip?????“

 

„Matai, aš studijavau ichtiologiją. Na pasakyk, ką gi tu žinai apie ichtiologiją?“,- paklausė mokslininkas.

Valtininkas atrodė suglumęs:

„Ichtyyy... kas, pone? Aš niekada apie tai negirdėjau.“

„Ką? Tu niekada apie tai negirdėjai? Ir niekada gyvenime nestudijavai ichtiologijos? Tuomet tu tiesiog praradai 25% savo gyvenimo! 25 procentus!!!“

Jie toliau yrėsi per upę. Valtininkas beirkluodamas valtį ėmė niūniuoti švelnią melodiją. Ir kaip tik tuo metu virš jų galvų praskrido pulkas paukščių. Juos pastebėjęs mokslininkas pašoko taip staigiai, kad valtis smarkiai susiūbavo, ir sušuko traukdamas iš kišenės žiūronus:

„Pažiūrėk į viršų! Dieve mano! Juk tai Procellariformes Chtroptera, paprastai vadinamos mėlynpilvėmis varnomis, kurios, beje, gana reta sutinkamos. Aš žinau, juk studijavau ornitologiją.“

„Niekada apie tai negirdėjau, pone.“

„Niekada apie tai negirdėjai?? Tau turėtų būti gėda! Tu juk veltui praleidai 50% savo gyvenimo.“

Valtininkas irklavo toliau. Staiga upė ėmė smarkiai banguoti. Pakilo vėjas, švelnų jo dvelksmą pakeitė stiprūs gūsiai.

„Ko gera kils audra!“- tarė valtininkas.

„Tai jau ne tik audra, tai visas ciklonas, o jei dar tiksliau, tai Cumulonimbus debesys. Juk aš studijavau meteorologiją!“

„Niekada ir apie tai negirdėjau, pone.“

„Koks paviršutiniškas gyvenimas!“,- sugriaudėjo mokslininkas. „Tu praradai 75% savo gyvenimo! 75%!!!!!”

Įsisiautėjusio vėjo sukeltos bangos užliejo valtį ir ji ėmė skęsti. „Nebegalime likti valtyje, - sušuko valtininkas. - Turime plaukti į krantą patys!” Valtininkas pakilo ir šoko į vandenį. Jam bešokant, mokslininkas prarado pusiausvyrą ir aukštielninkas dribo į vandenį. Vandens srovė ėmė nešti juos tolyn vieną nuo kito.

„Gelbėk! Gelbėk! - šaukė mokslininkas. - Aš nemoku plaukti!”

„Nemokate plaukti??? Tada, pone, praradote visą 100% savo gyvenimo...“

Žmonės didžiuojasi daugeliu dalykų. Turtu, grožiu, išsilavinimu, intelektu, jėga ir pan. Bet kas juos apdovanojo šiais turtais? Visas šias gėrybes mums suteikia Pats Krišna, atlygindamas už praeities nuopelnus, karmą, ir tai dar nereiškia, kad mėgausimės jomis nuolat. Viskas gali dingti tiesiog akimirksniu! Grožis gali pražūti automobilio avarijoje ar susirgus. Finansinė nesėkmė gali atimti visus mūsų turtus. Ir vienas rimtas negalavimas gali pasiglemžti mūsų jėgą.

Materialistai nuolat kursto savo išdidumą. Jie siekia įsigyti geresnį namą, geresnį automobilį, mobilųjį telefoną, daugiau pinigų ir pan. ir tuo nepaprastai didžiuojasi. Tačiau Krišnos atsidavusieji suvokia, kad jie tėra Viešpaties tarnai. Jie didžiuojasi Krišna ir savo dvasiniu mokytoju, bet neapsigaudinėja didžiuodamiesi savimi.

Mes galime puikuotis savo materialiu žinojimu ar daiktais, bet mirties akivaizdoje jie mūsų neišgelbės - nepadės išsivaduoti iš gimimų ir mirčių rato. Tai gali padaryti tik atsidavimo tarnystė Viešpačiui Krišnai.

Harė Krišna!
Dhirašanta dasa

 
Kalendorius