Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos Arjunos maldos

Śrimad-Bhagavatam, 10.51.19

kālo balīyān balināṁ
bhagavān īśvaro 'vyayaḥ
prajāḥ kālayate krīḍan
paśu-pālo yathā paśūn

Neišsenkantis laikas, stipriausias iš stipriausių, yra pats Aukščiausias Dievo Asmuo. Kaip piemuo gena savo galvijus, taip savo žaidimu Jis judina visas mirtingas esybes.

Platonas taip pat sakė, kad žmonės yra tik žaislai Dievo rankose. Gerai, jei jis nėra žiaurus ar kerštingas Dievas. :)

Arjunos maldos

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

yat sadā sarvathā śuddha-
nirupādhi-kṛpākare
tasmin satya-pratijñe san-
mitra-varye mahā-prabhau

viśvastasya dṛḍhaṁ sākṣāt
prāptāt tasmān mama priyam
mahā-manoharākārān
na para-brahmaṇaḥ param

Niekas nėra man brangesnis nei Aukščiausiasis Brahmanas, Krišna, turintis visa kerintį gražų pavidalą. Jis atidavė Save man, kuris visiškai Juo tiki. Jis yra tyro, besąlygiško gailestingumo telkinys, Jis laikosi savo duoto žodžio, Jis – geriausias iš gera linkinčių draugų, visagalis visų Viešpats.

BB 5.59-70

kathaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs
tvāṁ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu
cintyo 'si bhagavan mayā

O Krišna, aukščiausiasis mistike, kaip turėčiau nuolat galvoti apie Tave, ir kaip man Tave pažinti? Kokiu iš Tavo gausių pavidalu man Tave atsiminti, O Aukščiausiasis Dievo Asmuo?

BG 10.17

sakheti matvā prasabhaṁ yad uktaṁ
he kṛṣṇa he yādava he sakheti
ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ
mayā pramādāt praṇayena vāpi

yac cāvahāsārtham asat-kṛto 'is
vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu
eko 'tha vāpy acyuta tat-samakṣaṁ
tat kṣāmaye tvām aham aprameyam

Galvodamas apie Tave kaip savo draugą, aš neapdairiai kreipdavausi į Tave "O Krišna?", "O Yādava", "O mano drauge", nežinodamas apie Tavo šlovę. Prašau atleisk man visa tai, ką iš beprotybės ar iš meilės galėjau padaryti. Daug kartų rodžiau nepagarbą Tau, kai atsipalaidavę juokaudavome, gulėdavome toje pačioje lovoje, arba sėdėdavome ir valgydavome kartu, kartais vienumoje, o kartais prieš daugybę draugų. O Nepuolantis, prašau atleisk man už visus šiuos įžeidimus.

BG 11.41-42

arjuna uvāca
naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā
tvat-prasādān mayācyuta
sthito 'smi gata-sandehaḥ
kariṣye vacanaṁ tava

Ardžuna tarė: Mano brangusis Krišna, o Nepuolantis, mano iliuzija praėjo. Tavo malone aš vėl atgavau savo atmintį. Dabar aš esu tvirtas ir be abejonių, ir esu pasirengęs vykdyti Tavo nurodymus.

BG 18.73

arjuna uvāca
kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-bāho
bhaktānām abhayaṅkara
tvam eko dahyamānānām
apavargo 'si saṁsṛteḥ

Ardžuna tarė: O mano Viešpatie Śrī Krišna, Tu esi visagalis Dievo Asmuo. Tavo skirtingos energijos yra beribės. Todėl tik Tu gali bebaimiškumu pripildyti Savo bhaktų širdis. Kiekvienas, degantis materialių vargų liepsnose, išsivadavimo kelią gali rasti tik Tavyje.

SB 1.7.22

arjuna uvāca
vañcito 'haṁ mahā-rāja
hariṇā bandhu-rūpiṇā
yena me 'pahṛtaṁ tejo
deva-vismāpanaṁ mahat

Ardžuna tarė: O karaliau! Aukščiausiasis Dievo Asmuo Hari, kuris mane laikė savo artimu draugu, paliko mane vieną. Taigi, mano stulbinanti galia, kuri stebino net pusdievius, mane apleido.

yasya kṣaṇa-viyogena
loko hy apriya-darśanaḥ
ukthena rahito hy eṣa
mṛtakaḥ procyate yathā

Aš ką tik praradau Jį, su kuriuo viena išsiskyrimo akimirka visas visatas padaro nepalankias ir tuščias, kaip kūną be gyvybės.

SB 1.15.5-6

śayyāsanāṭana-vikatthana-bhojanādiṣv
aikyād vayasya ṛtavān iti vipralabdhaḥ
sakhyuḥ sakheva pitṛvat tanayasya sarvaṁ
sehe mahān mahitayā kumater aghaṁ me

Paprastai mes abu gyvenome kartu, ir miegojome, sėdėjome bei leidome laiką kartu. O kartais, girdamasis riteriškais darbais, arba kartais, kai kažkas klostydavosi ne taip, aš priekaištaudavau Jam sakydamas: "Mano drauge, Tu visiškai teisus." Net tuo metu, kai Jo vertė buvo menkinama, Jis, būdamas Aukščiausiosia Siela, pakęsdavo visus tuos mano žodžius, atleisdamas man taip, kaip tikras draugas atleidžia tikram draugui, ar tėvas atleidžia savo sūnui.

 

 

Atnaujinta (Sekmadienis, 21 Lapkritis 2010 14:37)

 
Kalendorius