Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos

Śrimad-Bhagavatam, 10.51.19

kālo balīyān balināṁ
bhagavān īśvaro 'vyayaḥ
prajāḥ kālayate krīḍan
paśu-pālo yathā paśūn

Neišsenkantis laikas, stipriausias iš stipriausių, yra pats Aukščiausias Dievo Asmuo. Kaip piemuo gena savo galvijus, taip savo žaidimu Jis judina visas mirtingas esybes.

Platonas taip pat sakė, kad žmonės yra tik žaislai Dievo rankose. Gerai, jei jis nėra žiaurus ar kerštingas Dievas. :)

Naujienos

Paskutinės naujienos Krišnos sąmonės judėjime.

Istorija apie… atstumą.

Vartotojo vertinimas: / 5
BlogiausiasGeriausias 

Kartą vienas Mokytojas paklausė savo mokinių:

- Kodėl žmonės šaukia, kai susipyksta?

- Todėl, kad jie praranda ramybę, atsakė vienas.

- Bet kam šaukti, jei kitas žmogus yra šalia? paklausė Mokytojas. Negalima su juo kalbėtis tyliai? Kam būtinai šaukti, kai esi piktas?

Mokiniai siūlė įvairius atsakymus, bet nei vienam Mokytojas nepritarė.

Galiausiai jis paaiškino:

- Kai žmonės nepatenkinti vienas kitu ir pykstasi, jų širdys atitolsta. Tam, kad įveiktų šį atstumą ir išgirstų vienas kitą, jiems tenka šaukti. Kuo stipriau jie pyksta, tuo garsiau šaukia.

- O kas atsitinka, kai žmonės įsimyli? Jie nešaukia, atvirkščiai, jie kalba tyliai. Tai todėl, kad jų širdys labai arti ir atstumas tarp jų visai mažas. O kai jie dar labiau myli, kas nutinka? tęsė Mokytojas, Nekalba, o tik šnabždasi ir tampa vis artimesni savo Meilėje. Galiausiai net šnabždėtis jiems nereikia. Jie tik žiūri vienas į kitą ir supranta viską be žodžių. Taip būna, kai šalia du mylintys žmonės.

Tai štai, kai ginčijatės, neleiskite savo širdims nutolti vienai nuo kitos, netarkite žodžių, kurie dar labiau didins atstumą tarp jūsų. Todėl, kad gali išaušti diena, kai atstumas taps toks didžiulis, kad jūs neberasite kelio atgal.

 

Vrindavano gyventojai apie Vrindavaną

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 29 Gruodis 2011 09:36)

 

Gopal Krišna Gosvamio laiškas

Brangūs Maharadžai ir Prabhu,

Prašau priimkite mano nuolankius nusilenkimus. Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

Sibiro miesto Tomsko tesimas šiandien atmetė valstybės prokurorų ieškinį, paskelbti "Bhagavad gitą, Kokia ji yra" ekstremistine literatūra. Ši byla Tomsko miesto teisme nagrinėjama nuo 2011 metų birželio. Indijos vyriausybė ir Indijos ambasada Maskvoje ėmėsi spręsti šį klausimą su Rusijos Vyriausybe.

ISKCON išreiškia didelį dėkingumą Indijos ir Rusijos vyriausybėms, visiems Indijos parlamento nariams, Indijos užsienio reikalų ministrui S.M. Krišnai, Indijos ambasadoriui Rusijoje Ajay Kumarui Malhotrai, Rusijos ambasadoriui Indijoje Aleksandrui Kadakinui. ISKCON taip pat nori padėkoti spaudai ir medijai, Indijos žmonėms ir bhaktams visame pasaulyje už jų entuziastingą ir ištisinę paramą šio teismo proceso metu.

Jūsų tarnas, Gopal Krišna Gosvamis.

 

Rusijos teismas Bhagavad-gitą Kokia ji yra teisėta yra paskelbė

Tomsko prokurorų reikalavimai paskelbti A.C. Bhaktivedanta Svamio komentarą, Bhagavad gitą Kokia Ji yra, ekstremistine literatūra, prilygstančia tokioms knygoms kaip Mein Kampf, buvo pripažinti nepagrįstais. Po pusės metų bylinėjimosi Bhagavad gita Kokia ji yra Tomsko teismo posėdyje pripažinta teisėta. Primename, kad Prokurorų siūlymas uždrausti Bhagavad-gitą visoje Rusijos teritorijoje sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą visame pasaulyje. Ypač audringai į šį bandymą sureagavo Indijos vyriausybė. Indijos parlamento nariai šaukė: "Mes neleisime įžeidinėti Viešpaties Krišnos".

Lietuviškai apie tai galite paskaityti delfyje:

http://www.delfi.lt/news/daily/world/bhagavadgyta-nepripazinta-ekstremistine-knyga.d?id=53460467

Angliškai galite paskaityti čia:

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-16344615

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Russian-court-dismisses-plea-to-ban-Bhagavad-Gita/articleshow/11280327.cms

Atnaujinta (Trečiadienis, 28 Gruodis 2011 18:17)

 

Indijos Ambasadoriaus Mr. Ajai Malhotra atsakymas spaudai

„Bhagavad Gita greičiausiai yra pats svarbiausias ir labiausiai gerbiamas šventraštis pasaulyje. Pirmą kartą į rusų kalbą išversta 1788 metai ji yra ne tik religijos tekstas, bet ir vienas iš labiausiai Indijos mintį apibrėžiančių veikalų. Bhagavad Gita laisvai cirkuliavo po visą pasaulį ištisus šimtmečius ir nei buvo nei vieno atvejo, kad ji skatintų ekstremizmą. Taigi, Tomsko teisme iškelta byla iš tiesų yra absurdiška, arti beprotybės ribos. Išmanantys rusai ir kiti ekspertai pateikė Tomsko teismui savo paremiančius teiginius apie Bhagavad Gitą. Žmogaus teisių atstovas taip pat turi pasisakyti už religijos ir sąžinės laisvę Rusijoje kito teismo posėdžio gruodžio 28 d. metu. Mes tikimės, kad Gerbiamasis Tomsko teismas atsižvelgs į visa tai. Buvo kreiptasi į Rusijos autoritetus aukštame lygmenyje tam kad šis klausimas būtų išspręstas tinkamai."

Maskva
2011 gruodžio 21 d.

http://www.indianembassy.ru/

 

Delfyje apie Bhagavad-gītos Kokia ji yra bylą Rusijoje

Indai absurdu vadina norą uždrausti Rusijoje „Bhagavadgytą“

http://www.delfi.lt/news/daily/world/indai-absurdu-vadina-nora-uzdrausti-rusijoje-bhagavadgyta.d?id=53194265

 

Bhakti Vijnana Gosvamio kreipimasis 2011.12.21 dieną

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Brangūs vaišnavai, prašau priimkite mano nusilenkimus!

Dabar aš esu Delyje, kur atskridau nutraukęs gydymą Ajurvedos klinikoje. Priežastis visiems žinoma – tai situacija, kuri susiklostė dėl „Bhagavad-gitos, Kokia ji yra“ teismo.

Aš atskridau šiandien dieną ir jau spėjau susitikti su keliais spaudos atstovais. Rytoj paskirti susitikimai su svarbiais parlamento nariais ir ministrais. Artimiausiu metu vėlgi planuojami keletas susitikimų aukščiausiame lygyje.

Indijos valdžia užėmė labai tvirtą poziciją, net neleisdami minties, kad „Bhagavad gita, Kokia ji yra“ gali būti uždrausta. Parlamentarai pareikalavo vyriausybės „tuoj pat įsikišti ir pasiekti garantijų, kad induistų tikėjimo laisvės Rusijoje būtų apgintos.“ O Indijos užsienio reikalų ministras S.M. Krišna (!!! – taip būtent jį ir vadina), kalbėdamas prieš deputatus, palaikė jų poziciją ir teismo procesą pavadino absurdišku. Labai svarbu, kad visi žmonės Indijoje puikiai supranta, jog kalbama būtent apie „Bhagavad-gitą, Kokia ji yra", neatskirdami Šrilos Prabhupados komentarų nuo paties Gitos teksto. Tokiu būdu, jie ne tik palaiko šventraštį, bet ir ISKCONą kaip pripažintą induizmo atstovą.

Nuostabu matyti, kaip Krišna atskleidžia savo planą tiesiai prieš mūsų akis, suvienydamas žmones – vaišnavus ir ne vaišnavus, Rusijos ir Indijos gyventojus. Vienos politinės partijos lyderis, Indijos parlamento aukščiausių rūmų atstovaas pasakė, kad „tai pirmas kartas, kai visi Indijos parlamento deputatai buvo vieningi. Jokia kita tema negalėjo jų taip suvienyti“. Net ir komunistai Indijos parlamente pasisakė už Gitą!

Savo ruožtu ir Rusijos pusė išreiškė nesusipratimą dėl savo valdininkų elgesio. Rusijos pasiuntinys Indijoje, Aleksandras Kadakinas interviu „Times of India“ pareiškė, jog tai „visiškai nepriimtina, jog bet kuris šventraštis yra nagrinėjamas teisme.“ Ir kad "Bhagavad-gita – didis išminties šaltinis Indijos liaudžiai ir visam pasauliui“. Prie proceso prisijungė ir žmogaus teisių įgaliotinis Rusijoje Vladimiras Lukinas.

Aš noriu padėkoti visiems vaišnavams,, kurie meldžiasi už Bhagavad-gitą, atlieka kirtanus ir jagjas, kartoja papildomus maha-mantros ratus ir meldžiasi Viešpačiui Nrisimhadevai. Be jokios abejonės, tai mūsų visų bendra pergalė. 

 

Skaudi naujiena iš Alačua, Florida

 

Anksti šį rytą, Saphala Ekadašio dieną Floridoje, brangi Šrilos Prabhupados mokinė Yamuna devi paliko šį pasaulį. Dar neturime jokių detalių, bet Dinatarini devi rado ją miegančią su ranka įkišta į džapos maišelį. Ji buvo viena iš pirmųjų ir brangiausių Prabhupados dvasinių dukterų. Jis sakė, kad ji gamina kaip Radharani. Tad dabar ji tikriausiai padeda Radharanei gaminti Šyamasundarai. Dabar negalime pasakyti nieko tikresnio, bet Gruodžio 23 dieną Vrindavane bus jos atminimo vakaras. Lai visi bhaktai pasaulyje pasimeldžia Šrilai Prabhupadai, kad jis priglaustų ją prie savo lotosinių pėdų.

 

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Gruodis 2011 08:13)

 

Teismas dėl Bhagavad-gitos

 

Peticija

Rusijoje, Tomsko mieste vyksta teismo procesas dėl vienos iš populiariausių šio pasaulio šventų knygų - "Bhagavad-gitos, kokia ji yra" su Jo Dieviškosios Malonybės A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupados vertimu ir komentarais. Tomsko miesto prokuratūra siūlo pripažinti patį įžymiausią induizmo šventraštį ekstremistine literatūra. „Bhagavad-gita, Kokia ji yra“ išversta į daugiau nei 80 pasaulio kalbų ir išleista daugiau nei 50 mln egzempliorių tiražu! Milijonai žmonių visame pasaulyje laiko ją pagrindine savo knyga!

Šis absurdiškas sprendimas teisme stumiamas su tokiu užsispyrimu, jog geriau jį būtų galima panaudoti kitur. Trijų bylos nagrinėjimų metu ekspertizė, kurios pagrindu buvo pradėtas procesas, buvo pripažinta nepagrįsta. Tačiau prokuratūra užsakė naują ekspertizę, tačiau ne pas patyrusius orientalistus, o pas niekam nežinomus Kemerovo Valstybinio Universiteto darbuotojus. Visa tai rodo, kad teismo proceso pabaiga yra iš anksto nuspręsta. Ši praktika primena viduramžių teismus, knygų deginimą ir susidorojimą su kitaminčiais.

Smulki informacija apie prokuratūros pretenzijas teismo proceso metu įdėta į Vikipediją.

Tomsko srities žmogaus teisių įgaliotinis, garsūs mokslininkai orientalistai, Rusijos Visuomeninių rūmų atstovai, Indijos pasiuntinybė, induistų bendrija ir paprasti žmonės, priklausantys įvairioms konfesijoms jau išreiškė savo nepasitenkinimą Tomsko prokuratūros veiksmais.

Kviečiame visus pasirašyti elektroninę peticiją už Bhagavad-gitą, kokia ji yra. Peticijos adresas: http://www.petitions24.com/gita.

Pasirašę peticiją nepamirškite pasitikrinti savo el. pašto dėžutės ir paspausti patvirtinančią nuorodą el. laiške. Be patvirtinimo, jūsų balsas nebus išgirstas. Papasakokite apie šią peticiją ir savo draugams.

 

Atnaujinta (Penktadienis, 16 Gruodis 2011 16:44)

 

Įsitikinimas

Brangus Šrila Prabhupada, mes pasikliausime tavais nurodymais ir kasdieną eisime pamokslauti. Pamokslausime ir skleisime visur kur tik įmanoma ir neįmanoma šia nuostabią žinią apie krišna-premą. Tokiu būdu Krišnos sąmonės judėjimas bus nenugalimas ir mes būsime patenkinę savo dvasinį mokytoją, kuris amžinai pamokslauja ir skleidžia Viešpaties Čaitanjos misiją ir šoka ekstazėje.

Harė Krišna Harė Krišna Krišna Krišna Harė Harė
Harė Rama   Harė Rama  Rama Rama  Harė Harė

(iš vyasa pudžos, Klivlendo šventykla 1974m.)

 
More Articles...
Kalendorius