Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos

Srimad-Bhagavatam, 10.51.45

śrī-mucukunda uvāca
vimohito 'yaṁ jana īśa māyayā
tvadīyayā tvāṁ na bhajaty anartha-dṛk
sukhāya duḥkha-prabhaveṣu sajjate
gṛheṣu yoṣit puruṣaś ca vañcitaḥ

Śrī Mucukunda tarė: O Viešpatie, žmonės šiame pasaulyje, tiek vyrai, tiek moterys, yra suklaidinti Tavo iliuzinės galios. Neišmanydami nieko apie savo tikrąją naudą, jie negarbina Tavęs. Vietoj to jie siekia laimės veldamiesi į šeimyninius santykius, kurie patys yra kančios šaltiniai.

Naujienos

Paskutinės naujienos Krišnos sąmonės judėjime.

Apie amžiną sielos gyvenimą

Vartotojo vertinimas: / 15
BlogiausiasGeriausias 

„Žinok, jog tai, kas persmelkia visą kūną-nesunaikinama. Niekas negali sunaikinti nemirtingos sielos."

Komentaras: įvairios civilizacijos visais laikais turėjo savitą požiūrį į gyvybės kilmę. Šių dienų materialis­tiški mokslininkai gyvybės atsiradi­mo priežastimi laiko cheminių ele­mentų susijungimą, nors eksperi­mentiškai to negali patvirtinti. Iš Ve­dų pozicijos toks teigimas apie gy­vybės materialią prigimtį yra gry­niausias nesusipratimas.
 

Vedų išmintis

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Kaip karvė, pririšta per šnerves perverta ilga virve, yra apribota, taip ir žmogiškosios būtybės yra ribojamos įvairių Vedų draudimų ir yra priverstos paklusti Aukščiausiojo nurodymams.

Komentaras. Kiekviena gyva būtybė - tiek žmogus, tiek žvėris, tiek paukštis - mano esąs nepriklau­somas.
 

Šrilos Indardjumna Svamio paskaita Londone, šių metų gegužės 6 d.

Nėra ribų Hari katha, kirtanui, galima tęsti be galo, ne taip, kaip valgyti prasadą. Prasado - tik iki kaklo galima prisivalgyti. O siela badavo be Krišnos sąmonės milijonus metų. Galiausiai gavome galimybę, kai nėra ribų Hari katha, nors vis tiek nesam pakankamai alkani. 

Kai girdžiu šiuos sveikinimus, jaučiuosi nejaukiai, tai net pavojinga, nes viskas, ką padariau, tai dėl mano dvasinio mokytojo. Nesu kvalifikuotas būti guru. Visuomet prisimenu Guru ir Gaurangos malonę ir esu tik įrankis jų rankose. Kai klausiausi, ką kalbėjote apie mane, galvojau, kad čia sėdi ne tas žmogus, kuriam skirti šie žodžiai, tai ne ta asmenybė. Tačiau mokinio pareiga šlovinti dvasinį mokytoją.

Atnaujinta (Pirmadienis, 19 Gegužė 2008 14:00)

 

Žinojimas - viską matyti tikroje šviesoje, be iliuzijos

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 
Visos gyvosios esybės gimsta, apimtos iliuzijos, suklaidintos prie­šybių, kylančių iš noro ir neapykan­tos. Jas drasko priešybės: garbė -nešlovė, laimė - vargas, vyras - mo­teris, gėris - blogis, malonumas -skausmas ir t.t. Žmogus galvoja: „Štai mano žmona, štai mano namai, aš esu šių namų šeimininkas, aš -tos moters vyras." Tokia priešybių forma ir reiškiasi iliuzija, t.y. „aš" ir „mano". Priešybių suklaidinti žmo­nės visai pasimeta ir todėl negali suvokti Aukščiausio Dievo As­mens.

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Gegužė 2008 13:13)

 

Kiekvienas žmogus atsako už savo veiksmus

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Viskas būtų labai paprasta, jei­gu su žmogaus mirtimi baigtųsi ir sielos, t.y. dvasios „Aš" egzistavi­mas. Tačiau Aukščiausias dievo as­muo „Bhagavad-gitoje" aiškiai sa­ko: „Nebuvo taip, kad neegzistuo­čiau Aš, tu ir visi karaliai. Ir nieka­dos nebus taip, kad mes visi nu­stosime buvę." O tai reiškia, kad su kitu įsikūnijimu, kol visiškai neišsi­vaduosime iš nuodėmių, teks nešti praeities naštą. Ne be reikalo sako­ma: „Nedaryk kitam to, ko nenori sau." Mokslai, kurie atspindi mūsų praeitį - astrologija, chiromantija, numerologįja ir kt. - yra ne iš piršto laužti.

Deja, šiuolaikinė civilizacija skendi nuodėmingoje veikloje, o demokratija įteisina laisvę nuodė­mingai veiklai. Taip dar labiau ap­sunkinamas žmogaus likimas. Vie­nas iš tokių pavyzdžių - abortai, apie kuriuos šiuo metu itin disku­tuojama Lietuvoje.

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Gegužė 2008 13:10)

 

Pabaltijo vaišnavų vasaros festivalis 2008

Pabaltijo vaišnavų vasaros festivalis 2008

Liepos 28 – rugpjūčio 3

Tytuvėnai, poilsiavietė “ Sedula”

(Plakatas čia )

Festivalio tema:

“ Lengva Mane laimėti tam, kuris visada atmena Mane ir negalvoja apie nieką kitą”

Atnaujinta (Pirmadienis, 28 Balandis 2008 20:27)

 

Vaišnavų kalendorius 2008 metams.

Gegužis

2 d. Penktadienis
Varuthini Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 05:35 - 10:42)

5 d. Pirmadienis
Šri Gadadharos Pandito atėjimas

13 d. Antradienis
Šrimati Sitos Devi (Viešpaties Šri Ramos sutuoktinės) ir Šrimati Džahnavos Devi atėjimas; Šri Madhu Pandito išėjimas;

16 d. Penktadienis
Mohini Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 05:09 - 10:33)

17 d. Šeštadienis
Šri Džajanandos Prabhu išėjimas

18 d. Sekmadienis
Nrisimha Čaturdašis - Viešpaties Nrisimhadevos atėjimas (badauti iki sutemų).

19 d. Pirmadienis
Šri Paramešvari Dasa Thakuros išėjimas; Šri Šri Radha-Raman Dievybės apsireiškimas

20 d. Antradienis
Šri Madhavendra Purio ir Šri Šrinivasa Ačarjos atėjimas

25 d. Sekmadienis
Šri Ramananda Rajaus išėjimas

31 d. Šeštadienis
Apara Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 04:49 - 09:38)

Birželis

1 d. Sekmadienis
Šri Vrindavana Dasa Thakuros atėjimas

13 d. Penktadienis
Šri Baladeva Vidyabhušanos išėjimas; Šrimati Gangamatos Gosvamini atėjimas

14 d. Šeštadienis
Pandava Nirdžala Ekadašis (jei bent kartą sulaužėte Ekadašį, badauti visiškai, be vandens; pasninką nutraukti kitą dieną 04:42 - 10:27)

18 d. Trečiadienis
Šri Mukunda Dattos ir Šri Šridhara Pandito išėjimas

19 d. Ketvirtadienis
Šri Šjamanandos Prabhu išėjimas

23 d. Pirmadienis
Šri Vakrešvara Pandito atėjimas

28 d. Šeštadienis
Šri Šrivasa Pandito išėjimas

29 d. Sekmadienis
Jogini Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 04:46 - 10:30)

Liepa

3 d. Ketvirtadienis
Šri Gadadhara Pandito ir Šri Bhaktivinoda Thakuro išėjimas (badauti iki vidurdienio); Gundičos šventyklos valymas

4 d. Penktadienis
Rathajatra; (Hera Pančami po 4 dienų, Ratha sugrįžta po 8 dienų), Šri Svarūpa Damodara Gosvamio ir Šri Šivananda Senos išėjimas

8 d. Antradienis
Šri Vakrešvaros Pandito išėjimas

14 d. Pirmadienis
Sajana Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 05:03 - 05:12)

18 d. Penktadienis
Guru (Vjasa) Purnima; Šrilos Sanatana Gosvamio išėjimas; Prasideda pirmasis Čaturmasjos mėnuo (mėnesiui susilaikyti nuo šako - žalialapių daržovių)

23 d. Trečiadienis
Šrilos Gopala Bhatta Gosvamio išėjimas

26 d. Šeštadienis
Šrilos Lokanatha Gosvamio išėjimas

27 d. Sekmadienis
ISKCON įsteigimas Niujorke

28 d. Pirmadienis
Kamika Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 05:09 - 10:45)

Rugpjūtis

5 d. Antradienis
Šri Raghunandana Thakuros ir Šri Vamšidasa Babadži išėjimas

12 d. Antradienis
Pavitropana Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 05:51 - 10:53)

13 d. Trečiadienis
Šrilos Rūpa Gosvamio ir Šri Gauridasa Pandito išėjimas

16 d. Šeštadienis
Viešpaties Balaramos apsireiškimas (badauti iki vidurdienio); Prasideda antrasis Čaturmasyos mėnuo (mėnesiui susilaikyti nuo jogurto)

17 d. Sekmadienis
Šrila Prabhupada išvyksta į JAV

24 d. Sekmadienis
Šri Krišna Džanmaštamis - Viešpaties Šri Krišnos apsireiškimas (badauti iki vidurnakčio)

25 d. Pirmadienis
Šrilos Prabhupados atėjimas (badauti iki vidurdienio).

27 d. Trečiadienis
Annada Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 06:19 - 11:00)

Rugsėjis

4 d. Ketvirtadienis
Šrimati Sitos Thakurani (Šri Advaitos sutuoktinės) atėjimas

7 d. Sekmadienis
Radhaštamis - Šrimati Radharani apsireiškimas (badauti iki vidurdienio)

11 d. Ketvirtadienis
Paršva Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 06:46 - 11:05)

12 d. Penktadienis
Viešpaties Vamanadevos apsireiškimas (badauti iki pietų per Ekadašį, o šiandien vaišės); Šrilos Dživa Gosvamio atėjimas

13 d. Šeštadienis
Šrilos Bhaktivinoda Thakuro atėjimas (badauti iki vidurdienio).

14 d. Sekmadienis
Šrilos Haridasa Thakuro išėjimas

15 d. Pirmadienis
Šrila Prabhupada priėmė sanjasą. Prasideda trečiasis Čaturmasjos mėnuo (mėnesiui susilaikyti nuo pieno)

21 d. Sekmadienis
Šrila Prabhupada atvyksta į JAV

25 d. Ketvirtadienis
Indira Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 07:12 - 11:11)

Spalis

9 d. Ketvirtadienis
Ramačandra Vidžajotsava; Šri Madhvačarjos atėjimas

10 d. Penktadienis
Pašankuša Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 07:47 - 11:17)

11 d. Šeštadienis
Šrilos Raghunatha Dasa Gosvamio, Šrilos Raghunatha Bhatta Gosvamio ir Šrilos Krišnadasa Kaviradža Gosvamio išėjimas

14 d. Antradienis
Šri Murari Guptos išėjimas; Prasideda ketvirtasis Čaturmasjos mėnuo (mėnesiui susilaikyti nuo urad dalo)

19 d. Sekmadienis
Šrilos Narottama Dasa Thakuro išėjimas

21 d. Antradienis
Radha Kundos apsireiškimas

22 d. Trečiadienis
Virabhadros atėjimas

24 d. Penktadienis
Rama Ekadašis (pasninką nutraukti 08:08 - 11:24)

28 d. Antradienis
Dipavali

29 d. Trečiadienis
Govardhana Pudža (Govardhano kalvos garbinimas); Šri Rasikanandos atėjimas

30 d. Ketvirtadienis
Šri Vasudeva Ghošo išėjimas

Lapkritis

1 d. Šeštadienis
Šrilos Prabhupados išėjimas (badauti iki vidurdienio).

6 d. Ketvirtadienis
Gopaštamis; Šri Gadadhara Dasa Gosvamio, Šri Dhanandžaja Pandito ir Šri Šrinivasa Ačarjos išėjimas

9 d. Sekmadienis
Utthana Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 07:40 - 10:35); Šrilos Gaura Kišora Dasa Babadži išėjimas (badauti iki vidurdienio, vaišės bus rytoj)

12 d. Trečiadienis
Šri Bhugarbha Gosvamio ir Šri Kašišvara Pandito išėjimas

13 d. Ketvirtadienis
Šri Nimbarkačarjos atėjimas; baigiasi Čaturmasya

23 d. Sekmadienis
Utpanna Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 08:06 - 10:46); Šri Narahari Sarakara Thakuro išėjimas

24 d. Pirmadienis
Šri Kalija Krišnadaso išėjimas

25 d. Antradienis
Šri Saranga Thakuro išėjimas

Gruodis

8 d. Pirmadienis
Šrimad Bhagavad-gitos apsireiškimas

9 d. Antradienis
Mokšada Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 08:30 - 10:58)

15 d. Pirmadienis
Šrilos Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuro išėjimas (badauti iki vidurdienio)

22 d. Pirmadienis
Saphala Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 11:02 - 11:05); Šri Devananda Pandito išėjimas

24 d. Trečiadienis
Šri Maheša Pandito ir Šri Uddharana Datta Thakuro išėjimas

28 d. Sekmadienis
Šri Ločana Dasa Thakuro atėjimas

30 d. Antradienis
Šrilos Dživa Gosvamio ir Šri Džagadiša Pandito išėjimas

Sausis

7 d. Trečiadienis
Putrada Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 08:39 - 11:10)

8 d. Ketvirtadienis
Šri Džagadiša Pandito atėjimas

15 d. Ketvirtadienis
Šri Ramačandra Kaviradžo išėjimas; Šrilos Gopala Bhatta Gosvamio atėjimas

16 d. Penktadienis
Šri Džajadeva Gosvamio išėjimas

17 d. Šeštadienis
Šri Ločana Dasa Thakuro išėjimas

22 d. Ketvirtadienis
Sat-tila Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 08:23 - 11:08)

25 d. Sekmadienis
Ganga Sagara Mela

31 d. Šeštadienis
Vasanta Pančami; Sarasvati Pudža; Šrimati Višnuprijos Devi, Šri Pundarikos Vidjanidhi, Šri Raghunandana Thakuro ir Šrilos Raghunatha Dasa Gosvamio atėjimas; Šrilos Višvanatha Čakravarti Thakuro išėjimas;

Vasaris

2 d. Pirmadienis
Šri Advaita Ačarjos apsireiškimas (badauti iki vidurdienio)

4 d. Trečiadienis
Šri Madhvačarjos išėjimas

5 d. Ketvirtadienis
Šri Ramanudža Ačarjos išėjimas

6 d. Penktadienis
Bhaimi Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 07:57 - 11:01); Viešpaties Varahadevos atėjimas (badauti iki vidurdienio, vaišės bus rytoj)

7 d. Šeštadienis
Nitjanandos Prabhu apsireiškimas (badauti iki pietų per Ekadašį, vaišės šiandien)

9 d. Pirmadienis
Šrilos Narottama Dasa Thakuro atėjimas

14 d. Šeštadienis
Šrilos Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuro atėjimas (badauti iki vidurdienio); Šri Purušottama Dasa Thakuro ir Šrilos Gour Govinda Svamio išėjimas

20 d. Penktadienis
Vidžaja Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 07:27 - 10:51)

21 d. Šeštadienis
Šri Išvara Purio išėjimas

25 d. Trečiadienis
Šrilos Džagannatha Dasa Babadži ir Šri Rasikanandos išėjimas

28 d. Šeštadienis
Šri Purušottama Dasa Thakuro atėjimas

Kovas

7 d. Šeštadienis
Amalaki Ekadašis (pasninką nutraukti kitą dieną 06:51 - 10:37)

8 d. Sekmadienis
Šri Madhavendra Purio išėjimas

10 d. Antradienis
Gaura Purnima - Šri Gaurangos Mahaprabhu apsireiškimas (badauti iki mėnulio patekėjimo)

 
Kalendorius