Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Naujienos

Kai žmonės žiūri filmą, jie patiria tūkstančius emocinių pokyčių, nors jie stebi tik šviesos mirgėjimą ant ekrano. Panašiai žmonės šiame pasaulyje švenčia gimimą ir aprauda mirtį, nors siela niekuomet iš tiesų nepatiria šių majos pokyčių.

Naujienos

Paskutinės naujienos Krišnos sąmonės judėjime.

Govardhana pudža

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Kviečiame visus apsilankyti mūsų šventykloje Raugyklos 23, Vilniuje

Šeštadienį, lapkričio 6 d. 

Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmi apie Govardhaną sako:

vinā bhavet kiṁ hari-dāsa-varya-
padāśrayaṁ bhaktir ataḥ śrayāmi
yam eva saprema nijeśayoḥ śrī-
govardhano me diṣatām abhīṣṭam

„Negavus lotosinių Govardhano, geriausio iš Śrī Hari tarnų, kupino meilės Śrī Rādhā-Kṛṣṇai, pėdų prieglobsčio, kaip galima kada nors pasiekti tyrą atsidavimo tarnystę? Lai šis Govardhanas išpildo mano vidinį troškimą ir suteikia ypatingą tarnystę Śrī Rādhai ir Kṛṣṇai, kai Jie susitinka daugelyje jo giraičių.“

Govardhano garbinimo šventės pradžia – 12 val.

 

 

JM Dhirašantos prabhu mintys

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Rūpinimosi nektaras
Esti labai efektyvus būdas, kaip išeiti iš kasdieninio proto sąlygotumo. Šis būdas – tai mąstyti ir veikti ne savo mažame ego rate, kuris dažnai gana ribotas, kupinas pasikartojimų ir iš tiesų didžiąją laiko dalį šiek tiek nuobodus, bet mąstyti ir veikti dėl kitų interesų.

Pažvelkime į savo gyvenimus ir aiškiai pamatysime, ar padedame sumažinti kitų kančias. Paprastai didžioji dalis minčių bei ruošimosi sukasi apie tai, kas nesiseka mūsų gyvenimuose. Taip, problemų bus ir daugelis ir daugelis jų pasiliks, tačiau mes didesni nei mūsų pačių mažos problemos.

Šie potyriai, problemos bei iššūkiai yra mūsų ypatingo mūšio lauko dalis, kurią turime įveikti, kad susitiktume su Krišna kitoje pusėje. Štai kodėl Krišna sako, kad tas, kuris Jam brangus, yra nepaveikiamas laimės ir kančios. Tokios asmenybės nelaiko savęs centru. Kai mes galvosime, elgsimės, planuosime daugiau tokiu būdu, pamatysime, kaip tiek daug ginčitynų klausimų, problemų, sąstingio sumažės ar išnyks.

Be dvasinių priesaikų vykdimo galbūt norėsime gerbti ir kitus aštuonis principus. Tai 4 Bendruomenės Kūrimo Principai ir 4 Pusiausvyros Principai. 

 Bendruomenės Kūrimo Principai

 

Dhirašantos prabhu mintys

Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 

Išdidumas
Išdidumas – tai pernelyg gera nuomonė apie save. Išdidumo apsvaigintas asmuo jaučiasi be galo svarbus ir geresnis už kitus, todėl dažnai elgiasi netinkamai ir negerbia aplinkinių. Privalome atminti, kad esame tik mažutėlės dvasinės sielos. Mūsų siela savo dydžiu teprilygsta 1/10 000 plauko galiuko dalelei . Tiesiog per maži. Ir nesame jokie valdovai. Krišna yra vienintelis valdovas, o mes esame Jo tarnai, taigi neturėtume didžiuotis.

Papasakosiu jums istoriją apie vieną pasipūtusį mokslininką, kuris labai didžiavosi savo mokytumu.

Kartą gyveno mokslininkas. Keliaudamas jis pasiekė nežinomą kaimelį ant upės kranto ir paprašė valtininko perkelti jį į kitą upės pusę. Mokslininkas visuomet didžiavosi savo pasiekimais, o čia jis staiga išgirdo, kad šiame kaimelyje nėra net elektros. „Fe, kokie atsilikę šitie kaimiečiai. Jie niekada neišmoks nieko svarbaus“,- galvojo jis sau. Kaip tik tuo metu, kai mokslininkas ir valtininkas yrėsi upe, pro šalį praplaukė žuvų būrys. Mokslininkas sušuko: „Žiūrėk! Žiūrėk!!! Tai…“

„Tai žuvų būrys“,- ramiai atsakė valtininkas.

„Ne! Ne! Tai ne šiaip sau žuvų būrys. Noriu tave informuoti, kad šios žuvys vadinamos Catla catla.“

„Kaip?????“

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 

 

11 dalis, 8 skyrius                                                                                          Šrila Indradjumna Svamis Rugsėjo 3, 2010                                                                              Siekiu išpildyti Jūsų troškimus


Brangiausias Šrila Prabhupada,
 
Prašom priimti nuolankiausius nusilenkimus Jūsų lotosinių pėdų dulkėse. Šlovė Jums!
 
Prieš 114 metų šią palankią dieną Jūs apsireiškėte šiame pasaulyje paskleisti nepriežastinę malonę puolusioms šio amžiaus sieloms. Jūsų apsireiškimo metu šlovė buvo neišreikšta, kaip kad lotoso žiedas būna užsivėręs tamsią naktį. Tačiau iki Jūsų pasitraukomo iš šio pasaulio dienos Jūsų šlovingi darbai pranešė apie nušvitimo amžių ir jiems buvo pritarta – taip visi įvertina grožį lotoso, kuris išsiskleidžia ryto aušroje.
 
Jaučiuosi labai laimingas ir tuomet, ir dabar būdamas Jūsų žaidimų dalis. Pradžioje man teko galimybė klausytis Jūsų tiesiogiai, prisijungti prie Jūsų rytinių pasivaikščiojimų ir tarnauti Jums asmeniškai. Jūsų prigimtis tokia maloninga – kai kartą daviau Jums 10 dolerių banknotą, atsakėte man parašydamas laišką, skatinantį kartoti šventuosius vardus, tvirtai laikytis įžadų ir sekti pažengusiųjų bhaktų pėdomis.

 

JM Dirashantos prabhu mintys

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Visa turi būti panaudota tarnystei Krišnai (yukta-vairagya)
Vieną rytą Džajapataka Svamis pakvietė vidun ISKCON‘o rėmėją (vadinamąjį life member), kuris dienai atkeliavo iš Kalkutos į Majapurą susitikti su Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada pasisveikino ir pasiteiravo apie jo verslą.

Svečias atsakė, kad jis yra stiklo gamyklos savininkas. Tada Prabhupada pasiteiravo, iš ko gaminamas stiklas, ir žmogus atsakė:

„Iš silicio, Svamidži, iš smėlio.“ „Ir kas gi yra tikrasis smėlio savininkas?“, - paklausė Prabhupada. „Bhagavanas, Dievas yra tikrasis smėlio savininkas.“ „O..., tai tu vagi iš Dievo?“,- metė iššūkį Prabhupada.

Vyras juokėsi. Jis buvo kiek sutrikęs, bet jam aiškiai patiko tai, kaip mikliai Prabhupada jį demaskavo primindamas, kas yra tikrasis visa ko savininkas. Svečias minutėlę pamąstė ir tada, tarsi norėdamas atremti tariamą kritiką, išdrįso pasiteisinti, esą jis daug aukojąs labdarai. Prabhupada pričiupo jį ir antrą kartą. „Tuomet tu tik truputį vagis“,- pasakė erzindamas. Visi juokėsi, o vyriškis, dar giliau suvokęs savo tikrąją – Dievui pavaldžią padėtį, atrodė visiškai laimingas.

Atnaujinta (Pirmadienis, 27 Rugsėjis 2010 09:17)

 

šventė

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

 

JM Dhirašantos prabhu pamokymai

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Klaidingas ego
Klaidingas (netikras) ego – tai elementas, žalojantis mūsų psichologinę struktūrą. Jo veikiami mąstome: „Aš esu geriausias, aš galiu geriau nei kiti, man nereikia jokios pagalbos!“

Ypač Vakaruose nuo mažumės esame skatinami siekti šios rūšies idealų. Daugelis mūsų tvirtai tiki, kad gyvenime be galo svarbu padaryti kitiems įspūdį ir tapti garbinamu. Tačiau prisijungę prie Krišnos Sąmonės bendrijos sužinome, kad Krišna yra Aukščiausias garbinimo objektas. Dažnai mūsų sąlygotiems protams tai gali pasirodyti tarsi spyris į dantis.

Nors ir sukaupėme daug žinių, mums sunku atsisukti ir grįžti atgal tuo keliu, kuriuo ėjome, ir išmesti iš galvos tai, ką jau įsikalėme. Nesakau, kad negalime panaudoti išmoktų dalykų, tačiau turime sekti dvasinio mokytojo, tinkamai perėmusio dvasinį žinojimą iš savo guru, nurodymais. Šių žinių apie sielą mums nesuteiks joks vakarietiškas išsilavinimas.

Nuo mažų dienų mus skatino tapti kūrybingais, tapyti paveikslus, rašyti poemas ir t.t. Iš tėvų girdėjome tik pagyras, ir mokykloje dažnai buvome giriami už tai, kas iš tiesų nebuvo verta pagyrų. Be abejonės, labai svarbu paskatinti mokinius, tačiau perdėtas gyrimas dažnai atneša daugiau žalos nei naudos: „Girk, kai yra už ką.“

 

Aindrą prabhu prisimenant...

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Aindrą prabhu prisimenant...

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS

11 dalis, 6 skyrius

Liepos 21, 2010 Šrila Indradjumna Svamis

In Memoriam

Brangiausias Aindra prabhu,

Prašom priimti mūsų nuolankiausius nusilenkimus. Šlovė Šrilai Prabhupadai!

Mes, Indijos festivalio Lenkijoje nariai, norėtume išreikšti begalinį liūdesį ir sielvartą dėl jūsų pirmalaikio pasitraukimo iš šio pasaulio. Žinome, kad Viešpats turi planą kiekvienam iš savo bhaktų, tačiau nepaisant to mums labai sunku priimti tai, kad jūsų daugiau čia nėra.

Daugumai iš mūsų, ypač ISKCON`o jaunimui, jūs buvote švytintis tikro kirtanisto pavyzdys –jaučiate didelį malonumą giedoti šventuosius vardus. Rūpestingai ir atidžiai kartodamas džapą puoselėjote šį potraukį per visą savo bhakto gyvenimą. Prieš atvažiuodami į Vrindavaną 1986 daugelį metų užsiėmėte sankirtana. Tai dar labiau sustiprino šį aistringą troškimą kartoti šventuosius vardus. Šventojoje dhamoje priėmėte Šrilos Prabhupados nurodymą giliai į širdį ir vadovavote dvidešimt keturių valandų kirtanui priešais mylimas Šri Šri Radhe Šjama.

Jūsų tikslas buvo tyras, tad šie kirtanai tapo legendiniais. Kiekvienais metais kartikos mėnesį bhaktai atvykdavo iš viso pasaulio giedoti kartu su jumis ir jūsų kirtano grupe. Sakoma, kad pagrindinis tikslas atvykus į šventąją dhamą – bendrauti su tenai gyvenančiomis šventomis asmenybėmis. Jūs buvote viena iš tokių asmenybių, kadangi jums labai patiko giedoti šventuosius vardus ir jūs priversdavote kitus giedoti ir eiti dėl šventųjų vardų iš proto.

Ankstyvosiomis mūsų judėjimo dienomis, kai tik mes susitikdavome, kalbėdavomės apie mėgstamiausią mūsų veiklą – garsų Harė Krišna mantros kartojimą, ir mes džiaugdavomės dalindamiesi naujomis melodijomis, kurias neseniai išmokome. Prisimenu, kaip vieną rytą sėdėjau jūsų kambaryje gurukuloje ir jūs išmokinote mane melodijos, kurią ką tik sužinojote iš apsilankiusio sadhu. Liepėte man tą vakarą dainuoti kirtaną ir supažindinti su melodija bhaktus.

 

JM Dhirašantos prabhu pamokymai

Vartotojo vertinimas: / 4
BlogiausiasGeriausias 

Nakties Sapnas ir Dienos Sapnas
Kartą karalius sušaukė savo ministrus ankstyvų rytinių valandų metu ir paklausė jų: „Praeitą naktį sapnavau labai ryškų sapną. Buvau drugelis skraidžiojantis nuo gėlės prie gėlės gerti medaus. Mano sapnas buvo toks aiškus ir tikroviškas, jog aš rimtai suabejojau – ar aš karalius, kuris sapnavo, kad yra drugelis, ar aš drugelis, kuris dabar sapnuoja, kad yra karalius?“

Kasdieninis sapnų fenomenas yra viena didžiausių žmonijos paslapčių. Kas yra sapnas? Ar jis tikras? Jeigu ne, kodėl košmaras daro realų poveikį kūnui, pasireiškiantį prakaitavimu, greitu ir sunkiu kvėpavimu, kažkuo tuo, kas nutinka tik tuomet, kai mes „tikrai“ bėgame iš baimės? Ar gali būti, kad mūsų praeinantis gyvenimas taip pat yra sapnas?
Jei pažvelgtumėme atgal, į praeities potyrius sapne ir praeinančiame gyvenime, ar yra tarp jų koks nors esminis skirtumas? Abu praėjo ir yra padaryti ir dabar nieko negalime pakeisti, nebent atsiminti juos. Tai, ką patiriame, kol miegame, mes vadiname sapnu, kadangi jis baigiasi, kai pabundame. Ar mirtis bus kaip prabudimas iš sapno, kurį patiriame dabar, „kai nemiegame“?

Jei giliai pamąstytume apie sapnus, jie išreiškia mūsų tapatybę, esančią atskirai nuo mūsų kūno. Kai sapnuojame, mūsų kūnai guli ant lovos, nepatirdami nieko fiziško. Vis dėlto mes patiriame tigro vaikymąsi ar pramogavimą su princese. Tai reiškia, jog Aš – emocijų potyris – nesu kūnas.

 

maratonas

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

                                                                    

                                                                     

                                                                                 

Gerbiamieji bhaktai, džiugiai pranešame, kad pasaulio ir Rusijos knygų platinimo ministrų prašymu, Lietuvoje bhaktai pradeda organizuoti kas mėnesį vyksiančius knygų platinimo maratonus.

Žmonės suranda Šrilos Prabhupados knygas bibliotekose, palėpėse, lentynose - ir jų gyvenime    atsiranda šviesa. Visoje Lietuvoje sutinkame daug ieškančių sielų, kurios laukia žinių.

Šrila Prabhupada aukojo savo gyvenimą, kad šios žinios pasiektų visų širdis. Dėl to labai džiaugdavosi kai mokiniai platindavo jo knygas. Atsidavimo tarnystės nektaro gysla slypi Sankirtanoje. Kas nors kartą paragavo šio skonio - niekada jo neužmirš.

Trijų dienų Nitjanandos maratonas startuoja rugsėjo 17 d. (penktadienį, šeštadienį, sekmadienį) ir kartosis kiekvieną mėnesį   (išskyrus gruodį). Rezultatai bus skelbiami internete, o vasaros festivalio metu visi bus apdovanoti.

Rezultatus siųskite matadžei Jadavi tel. +370-671-32162 arba el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Projekto globėjai:
Jo Šventenybė Bhakti Šaran Šanta Gosvami Maharadžas
Pasaulio sankirtanos ministras JM Vijay prabhu
Rusijos sankirtanos ministras JM Adhokshaja prabhu
Kauno Šri Šri Nitai Gaura Čandros bendruomenės prezidentas JM Kedaranatha Prana prabhu
Vilniaus Šri Šri Nitai Gaurasundaros bendruomenės prezidentas JM Doyal Govinda Prabhu
Bhaktivedanta bendruomenės atstovas JM Dasharatha Suta prabhu

Detalesnės informacijos teiraukitės:
Krišna Čaitanya prabhu +370 60043215  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Matadži Vaišnavi +370 60531933
Matadži Radharani (Šiauliai) +370 67031928
Bhakta Giedrius (Visaginas) +370 67406063
Matadži Sandra (Klaipėda) +370 60313989

             

 
More Articles...
Kalendorius