Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Jeigu nori prajuokinti Krišną, papasakok Jam apie savo planus.

Mėnulis ir naktis

Vieną vakarą Šrimati Radharani apžiūrinėjo save veidrodyje, vertindama, ar gražiai atrodo, kaip tai įpratusios daryti jaunos merginos. Dangų buvo nušvietusi auksinė pilnatis ir mėnuo atsispindėjo veidrodyje. Tai pamačiusi Radharani pasisuko į Krišną ir tarė, „Krišna! Iš tikrųjų aš tokia pat graži kaip ir mėnulis, gražesnė už tave, tu tamsus tarsi naktis!“ Krišna nepasimetė, „Tu teisi, Radharani! Bet ar pastebėtum auksinio mėnulio grožį jei nebūtų nakties tamsos?“

Iš "Sadhu sangos" laikraštuko, www.gauranga.lt

 

Laiškas senam mokyklos draugui

 

Brangusis L.,
Jau vakaras ir oras šiltas
sumišęs su egzotiškais kvapais,
šventykloj skambina varpais.
O medžiuose – povai, beždžionės
prieš naktį miegui kuistosi.
Tu klausei, iš kur rašau tau.
Aš - nuostabiausioje kelionėje,
kurią tik sau gali įsivaizduot, didžiausiam nuotyky,
jis paglemžė mane ir nori dar daugiau.
Žemėlapiai man – tūkstantmetės knygos,
o viltis mana
sena kaip siela.

Aš ieškau Jo, su tūkstančiais vardų.
Praeiviai sako: mano siekiai neprotingi.
Jie naivūs, net išdidūs. Aš turiu sutikti.
Kartais aš manau, jie teisūs.
Tada verkiu iš nevilties parkritęs
lovoj.
Ar kada pasieksiu savo tikslą?

Jei sąžiningai, neturiu įrodymų - tikrai,
jokių garantijų – bet keista,
entuziazmas ir tikėjimas - draugai,
nors niekuomet neišgirdau Jo balso -
bent jau ne taip, kad užrašyt galėčiau.
Vis gi, kai šaukiu Jo vardą, man rodos Jis šalia.
Kai siūlau Jam ką nors, Jis atsiliepia,
giliai įkvėpdamas vidinį džiaugsmą.
Ir atsiminus Jį, iškart nelieka
nerimo širdy.

Nors iš tiesų nesu Jo matęs, bet atrodo
Atstumas iki jo – tiktai malda.
Retom akimirkom, kai reikia slėpti veidą,
jausmai užplūsta, nebūti lyg tol,
ir ašaros akis užlieja.
Jau išprotėjau?
(o tai būt gerai!)

Kodėl rašau tau visa tai?
Nes noriu, kad linkėtum man sėkmės.
Atleisk, jei įžeidžiau kada.
Ir jei gali, nubrauk skolas.
Galvok apie mane kaip apie tą, kitam krante
gyvenimo, nes pasiekiau jau tašką
kai nebegrįžtama.  Kelionė pagrobė mane.

 

 

Iš "Ananda Vrndavana Campu"

 

Šrimati Rādhika yra pati geriausia karalaitė tarp Krišnos mylimųjų. Ši nuostabi jauna mergaitė spindi visomis geromis savybėmis, tokiomis kaip gailestingumas, saldumas ir gyvybingumas. Tarp Krišnos mylimųjų ji lyg karūnos brangakmenis, jos visi bruožai gražūs, o emocijos pačios įvairiausios. Rādhika yra geltonas ketaki žiedas premos sode, žaibo žybsnis saldumo debesyje, arba aukso linija ant grožio testavimo akmens. Rādhika yra palaimos mėnulio šviesa. Jos lieknos rankos nugali Kupidono puikybę. Rādhārānī yra prabangi meilumo vandenyno esencija ir kerinti šypsena apsvaigusiems nuo meilės. Ji yra 64 menų lobynas, ir visas gerąsias savybes vainikuojantis vertingas brangakmenis. Rādhikos spalva labiau auksinė už tūkstančius Parvati.

 

Nektaro upės

 

Narada munis karaliui Pracinabarhi (SB 4.29.39-40)

yatra bhāgavatā rājan
sādhavo viśadāśayāḥ
bhagavad-guṇānukathana-
śravaṇa-vyagra-cetasaḥ

tasmin mahan-mukharitā madhubhic-caritra-
pīyūṣa-śeṣa-saritaḥ paritaḥ sravanti
tā ye pibanty avitṛṣo nṛpa gāḍha-karṇais
tān na spṛśanty aśana-tṛḍ-bhaya-śoka-mohāḥ

"O Karaliau, kur didieji bhaktai, tyros širdies šventos asmenybės, nuolat kalbasi ir su didžiuliu dėmesiu klausosi apie Aukščiausio Dievo Asmens savybes, ten iš didžių ir šventų asmenybių lūpų sklinda demoną Madhu nužudžiusio Viešpaties nuotykių nektaro bangos, išsiliejusios visur aplinkui kaip upės. Karaliau, visi, kas geria šį nektarą, negali pasisotinti! Jie dėmesingai geria ausimis, už tai jų niekada nepaliečia alkis, troškulys, baimė, sielvartas ar iliuzija."

 

 

Hare Krišna, Sir Ivan

Indų kilmės dainininko Sir Ivano singlas Harė Krišna 2011 metais balandžio mėnesį pateko į 10 vietą JAV žurnalo Billboard šokių muzikos sąrašuose. Jei kam patinka šokių muzika, galite pašokti :)

 

Bhakto vienintelė viltis

hā nātha gokula-sudhākara suprasanna-
vaktrāravinda madhura-smita he kṛpārdra
yatra tvayā viharate praṇayaiḥ priyārāt
tatraiva mām api naya priya-sevanāya

„O Viešpatie, Tu išpildai savo bhaktų labiausiai puoselėjamus troškimus. O Gokula-sudhakara – Tu esi Gokulos mėnulis, kuris dalina visiems Vradžos gyventojams gaivinantį nektarą. Tavo veidas – tarsi išsiskleidęs lotoso žiedas – visuomet džiugus, kai išpildai savo bhaktų giliausius troškimus. O Madhura-smita – Tavo šypsena tokia saldi, tokia švelni! O Kṛpārdra – tavo širdis tirpsta iš užuojautos! Prašau, paimk mane ten, kur Tu kartu su savo mylimąja Śrīmati Rādhika, mėgaujiesi svaiginančios meilės žaidimais. Leisk man ten artimai tarnauti Jums abiems.“

Śrīla Raghunātha Dāsa Goswāmi, „Śrī Vilapa-kusumanjali“, 100

Ši viltis, bhakto vienintelė puoselėjama viltis, yra gyvenimą suteikiančio nektaro vandenynas. Kada ši viltis sunokins vaisių? Aš jaučiu, kaip svarbu man gyventi toliau, nes turiu vilties, jog vieną dieną aš priklausysiu Jos palydai. Bet, o varge, mūsų užsidegimas neauga, todėl mes negalime įgyvendinti savo vilčių iki galo; mes negauname to, ko taip karštai vylėmės. Jei mūsų viltis neišsipildys tą pačią dieną, jei Śrī Govindos mylimoji, kuri Jam yra viskas, nenužengs į mūsų širdį ir neapsireikš ten tą pačią dieną, tuomet, mes taip ir liksime apgauti, o visoje istorijos eigoje nerasime nei vieno didesnio nevykėlio nei mes patys.  Jei mus apgavo ir nesuteikė mums galimybės tarnauti tai asmenybei, kurios malonė suteiktų mums visa tai, ko kada nors galėtume siekti – taip pat ir vietą Bhagavano šventojoje buveinėje ir ryšį su visais dalykais, susijusiais su Juo – ir jei mes nesugebame suvokti Jos tikrosios tapatybės ar surasti Jos tarp 18000 Śrīmad-Bhāgavatam posmų, tuomet mūsų Bhāgavatos studijos buvo tik tuščias laiko gaišimas.

Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvati Ṭhākura

 

PĖDOS SMĖLYJE (MARY STEVENSON)


O naktį sapnavau, 
kad einame su Viešpačiu pajūrio smėliu.
Daugybė prabėgusio gyvenimo istorijų 
vis blyksteli danguj.
Kas kartą pastebėdavau pėdas ant smėlio.
Jų kartais buvo poros dvi,
O kartais tik viena.

Tai jaudino mane, nes pastebėjau:
kai būdavau gyvenimo dauboj,
kai aš kentėjau
iš skausmo, liūdesio ar pralaimėjimo,
Mačiau tik vieną porą pėdų.

Tad pasakiau aš Viešpačiui:
„Tu pažadėjai,
jei seksiu Tavimi
visad greta manęs žingsniuosi.
Bet pastebėjau aš, gyvenimo
išbandymais didžiausiais
tebuvo tik viena
pėdų pora ant smėlio.
Kai man reikėjo to labiausiai
kodėl tu nebuvai šalia?

Atsakė Viešpats man:
„Kai tu matei
tik vieną porą pėdų,
Tai Aš nešiau tave.“

 

Upė Jamuna

 

Garsioji upė Jamuna teka per Vrindavaną it mėlynų lotosų girlianda, kujalos griovys, tamsiai mėlynas saris ar mėlynų safyrų vėrinys aplink dominuojančios Vrindavano dievybės Vrinda-devi kaklą.  Nors jos bangos nerimsta, Jamuna, savo tyruose vandenyse saugo nesuskaičiuojamą daugybę lotosų ir visados bhaktams suteikia premanandą. Garniai nuolat žaidžia jos vandenyse, o patenkintos žuvys plaukioja dideliais būriais. Jamuna dovanoja laimę bet kam, kas jai atsiduoda arba maudosi jos vandenyse.

Jamuna žėri dėl nuostabaus korsažo nuausto iš daugybės mažų vijoklių saivala, plaukiojančių ant jos vandens paviršiaus. Moteriškos ir vyriškos lyties paukščiai čakravaka suformuoja jos krūtis. Jos spalvinga suknelė yra nuausta iš baltųjų lotosų žiedadulkių. Padrikas būrys kamanių pasitarnauja jai kaip plaukų juosta. Ji turi mėlynas lotosines akis, raudonas lotosines lūpas ir žydinčių lotosų veidą.  Jos klubai yra platūs krantai papuošti baltų garnių diržu. Skardžios antys dainuoja it jos kojų varpeliai. Jamuna-devi, palaimos įsikūnijimas, garbina Krišną, nuolat aukodama Jam lotosus savo judančiomis, į bangas panašiomis rankomis.

Gėlių kupini medžiai ant Jamunos krantų atsispindi Jos vandenyse ir  atrodo it antras žydintis miškas. Matydamos paukščių atspindžius vandenyje, kvailos žuvys atplaukia ir juos kramsnoja. Naktimis, pamačiusios žvaigždžių atspindžius ant vandens, mažos žuvytės, pagalvojusios, jog tai maistas, suplaukia prie vandens paviršiaus ir bando jas suvalgyti. Balti, tviskantys Jamunos  krantai primena kamparo upes, gražų tamsoje žybsintį žaibą, sandalmedžio pastą, užteptą ant Vrinda-devi galūnių ar malati gėlių girliandas moters kasose.

Ant krantų, tarp smaragdinio žalsvumo žolės, auga gėlių lysvės.  Gražios kundžos ir daugybė mažų miškelių su čintamani vasarnamiais nusėja Jamunos krantus. Papūgos, gegutės, čakoros ir vandens paukščiai tokie kaip antys, garniai, sarari, kurari ir čakravaka, laksto po vasarnamių kiemus palaimingai dainuodami. Jie atrodo it rasika bhaktai, diskutuojantys apie širdžiai malonius Krišnos žaidimus. Jamunos krantai nusėti maudymosi ghatų, padarytų iš rubinų, koralų, smaragdų ir brangakmenių vaidurja. Šios ghatos atrodo lyg dorybės įsikūnijimas.

Keturi aukšti medžiai, kurie sukuria slaptavietes miško vasarnamiams, turi daugybę lapuotų šakų, kurios linksta link žemės ir suformuoja stogą. Du vijokliai apsivynioja kiekvieną šių medžių ir atrodo it pora apsikabinusių mylimųjų. Vijokliai persipina vienas kito gėlių žiedais, lapais ir vaisiais taip suteikdami malonų vaizdą žiūrintiems. Žydintys vijokliai padengia vasarnamių, kuriuose vyksta žaidimai, sienas. Persipynusios įvairių vijoklių šakos suformuoja vasarnamių duris, kurias supa kiti kvapnūs vijokliai. Įvairiausios spalvotos gėlės linksta žemyn, kad uždengtų vasarnamius kupolais. Kabančios gėlės juda it tikros vėduoklės čamara.

Ananda Vrindavana Campu

 

 

JM Sacinandana svamis:

 

Prieš pradėdami kartoti mantrą, truputį skirkite laiko pasakyti sau, jog šventas vardas nesiskiria nuo Krišnos.

 

Naujieji Bremeno muzikantai

Trumpas keliaujančių pamokslaujančių bhaktų sukurtas video, daug kam primenantis vaikystę :)

 

 

Iš JM Sacinandana swamio knygos "Dvasinis tonikas"

 

Ar yra būdas išnaikinti praeities samsakaras (įspūdžius)? Kadangi aš nemanau, jog galiu užmiršti savo nuodėmingą veiklą savo gyvenime.

Po trisdešimt trijų metų Krišnos sąmonėje aš supratau, kad dar iki šiol galiu atkartoti Rolling Stone dainą „Satisfaction“. Aš buvau nustebintas. Aš galvojau, „O ne, ką man daryti? Aš sanjasis, o vis dar atsimenu šitą dainą. Ar aš kada būsiu Krišnos sąmonėje? Ar turėčiau tiesiog viską mesti?“ Tai gilūs dalykai. Aš buvau dvylikos metų berniukas, kai dainuodavau šią dainą ir laimingas šokdavau. Mano širdis buvo atvira daugybei įtakų.

Ar iš tiesų tai yra problema, kad mes turime šitas samskaras? Mums reikia paklausti savęs: Ar tikrai tai yra problema? Aš manau, kad tai mūsų praeitis, ir mes galime padaryti tai, ką daro bhaktai - mes galime ją sudvasinti. Mes galime dainuoti : Aš galiu gauti „satisfaction“ (pasitenkinimą), nes aš kartoju, kartoju, kartoju... Aš gaunu „satisfaction“! Mes galime tai sudvasinti. Jei tai skausminga patirtis, mes neturėtume leisti jai tempti mus žemyn. Mes turėtume panaudoti ją teisingai. Savo gyvenime aš turiu tiek daug samskarų, bet aš panaudoju jas pamokslaudamas. Dabar panaudojau Rolling Stone pamokslaudamas jums.

Aš manau, kad atmintis tiesiog yra mumyse ir esmė yra ne bandyti pamiršti, „O, nėra jokio Bethoveno, nėra Goethės, nėra Froido, nėra to ką aš nustūmiau į praeitį.“ Tai yra materiali energija, ir jei ji gali būti panaudota tarnaujant Krišnai, tai panaudokite ją. O jei ji negali būti panaudota, tada tiesiog padėkite ją į praeities lentyną. Kai sakome, kad turime pakeisti samskaras, turime omenyje ką kitką. Turime omeny, kad kai  mes gausime gilias Krišnos sąmonės samskaras, gilesnes nei senosios, tada senos samskaros mūsų daugiau nebetrikdys. Bet mumyse tikriausiai liks prisiminimai. Problema yra mūsų prisirišimai prie šitų samskarų, ir tai galėtų būti mūsų tobulėjimo barometras. Kai mes labai prisirišę prie senų samskarų, tai rodo, kad nesame labai aukštame dvasiniame lygyje.

Geras pavyzdys yra nuostabus atsidavęs Jamunačarja. Jis prisimena, kad turėjo daug santykių su priešinga lytim ir sako, kad nuo to laiko, kai jis pasinėrė į tarnystę lotosinėms Viešpaties pėdoms, vis naujesni ir naujesni troškimai tarnauti Viešpačiui visą laiką teka tarsi upė, ir todėl užsistovėję lytinio gyvenimo troškimai tapo labai nereikšmingi. Jis netgi sako, kad nori nusispjauti ant tokių troškimų. Taigi, samskaros vis dar čia; jis netgi prisimena, kai dar buvo karalius, o ne vienuolis, ir gyveno materialistinį gyvenimą. Bet jis elgiasi be jokių prisirišimų tai patirčiai. Tai įmanoma, kai esi Krišnos sąmonės lygmenyje. Taigi, idėja nėra pamiršti praeitį. Kai mes sakome pamiršti, turime omeny, kad mes nenorime sieti savęs su ta praeitimi kaip anksčiau.

 

 

Šrilos Prabhupados paskaita BG 1.32-35

Kviečiame pasiklausyti naujai išverstos Šrilos Prabhupados paskaitos apie šeimyninius prisirišimus. Bhagavad-gīta, 1 skyrius, posmai nuo 32 iki 35.

kiṁ no rājyena govinda    kiṁ bhogair jīvitena vā
yeṣām arthe kāṅkṣitaṁ no   rājyaṁ bhogāḥ sukhāni ca

ta ime ` vasthitā yuddhe   prāṇāṁs tyaktvā dhanāni ca
ācāryāḥ pitaraḥ putrās     tathaiva ca pitāmahāḥ

mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ   śyālāḥ sambandhinas tathā
etān na hantum icchāmi    ghnato ` pi madhusūdana

api trailokya-rājyasya     hetoḥ kim  nu mahī-kṛteā
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ   kā prītiḥ syāj  janārdana

O Govinda, ko verta karalystė, laimė, o ir pats gyvenimas, jei visi, dėl kurių to vertėtų geisti, išsirikiavo šiame kautynių lauke? O Madhusūdana, kodėl turėčiau linkėti mirties priešais stovintiems mokytojams, tėvams, sūnums, seneliams, dėdėms, uošviams, svainiams bei kitiems giminaičiams, pasiryžusiems aukoti savo gyvybes ir turtus, net jeigu ir pats žūčiau nuo jų rankos? O visų gyvųjų esybių globėjau, negaliu su jais kautis, net jei mainais už tai pelnyčiau tris pasaulius, o ką jau kalbėti apie šią žemę. Kokį džiaugsmą gali suteikti mums Dhṛtarāṣṭros sūnų žudynės?

 

Rādhos meilė

rādhā-premā vibhu—yāra bāḍīte nāhi ṭhāñi
tathāpi se kṣaṇe kṣaṇe bāḍaye sadai

Śrī Rādhos meilė skleidžiasi visur, nepalikdama vietos plėstis toliau. Ir vis dėlto ji didėja kiekvieną akimirką.

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā (4.128)

 

Viltis palaiko ir maitina mano egzistavimą.

Viltis palaiko ir maitina mano egzistavimą. Su šita viltimi man kažkaip pavyksta išgyventi diena po dienos, velkant savo gyvenimą per išsitempusį laiką. Šis nektariškas vilties vandenynas vilioja mane ir palaiko gyvybę. Bet mano kantrybė jau išseko; Aš nebegaliu kentėti ilgiau. Nebegaliu laukti nei vienos akimirkos. Jei tu (Radharani) neparodysi man savo malonės tuoj pat, man galas. Aš visiems laikams prarasiu bet kokią viltį. Aš nebenorėsiu gyventi ilgiau, nes tai būtų visiškai tuščia. Be tavo malonės aš negaliu iškęsti nei vienos akimirkos. Vrindavanas taip pat – man jis brangesnis už gyvybę – bet dabar aš juo bjauriuosi. Jis man sukelia skausmą ir visą laiką slegia. Ką jau kalbėti apie kitus, dabar man net ir Krišna bjaurus. Nors ir gėda sakyti tokius žodžius, bet aš net Krišnos negaliu mylėti, jei tu nepriimsi manęs į savo artimų tarnaičių ratą. O Radha, jei nesulauksiu tavo prielankumo, viso kito aš nenoriu.  Aš noriu tavęs ir tik tavęs. Aš negalėčiau turėti jokių santykių su niekuo, jei jie nebūtų susiję su tavim. Tu turi būti pirma, o tada kiti. Aš net negaliu galvoti apie tiesioginius santykius su Krišna be tavęs.

Raghunatha Dasa Gosvamis.

 

Posmai, šlovinantys Rādhą

Posmai, šlovinantys Śrīmati Rādhārānī iš „Śrī Caitanya Caritāmṛtos“ Ādi Līlos 4 skyriaus.

hlādinīra sāra ‘prema’, prema-sāra ‘bhāva’
bhāvera parama-kāṣṭhā, nāma—‘mahā-bhāva’

Hlādinī galios esmė yra meilė Dievui [prema], meilės Dievui esmė yra emocija [bhāva], o emocijos galutinė pakopa yra mahābhāva.

mahābhāva-svarūpā śrī-rādhā-ṭhākurāṇī
sarva-guṇa-khani kṛṣṇa-kāntā-śiromaṇi

Śrī Rādhā Ṭhākurāṇī yra mahābhāvos įsikūnijimas. Ji yra visų gerų savybių saugykla ir vertingiausias brangakmenis tarp visų gražiųjų Viešpaties Kṛṣṇos mylimųjų.

govindānandinī rādhā, govinda-mohinī
govinda-sarvasva, sarva-kāntā-śiromaṇi

Rādhā suteikia malonumą Govindai, ji taip pakeri Govindą. Ji yra pradžia ir pabaiga Govindai, ji – visų Jo mylimųjų karūnos perlas.

devī kṛṣṇa-mayī proktā
rādhikā para-devatā
sarva-lakṣmī-mayī sarva-
kāntiḥ sammohinī parā

"Transcendentinė deivė Śrīmatī Rādhārāṇī tiesiogiai yra kita Viešpaties Śrī Kṛṣṇos pusė. Ji yra visų sėkmės deivių centrinė figūra. Jos patrauklumo daugiau nei pakanka, kad patraukti visų patraukliausią Dievo Asmenį. Ji yra pirminė Viešpaties vidinė galia."

ataeva sarva-pūjyā, parama-devatā
sarva-pālikā, sarva jagatera mātā

Todėl Radha yra parama-devatā, aukščiausia deivė, ir visų garbinama. Ji yra visų globėja, ir visos visatos motina.

rādhā—pūrṇa-śakti, kṛṣṇa—pūrṇa-śaktimān
dui vastu bheda nāi, śāstra-paramāṇa

Śrī Rādhā yra pilnoji galia, o Viešpats Kṛṣṇa yra šios pilnos galios savininkas. Jie abu nesiskiria - taip liudija apreikštieji raštai.

 

O Radha! O Krišna!

 

Kirtana Melos 2012 paskaitos lietuvių kalba

Tik prieš kelias dienas baigėsi Kirtana Mela 2012, nuostabus renginys Vokietijoje, kuriame nuo ryto iki vakaro Harė Krišną mantrą dainavo patys geriausi ISKCON kirtanīyos. Siūlome jūsų dėmesiui vietoje darytus rytinių paskaitų įrašus su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas spontaniškas ir sinchroniškas, todėl labai geros kokybės čia nesitikėkite.

Sacinandana Svamis, rugsėjo 3 d.

Krišna Kšetra pr., rugsėjo 4 d.

Kadamba Kanana Svamis, rugsėjo 5 d.

Bhakti Vaibhava Svamis, rugsėjo 6 d.

Lokanatha Svamis, rugsėjo 7 d.

 

 

Aštuonios maldos šešiems Gosvamiams

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka - Aštuonios maldos šešiems Gosvamiams

Šrīnivāsa Āčārja

Aš pagarbiai lenkiuosi šešiems Gosvamiams: Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui, kurie visuomet gieda šventą Krišnos vardą ir šoka. Jie yra tarsi meilės Dievui vandenynas ir vienodai brangūs džentelmenams ir neišmanėliams. Ką jie bedarytų, yra malonu visiems. Jie niekam nepavydi ir yra verti didžiausios pagarbos, nes jie gavo visus Viešpaties Čaitanjos palaiminimus. Taip jie užsiima misionieriška veikla, išvaduojančia visas sąlygotas sielas nuo nuodėmių naštos.

Aš pagarbiai lenkiuosi Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui, kurie, visų žmogiškų būtybių labui siekdami įtvirtinti amžinuosius religijos principus, su dideliu išmanymu bei kruopštumu studijuoja visus apreikštuosius šventraščius. Todėl juos gerbia visuose trijuose pasauliuose. Jie ypač prielankūs tiems, kurie priėmė jų prieglobstį. Gosvāmiai taip pasinėrę į transcendentinę meilės tarnystę Rādhai ir Krišnai, jog atrodo kaip bitės, apsvaigusios nuo Jų lotosinių pėdų nektaro.

Aš pagarbiai lenkiuosi Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui. aprašo transcendentines Viešpaties Gaurangos kurių tikėjimas toks turtingas ir su giliu išmanymu savybes, nes jų supratimas labai turtingas. Jie sunaikina sąlygotų sielų nuodėmingų darbų pasekmes, liedami ant jų transcendentinių giesmių apie Govindą nektarą. Su dideliu išmanymu jie plečia transcendentinės palaimos vandenyną ir gelbsti gyvąsias būtybes nuo išsivadavimo ryklės.

Aš pagarbiai lenkiuosi Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui, kurie atmetė visą aristokratišką bendravimą ir aplinką kaip nereikšmingą. Kad išvaduotų vargšes sąlygotas sielas, jie apsirengė tik kaupinomis, laikydami save elgetomis, tačiau, pasinėrę į ekstatinį gopių meilės Krišnai vandenyną, jie vėl ir vėl maudosi jo bangose.

Aš pagarbiai lenkiuosi Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui, kurie transcendentinėje Vrindāvanos žemėje, kur klega gegučių, gulbių, ančių bei neramių povų pulkai, kur medžių šaknys apsivijusios pačius įvairiausius brangakmenius, visuomet užsiėmę Rādhā-Krišnos garbinimu transcendentinėje Vrindāvanos žemėje, kur auga nuostabūs medžiai, kupini vaisių ir žiedų, kurių šaknyse susirinkę visi vertingi brangakmeniai. Gosvamiai yra visiškai kompetentingi suteikti gyvosioms būtybėms aukščiausio gyvenimo tikslo dovaną.

Aš pagarbiai lenkiuosi šešiems Gosvamiams, būtent Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui, kurie kartojo šventus Viešpaties vardus, giedojo kirtaną ir lenkėsi Viešpačiui įžaduose nustatytą skaičių kartų. Taip jie panaudojo savo vertingą laiką, ir atlikdami atsidavimo tarnystę visiškai įveikė miegą, valgį, poilsį ir kitus materialius poreikius. Laikydami save visiškai beverčiais, jie buvo sužavėti minčių apie palaimingai saldžias Radhos ir Krišnos savybes.

Aš pagarbiai lenkiuosi šešiems Gosvamiams, būtent Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui, kurie kartais buvo prie Rādha-kundos kranto ar prie Kalindos dukros Jamunos kranto, o kartais Vamšīvatoje. Jie visą laiką atrodo tarsi bepročiai, apkvaitę nuo meilės Krišnai, apreikšdami savo kūnuose visas ekstatines emocijas, o kartais, jų užvaldyti jie su didžiausiu malonumu dainuoja apie Viešpaties Hari nuostabias savybes.

Aš pagarbiai lenkiuosi šešiems Gosvamiams, būtent Šrī Rūpa Gosvamiui, Šrī Sanātana Gosvamiui, Šrī Raghunātha Bhatta Gosvamiui, Šrī Džīva Gosvamiui, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmiui, kurie išsiskyrimo jausmo apimti klaidžiojo po visą Vrindāvaną, garsiai šaukdami: „O Rādhe! Vradžos karaliene! O Lalita! O Nandos Maharadžo sūnau! Kur jūs esate dabar? Ar jūs dabar prie Govardhano kalno, sėdite po troškimų medžiais, ar vaikščiojate po mišką prie Jamunos kranto? Kur jūs esate?“

 

 

Ką daryti, jei galvoji kitaip nei tavo guru?

Trumpa ištrauka iš JŠ Sačinandana Svamio paskaitos. Paskaita labai ilga, todėl čia pateikiame tik atsakymus į kelis susijusius tarpusavyje klausimus apie tai, ką daryti, jei mokinio nuomonė skiriasi nuo dvasinio mokytojo, arba jei mokinys turi abejonių dėl dvasinio mokytojo veiksmų. Malonaus klausymo. :)

 

Nepatikimi kariai

dehāpatya-kalatrādiṣv
ātma-sainyeṣv asatsv api
teṣāṁ pramatto nidhanaṁ
paśyann api na paśyati

Ātma-tattvos žinių neturintis žmogus dėl nenugalėto prieraišumo kūnui, vaikams, žmonai - tiems bejėgiams jo „kariams“ - nesusimąsto apie svarbiausius būties klausimus. Net ir ganėtinai pažinęs gyvenimą, jis nesuvokia, kad jo laukia neišvengiama žūtis.

Komentaras: Materialų pasaulį vadina mirties viešpatija. Visos gyvosios būtybės - nuo Brahmos, kurio gyvenimas trunka tūkstančius milijonų metų, iki mikrobų, gyvenančių vos keletą sekundžių, - kovoja dėl vietos po saule. Taigi šis gyvenimas yra tikriausia kova su materialia gamta, kuri visiems mums ruošia žūtį. Gyvoji esybė gavusi žmogaus kūną pajėgi suvokti, kad yra viena iš šios didžios kovos dėl būvio dalyvių, tačiau dėl nenugalėto prieraišumo šeimos nariams, visuomenei, tėvynei ir kt., pasitelkusi į pagalbą savo fizinę jėgą, vaikus, žmoną, artimuosius ir t.t. ji nori laimėti kovą su nenugalima materialia gamta. Nors ji turi pakankamą patirtį, vis dėlto neįstengia suprasti, kad visa jos „kariauna“ - vaikai, giminaičiai, visuomenės nariai ir tėvynainiai - šioje didžioje kovoje pasmerkta žūti. Mūsų tėvai ar tėvų tėvai jau mirę, - apie tai vertėtų susimąstyti. Mūsų taip pat laukia mirtis, jos neišvengs ir mūsų vaikai - būsimieji tėvai. Kovoje su materialia gamta neliks gyvų - tai neginčijamai įrodo visa žmonijos istorija, tačiau kvailumas skatina žmones viltis, kad ateityje materialus mokslas padarys juos nemirtingais. Be jokių abejonių, ši žmogaus nemokšiškumą parodanti idėja yra klaidinga, ją tegalėjo pagimdyti visiškas gyvybės ir sielos esmės nesuvokimas. Materialus pasaulis mums tėra sapnas, neišsisklaidantis tik dėl to, kad esame pernelyg į jį panirę. Iš tikrųjų gyvos esybės su materialia gamta niekas nesieja. Didžiajame materialios gamtos vandenyne siaučia laiko bangos, o vadinamosios gyvenimo sąlygos, visa tai, kas iškyla prieš mus kaip mūsų fizinis kūnas, žmona, vaikai, visuomenė, tėvynainiai ir t.t. yra tarsi to vandenyno purslai. Neturėdami žinių apie savąjį „aš“, mes neišvengiamai tampame neišmanymo jėgų aukomis ir taip iššvaistome vertingą žmogaus gyvenimo energiją beprasmiams pastovių gyvenimo sąlygų, kurios neįmanomos materialiame pasaulyje, ieškojimams.

Maža to, kad mūsų draugai, giminaičiai, vadinamosios žmonos bei vaikai yra mirtingi, - jie dar apakinti paviršinio materialaus pasaulio spindesio, todėl negali padėti mums išsigelbėti. Ir vis dėlto saugumas mūsų sąmonėje išlieka neatsiejamas nuo šeimos, visuomenės, tėvynės sąvokų.

Materiali žmonijos pažanga - tai tarsi negyvėlio puošimas. Visi mes esame mirę kūnai, judantys vos keletą dienų, ir vis tiek visos mūsų jėgos skiriamos beprasmiškam šio negyvo kūno puošimui. Atskleidęs visą paklydusio žmogaus siekių beprasmiškumą, Śukadeva Gosvāmis nurodo tikrąją jo priedermę. Be ātma-tattvos žinių žmonės paklysta, bet Viešpaties bhaktai, iki galo suvokę transcendentinę tiesą, mato prieš save kelią.

Śrīmad Bhāgavatam, 2.1.4
 

Mathuros princesių meditacija į Krišną imtynių arenoje

"Śrīmad Bhāgavatam" 10.44.11-16

valgataḥ śatrum abhitaḥ
kṛṣṇasya vadanāmbujam
vīkṣyatāṁ śrama-vāry-uptaṁ
padma-kośam ivāmbubhiḥ

Tik pažvelkit į Kṛṣṇos lotosinį veidą, kai Jis bėgioja aplink savo priešininką! Nuo įtemptos kovos padengtas prakaito lašeliais, šis veidas panašus į lotosą pasidengusį rasa.

kiṁ na paśyata rāmasya
mukham ātāmra-locanam
muṣṭikaṁ prati sāmarṣaṁ
hāsa-saṁrambha-śobhitam

Argi jūs nematote Viešpaties Balarāmos veido? Jo akys paraudusios kaip varis iš pykčio Muṣṭikai, o jo grožį dar labiau sustiprina jo juokas ir pasinėrimas į kovą.

puṇyā bata vraja-bhuvo yad ayaṁ nṛ-liṅga
gūḍhaḥ purāṇa-puruṣo vana-citra-mālyaḥ
gāḥ pālayan saha-balaḥ kvaṇayaṁś ca veṇuṁ
vikrīdayāñcati giritra-ramārcitāṅghriḥ

Kokie gi dorovingi Vradžos krašto plotai! Juk ten klaidžioja ir pramogauja pats pirminis Dievo Asmuo, užsimaskavęs žmogiškais bruožais! Pasidabinęs nuostabiai margomis miško girliandomis, Jis groja savo fleita ir su Balarāma kartu gano karves, o jo pėdas garbina Viešpats Śiva ir deivė Ramā.

gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṁ
lāvaṇya-sāram asamordhvam ananya-siddham
dṛgbhiḥ pibanty anusavābhinavaṁ durāpam
ekānta-dhāma yaśasaḥ śriya aiśvarasya

Kokias askezes turėjo atlikti gopės? Savo akimis jos nuolat geria nektarą - Viešpaties Kṛṣṇos pavidalą, kuris yra viso meilumo esencija, kuriam niekas neprilygsta ir kurio niekas nepranoksta. Šis pavidalas yra vienintelė grožio, šlovės ir turtų buveinė. Jis savaime tobulas, visuomet gaivus ir ypatingai retas.

yā dohane 'vahanane mathanopalepa
preṅkheṅkhanārbha-ruditokṣaṇa-mārjanādau
gāyanti cainam anurakta-dhiyo 'śru-kaṇṭhyo
dhanyā vraja-striya urukrama-citta-yānāḥ

Vradžos moterys yra pačios sėkmingiausios, nes jų protas visada prisirišęs prie Kṛṣṇos, o jų gerklė springsta nuo ašarų, jos nuolatos dainuoja apie Jį melždamos karves, kuldamos grūdus, plakdamos sviestą, rinkdamos kurui karvių mėšlą, supdamos savo mažus verkiančius vaikus, šlakstydamos vandeniu grindis, tvarkydamos namus ir t.t. Savo išaukštintos Kṛṣṇos sąmonės dėka jos automatiškai gauna visa, ko trokšta.

prātar vrajād vrajata āviśataś ca sāyaṁ
gobhiḥ samaṁ kvaṇayato 'sya niśamya veṇum
nirgamya tūrṇam abalāḥ pathi bhūri-puṇyāḥ
paśyanti sa-smita-mukhaṁ sa-dayāvalokam

Išgirdusios Kṛṣṇą grojant savo fleita, kai ryte su karvėmis Jis palieka Vradžą arba vakare kartu su jomis grįžta namo, jaunosios merginos, gopės, greitai išbėga iš savo namų, kad pamatytų Jį.  Jos tikriausiai atliko daugybę dorovingų veiksmų, kad gali matyti Jį, einantį keliu, Jo besišypsantį veidą taip maloningai žvelgiantį į jas.

 
Kalendorius