Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Acintya Māyāvāda

Māyāvāda

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Māyāvādžiai išnaršė visas Vedas ir išskyrė keturis teiginius, palaikančius jų filosofiją. Jie vadina šiuos keturis teiginius mahāvākya - „didžiais teiginiais.“ Šie keturi teiginiai yra:

1)  sarvaṁ khalv idaṁ brahma, “visas šis pasaulis yra brahma.” Chāndogya Upaniṣad 3.14.1.

2)  prajñānaṁ brahma, “Aukščiausias pažinimas yra brahma.Aitareya Upaniṣad 1.5.3.

3)  tat tvam asi śvetaketo, “O Śvetaketu, tu esi tai” Chāndogya Upaniṣad 6.8.7.

4)  ahaṁ brahmāsmi, “Aš esu brahma.” Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 1.4.10.

Jų manymu, šie teiginiai parodo, kad nėra jokio pasaulio ir individualių gyvų būtybių. Jų tariamas realumas yra tik regimybė (vivarta). Māyāvādžiai siūlo įvairius vivarta-vādos tipus, tarp kurių trys labiausiai paplitę:

1.      Siela iš tiesų yra Brahmanas, tačiau ji susipainiojo, laikydama save individualia siela.

2.      Jīvos yra Brahmano atspindys.

3.      Jīvos ir materialus pasaulis yra tik Brahmano sapnas.

Visos šios vivarta-vādos formos yra klaidingos ir priešingos Vedų teiginiams.

Māyā-śakti yra iškreiptas dvasinės karalystės atspindys ir taip pat ji kontroliuoja materialų pasaulį, į kurį jīvos įžengia, užvaldytos neišmanymo ir iliuzijos. Dvasiniai objektai turi savo savarankišką egzistenciją, ir savarankišką galią, bet Māyāvāda to nepripažįsta. Vietoje to, Māyāvādos teorija skelbia, kad individuali siela pati yra Brahmanas ir dėl māyos įtakos tik atrodo skirtingai nuo Brahmano. Ši teorija teigia, kad jīva tik galvoja, kad yra individuali esybė, ir kai tik māyos įtaka pašalinama, ji suvokia, kad ji yra Brahmanas. Pagal šią nuomonę, būdama māyos įtakoje atominė dvasinė kibirkštis neturi atskiros nuo māyos tapatybės, todėl vienintelis būdas jīvai išsivaduoti yra nirvāṇa, įsilieti į Brahmaną. Māyāvādžiai nepripažįsta tyros individualios sielos atskiro egzistavimo. Dar daugiau, jie teigia, kad Bhagavānas yra pavaldus māyai, ir kad Jis turi įgyti māyos prieglobstį, kai nori nužengti į šį materialų pasaulį.

Jie sako: „Taip yra todėl, kad Brahmanas yra impersonalus ir neturi jokio pavidalo, o tai reiškia, kad Jis turi įgyti materialų (māyika) pavidalą, kad apsireikštų šiame pasaulyje. Jo Īśvaros aspektas turi materialų kūną. Avatāros įgyja materialius kūnus ir atlieka nuostabius žygius šiame materialiame pasaulyje. Galiausiai Jie palieka savo materialius kūnus šiame pasaulyje ir grįžta į Savo buveinę.“

Māyāvādžiai truputį gailestingi Bhagavānui, nes jie pripažįsta tam tikrus skirtumus tarp jīvos ir Īśvaros avatārų.

Skirtumas, kurį jie pripažįsta yra tai, kad jīva turi įgyti grubų kūną dėl savo praeities karmos. Ši karma nuneša ją net prieš jos valią, ir ji priversta vėl gimti iš naujo, pasenti ir numirti. Māyāvādžiai sako, kad Īśvaros kūnas, paskirtis, vardas bei savybės taip pat materialūs, bet Jis įgyja juos savo paties valia, ir kai tik panori, gali palikti viską ir atgauti savo tyrą dvasinę būseną. Jis nepriverstas patirti pasekmes už atliekamą veiklą.

Tokios Māyāvādžių klaidingos pažiūros.

Māyāvādos Vedose nerasime niekur. Māyāvāda yra paslėptas budizmas. „Padma Purāṇoje“, (Uttara-khaṇḍa 43.6) pasakyta:

māyāvādam asac-chāstraṁ
pracchannaṁ bauddham ucyate
mayaiva vihitaṁ devi
kalau brāhmaṇa-mūrtinā

Atsakydamas į Umādevi (Parvatī) klausimą, Mahādeva paaiškina: „O Devī! Māyāvāda yra netyra śāstra. Nors tai iš tiesų pasislėpęs budizmas, ji įsiskverbė arijų tarpan, prisidengusi Vedinėmis išvadomis. Kali-yugoje aš nužengsiu brāhmaṇo pavidalu ir pamokslausiu šią Māyāvādos filosofiją.“

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Gegužė 2008 13:30)

 
Kalendorius