Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Garsas ir vaizdas Paskaitos

Paskaitos

Čia rasite įvairių šventų asmenybių paskaitų mp3 formatu. Tikrinkite dažniau, nes bus pridedamos vis naujos paskaitos.

Prabhupados paskaita, SB 1.16.5 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 5 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 2 dieną Los Andžele, JAV.

śaunaka uvāca
kasya hetor nijagrāha
kaliṁ digvijaye nṛpaḥ
nṛdeva-cihna-dhṛk śūdra-
ko ’sau gāṁ yaḥ padāhanat
tat kathyatāṁ mahā-bhāga
yadi kṛṣṇa-kathāśrayam

Śaunaka Ṛṣis paklausė: Kodėl Mahārāja Parīkṣitas paliko gyvą žemiausiąjį iš śūdrų, kuris apsitaisęs karaliaus drabužiais spardė karvę? Papasakok mums šią istoriją, jeigu ji susijusi su Viešpačiu Kṛṣṇa.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.4 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 4 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1974 metų sausio 1 dieną Los Andžele, JAV.

nijagrāhaujasā vīraḥ
kaliṁ digvijaye kvacit
nṛpa-liṅga-dharaṁ śūdraṁ
ghnantaṁ go-mithunaṁ padā

Kartą, išsirengęs užkariauti pasaulio, Mahārāja Parīkṣitas sutiko kelyje Kali-yugos valdovą, kuris, nors ir buvo menkesnis už śūdrą, vilkėjo karaliaus drabužius ir talžė lazda karvei ir jaučiui kojas. Karalius tučtuojau sučiupo jį, kad kaip pridera nubaustų.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.3 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 3 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 31 dieną Los Andžele, JAV.

ājahārāśva-medhāṁs trīn
gaṅgāyāṁ bhūri-dakṣiṇān
śāradvataṁ guruṁ kṛtvā
devā yatrākṣi-gocarāḥ

Pasirinkęs dvasiniu mokytoju Kṛpācāryą, Mahārāja Parīkṣitas Gangos pakrantėje surengė tris žirgo aukojimus, ir visi juose dalyvavusieji buvo dosniai apdovanoti. Per šiuos aukojimus net paprastas žmogus regėjo iš dangaus nusileidusius pusdievius.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.2 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 2 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 30 dieną Los Andžele, JAV.

sa uttarasya tanayām
upayema irāvatīm
janamejayādīṁś caturas
tasyām utpādayat sutān

Karalius Parīkṣitas vedė karaliaus Uttaros dukterį, ir jam gimė keturi sūnūs, kurių vyriausiąjį vadino Mahārāja Janamejaya.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.16.1 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 16 skyrius, 1 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 29 dieną Los Andžele, JAV.

sūta uvāca
tataḥ parīkṣid dvija-varya-śikṣayā
mahīṁ mahā-bhāgavataḥ śaśāsa ha
yathā hi sūtyām abhijāta-kovidāḥ
samādiśan vipra mahad-guṇas tathā

Sūta Gosvāmis tarė: O mokytieji brahmanai, tada pasaulį ėmė valdyti Mahārāja Parīkṣitas, didis Viešpaties bhaktas. Jis vadovavosi geriausių dukart gimusių brahmanų patarimais.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.51 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 51 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 28 dieną Los Andžele, JAV.

yaḥ śraddhayaitad bhagavat-priyāṇāṁ
pāṇḍoḥ sutānām iti samprayāṇam
śṛṇoty alaṁ svastyayanaṁ pavitraṁ
labdhvā harau bhaktim upaiti siddhim

Pasakojimas apie tai, kaip Pāṇḍu sūnūs išėjo iš namų, siekdami aukščiausio gyvenimo tikslo – sugrįžti pas Dievą, spinduliuoja apvalančią jėgą ir gėrį, todėl kiekvienas, kuris su atsidavimu ir tikėjimu jo klausosi, būtinai pelnys pasiaukojimo tarnystę ir pasieks aukščiausią gyvenimo tobulumą.

 

Prabhupados paskaita, BSSST apsireiškimas

Toliau girdėsite paskaitą Šrilos Bhaktisiddhantos Sarasvati Gosvami Prabhupados apsireiškimo dieną. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1977 metų vasario 8 dieną Mayapure, Indija.

 
More Articles...
Kalendorius