Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Garsas ir vaizdas Paskaitos

Paskaitos

Čia rasite įvairių šventų asmenybių paskaitų mp3 formatu. Tikrinkite dažniau, nes bus pridedamos vis naujos paskaitos.

Prabhupados paskaitos, SB 1.15.29, Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 29 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 7 dieną Los Andžele, JAV

vāsudevāṅghry-anudhyāna-
paribṛṁhita-raṁhasā
bhaktyā nirmathitāśeṣa-
kaṣāya-dhiṣaṇo ’rjunaḥ

Nuolatos atsimenant Viešpaties Śrī Kṛṣṇos lotoso pėdas Arjunos atsidavimas Viešpačiui vis stiprėjo ir jo mintys tapo visiškai tyros.

Atnaujinta (Šeštadienis, 14 Spalis 2023 20:40)

 

Prabhupados paskaitos, SB 1.15.28, Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 28 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 6 dieną Los Andžele, JAV

sūta uvāca
evaṁ cintayato jiṣṇoḥ
kṛṣṇa-pāda-saroruham
sauhārdenātigāḍhena
śāntāsīd vimalā matiḥ

Sūta Gosvāmis tarė: Susikaupęs Arjuna mąstė apie pamokymus, kuriuos Viešpats jam paskelbė kaip Savo artimiausiam draugui, ir apie Viešpaties lotoso pėdas. Taip Arjunos mintys nurimo ir jo prote neliko materijos nešvarybių.

Atnaujinta (Šeštadienis, 07 Spalis 2023 17:36)

 

Prabhupados paskaitos, SB 1.15.27

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 27 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Ši paskaita įrašyta 1975 metų birželio 6 dieną Los Andžele.

O ši paskaita įrašyta 1973 m. gruodžio 5 d. Los Andžele.

deśa-kālārtha-yuktāni
hṛt-tāpopaśamāni ca
haranti smarataś cittaṁ
govindābhihitāni me

Dabar suprantu, kokie puikūs yra Dievo Asmens (Govindos) pamokymai. Kiek daug gavau iš Jo vertingų pamokų kaip nuraminti raudančią sielą bet kurią akimirką, bet kuriomis aplinkybėmis.

Atnaujinta (Šeštadienis, 30 Rugsėjis 2023 09:05)

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.25-26 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 25 ir 26 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 4 dieną Los Andžele, JAV

jalaukasāṁ jale yadvan
mahānto ’danty aṇīyasaḥ
durbalān balino rājan
mahānto balino mithaḥ

evaṁ baliṣṭhair yadubhir
mahadbhir itarān vibhuḥ
yadūn yadubhir anyonyaṁ
bhū-bhārān sañjahāra ha

O valdove, kaip vandenyne didesni ir stipresni vandens gyviai ryja mažesnius ir silpnesnius, taip ir Aukščiausiasis Dievo Asmuo, norėdamas palengvinti Žemės naštą, sukurstė stipresniuosius ir stambesnius Yādavus žudyti silpnesniuosius ir menkesnius.

Atnaujinta (Penktadienis, 22 Rugsėjis 2023 13:08)

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.24 Los Angeles

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 24 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 3 dieną Los Andžele, JAV.

prāyeṇaitad bhagavata
īśvarasya viceṣṭitam
mitho nighnanti bhūtāni
bhāvayanti ca yan mithaḥ

Tokia aukščiausioji Viešpaties, Dievo Asmens, valia: kartais žmonės vienas kitą gina, o kartais žudo.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.22-23 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 22-23 tekstai. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 2 dieną Los Andžele, JAV.

rājaṁs tvayānupṛṣṭānāṁ
suhṛdāṁ naḥ suhṛt-pure
vipra-śāpa-vimūḍhānāṁ
nighnatāṁ muṣṭibhir mithaḥ

vāruṇīṁ madirāṁ pītvā
madonmathita-cetasām
ajānatām ivānyonyaṁ
catuḥ-pañcāvaśeṣitāḥ

O valdove, tu klausei, kaip gyvena mūsų draugai bei giminaičiai Dvārakoje. Galiu pasakyti tik tiek, kad, brahmanų prakeikti, apsvaigę nuo ryžių vyno, jie čiupo lazdas ir puolė viens kitą, neatpažindami savųjų. Tik ketvertas ar penketas jų liko gyvi.

 

Prabhupados paskaita, SB 1.15.21 Los Angeles

Toliau girdėsite paskaitą, Šrīmad Bhāgavatam, I giesmė, 15 skyrius, 21 tekstas. Skaito Jo Dieviškoji Malonybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada. Įrašyta 1973 metų gruodžio 1 dieną Los Andžele, JAV.

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te
so ’haṁ rathī nṛpatayo yata ānamanti
sarvaṁ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaṁ
bhasman hutaṁ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

Štai tas pats Gāṇḍīvos lankas, tos pačios strėlės, tas pats kovos vežimas kinkytas tais pačiais žirgais, ir aš – tas pats karžygys Arjuna, kuriam kitados su pagarba lenkėsi visi valdovai. Tačiau išėjus Viešpačiui Kṛṣṇai visa tai akimirksniu neteko ankstesnės galios, tapo beprasmiška, kaip beprasmiška pilti lydytą sviestą į užgesusį aukurą, tikėtis pralobti mostelėjus stebuklinga lazdele ar berti grūdus į nederlingą žemę.

Atnaujinta (Šeštadienis, 02 Rugsėjis 2023 21:18)

 
More Articles...
Kalendorius