Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Acintya Viešpats yra asmuo ir beasmenis

Viešpats yra asmuo ir beasmenis

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Nekintantis Aukščiausiasis nėra nirviśeṣa (beformis) ar impersonalus. Priešingai, Jis amžinai yra Bhagavānas, šešių vertenybių šeimininkas. Jei pripažinsime Jį tik kaip nirviśeṣa, tuomet negalėsime paaiškinti Jo dvasinės śakti. Savo acintya-śakti dėka Jis tuo pat metu egzistuoja savo asmeniniu ir beasmeniu pavidalais. Manyti, kad Jis yra tik nirviśeṣa yra pripažinti tik pusę tiesos, nesupratus jos iki galo.

„Taittirīya Upaniṣadoje“ (3.1.1) pasakyta:

yato vā imāni bhūtāni jāyante
yena jātāni jīvanti
yat prayanty abhisaṁviśanti
tad vijijñāsasva tad brahma

Jis yra Brahmanas, iš kurio gimsta visos gyvosios būtybės, kurio galiomis jos lieka gyvos, ir į kurį jos įžengia pabaigoje. Jis yra tas, apie kurį tu turi klausti, Jis yra Brahmanas.“ Šiame posme „yato vā imāni“ reiškia, kad gyvosios būtybės atsiranda iš Jo;yena“ - visos gyvosios būtybės gyvena Jo galia; o „yat“ - visos gyvosios būtybės įeina į Jį pabaigoje. Šie trys požymiai rodo, kad Absoliuti Tiesa yra Aukščiausiasis, tai yra Jo unikali savybė. Todėl Bhagavānas visuomet yra saviśeṣa (turintis formą, savybes ir žaidimus).

Śvetāśvatara Upaniṣadoje (3.19) pasakyta:

apāṇi-pādo javano grahītā
paśyaty acakṣuḥ sa śṛṇoty akarṇaḥ
sa vetti vedyaṁ na ca tasyāsti vettā
tam āhur āgryaṁ puruṣaṁ mahantam

„Išsimokslinę transcendentalistai paaiškina, kad Dievas yra didžiausias ir pirmapradis Asmuo. Jis neturi materialių rankų, tačiau gali paimti bet ką. Jis neturi materialių kojų, tačiau gali keliauti greičiau už visus. Jis neturi materialių akių, bet regi viską. Jis neturi materialių ausų, bet girdi viską. Jis žino viską, bet niekas nepažįsta Jo.“

Viešpaties prigimtį galima suvokti tik iš šventraščių, nes Jo prigimtis ir savybės yra nesuvokiami mūsų ribotam intelektui ir protui. Pavyzdys „Śrī Īśopaniṣados“ 5 posmas:

tad ejati tan naijati
tad dūre tad v antike
tad antar asya sarvasya
tad u sarvasyāsya bāhyataḥ

„Aukščiausias Viešpats vaikšto ir nevaikšto. Jis yra toli nuo čia ir tuo pat metu Jis yra labai arti. Jis yra visko viduje ir tuo pat metu visko išorėje.“

Śrīla Jīva Gosvāmī paaiškina[1]:

dharma eva dharmitvaṁ nirbheda eva nānā-bhedavattvam arūpitva eva rūpitvaṁ vyapakatva eva madhyamattvam iti paraspara-viruddhānanta-guṇa-nidhiḥ.

„Aukščiausias Dievo Asmuo, kuris turi visas transcendentines savybes, nesiskiria nuo Savo daugybės savybių ir šlovės. Jis turi pavidalą ir tuo pat metu jo neturi. Jis yra visa persmelkiantis ir vis dėlto Jis esti vienoje vietoje. Jis yra beribių ir tarpusavyje priešingų transcendentinių savybių lobynas.“

Bhaktivinoda Thākura sako, kad „kadangi Viešpaties bruožas neturėti savybių negali būti stebimas, Jo bruožas turėti savybes yra svarbesnis.“[2]

 [1] Jīva Gosvāmis, „Bhāgavata Sandarbha“, Anucheda 119.

[2] Amnaya-sūtra, 7 sūtra.

Atnaujinta (Trečiadienis, 21 Gegužė 2008 14:05)

 
Kalendorius