Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Uddhavos maldos Radhai

Uddhavos maldos Radhai

Vartotojo vertinimas: / 0
BlogiausiasGeriausias 

Iš "Garga-saṁhitos", 5.15.22-41

Atvykęs į Vradžą, kad perduotų Krišnos laiškus jo mylimoms gopėms, Uddhava pirmiausiai nusilenkė Śrīmatī Rādhārānei šiomis maldomis.

śrī-uddhava uvaca
sadāsti kṛṣṇaḥ paripūrṇa-devo
rādhe sadā tvaṁ paripūrṇa-devī
śrī-kṛṣṇacandraḥ kṛta-nitya-līlo
līlāvatī tvaṁ kṛta-nitya-līlā

Śrī Uddhava tarė: O Rādhā! Śrī Kṛṣṇa visuomet yra tobulas Aukščiausiasis Dievo Asmuo, o tu visuomet esi jo aukščiausioji deivė. Kai jis mėgaujasi transcendentiniais žaidimais, tu mėgaujiesi tais pačiais žaidimais kartu su juo. (22)

kṛṣṇo ’sti bhūmā tvam asīndirā sadā
brahmāsti kṛṣṇas tvam asi svarā sadā
kṛṣṇah śivas tvaṁ ca śivā śivārtha
viṣṇuḥ prabhus tvaṁ kila vaiṣṇavī parā

Krišna visuomet yra Viešpats Nārāyaṇa, o tu esi deivė Lakṣmī. Krišna visuomet yra Viešpats Brahmā, o tu esi deivė Sarasvatī. Krišna visuomet yra Viešpats Śiva, o tu esi deivė Parvatī. Krišna visuomet yra Viṣṇu, palankus Aukščiausiasis Dievo Asmuo, o tu išties esi aukščiausioji vaiṣṇavī. (23)

kaumāra-sargī harir ādi-devatā
tvam eva hi jñānamayī smṛtiḥ śubhā
layāmbhasā krīḍana-tat-paro harir
yajño varāho vasudhā tvam eva hi

Hari yra pirmapradis Dievo Asmuo, keturių Kumarų tėvas, o tu esi palankioji, kupina transcendentinio žinojimo smṛti-śāstra. Hari yra Yajña Varāha, aukas priimantis milžiniškas šernas, žaidžiantis naikinimo vandenyne, o tu tikrai esi žemės deivė. (24)

devarṣi-varyo manasā hariḥ svayaṁ
tvaṁ tatra sākṣan nija-hasta-vallakī
nārāyaṇo dharma-suto nareṇa hi
śantis tadā tvaṁ jana-śānti-kāriṇī

Hari yra Nārada, geriausias iš dieviškų išminčių, o tu esi muzikinis instrumentas vīna jo rankose. Kai Krišna yra Nārāyaṇa Ṛṣi, Dharmos sūnus, ir Naros draugas, tada tu esi Śanti, suteikianti ramybę žmonėms. (25)

kṛṣṇas tu sākṣāt kapilo mahāprabhuḥ
siddhis tvam evāsi ca siddha-sevitā
dattas tu kṛṣṇo ’sti mahā-munīśvaro
rādhe sadā jñānamayī tvam eva hi

Krišna yra pats Viešpats Kapila, o tu esi mistinės tobulybės, kurioms tarnauja būtybės Siddhos. O Rādhā! Krišna yra Dattatreya, didžiųjų išminčių karalius, o tu tikrai visuomet esi transcendentinio žinojimo tobulybė. (26)

yajño haris tvaṁ kila dakṣiṇā harir
urukramas tvaṁ hi sadā jayanty ataḥ
pṛthur yadā sarva-nṛpeśvaro harir
arcis tadā tvaṁ nṛpa-paṭṭa-kāminī

Hari yra Yajña (aukų atnašavimas), o tu esi Dakṣina (dovana auką atnašavusiam šventikui). Hari yra Urukrama, didvyris, kurio siekiai dideli, o tu visuomet esi Jayantī - pergalė. Kai Hari yra Pṛthu, visų karalių valdovas, tu esi jo patrauklioji karalienė Arči. (27)

śaṅkhāsuraṁ hantum abhūd harir yadā
matsyāvatāras tvam asi śrutis tadā
kurmo harir mandara-sindhu-manthane
netrī-kṛtā tvaṁ śubhadā hi vāsukī

Kai Hari yra Matsya (milžiniška žuvis) ir nužudo Śankhāsurą, tu esi keturios Vedos (śruti). Kai plakant pieno vandenyną, Hari yra Kurma (milžiniškas vėžlys), tu esi Vāsukī, palankioji gyvatė, kuri buvo naudojama kaip virvė. (28)

dhanvantariś carti-haro hariḥ paras
tvam auṣadhī divya-sudhāmayī śubhe
śrī-kṛṣṇacandras tu babhūva mohinī
tvaṁ mohinī tatra jagad-vimohinī

O gražuole, kai Hari yra Dhanvantari, gydytojas, išgydantis visas kančias, tu esi tas vaistas, transcendentinis nektaras. Kai Krišna yra Mohinī, tu taip pat esi Mohinī, gražioji mergaitė, klaidinanti visus pasaulius. (29)

harir nṛsiṁhas tu nṛsiṁha-līlayā
līlā tadā tvaṁ nija-bhakta-vatsalā
babhūva kṛṣṇas tu yadā hi vāmanaḥ
kīrtis tadā tvaṁ nija-loka-kīrtitā

Kai Hari yra žmogus-liūtas, Nṛsiṁha, tu esi jo žaidimai, maloningi jo bhaktams. Kai Krišna yra nykštukas, Vāmana, tada tu esi jo šlovė, apie kurią gieda jo bhaktai. (30)

harir yadā bhārgava-rūpa-dhṛk pumān
dharā kuṭhārasya tadā tvaṁ eva hi
śrī-kṛṣṇacandro raghu-vaṁśa-candramā
yadā tadā tvaṁ janakasya nandinī

Kai Hari yra Parašurāma, tuomet tu esi jo kirvio aštrumas. Kai Krišna yra Rāma, Rāghu dinastijos mėnulis, tada tu esi Sīta, karaliaus Džanakos dukra. (31)

śrī-śārṅga-dhanvā muni-bādarāyaṇo
vedānta-kṛt tvaṁ kila veda-lakṣanā
saṅkarṣaṇo mādhava eva vṛṣniṣu
tvaṁ revatī brahma-bhavā samāsthitā

Krišna, laikantis śārṅgos lanką, yra išminčius Vyāsa, Vedānta-sūtros autorius, o tu išties esi Vedų įrodymai. Mādhava yra Balarāma Vṛṣnių dinastijoje, o tu esi Revatī. (32)

buddho yadā kauṇapa-moha-kārako
buddhis tadā tvaṁ jana-moha-kāriṇī
kalkī yadā dharma-patir bhaviṣyati
haris tadā tvaṁ sukṛtir bhaviṣyati

Kai Krišna yra Buddha, klaidinantis ateistus, tu esi intelektas, kuriuo jis juos suklaidina. Kai Hari taps Kalkī, religijos šeimininku, tu tapsi jo doringais darbai. (33)

śrī-kṛṣṇacandro ’sti hi candra-maṇḍale
rādhe sadā candra-mukhīti candrikā
śrī-kṛṣṇa-sūryo divi sūrya-maṇḍale
sūrya-prabhā tvaṁ paridhī-pratiṣṭhitā

O Rādhā, veidu panaši į mėnulį, Śrī Krišna yra mėnulis, o tu visuomet esi jo mėnesiena. Śrī Krišna yra saulės rutulys, o tu esi šios saulės spindesys. (34)

indraḥ sadāste kila yādavendras
tatraiva rādhe tu śaci śacīśvarī
hiraṇya-retā hi hariḥ pareśvaro
hetiḥ sadā tvaṁ hi hiraṇmayī parā

Krišna, Yadu dinastijos karalius, visuomet yra Indra (dangaus valdovas). O Rādhā! Tu taip pat esi jo šventoji karalienė Sačī. Hari, aukščiausias Viešpats, yra ugnies dievybė, o tu visuomet esi jo auksu spindinti transcendentinė šviesa. (35)

śrī-rāja-rājo hi virājate harir
virājase tvaṁ tu nidhau nidhīśvarī
kṣīrābdhi-rūpī tu haris tvaṁ eva hi
taraṅgita-kṣauma-sitā taraṅginī

Hari yra Kuvera, karalių karalius, o tu esi jo lobių karalienė. Hari yra pieno vandenynas, o tu esi šilko baltumo bangos šiame vandenyne. (36)

bibhrad vapuḥ sarva-patir yadā yadā
tadā tadā tvaṁ viditānurūpinī
jagan-mayo brahma-mayo hariḥ svayaṁ
jagan-mayī brahma-mayī tvaṁ eva hi

Kai tik visų būtybių Viešpats Krišna įgyja kokį pavidalą, tu įgyji atitinkamą jį lydintį pavidalą. Kai pats Hari yra visatos pavidalas arba brahmano, būties pavidalas, tu taip pat esi visatos pavidalas ir brahmano pavidalas. (37)

athaiva so ’yam vraja-rāja-nandano
jātāsi rādhe vṛṣabhānu-nandinī
yābhyām kṛtā sattva-mayī praśāntaye
līlā-caritrair lalitādi-līlayā

O Rādhā! Iš tikrųjų jis yra Vradžos karaliaus sūnus, o tu gimei kaip karaliaus Vṛṣabhānu dukra. Savo žavinčiais žaidimais jūs suteikiate ramybę ir laimę savo bhaktams. (38)

kṛṣṇah svayaṁ brahma paraṁ purāṇo
līlā tad-icchā-prakṛtis tvaṁ eva
parasparam sandhita-vigrahābhyāṁ
namo yuvābhyāṁ hari-rādhikābhyām

Krišna pats yra aukščiausiasis brahmanas, seniausias, o tu esi jo žaidimai ir galia, išpildanti jo troškimus. Aš pagarbiai lenkiuosi jums, Śrī Śrī Rādhāi ir Hari, Aukščiausiems, kurių pavidalai amžini. (39)

gṛhāna patraṁ nija-nātha-dattaṁ
śokaṁ paraṁ mā kuru rādhike tvam
hrasvena kālena vidhāya kāryaṁ
tatrāgamiṣyāmi tad-ukta-vākyam

O Rādhikā! Prašau, paimk šį laišką, kurį parašė tavo Viešpats. Nesisielok taip stipriai! Krišna sakė: „Aš greitai atliksiu savo pareigas čia. Tuomet aš sugrįšiu.“ (40)

gṛhṇīdhvam adyaiva śatāni kṛṣṇa-
dattāni patrāṇi su-maṅgalāni
praty-arpitaṁ yūtha-śataṁ ca gopyaḥ
kṛṣṇa-priyāṇāṁ vraja-sundarīṇāṁ

Prašau, taip pat paimk šiuos šimtą labai palankių laiškų, kuriuos parašė Krišna. Kiekvienas jų skirtas vienai iš šimto gražiųjų Vradžos mergelių, taip brangių Krišnai, grupių. (41)

Bibliografija

— Śrī Garga-saṁhita. Angliškas vertimas Śrī Kuśakratha Dās. Krishna Books. Culver City, California. 1990.

— Śrī Garga-saṁhita. Sanskritas su Bengali vertimu. Sri Chaitanya Saraswat Math. Nabadwip, West Bengal, India. 2002.

 
Kalendorius