Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Bhakti

Žodis bhakti kilęs iš sanskrito žodžio bhadžate šaknies bhadž – garbinti. Bhakti yra toks Dievo garbinimas, kuriame pats garbinantysis prapuola iš savo akiračio, ir išlieka tik garbinimo objektas – Krišna. Kitaip sakant, garbindamas Dievą bhakta pamiršta save ir savo asmeninius motyvus. Šrila Rūpa Gosvamis knygoje “Bhakti Rasamrita Sindhu” (1.1.11) pateikia tobuliausia bhakti apibrėžimą:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Žmogus turi atlikti transcendentinę atsidavimo tarnystę Viešpačiui Krišnai palankiai nusistatęs, neturėdamas kitų troškimų ir nesiekdamas materialios veiklos rezultatų ar filosofinių spekuliacijų. Tai vadinama tyra atsidavimo tarnyste.”

Trumpai apie Krišnos sąmonę

Vartotojo vertinimas: / 6
BlogiausiasGeriausias 

Krišnos sąmonė labai sena religija. Populiariausias jos pavadinimas Indijoje Sanatana dharma – amžinoji religija, arba vaišnava dharma – Višnu garbinimo religija, o ją praktikuojantys vadinami ne krišnaistais kaip įprato vakariečiai, o vaišnavais. Krišna ar Višnu yra vienas ir tas pats Asmuo. Kad Krišnos sąmonė yra amžinoji religija, liudija tai, jog ji neturi istorinio atsiradimo momento. Visos žinomos religijos žemėje atsirado tam tikru istoriniu laikotarpiu, tačiau Vedų teigimu, sanatana dharma – yra amžina, ji neturi pradžios.

Atnaujinta (Trečiadienis, 06 Birželis 2007 13:53)

 

Bhakti trumpai

Vartotojo vertinimas: / 4
BlogiausiasGeriausias 

Žmogus, įsisąmoninęs, kad jis yra nepaprastai maža gyvybės dalelė, ir žinantis, kad Aukščiausiasis Viešpats yra aukščiausias meilės objektas, kūrinijos šaltinis, geriausias mūsų draugas ir materialaus bei dvasinio pasaulių valdovas, - pasiners į amžiną meilės tarnystę Aukščiausiajam Viešpačiui, praktikuodamas bhakti yogos metodą. Žodis yoga reiškia "jungtis", o bhakti-yoga - tai jungtis su Aukščiausiuoju Viešpačiu per transcendentinę meilės tarnystę. Jei mylime kokį žmogų, ieškome menkiausios progos jam pasitarnauti. Savo giliausiąją esmę perpratusios gyvos esybės suvokia, kad jos - neatsiejamos Aukščiausiojo Viešpaties dalelės, todėl myli Viešpatį ir Jam tarnauja.

Savęs ir Dievo pažinimas yra neatskiriamai tarpusavyje susiję, todėl susivokusi siela negali apsieiti be tarnystės Aukščiausiajam Viešpačiui. Kai ryte pateka saulė, mes matome ir saulę, ir save. Analogiškai, praktikuodami bhakti yogą, mes sykiu pažįstame ir save, ir Aukščiausiąjį.

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 12 Balandis 2007 20:46)

 

Joga

Vartotojo vertinimas: / 5
BlogiausiasGeriausias 

Ryšys su Absoliutu

Populiari šių dienų filosofija teigia: "viskas yra reliatyvu, kas gerai tau, tas nebūtinai gerai man (ir atvirkščiai). Todėl niekas neturi teisės man nurodinėti ką daryti, nes nėra jokių absoliučių tiesų. Viskas yra reliatyvu."
Tačiau ši iš pirmo žvilgsnio patraukli filosofija turi rimtų trūkumų. Teiginys "Viskas yra reliatyvu" yra absoliutus teiginys. Kaip tada galima teigti, kad viskas yra reliatyvu?
Viena vertus, gerai, kad žmonės abejoja tokiais dalykais kaip "absoliuti tiesa". Pasaulyje daug kraujo buvo ir tebėra liejama "absoliučios tiesos" vardu.
Tačiau šie dalykai dažnai ne tik neturi nieko bendro, bet yra visiška priešingybė Absoliučiai Tiesai. Tai greičiau ne Absoliuti Tiesa, o Absoliutistinė Netiesa.

Atnaujinta (Pirmadienis, 09 Spalis 2006 20:31)

 
Kalendorius