Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Acintya Bheda-tattva

Bheda-tattva

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Štai keletas mantrų, kurios paremia skirtybę (bheda-tattva):

oṁ brahma-vid āpnoti param, “Tas, kuris supranta brahma, pasiekia para-brahma.” (Taittirīya Upaniṣad 2.1)

mahāntaṁ vibhum ātmānaṁ matvā dhīro na śocati, “Rimtas, protingas žmogus nesisieloja net ir matydamas sielą, uždarytą materialiame kūne, nes žino, kad siela yra didinga ir visur esanti.” (Kaṭha Upaniṣad 1.2.22)

satyaṁ jñānam anantaṁ brahma yo veda nihitam, “Brahma įkūnyta tiesa, pažinimas ir amžinybė. Šis brahma yra dvasiniame danguje (Paravyomoje) ir taip pat visų gyvų būtybių širdies gelmėse. Tas kuris tai suvokia, pasiekia siddhi per savo santykį su širdyje glūdinčia Supersiela (antaryāmī), visa žinančiu Brahmanu.“ (Pirmoji Anuccheda Taittirīya-brahmānanda-vallī)

yasmāt paraṁ nā param asti kiñcit..., „Nėra tiesos aukštesnės už šį Aukščiausią Asmenį. Jis yra mažesnis už mažiausią ir didesnis už didžiausią. Jis vienas pats stovi nepajudinamas tarsi medis Savo paties spindinčioje buveinėje. Visas šis pasaulis glūdi šio vieno Aukščiausio Asmens viduje.“ (Śvetāśvatara Upaniṣad 3.9)

pradhāna-kṣetra-jña-patir guṇeśaḥ, “Parabrahma yra neapreikštos materialios gamtos (pradhānos) Viešpats, Paramātmos, kuri žino visas gyvas esybes, šeimininkas ir trijų materialios gamtos guṇų Īśvara. Jis pats yra transcendentalus materialios gamtos guṇoms.“ (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.16)

tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām, “Jis atskleidžia Savo kūną labai savitu būdu tik tokiems žmonėms.” (Kaṭha Upaniṣad 2.23)

tam āhur agryaṁ puruṣaṁ mahāntam, “Tie, kurie pažįsta Absoliučią Tiesą, gieda Jai šlovę, žinodami, jog Jis yra Mahān Ādi-puruṣa, Didžioji asmenybė ir visų priežasčių priežastis.” (Śvetāśvatara Upaniṣad 3.19)

yāthātathyato ‘rthān vyadadhāt, “Savo nesuvokiama galia Jis palaiko visų amžinų elementų atskiras tapatybes kartu su jų specifiniais atributais.” (Īśopaniṣad, Mantra 8)

naitad aśakaṁ vijñātuṁ yad etad yakṣam iti, “Agnideva, ugnies devatā susirinkusiems devatoms pasakė: „Aš negaliu iki galo suprasti šio yakṣos tapatybės.’ ” (Kena Upaniṣad 3.6)

asad vā idam agra āsit..., „Pradžioje ši visata buvo tik neapreikštas Brahmano pavidalas. Šis neapreikštas tapo apreikštu Brahmano pavidalu. Šis Brahmanas apsireiškė Pats vyrišku pavidalu. Dėl šios priežasties šis vyriškas pavidalas vadinamas kūrėju.“ (Taittirīya Upaniṣad 2.7.1)

nityo nityānām, “Kas yra aukščiausia Amžina Būtis tarp visų amžinų būtybių?” (Kaṭha Upaniṣad 2.13 ir Śvetāśvatara Upaniṣad 6.13)

sarvaṁ hy etad brahmāyam ātmā brahma so’yam ātmā catuṣpāt, “Visa tai yra žemesnės Brahmano energijos pasireiškimai. Dvasinis Kṛṣṇos pavidalas yra ne kas kita kaip para-brahma. Savo nesuvokiama galia Jis amžinai apreiškia save keturiais nektariškais pavidalais, nors yra vienas Pats. (Muṇḍaka Upaniṣad, Mantra 2)

ayam ātmā sarvesāṁ bhūtānāṁ madhu, Vedos kalba apie Kṛṣṇą netiesioginiu būdu, aprašydamos Jo atributus, o čia jos sako, kad „Iš visų gyvų būtybių tik Kṛṣṇa vienintelis yra saldus tarsi nektaras.” (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad (2.5.14)

Šiose ir nesuskaičiuojamose kitose citatose Vedos skelbia, kad individualios sielos amžinai skiriasi nuo Aukščiausiojo.

Taigi, kaip išspręsti prieštaravimus tarp teiginių, skelbiančių, jog vienintelė realybė yra Dievas, ir teiginių, skelbiančių, jog be Dievo egzistuoja šis negyvas materialus pasaulis ir suvokiančios gyvosios būtybės?
 
Kalendorius