Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Śrī Guru-vandanā - Dvasinio mokytojo pagarbinimas

Śrī Guru-vandanā - Dvasinio mokytojo pagarbinimas

Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 

(iš Prema-bhakti-čandrikos)

śrī-guru-caraṇa-padma, kevala-bhakati-sadma,
bando mui sāvadhāna mate
jāhāra prasāde bhāi, e bhava toriyā jāi,
kṛṣṇa-prāpti hoy jāhā ha'te

guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya,
ār nā koriho mane āśā
śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati,
je prasāde pūre sarva āśā

cakhu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei,
divya jñān hṛde prokāśito
prema-bhakti jāhā hoite, avidyā vināśa jāte,
vede gāy jāhāra carito

śrī-guru karuṇā-sindhu, adhama janāra bandhu,
lokanāth lokera jīvana
hā hā prabhu koro doyā, deho more pada-chāyā,
ebe jaśa ghuṣuk tribhuvana

śrī-guru-caraṇa-padma—dvasinio mokytojo lotosinės pėdos; kevala bhakati—tyros pasiaukojimo tarnystės; sadma—buveinė; vando mui—aš lenkiuosi; sāvadhāna mate—su didele pagarba ir dėmesiu; yāhāra prasāde—jo malone; bhāi—mano brangūs broliai!; e bhava—šią materialią egzistenciją; toriyā yāi—įveikus; kṛṣṇa-prāpti—Kṛṣṇos pasiekimas; hoy—yra; yāhā haite—kurio dėka.

guru-mukha-padma—iš dvasinio mokytojo lotosinės burnos; vākya—žodžius; cittete—su savo širdimi; koriyā aikya—padarykite viena; ār—jokių kitų; nā—ne; koriho mane—svarstykite prote; āśā—troškimų; śrī-guru-caraṇe—prie dvasinio mokytojo pėdų; rati—prisirišimas; ei—štai; sei—tai; uttama-gati—aukščiausias tikslas; ye prasāde—jų malonė; pūre—išpildo; sarva āśā—visus troškimus.

cakhu-dān—transcendentinio regėjimo dovaną; dilo yei—kuris suteikė; janme janme—gimimas po gimimo; prabhu sei—štai mano viešpats; divya-jñān—dieviškas supratimas; hṛde—širdyje; prokāśito—atsiveria; prema-bhakti—meilės pasiaukojimo tarnystė; yāhā hoite—iš kurio; avidyā—neišmanymas; vināśa yāte—kurio sunaikinamas; vede—Vedose; gāy—apdainuojamos; yāhāra carito—kurio savybės.

śrī-guru—O dvasinis mokytojau!; karuṇā-sindhu—malonės vandenyne!; adhama janāra—žemai puolusių asmenybių; bandhu—drauge; lokanāth—pasaulio viešpatie!; lokera jīvana—o, visų žmonių gyvybe; hā hā—vaje, vaje! prabhu—o šeimininke!; koro doyā—būk maloningas; deho more—suteik man; pada-chāyā— tavo pėdų pavėsį; ebe—dabar; yaśa—šlovė; ghuṣuk—lai pasklis; tri-bhuvana—po tris pasaulius.

Dvasinio mokytojo lotosinės pėdos yra vienintelis kelias pasiekti tyrą atsidavimo tarnystę. Su didžiausia pagarba aš lenkiuosi jo lotosinėms pėdoms. Jo malone galima perplaukti materialių kančių vandenyną ir įgyti Kṛṣṇos malonę.

Tetrokštu vieno, kad žodžiai sklindantys iš jo lotosinių lūpų apvalytų mano sąmonę. Prisirišimas prie jo lotosinių pėdų yra vienintelis tobulumas, išpildantis visus troškimus.

Jis atveria mano aptemusias akis ir pripildo širdį transcendentiniu žinojimu. Jis mano Viešpats gimimas po gimimo. Iš jo sklinda ekstatiška prema. Jis sunaikina visą neišmanymą. Vedų raštai apdainuoja jo išaukštintas savybes.

Mūsų dvasinis mokytojas yra malonės vandenynas, vargšų draugas, atsidavusiųjų Viešpats ir šeimininkas. O mokytojau, būk maloningas man. Suteik man savo pėdų pavėsį. Tavo šlovė sklinda po visus tris pasaulius.

 
Kalendorius