Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Śrī Rādhā-sahasra-nāma

Śrī Rādhā-sahasra-nāma

Vartotojo vertinimas: / 6
BlogiausiasGeriausias 

 

Śrī Rādhā-sahasra-nāma
Tūkstantis Śrī Rādhos vardų

 

                                                      

 

1 ir 2 tekstai

śrī-pārvaty uvāca

deva-deva jagannātha
bhaktānugraha-kāraka
yady asti mayi kāruṇyaṁ
mayi yady asti te dayā

yad yat tvayā pragaditaṁ
tat sarvaṁ me śrutaṁ prabho
guhyād guhyataraṁ yat tu
yat te manasi kāśite

 

Śrī Pārvatī tarė: O Viešpačių Viešpatie, o visatos šeimininke, O
šeiminke, gailestingas savo bhaktams, jei esi gailestingas man, jei
turi man malonės, tuomet, o Viešpatie, prašau pasakyk man viską, ką
girdėjai, paslapčių paslaptį tavo spindinčioje širdyje.

 

 

 3 ir 4 tekstai

tvayā na gaditaṁ yat tu

yasmai kasmai kadacana
tan māṁ kathaya deveśa
sahasraṁ nāma cottamam

śrī-rādhāyā maha-devyā
gopyā bhakti-prasādhanam
brahmāṇḍa-kartrī hartrī sā
kathaṁ gopītvam āgatā

 

O Viešpačių Viešpatie, prašau, pasakyk man tūkstantį transcendentinių
Deivės Śrī Rādhā gopės, kuri įkvepia tyrai pasiaukojimo tarnystei,
vardų, kurių tu niekuomet niekam nepasakojai. Kodėl Deivė, kuri kuria
ir naikina visatas, yra gopė?

 

 

 

 

 

 

Tekstas 5

śrī-mahādeva uvāca

śṛṇu devi vicitrārthāṁ
kathāṁ pāpa-harāṁ śubhām
nāsti janmāṇi karmāṇi
tasyā nūnaṁ maheśvari

 

Viešpats Śiva tarė: O deive, o karaliene, prašau išklausyk šią
palankią ir pačią nuostabiausią tiesą, sunaikinančią nuodėmes:
Neegzistuoja Jai nei gimimo nei materialios veiklos.

 

Tekstas 6

yadā hariś caritrāṇi
kurute kārya-gocarāt
tadā vidhātṛ-rūpāṇi
hari-sānnidhya-sādhinī

 

Kai Viešpats Hari iš pareigos atlieka veiklą (materialiame pasaulyje),
ji, trokšdama būti šalia Jo, įgyja daugybę skirtingų pavidalų.

 

Tekstas 7

tasyā gopītva-bhāvasya
kāraṇaṁ gaditaṁ purā
idānīṁ śṛṇu deveśi
nāmnāṁ caiva sahasrakam

 

Aš jau paaiškinau tau, kodėl Ji yra gopė. O deive, dabar prašau
paklausyk Jos tūkstančio vardų.

 

Tekstas 8

yan mayā kathitaṁ naiva
tantreṣv api kadāpi na
tava snehāt pravakṣyāmi
bhaktyā dhāryaṁ mumukṣubhiḥ

 

Iš meilės tau aš papasakosiu tau dabar tai, ko niekuomet nekalbėjau
Tantrose ir tai, ką brangina siekiantys išsivadavimo.

 

Tekstas 9

mama prāṇa-samā vidyā
bhavyate me tv ahar-niśam
śṛṇuṣva girije nityaṁ
paṭhasva ca yathā-mati

 

Dieną ir naktį ši žinia man brangi kaip mano paties gyvybė. O kalnų
karaliaus dukra, prašau išklausyk ir kasdieną kartok šiuos tūkstantį
vardė tol, kol galėsi.

 

Tekstas 10

yasyāḥ prasādāt kṛṣṇas tu
golokeśaḥ paraḥ prabhuḥ
asyā nāma-sahasrasya
ṛṣir nārada eva ca

 

Jos malonės dėka, Kṛṣṇa, Golokos šeimininkas yra Aukščiausias
Šeimininkas. Nārada yra Jos tūkstančio šventų vardų išminčius.

 

Tekstas 11

devī rādhā parā proktā
catur-varga-prasādhinī
oṁ sri-rādhā rādhikā kṛṣṇa-
vallabhā kṛṣṇa-samyutā

 

Rādhā, kuri išpildo keturis gyvenimo tikslus, vadinama Aukščiausia
Deive. (Čia prasideda Jos tūkstantis vardų.)

Om. Ji yra geriausia Viešpaties Kṛṣṇos garbintoja (śrī-rādhā and
rādhikā), Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-vallabhā) ir Viešpaties
Kṛṣṇos nuolatinė palydovė (kṛṣṇa-samyutā).

 

Tekstas 12

vṛndāvaneśvarī kṛṣṇa-
priyā madana-mohinī
śrīmatī kṛṣṇa-kāntā ca
kṛṣṇānanda-pradāyinī

 

Ji yra Vṛndāvano karalienė (vṛndāvaneśvarī), brangi Viešpačiui Kṛṣṇai
(kṛṣṇa-priyā), žavingesnė už Kāmadevą (madana-mohinī), gražioji
(śrīmatī), Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-kāntā) ir teikianti
palaimą Viešpačiui Kṛṣṇai (kṛṣṇānanda-pradāyinī).

 

Tekstas 13

yaśasvinī yaśogamyā
yaśodānanana-vallabhā
dāmodara-priyā gopī
gopānanda-karī tathā

 

Ji yra įžymioji (yaśasvinī ir yaśogamyā), Yaśodos sūnaus mylimoji
(yaśodānanana-vallabhā), brangi Viešpačiui Dāmodarai (dāmodara-priyā),
piemenaitė (gopī), ir teikianti laimę gopams (gopānanda-karī).


Tekstas 14

kṛṣṇāṅga-vāsinī hṛdyā
hari-kāntā hari-priyā
pradhāna-gopikā gopa-
kanyā trailokya-sundarī

 

Ji gyvena ant Viešpaties Kṛṣṇos kūno dalių (kṛṣṇāṅga-vāsinī). Ji yra
žavinti (hṛdyā). Ji yra Viešpaties Hari mylimoji (hari-kāntā ir
hari-priyā), pati svarbiausia gopė (pradhāna-gopikā), gopo dukra
(gopa-kanyā), ir pati gražiausia mergina trijuose pasauliuose
(trailokya-sundarī).

 

Tekstas 15

vṛndāvana-vihārī ca
vikaśita-mukhāmbujā
gokulānanda-kartrī ca
gokulānanda-dāyinī


Ji mėgaujasi Vṛndāvano žaidimais (vṛndāvana-vihārī), Jos veidas yra
žydintis lotosas (vikaśita-mukhāmbujā), Ji suteikia laimę Gokulai
(gokulānanda-kartrī ir gokulānanda-dāyinī).

 

Tekstas 16

gati-pradā gīta-gamyā
gamanāgamana-priyā
viṣṇu-priyā viṣṇu-kāntā
viṣṇor aṅga-nivāsinī

 

Ji suteikia gyvenimo tikslą (gati-pradā), pasiekiama kartojant jos
šventus vardus (gīta-gamyā), visur esančio Aukščiausio Dievo Asmens
mylimoji (gamanāgamana-priyā), Viešpaties Viṣṇu numylėtinė
(viṣṇu-priyā ir viṣṇu-kāntā), ir gyvena Viešpaties Viṣṇu kūne (viṣṇor
aṅga-nivāsinī).

 

Tekstas 17

yaśodānanda-patnī ca
yaśodānanda-gehinī
kāmāri-kāntā kāmeśī
kāma-lālasa-vigrahā

 

Ji yra Yaśodos sūnaus žmona (yaśodānanda-patnī ir yaśodānanda-gehinī),
geismo priešo mylimoji (kāmāri-kāntā), meilioji Viešpaties Kṛṣṇos
karalienė (kāmeśī), ir Viešpaties Kṛṣṇos aistringoji mylimoji
(kāma-lālasa-vigrahā).

 

Tekstas 18

jaya-pradā jayā jīvā
jīvānanda-pradāyinī
nandanandana-patnī ca
vṛṣabhānu-sutā śivā

 

Ji suteikia pergalę (jaya-pradā) ir ji yra pati pergalė (jayā). Ji yra
gyvybė (jīvā), teikianti laimę gyvoms esybėms (jīvānanda-pradāyinī),
Nandos sūnaus žmona (nandanandana-patnī), karaliaus Vṛṣabhānu dukra
(vṛṣabhānu-sutā) ir palankioji (śivā).

 

Tekstas 19

gaṇādhyakṣā gavādhyakṣā
gavāṁ gatir anuttamā
kāñcanābhā hema-gātrī
kāñcanāṅgada-dhāriṇī

 

Ji yra gopių lyderė (gaṇādhyakṣā), karvių valdovė (gavādhyakṣā ir
gavāṁ gati) ir neturinti aukštesnio (anuttamā). Ji auksinio gymio
(kāñcanābhā), jos kūno dalys aukso spalvos (hema-gātrī), ji dėvi
auksines apyrankes (kāñcanāṅgada-dhāriṇī).

 

Tekstas 20

aśokā śokorahitā
viśokā śoka-nāśinī
gāyatrī vedamātā ca
vedātīta vid-uttamā

 

Ji niekuomet nesielvartauja (aśokā, śokorahitā, ir viśokā), ji
nutraukia sielvartą (śoka-nāśinī). Ji yra Gāytrī mantra (gāyatrī) ir
Vedų motina (veda-mātā), anapus Vedų (vedātīta) ir išmintingiausia
filosofė (vid-uttamā).

 

Tekstas 21

nīti-śāstra-priyā nīti-
gatir matir abhīṣṭadā
veda-priyā veda-garbhā
veda-mārga-pravardhinī

 

Ji yra etikos raštų stropi mokinė (nīti-śāstra-priyā). Ji yra tobula
moralistė (nīti-gati), giliausia filosofė (mati), išpildanti troškimus
(abhīṣṭadā), stropi Vedų mokinė (veda-priyā), Vedų motina
(veda-garbhā) ir Vedų kelio mokytoja (veda-mārga-pravardhinī).

 

Tekstas 22

veda-gamyā veda-parā
vicitra-kanakojjvalā
tathojjvala-pradā nityā tathaivojjvala-gātrikā

 

Ji pasiekiama Vedų studijomis (veda-gamyā). Ji yra aukščiausias Vedose
aprašytas tikslas (veda-parā). Ji spindi nuostabiais auksiniais
papuošalais (vicitra-kanakojjvalā), šlovinga (ujjvala-pradā), amžinoji
(nityā), o jos kūno dalys yra kupinos šlovės (ujjvala-gātrikā).


Tekstas 23

nanda-priyā nanda-sutā-
radhyānandapradā śubhā
śubhāṅgī vimalāṅgī ca
vilasiny aparājitā

 

Ji brangi Nanda Mahārājai (nanda-priyā), garbinama Nandos sūnaus
(nanda-sutārādhyā), teikianti džiaugsmą (ānanda-pradā), graži (śubhā),
gražiomis kūno dalimis (śubhāṅgī), spindinčiomis kūno dalimis
(vimalāṅgī), žaisminga (vilasinī), nenugalima (aparājitā).

 

Tekstas 24

jananī janmaśūnyā ca
janma-mṛtyu-jarāpahā
gatir gatimatām dhātrī
dhātrānandapradāyinī

 

Ji yra visų motina (jananī), negimusi (janma-śūnyā), ji pašalina
gimimą, mirtį ir senatvę (janma-mṛtyu-jarāpahā), aukščiausias bhaktų
tikslas (gatir gatimatām), visų motina (dhātrī), suteikia palaimą
aukščiausiam kūrėjui (dhātrānanda-pradāyinī).

 

Tekstas 25

jagannātha-priyā śaila-
vāsinī hema-sundarī
kiśorī kamalā padmā
padma-hastā payoda-dā

 

Ji brangi visatos Viešpačiui (jagannātha-priyā), ji gyvena ant kalvos
(śaila- vāsinī), ji yra graži, aukso spalvos (hema-sundarī), ir jauna
(kiśorī), ji tarsi lotoso žiedas (kamalā ir padmā), jos rankos yra
lotosinės (padma-hastā), ji yra apkūni (payoda-dā).

 

Tekstas 26

payasvinī payo-dātrī
pavitrā sarva-maṅgalā
mahā-jīva-pradā kṛṣṇa-
kāntā kamala-sundarī

 

Ji yra apkūni (payasvinī ir payo-dātrī), tyra (pavitrā), visų
palankiausia (sarva-maṅgalā), didžioji gyvenimo kūrėja
(mahā-jīva-pradā), Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-kāntā) ir graži
kaip lotosas (kamala-sundarī).

 

Text 27

vicitra-vāsinī citra-
vāsinī citra-rūpiṇī
nirguṇā su-kulīnā ca
niṣkulīnā nirākulā

 

Ji nuostabiai kvepia (vicitra-vāsinī ir citra-vāsinī), nuostabiai
graži (citra-rūpiṇī), nesaistoma materialios gamtos guṇų (nirguṇā),
gimusi dorybingoje šeimoje (su-kulīnā), negimusi jokioje materialaus
pasaulio šeimoje (niṣkulīnā), ir nepatirianti jokių kančių (nirākulā).

 

Tekstas 28

gokulāntara-gehā ca
yogānanda-karī tathā
veṇu-vādyā veṇu-ratiḥ
veṇu-vādya-parāyaṇā

 

Jos namai yra Gokuloje (gokulāntara-gehā). Ji teikia džiaugsmą
Viešpačiui Kṛṣṇai, kai susitinka Jį (yogānanda-karī). Ji groja fleita
(veṇu-vādyā), mėgaujasi grodama fleita (veṇu-rati), ir jai patinka
groti fleita (veṇu-vādya-parāyaṇā).

 

Tekstas 29

gopālasya priyā saumya-
rūpā saumya-kulodvahā
mohāmohā vimohā ca
gati-niṣṭhā gati-pradā

 

Ji yra Viešpaties Gopālo mylimoji (gopālasya priyā). Ji yra švelni ir
kilni (saumya-rūpā), gimusi išaukštintoje šeimoje (saumya-kulodvahā),
žavinga (mohā ir vimohā), nesuklaidinta (amohā) ir suteikia gyvenimo
tikslą (gati-niṣṭhā ir gati-pradā).

 

Tekstas 30

gīrbāṇa-vandyā girbāṇā
girbāṇa-gaṇa-sevitā
lalitā ca viśokā ca
viśākhā citra-mālinī

 

Pusdieviai pagarbiai lenkiasi Jai (gīrbāṇa-vandyā). Ji yra dieviška
(girbāṇā), jai tarnauja pusdieviai (girbāṇa-gaṇa-sevitā), žaisminga ir
žavinga (lalitā), nesielvartaujanti (viśokā), Viśākhos žvaigždė
(viśākhā), ir pasipuošusi nustabiomis girliandomis (citra-mālinī).

 

Tekstas 31

jitendriyā śuddha-sattvā
kulīnā kula-dīpikā
dīpa-priyā dīpa-dātrī
vimalā vimalodakā

 

Ji nugalėjusi Savo jusles (jitendriyā). Ji yra tyroje dorybėje
(śuddha-sattvā), gimusi kilnioje šeimoje (kulīnā), liepsna,
apšviečianti savo šeimą (kula-dīpikā), ji mėgsta žvakes (dīpa-priyā),
duoda ugneles (dīpa-dātrī), tyra (vimalā) ir šventoji upė
(vimalodakā).

 

Tekstas 32

kāntāra-vāsinī kṛṣṇā
kṛṣṇacandra-priyā matiḥ
anuttarā duḥkha-hantrī
duḥkha-kartrī kulodvahā

 

Ji gyvena miške (kāntāra-vāsinī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji
(kṛṣṇā ir kṛṣṇacandra-priyā). Ji yra susimąsčiusi (mati),
nepranosktama (anuttarā), Ji pašalina kančias (duḥkha-hantrī), ir
sukuria kančias (duḥkha-kartrī), Ji kilniausioji savo šeimoje
(kulodvahā).

 

Tekstas 33

matir lakṣmīr dhṛtir lajjā
kāntiḥ puṣṭiḥ smṛtiḥ kṣamā
kṣīrodaśāyinī devī
devāri-kula-mardinī

 

Ji yra susimąstymas (mati), deivė Lakṣmī (lakṣmī), ištvermė (dhṛti),
kuklumas (lajjā), grožis (kānti), pasitenkinimas (puṣṭi), atmintis
(smṛti), kantrybė (kṣamā), Ji guli pieno vandenyne (kṣīrodaśāyinī),
deivė (devī), ir Viešpaties Kṛṣṇos priešų naikintoja
(devāri-kula-mardinī).

 

Text 34

vaiṣṇavī ca mahā-lakṣmīḥ
kula-pūjyā kula-priyā
samhartrī sarva-daityānāṁ
sāvitrī veda-gāminī

 

Ji yra Viešpaties Viṣṇu sutuoktinė (vaiṣṇavī), Deivė Mahā-Lakṣmī
(mahā-lakṣmī), garbinama savo šeimoje (kula-pūjyā), brangi savo šeimai
(kula-priyā), demonų naikintoja (samhartrī sarva-daityānāṁ), gāyatrī
mantra (sāvitrī), ir Vedų pasekėja (veda-gāminī).

 

Tekstas 35

vedātītā nirālambā
nirālamba-gaṇa-priyā
nirālamba-janaiḥ pūjyā
nirālokā nirāśrayā

 

Ji pranoksta Vedas (vedātītā), išsivadavusi (nirālambā), brangi
išsivadavusiems (nirālamba-gaṇa-priyā), garbinama išsivadavusiųjų
(nirālamba-janaiḥ pūjyā), nematoma sąlygotoms sieloms (nirālokā), ir
nepriklausoma (nirāśrayā).

 

Tekstas 36

ekāṅgā sarvagā sevyā
brahma-patnī sarasvatī
rāsa-priyā rāsa-gamyā
rāsādhiṣṭhātṛ-devatā

 

Ji turi vieną pavidalą (ekāṅgā). Ji yra visa persmelkianti (sarvagā),
aukščiausias garbinimo objektas (sevyā), Brahmos žmona (brahma-patnī),
Deivė Sarasvatī (sarasvatī), mėgstanti rāsos šokį (rāsa-priyā),
mergina, kurios siekia Viešpats Kṛṣṇa rāsos šokio metu (rāsa-gamyā),
vyraujanti rāsos šokio dievybė (rāsādhiṣṭhātṛ-devatā).

 

Text 37

rasikā rasikānandā
svayam rāseśvarī parā
rāsa-maṇḍala-madhyasthā
rāsa-maṇḍala-śobhitā

 

Ji mėgaujasi transcendentiniais skoniais (rasikā) ir mėgaujasi
transcendentinių skonių palaima (rasikānandā). Ji yra rāsos šokio
karalienė (svayam rāseśvarī), transcendentinė (parā), mergina, kuri
visa laiką yra rāsos šokio viduryje (rāsa-maṇḍala-madhyasthā), ir
mergina, kuri papuošia rāsos šokio ratą (rāsa-maṇḍala-śobhitā).

 

Tekstas 38

rāsa-maṇḍala-sevyā ca
rāsa-krīḍā manoharā
puṇḍarīkākṣa-nilayā
puṇḍarīkākṣa-gehinī

 

Jai tarnauja visos rāsos šokio viduryje (rāsa-maṇḍala-sevyā), Ji
mėgaujasi rāsos šokio žaidimu (rāsa-krīḍā). Jos grožis sužavi protą
(manoharā), Jos tamsios akys yra kaip lotoso žiedai
(puṇḍarīkākṣa-nilayā), ji yra lotosakio Kṛṣṇos žmona
(puṇḍarīkākṣa-gehinī).

 

Tekstas 39

puṇḍarīkākṣa-sevyā ca
puṇḍarīkākṣa-vallabhā
sarva-jīveśvarī sarva-
jīva-vandyā parāt parā

 

Jai tarnauja lotosakis Kṛṣṇa (puṇḍarīkākṣa-sevyā), ji brangi
lotosakiui Kṛṣṇai (puṇḍarīkākṣa-vallabhā), ji visų gyvų esybių
karalienė (sarva-jīveśvarī), ją garbina visos gyvos esybės
(sarva-jīva-vandyā), ji didesnė už didžiausius (parāt parā).

 

Tekstas 40

prakṛtiḥ śambhu-kāntā ca
sadāśiva-manoharā
kṣut pipāsā dayā nidrā
bhrāntiḥ śrāntiḥ kṣamākulā

 

Ji yra materialios gamtos deivė (prakṛti), ir gražioji Viešpaties
Śivos žmona (śambhu-kāntā ir sadāśiva-manoharā). Ji yra alkis (kṣut),
troškulys (pipāsā), malonė (dayā), miegas (nidrā), paklydimas
(bhrānti), išsekimas (śrānti) ir kantrybė (kṣamākulā).

 

Tekstas 41

vadhū-rūpā gopa-patnī
bhāratī siddha-yogīnī
satya-rūpā nitya-rūpā
nityāṅgī nitya-gehinī

 

Ji yra jauna mergaitė (vadhū-rūpā), piemens žmona (gopa-patnī),
iškalbingumo deivė (bhāratī), ir tobula jogos moksluose
(siddha-yogīnī). Jos pavidalas yra amžinas (satya-rūpā, nitya-rūpā, ir
nityāṅgī), ji amžinai yra Viešpaties Kṛṣṇos žmona (nitya-gehinī).

 

Tekstas 42

sthāna-dātrī tathā dhātrī
mahā-lakṣmīḥ svayam-prabhā
sindhu-kanyā sthāna-dātrī
dvārakā-vāsinī tathā

 

Ji duoda bhaktams namus (sthāna-dātrī). Ji yra motina (dhātrī), Deivė
Mahā-Lakṣmī (mahā-lakṣmī), spindinti (svayam-prabhā), pieno vandenyno
dukra (sindhu-kanyā), ir gyvena Dvārakoje (dvārakā-vāsinī).

 

Text 43

buddhiḥ sthitiḥ sthāna-rūpā
sarva-kāraṇa-kāraṇā
bhakti-priyā bhakti-gamyā
bhaktānanda-pradāyinī

 

Ji yra intelektas (buddhi), tvirtumas (sthiti ir sthāna-rūpā), visų
priežasčių priežastis (sarva-kāraṇa-kāraṇā), jai patinka tarnauti
Kṛṣṇai (bhakti-priyā), ją pasiekti galima per pasiaukojimo tarnystę
(bhakti-gamyā), ji suteikia palaimą bhaktams (bhaktānanda-pradāyinī).

 

Tekstas 44

bhakta-kalpa-drumātītā
tathātīta-guṇā tathā
mano-'dhiṣṭhātṛ-devī ca
kṛṣṇa-prema-parāyaṇā

 

Bhaktams jis daugiau nei kalpa-vṛkṣa medis (bhakta-kalpa-drumātītā),
ji turi geriausias transcendentines dorybes (atīta-guṇā), širdyje
vyraujanti Dievybė (mano-'dhiṣṭhātṛ-devī), ir mergina, visiškai
įsimylėjusi Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-prema-parāyaṇā).

 

Text 45

nirāmayā saumya-dātrī
tathā madana-mohinī
ekānaṁśā śivā kṣemā
durgā durgati-nāśinī

 

Ji neturi ligų (nirāmayā), pati švelniausia, maloniausia ir dosniausia
(saumya-dātrī), žavesnė už Kāmadevą (madana-mohinī), vienintelė ir
nedaloma realybė (ekā ir anaṁśā), Viešpaties Śivos žmona (śivā ir
durgā), personifikuota laimė ir palankumas (kṣemā), asmenybė,
sunaikinanti visas negandas (durgati-nāśinī).

 

Tekstas 46

īśvarī sarva-vandyā ca
gopanīyā śubhaṅkarī
pālinī sarva-bhūtānāṁ
tathā kāmāṅga-hāriṇī

 

Ji aukščiausia valdovė (īśvarī), visi meldžiasi jai (sarva-vandyā),
mėgstanti vienumą (gopanīyā), suteikianti palankumą (śubhaṅkarī), visų
gyvų esybių globėja (pālinī sarva-bhūtānām), Viešpaties Śivos,
sunaikinusio Kāmadevos kūną žmona (kāmāṅga-hāriṇī).

 

Tekstas 47

sadyo-mukti-pradā devī
veda-sārā parāt parā
himālaya-sutā sarvā
pārvatī girijā satī

 

Ji greitai suteikia išsivadavimą (sadyo-mukti-pradā), deivė (devī),
Vedų esmė (veda-sārā), didesnė už didžiausius (parāt parā), Deivė
Pārvatī (himālaya-sutā, sarvā, pārvatī, girijā, ir satī).

 

Tekstas 48

dakṣa-kanyā deva-mātā
manda-lajjā hares tanuḥ
vṛndāraṇya-priyā vṛndā
vṛndāvana-vilāsinī

 

Ji yra Dakṣos dukra (dakṣa-kanyā), pusdievių motina (deva-mātā), drasi
(manda-lajjā), Viešpaties Hari transcendentinis pavidalas (hares
tanuḥ), mylinti Vṛndāvaną (vṛndāraṇya-priyā), deivė Vṛndā (vṛndā),
mergina, kuri mėgaujasi žaidimais Vṛndāvane (vṛndāvana-vilāsinī).

 

Tekstas 49

vilāsinī vaiṣṇavī ca
brahmaloka-pratiṣṭhitā
rukmiṇī revatī satya-
bhāmā jāmbavatī tathā

 

Ji žaisminga (vilāsinī), Viešpaties Viṣṇu palydovė (vaiṣṇavī),
dvasinio pasaulio vyraujanti dievybė (brahmaloka-pratiṣṭhitā), Rukmiṇī
(rukmiṇī), Revatī (revatī), Satyabhāmā (satyabhāmā), Jāmbavatī
(jāmbavatī).

 

Tekstas 50

sulakṣmaṇā mitravindā
kālindī jahnu-kanykā
paripūrṇā pūrṇatarā
tathā haimavatī gatiḥ

 

Ji yra Sulakṣmaṇā (sulakṣmaṇā), Mitravindā (mitravindā), Kālindī
(kālindī), Jāhnavī (jahnu-kanykā), tobuliausia (paripūrṇā ir
pūrṇatarā), Deivė Pārvatī (haimavatī), ir aukščiausias gyvenimo
tikslas (gati).

 

Tekstas 51

apūrvā brahma-rūpā ca
brahmāṇḍa-paripālinī
brahmāṇḍa-bhāṇḍa-madbyasthā
brahmāṇḍa-bhāṇḍa-rūpiṇī

 

Ji neturi priežasties (apūrvā), dvasinė (brahma-rūpā), visatos globėja
(brahmāṇḍa-paripālinī), deivė įžengianti į materialias visatas
(brahmāṇḍa-bhāṇḍa-madbyasthā), deivė, kuri pati yra materiali visata
(brahmāṇḍa-bhāṇḍa-rūpiṇī).

 

Tekstas 52

aṇḍa-rūpāṇḍa-madhyasthā
tathāṇḍa-paripālinī
aṇḍa-bāhyāṇḍa-samhartrī
śiva-brahma-hari-priyā

 

Ji yra materialios visatos forma (aṇḍa-rūpā), įžengusi į materialią
visatą (aṇḍa-madhyasthā), materialios visatos saugotoja
(aṇḍa-paripālinī), anapus materialios visatos (aṇḍa-bāhyā),
materialios visatos naikintoja (aṇḍa-samhartrī), ir brangi Śivai,
Brahmāi ir Viṣṇu (śiva-brahma-hari-priyā).

 

Tekstas 53

mahā-viṣṇu-priyā kalpa-
vṛkṣa-rūpā nirantarā
sāra-bhūtā sthirā gaurī
gaurāṅgī śaśi-śekharā

 

Ji yra Viešpaties Mahā-Viṣṇu mylimoji (mahā-viṣṇu-priyā), kalpa-vṛkṣos
medis (kalpa-vṛkṣa-rūpā), amžina (nirantarā ir sthirā), geriausia
(sāra-bhūtā), šviesaus gymio (gaurī ir gaurāṅgī), Viešpaties Śivos
žmona (śaśi-śekharā).

 

Tekstas 54

śveta-campaka-varṇābhā
śaśi-koṭi-sama-prabhā
mālatī-mālya-bhūṣāḍhyā
mālatī-mālya-dhāriṇī

 

Ji yra skaistaus gymio kaip čampakos žiedas (śveta-campaka-varṇābhā),
skaisti kaip milijonai mėnulių (śaśi-koṭi-sama-prabhā) ir pasipuošusi
jazminų girliandomis (mālatī-mālya-bhūṣāḍhyā ir mālatī-mālya-dhāriṇī).

 

Tekstas 55

kṛṣṇa-stutā kṛṣṇa-kāntā
vṛndāvana-vilāsinī
tulasy-adhiṣṭhātṛ-devī
saṁsārārṇava-pāra-dā

 

Ją šlovina Kṛṣṇa (kṛṣṇa-stutā) ir myli Kṛṣṇa (kṛṣṇa-kāntā). Ji
mėgaujasi Vṛndāvano žaidimais (vṛndāvana-vilāsinī). Ji yra deivė
Tulasī (tulasy-adhiṣṭhātṛ-devī). Ji perkelia į gimimų ir mirčių
vandenyno kitą krantą (saṁsārārṇava-pāra-dā).

 

Tekstas 56

sāradāhāradāmbhodā
yasodā gopa-nandinī
atīta-gamanā gaurī
parānugraha-kāriṇī

 

Ji suteikia tai, kas geriausia (sāradā). Ji duoda maistą (āhāradā). Ji
duoda vandenį (ambhodā). Ji duoda šlovę (yaśodā). Ji yra gopo dukra
(gopa-nandinī), labai grakščios eisenos (atīta-gamanā), šviesaus gymio
(gaurī) ir maloninga kitiems (parānugraha-kāriṇī).

 

Tekstas 57

karuṇārṇava-sampurṇā
karuṇārṇava-dhāriṇī
mādhavī mādhava-mano-
hāriṇī śyāma-vallabhā

 

Ji yra išsiliejęs malonės vandenynas (karuṇārṇava-sampurṇā ir
karuṇārṇava-dhāriṇī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (mādhavī ir
śyāma-vallabhā), ji sužavi Viešpaties Kṛṣṇos širdį
(mādhava-mano-hāriṇī).

 

Tekstas 58

andhakāra-bhaya-dhvastā
maṅgalyā maṅgala-pradā
śrī-garbhā śrī-pradā śrīśā
śrī-nivāsācyutapriyā

 

Ji pašalina tamsos baimę (andhakāra-bhaya-dhvastā). Ji yra palanki
(maṅgalyā), suteikia palankumą (maṅgala-pradā), viso grožio motina
(śrī-garbhā), grožio davėja (śrī-pradā), grožio karalienė (śrīśā),
grožio buveinė (śrī-nivāsā), iš nepuolančio Aukščiausias Dievo Asmens
mylimoji (acyutapriyā).

 

Tekstas 59

śrī-rūpā śrī-harā śrīdā
śrī-kāmā śrī-svarūpiṇī
śrīdāmānanda-dātrī ca
śrīdāmeśvara-vallabhā

 

Ji yra grožio pavidalas (śrī-rūpā ir śrī-svarūpiṇī), atimanti grožį
(śrī-harā), suteikianti grožį (śrīdā), grožio troškimas (śrī-kāmā),
suteikianti palaimą Śrīdāmāi (śrīdāmānanda-dātrī), brangi Śrīdāmos
šeimininkui (śrīdāmeśvara-vallabhā).

 

Tekstas 60

śrī-nitambā śrī-gaṇeśā
śrī-svarūpāśritā śrutiḥ
śrī-kriyā-rūpiṇī śrīlā
śrī-kṛṣṇa-bhajanānvitā

 

Ji turi gražius klubus (śrī-nitambā). Ji yra gražioji gopių karalienė
(śrī-gaṇeśā). Ji yra graži (śrī-svarūpāśritā ir śrīlā) Ji yra Vedos
(śruti) ir pasiaukojimo tarnystės veikla (śrī-kriyā-rūpiṇī). Ji su
pasiaukojimu garbina Śrī Kṛṣṇą (śrī-kṛṣṇa-bhajanānvitā).

 

Tekstas 61

śrī-rādhā śrīmatī śreṣṭhā
śreṣṭha-rūpā śruti-priyā
yogeśā yoga-mātā ca
yogātitā yuga-priyā

 

Ji garbina Viešpatį Kṛṣṇą (śrī-rādhā). Ji graži (śrīmatī). Ji yra
geriausia (śreṣṭhā ir śreṣṭha-rūpā). Ji brangi Vedoms (śruti-priyā),
yogos karalienė (yogeśā), jogos motina (yoga-mātā), anapus jogos
(yogātitā), brangi dviems dieviškoms asmenybėms (yuga-priyā).

 

Tekstas 62

yoga-priyā yoga-gamyā
yoginī-gaṇa-vanditā
javā-kusuma-saṅkāsā
dāḍimī-kusumopamā

 

Ji brangi jogai (yoga-priyā), pasiekiama per jogą (yoga-gamyā),
garbinama jogų (yoginī-gaṇa-vanditā), šlovinga kaip rožė
(javā-kusuma-saṅkāsā), šlovinga kaip granatas (dāḍimī-kusumopamā).

 

Tekstas 63

nīlāmbaradharā dhīrā
dhairya-rūpa-dharā dhṛitiḥ
ratna-siṁhāsana-sthā ca
ratna-kuṇḍala-bhūṣitā

 

Ji dėvi mėlynus drabužius (nīlāmbara-dharā). Ji labai susikaupusi ir
rimta (dhīrā ir dhairya-rūpa-dharā). Ji yra rimtumas (dhṛiti). Ji sėdi
ant brangakmenių sosto (ratna-siṁhāsana-sthā) ir ji pasipuošusi
brangakmenių auskarais (ratna-kuṇḍala-bhūṣitā).

 

Tekstas 64

ratnālaṅkāra-samyuktā
ratna-mālya-dharā parā
ratnendra-sāra-hārāḍhyā
ratna-mālā-vibhūṣitā

 

Ji dėvi brangakmenių papuošalus (ratnālaṅkāra-samyuktā), brangakmenių
vėrinį (ratna-mālya-dharā ir ratna-mālā-vibhūṣitā), ir brangakmenių
karaliaus vėrinį (ratnendra-sāra-hārāḍhyā). Ji yra transcendentinė
(parā).

 

Tekstas 65

indranīla-maṇi-nyasta-
pāda-padma-śubhā śuciḥ
kārttikī paurṇamāsī ca
amāvasyā bhayāpahā

 

Jos gražios lotosinės pėdos papuoštos safyro papuošimais
(indranīla-maṇi-nyasta-pāda-padma-śubhā) ir ji yra graži (śuci). Ji
yra Kārttikos mėnuo (kārttikī), mėnulio pilnaties diena (paurṇamāsī),
jauno mėnulio diena (amāvasyā) ir ji atima baimes (bhayāpahā).

 

Tekstas 66

govinda-rāja-gṛhinī
govinda-gaṇa-pūjitā
vaikuṇṭha-nātha-gṛhiṇī
vaikuṇṭha-paramālayā

 

Ji yra Viešpaties Govindos karalienė (govinda-rāja-gṛhinī) ir ją
garbina Viešpaties Govindos bhaktai (govinda-gaṇa-pūjitā). Ji yra
Vaikunthos karaliaus karalienė (vaikuṇṭha-nātha-gṛhiṇī), ji gyvena
aukščiausioje Vaikuṇṭhos buveinėje (vaikuṇṭha-paramālayā).

 

Tekstas 67

vaikuṇṭhadeva-devāḍhyā
tathā vaikuṇṭha-sundarī
mahālasā vedavatī
sītā sādhvī pati-vratā

 

Ji šlovinga aukščiausio Vaikuṇṭhos karaliaus aplinkoje
(vaikuṇṭha-deva-devāḍhyā), ji gražioji Vaikuṇṭhos deivė
(vaikuṇṭha-sundarī). Ji labai tingi (mahālasā), išmintinga (vedavatī),
šventa (sādhvī), pasišventusi savo Viešpačiui (pati-vratā). Ji yra
deivė Sītā (sītā).

 

Tekstas 68

anna-pūrṇā sadānanda-
rūpā kaivalya-sundarī
kaivalya-dāyinī śreṣṭhā
gopīnātha-manoharā

 

Ji yra deivė Durgā (anna-pūrṇā). Jo pavidalas kupinas amžinos palaimos
(sadānanda-rūpā). Ji yra pati gražiausia (kaivalya-sundarī),
suteikianti išsivadavimą (kaivalya-dāyinī), pati geriausia (śreṣṭhā),
ir ta, kuri sužavi Viešpaties Gopīnāthos širdį (gopīnātha-manoharā).

 

Tekstas 69

gopīnātheśvarī caṇḍī
nāyikā-nayanānvitā
nāyikā nāyaka-prītā
nāyakānanda-rūpiṇī

 

Ji yra Viešpaties Gopīnāthos karalienė (gopīnātheśvarī). Ji aistringa
(caṇḍī). Jos akys yra kaip gražios dramos personažo
(nāyikā-nayanānvitā). Ji yra gražusis dramos personažas (nāyikā). Ji
brangi dramos personažui Kṛṣṇai (nāyaka-prītā). Ji teikia džiaugsmą
dramos personažui Kṛṣṇai (nāyakānanda-rūpiṇī).

 

Tekstas 70

śeṣā śeṣavatī śeṣa-
rūpiṇī jagad-ambikā
gopāla-pālikā māyā
jāyānandapradā tathā

 

Ji atsirėmusi į Viešpatį Śeṣą (śeṣā, śeṣavatī, ir śeṣa-rūpiṇī). Ji yra
visatos motina (jagad-ambikā), piemenų globėja (gopāla-pālikā),
Viešpaties iliuzinė energija (māyā), suteikianti pergalės džiaugsmą
(jāyānandapradā).

 

Tekstas 71

kumārī yauvanānandā
yuvatī gopa-sundarī
gopa-mātā jānakī ca
janakānanda-kāriṇī

 

Ji yra jauna mergina (kumārī ir yuvatī), kupina jaunystės džiaugsmo
(yauvanānandā), gražioji gopė (gopa-sundarī), gopų motina (gopa-mātā),
karaliaus Janakos dukra (jānakī), mergina, suteikianti džiaugsmo
karaliui Janakai (janakānanda-kāriṇī).

 

Tekstas 72

kailāsa-vāsinī rambhā
vairāgyākula-dīpikā
kamalā-kānta-gṛhinī
kamalā kamalālayā

 

Ji yra deivė, gyvenanti ant Kailāsos kalno (kailāsa-vāsinī). Ji yra
apsarā Rambhā (rambhā). Ji yra spindintis atsižadėjimo šviestuvas
(vairāgyākula-dīpikā). Ji Viešpaties Nārāyaṇos žmona
(kamalā-kānta-gṛhinī). Ji yra sėkmės deive (kamalā), ir buveinė, kur
gyvena sėkmės deivė (kamalālayā).

 

Tekstas 73

trailokya-mātā jagatām
adhiṣṭhātrī priyāmbikā
hara-kāntā hara-ratā
harānanda-pradāyinī

 

Ji yra trijų pasaulių motina (trailokya-mātā), vyraujanti visatų
dievybė (jagatām adhiṣṭhātrī), mylimoji (priyā), motina (ambikā),
Viešpaties Śivos mylimoji (hara-kāntā ir hara-ratā), Ji suteikia
palaimą Viešpačiui Śivai (harānanda-pradāyinī).

 

Tekstas 74

hara-patnī hara-prīta
hara-tośaṇa-tatparā
hareśvarī rāma-ratā
rāmā rāmeśvarī ramā

 

Ji yra Viešpaties Śivos žmona (hara-patnī), Viešpaties Śivos mylimoji
(hara-prītā), atsidavusi patenkinti Viešpatį Śivą
(hara-tośaṇa-tatparā), Viešpaties Śivos karalienė (hareśvarī),
Viešpaties Rāmos mylimoji (rāma-ratā ir rāmā), Viešpaties Rāmos
karalienė (rāmeśvarī).

 

Tekstas 75

śyāmalā citra-lekhā ca
tathā bhuvana-mohinī
su-gopī gopa-vanitā
gopa-rājya-pradā śubhā

 

Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos mylimoji (śyāmalā), nuostabiai graži
(citra-lekhā), apžavinti visus tris pasaulius (bhuvana-mohinī),
gražioji gopė (su-gopī ir gopa-vanitā), ji duoda gopams karalystę
(gopa-rājya-pradā) ir yra graži (śubhā).

 

Tekstas 76

aṅgāvapūrṇā māheyī
matsya-rāja-sutā satī
kaumārī nārasiṁhī ca
vārāhī nava-durgikā

 

Ji yra graži (aṅgāvapūrṇā), žemės karalienė (māheyī), Matsyarājos
dukra (matsya-rāja-sutā), šventoji (satī), jauna mergaitė (kaumārī),
Viešpaties Nṛsiṁhos mylimoji sėkmės deivė (nārasiṁhī), Viešpaties
Varāhos mylimoji (vārāhī), devynių Durgų motina (nava-durgikā).

 

Tekstas 77

cañcalā cañcalāmodā
nārī bhuvana-sundarī
dakṣa-yajña-harā dākṣī
dakṣa-kanyā su-locanā

 

Ji yra nepastovi (cañcalā ir cañcalāmodā), atrodo kaip žemiška
mergaitė (nārī), pati gražiausia mergina pasaulyje (bhuvana-sundarī),
ji sustabdė Dakṣos yajñą (dakṣa-yajña-harā), ji yra Dakṣos dukra
(dākṣī ir dakṣa-kanyā), jos akys grazios (su-locanā).

 

Tekstas 78

rati-rūpā rati-prītā
rati-śreṣṭhā rati-pradā
ratir lakṣmaṇa-geha-sthā
virajā bhuvaneśvarī

 

Ji yra graži (rati-rūpā), žavinga (rati-prītā ir rati-pradā), pati
žavingiausia (rati-śreṣṭhā), laimė (rati), deivė, apsistojusi Lakṣmaṇo
namuose (lakṣmaṇa-geha-sthā), anapus materialaus pasaulio (virajā),
karalienė, valdanti pasaulius (bhuvaneśvarī).

 

Tekstas 79

śaṅkhāspadā harer jāyā
jāmātṛ-kula-vanditā
bakulā bakulāmoda-
dhāriṇī yamunā jayā

 

Ji turi nesuskaičiuojamas transcendentines buveines (śaṅkhāspadā). Ji
yra Viešpaties Hari žmona (harer jāyā). Ją garbina jos vyro šeimos
nariai (jāmātṛ-kula-vanditā). Ji graži kaip bakulos žiedas (bakulā),
kvapni, kaip bakulos žiedas (bakulāmoda-dhāriṇī). Ji yra Yamunos upė
(yamunā) ir pergalės deivė (jayā).

 

Tekstas 80

vijayā jaya-patnī ca
yamalārjuna-bhañjinī
vakreśvarī vakra-rūpā
vakra-vīkṣaṇa-vīkṣitā

 

Ji yra pergalės deivė (vijayā), pergalės Viešpačio žmona (jaya-patnī),
to, kuris nuvertė yamalārjunos medžius, mylimoji
(yamalārjuna-bhañjinī), sukčių ir apgavikų karalienė (vakreśvarī),
grakšti (vakra-rūpā), mergina, kuri moka suktai žvilgčioti
(vakra-vīkṣaṇa-vīkṣitā).

 

Tekstas 81

 aparājitā jagannāthā
jagannātheśvarī yatiḥ
khecarī khecara-sutā
khecaratva-pradāyinī

 

Ji nenugalima (aparājitā), visatų karalienė (jagannāthā), ji
kontroliuoja visatų karalius (jagannātheśvarī), atsižadėjusi (yati),
deivė, gyvenanti dangiškuose pasauliuose (khecarī khecara-sutā), ji
nuveda kitus į dangiškus pasaulius (khecaratva-pradāyinī).

 

Tekstas 82

viṣṇu-vakṣaḥ-sthala-sthā ca
viṣṇu-bhāvana-tatparā
candra-koṭi-sugātrī ca
candrānana-manoharī

 

Ji prigludusi prie Viešpaties Viṣṇu krūtinės
(viṣṇu-vakṣaḥ-sthala-sthā) ir panirusi meditacijoje į Viešpatį Viṣṇu
(viṣṇu-bhāvana-tatparā). Ji graži kaip milijonai mėnulių
(candra-koṭi-sugātrī), o jos gražus veidas panašus į mėnulį
(candrānana-manoharī).

 

Tekstas 83

sevā-sevyā śivā kṣemā
tathā kṣema-kārī vadhūḥ
yādavendra-vadhūḥ sevyā
śiva-bhaktā śivānvitā

 

Jai reikia tarnauti su atsidavimu. Ji Viešpaties Śivos mylimoji
(śivā). Ji yra kantrybė (kṣemā), kantri (kṣema-kārī), graži mergina
(vadhū), Yādavų karaliaus žmona (yādavendra-vadhū), pasiaukojimo
tarnystės objektas (sevyā), didis Viešpaties Śivos bhaktas
(śiva-bhaktā), Viešpaties Śivos palydovė (śivānvitā).

 

Tekstas 84

kevalā niṣphalā sūkṣmā
mahā-bhīmābhayapradā
jīmūta-rūpā jaimūtī
jitāmitra-pramodinī

 

Ji yra laisva (kevalā), be karmos vaisių (niṣphalā), subtili (sūkṣmā),
gelianti baimę (mahā-bhīmā), duodanti bebaimiškumą (abhayapradā),
palaikytoja (jīmūta-rūpā), Viešpaties Viṣṇu mylimoji (jaimūtī),
mergina, džiuginanti Viešpatį Viṣṇu (jitāmitra-pramodinī).

 

Tekstas 85

gopāla-vanitā nandā
kulajendra-nivāsinī
jayantī yamunāṅgī ca
yamunā-toṣa-kārinī

 

Ji yra Viešpaties Gopālos mylimoji (gopāla-vanitā), brangi karaliui
Nandai (nandā), kilnios kilmės (kulajā), karaliaus rūmų gyventoja
(indra-nivāsinī), šlovinga (jayantī), mergina, gyvenanti prie Yamunos
(yamunāṅgī), mergina, patenkinanti Yamuną (yamunā-toṣa-kārinī).

 

Tekstas 86

kali-kalmaṣa-bhaṅgā ca
kali-kalmaṣa-nāśinī
kali-kalmaṣa-rūpā ca
nityānanda-karī kṛpā

 

Ji sunaikina Kali-yugos nuodėmes (kali-kalmaṣa-bhaṅgā ir
kali-kalmaṣa-nāśinī). Ji patyrusiai džiaugiasi ginčų žaidimais su
Viešpačiu Kṛṣṇa (kali-kalmaṣa-rūpā). Ji suteikia Viešpačiui Kṛṣṇai
amžiną palaimą (nityānanda-karī). Ji yra įkūnyta malonė (kṛpā).

 

Tekstas 87

kṛpāvatī kulavatī
kailāsācala-vāsinī
vāma-devī vāma-bhāgā
govinda-priya-kāriṇī

 

Ji yra gailestinga (kṛpāvatī), gimusi labai kilnioje ir garbingoje
šeimoje (kulavatī), deivė, gyvenanti ant Kailāsos kalno
(kailāsācala-vāsinī), graži (vāma-devī ir vāma-bhāgā), džiuginanti
Viešpatį Govindą (govinda-priya-kāriṇī).

 

Tekstas 88

nagendra-kanyā yogeśī
yoginī yoga-rūpiṇī
yoga-siddhā siddha-rūpā
siddha-kṣetra-nivāsinī

 

Ji yra Nāgarājos dukra (nagendra-kanyā), jogos karalienė (yogeśī),
praktikuojanti jogą (yoginī), įkūnyta joga (yoga-rūpiṇī), jogos
tobulybė (yoga-siddhā), ikūnyta jogos tobulybė (siddha-rūpā), ji
gyvena šventoje vietoje (siddha-kṣetra-nivāsinī).

 

Tekstas 89

kṣetrādhiṣṭhātṛ-rūpā ca
kṣetrātītā kula-pradā
keśavānanda-dātrī ca
keśavānanda-dāyinī

 

Ji yra šventų vietų vyraujanti Dievybė (kṣetrādhiṣṭhātṛ-rūpā), anapus
visų šio pasaulio vietų (kṣetrātītā), gimusi kilnioje šeimoje
(kula-pradā), suteikia laimę Viešpačiui Keśavai (keśavānanda-dātrī ir
keśavānanda-dāyinī).

 

Tekstas 90

keśavā keśava-prītā
keśavī keśava-priyā
rāsa-krīḍā-karī rāsa-
vāsinī rāsa-sundarī

 

Ji yra Viešpaties Keśavos mylimoji (keśavā, keśava-prītā, keśavī, ir
keśava-priyā), besimėgaujanti rāsos šokio žaidimais (rāsa-krīḍā-karī),
ta, kurie lieka rāsos šokio arenoje (rāsa-vāsinī), gražioji rāsos
šokio mergina (rāsa-sundarī).

 

Tekstas 91

gokulānvita-dehā ca
gokulatva-pradāyinī
lavaṅga-nāmnī nāraṅgī
nāraṅga-kula-maṇḍanā

 

Ji gyvena Gokuloje (gokulānvita-dehā), leidžia kitiems gyventi
Gokuloje (gokulatva-pradāyinī), jos vardas gražus kaip lavaṅghos
žiedas (lavaṅga-nāmnī), žavinti mergina (nāraṅgī), transcendentiškas
Kṛṣṇos meilės žaidimų papuošalas (nāraṅga-kula-maṇḍanā).

 

Tekstas 92

elā-lavaṅga-karpūra-
mukha-vāsa-mukhānvitā
mukhyā mukhya-pradā mukhya-
rūpā mukhya-nivāsinī

 

Ji pasitepusi elā, lavaṅga, karpūra ir daugybe kitų kvepalų
(elā-lavaṅga-karpūra-mukha-vāsa-mukhānvitā), labiausiai išaukštinta iš
visų jaunų merginų (mukhyā), suteikia vertingiausią dalyką
(mukhya-pradā), turi pačią gražiausią formą (mukhya-rūpā), gyvena
geriausioje buveinėje (mukhya-nivāsinī).

 

Tekstas 93

nārāyaṇī kripātītā
karuṇāmaya-kāriṇī
kāruṇyā karuṇā karṇā
gokarṇā nāga-karṇikā

 

Ji yra Viešpaties Nārāyaṇos mylimoji (nārāyaṇī). Ji labiausiai
gailestinga (kṛpātītā, karuṇāmaya-kāriṇī, kāruṇyā, ir karuṇā). Ji yra
šventoji vieta Gokarṇa (gokarṇā), Karṇa (karṇā), ir Nāga-karṇikā
(nāga-karṇikā).

 

Tekstas 94

sarpiṇī kaulinī kṣetra-
vāsinī jagad-anvayā
jaṭilā kuṭilā nīlā
nīlāmbaradharā śubhā

 

Ji yra grakšti (sarpiṇī), gimusi kilnioje šeimoje (kaulinī), šventų
vietų gyventoja (kṣetra-vāsinī), visatų motina (jagad-anvayā),
asketiška (jaṭilā), sukta (kuṭilā), graži (nīlā ir śubhā), apsirengusi
mėlynais drabužiais (nīlāmbaradharā).

 

Tekstas 95

nīlāmbara-vidhātrī ca
nīlakaṇṭha-priyā tathā
bhaginī bhāginī bhogyā
kṛṣṇa-bhogyā bhageśvarī

 

Ji apsirengusi mėlynais rūbais (nīlāmbara-vidhātrī). Ji yra Viešpaties
Śivos mylimoji (nīlakaṇṭha-priyā). Ji yra graži (bhaginī, bhāginī, ir
bhogyā), Viešpaties Kṛṣṇos laimė (kṛṣṇa-bhogyā), transcendentinių
turtų karalienė (bhageśvarī).

 

Tekstas 96

baleśvarī balārādhyā
kāntā kānta-nitambinī
nitambinī rūpavatī
yuvatī kṛṣṇa-pīvarī

 

Ji yra Viešpaties Balarāmos karalienė (baleśvarī), ją garbina Viešpats
Balarāma (balārādhyā), graži (kāntā ir rūpavatī), turinti gražius
klubus (kānta-nitambinī ir nitambinī), jauna (yuvatī), Viešpaties
Kṛṣṇos mylimoji (kṛṣṇa-pīvarī).

 

Tekstas 97

vibhāvarī vetravatī
saṅkaṭā kuṭilālakā
nārāyaṇa-priyā śalilā
sṛkkaṇī-parimohitā

 

Ji yra įsimylėjusi (vibhāvarī). Ji laiko lazdelę (vetravatī). Ji yra
liekna (saṅkaṭā). Jos plaukai garbanoti (kuṭilālakā). Ji yra
Viešpaties Nārāyaṇos mylimoji (nārāyaṇa-priyā). Ji gyvena ant kalno
(śalilā). Savo lūpų judesiais ji sužavi Viešpatį Kṛṣṇą
(sṛkkaṇī-parimohitā).

 

Tekstas 98

dṛk-pāta-mohitā prātar-
āśinī navanītikā
navīnā nava-nārī ca
nāraṅga-phala-śobhitā

 

Savo žvilgsniu ji sužavi Viešpatį Kṛṣṇą (dṛk-pāta-mohitā). Ji anksti
valgo pusryčius (prātar-āśinī) ir plaka sviestą (navanītikā). Ji yra
jauna (navīnā nava-nārī), ir ji skaisti kaip nāraṅgos vaisius (ca
nāraṅga-phala-śobhitā).

 

Tekstas 99

haimī hema-mukhī candra-
mukhī śaśi-su-śobhanā
ardha-candra-dharā candra-
vallabhā rohiṇī tamiḥ

 

Ji spindi kaip auksas (haimī). Jos veidas auksaspalvis (hema-mukhī).
Jos veidas kaip mėnuo (candra-mukhī). Ji graži kaip mėnulis
(śaśi-su-śobhanā), kaip grakštus Pusmėnulis (ardha-candra-dharā),
brangi į mėnulį panašiam Kṛṣṇai (candra-vallabhā), graži jauna mergina
(rohiṇī), ir skaisti naktį (tami).

 

Tekstas 100

timiṅgla-kulāmoda-
matsya-rūpāṅga-hāriṇī
kāraṇī sarva-bhūtānāṁ
kāryātītā kiśoriṇī

 

Ji tapo Viešpaties Matsyos mylimaja ir džiugino timiṅgilas
(timiṅgla-kulāmoda-matsya-rūpāṅga-hāriṇī). Ji yra visų gyvų esybių
motina (kāraṇī sarva-bhūtānāṁ). Ji yra anapus visų materialių pareigų
(kāryātītā). Ji yra graži jauna mergaitė (kiśoriṇī).

 

Tekstas 101

kiśora-vallabhā keśa-
kārikā kāma-kārikā
kāmeśvarī kāma-kalā
kālindī-kūla-dīpikā

 

Ji yra jaunoji Kṛṣṇos mylimoji (kiśora-vallabhā). Jos plaukai gražūs
(keśa-kārikā). Ji yra aistringa (kāma-kārikā), meilės žaidimų
karalienė (kāmeśvarī), patyrusi meilės žaidimuose (kāma-kalā), šviesa,
skaisčiai nušviečianti Yamunos pakrantes (kālindī-kūla-dīpikā).

 

Text 102

kalindatanayā-tīra-
vāsinī tīra-gehinī
kādambarī-pāna-parā
kusumāmoda-dhāriṇī

 

Ji įsikūrė prie Yamunos upės krantų (kalindatanayā-tīra-vāsinī ir
tīra-gehinī). Ji mėgsta gerti kādambarī nektarą (kādambarī-pāna-parā).
Ji kvepia daugeliu gėlių (kusumāmoda-dhāriṇī).

 

Tekstas 103

kumudā kumudānandā
kṛṣṇeśī kāma-vallabhā
tarkālī vaijayantī ca
nimba-dāḍima-rūpiṇī

 

Ji yra tarsi kumudos gėlė (kumudā). Jai patinka kumudos žiedai
(kumudānandā). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos karalienė (kṛṣṇeśī), ir
aistringa mylimoji (kāma-vallabhā). Ji yra patyrusi logikė (tarkālī).
Ji yra šlovinga (vaijayantī). Jos pavidalas yra tarsi nimbo ar granato
medis (nimba-dāḍima-rūpiṇī).

 

Tekstas 104

bilva-vṛkṣa-priyā kṛṣṇām-
barā bilvopama-stanī
bilvātmikā bilva-vapur
bilva-vṛkṣa-nivāsinī

 

Ji mėgsta bilvos medžius (bilva-vṛkṣa-priyā). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos
papuošimas (kṛṣṇāmbarā). Jos krūtys yra tarsi bilvos vaisiai
(bilvopama-stanī). Jos pavidalas yra kaip bilvos medis (bilvātmikā ir
bilva-vapuḥ). Ji būna po bilvos medžiu (bilva-vṛkṣa-nivāsinī).

 

Tekstas 105

tulasī-toṣikā taiti-
lānanda-paritoṣikā
gaja-muktā mahā-muktā
mahā-mukti-phala-pradā

 

Ji patenkina tulasī (tulasī-toṣikā). Ji patenkinta Taitilānanda
(taitilānanda-paritoṣikā). Ji pasipuošusi gaja perlais (gaja-muktā,
mahā-muktā, ir mahā-mukti-phala-pradā).

 

Tekstas 106

anaṅga-mohinī śakti-
rūpā śakti-svarūpinī
pañca-śakti-svarūpā ca
śaiśavānanda-kārinī

 

Ji žavi ir aistringa (anaṅga-mohinī). Ji yra Viešpaties Kṛṣṇos
transcendentinė galia (śakti-rūpā ir śakti-svarūpinī). Ji yra penkių
transcendentinių galių personifikacija (pañca-śakti-svarūpā). Ji
kupina jaunystės džiaugsmo (śaiśavānanda-kārinī).

Tekstas 107

gajendra-gāminī śyāma-
latānaṅga-latā tathā
yoṣit-śakti-svarūpā ca
yoṣid-ānanda-kāriṇī

 

Ji grakšti kaip dramblys (gajendra-gāminī). Ji žydintis grožio
vijoklis (śyāma-latā) ir žydintis aistringų troškimų vijoklis
(anaṅga-latā). Ji yra moteriškos galios įsikūnijimas
(yoṣit-śakti-svarūpā) ir moteriška palaima (yoṣid-ānanda-kāriṇī).

 

Tekstas 108

prema-priyā prema-rūpā
premānanda-taraṅgiṇī
prema-hārā prema-dātrī
prema-śaktimayī tathā

 

Ji aistringai myli Viešpatį Kṛṣṇą (prema-priyā). Ji yra
transcendentinės meilės pavidalas (prema-rūpā). Ji yra vandenynas,
kupinas transcendentinės meilės bangų (premānanda-taraṅgiṇī). Ji
suteikia transcendentinę meilę (prema-hārā ir prema-dātrī). Ji kupina
transcendentinės meilės galios (prema-śaktimayī).

 

Tekstas 109

kṛṣṇa-premavatī dhanyā
kṛṣṇa-prema-taraṅgiṇī
prema-bhakti-pradā premā
premānanda-taraṅgiṇī

 

Ji myli Viešpatį Kṛṣṇą (kṛṣṇa-premavatī). Ji yra sėkminga (dhanyā). Ji
yra vandenynas, kupinas meilės Viešpačiui Kṛṣṇai bangų
(kṛṣṇa-prema-taraṅgiṇī). Ji suteikia meilės pasiaukojimo tarnystę
(prema-bhakti-pradā). Ji yra transcendentinė meilė (premā). Ji yra
vandenynas, kupinas transcendentinės meilės palaimos bangų
(premānanda-taraṅgiṇī).

 

Tekstas 110

prema-krīḍā-parītāṅgī
prema-bhakti-taraṅgiṇī
premārtha-dāyiṇī sarva-
śvetā nitya-taraṅgiṇī

 

Jos kūnas kupinas meilės žaismingumo (prema-krīḍā-parītāṅgī). Ji yra
vandenynas, kupinas meilės pasiaukojimo tarnystės bangų
(prema-bhakti-taraṅgiṇī). Ji suteikia didį transcendentinės meilės
turtą (premārtha-dāyiṇī). Ji yra blyškios spalvos (sarvaśvetā) ir ji
yra amžinybės vandenynas (nitya-taraṅgiṇī).

 

Tekstas 111

hāva-bhāvānvitā raudrā
rudrānanda-prakāśinī
kapilā śṛṅkhalā keśa-
pāśa-sambandhinī ghaṭī

 

Ji patyrusiai flirtuoja su Viešpačiu Kṛṣṇa (hāva-bhāvānvitā). Ji yra
Viešpaties Śivos mylimoji (raudrā). Ji teikia džiaugsmą Viešpačiui
Śivai (rudrānanda-prakāśinī). Ji yra šviesi (kapilā). Ji yra pančiai,
surišantys Viešpatį Kṛṣṇą (śṛṅkhalā). Ji rūpestingai supina savo
plaukus (keśa-pāśa-sambandhinī). Ji neša ąsotį (ghaṭī).

 

Tekstas 112

kuṭīra-vāsinī dhūmrā
dhūmra-keśā jalodarī
brahmāṇḍa-gocarā brahma-
rūpiṇī bhāva-bhāvinī

 

Ji gyvena miško namelyje (kuṭīra-vāsinī). Ji yra Deivė Durgā (dhūmrā).
Jos plaukai tamsūs kaip dūmai (dhūmra-keśā). Ji gyvena pieno vandenyne
(jalodarī). Ji nužengė į materialų pasaulį (brahmāṇḍa-gocarā). Jos
pavidalas yra dvasinis (brahma-rūpiṇī). Ji kupina transcendentinės
meilės (bhāva-bhāvinī).

 

tekstas 113

saṁsāra-nāśinī śaivā
śaivalānanda-dāyinī
śiśirā hema-rāgāḍbyā
megha-rūpāti-sundarī

 

Ji sunaikina pasikartojančių gimimų ir mirčių ratą (saṁsāra-nāśinī).
Ji yra Viešpaties Śivos mylimoji (śaivā). Ji skleidžia malonų śaivalos
kvapą (śaivalānanda-dāyinī). Ji maloniai gaivi (śiśirā), jos gymis
aukso spalvos (hema-rāgāḍbyā), Jos pavidalas šlovingas kaip debesis
(megha-rūpā), ir ji labai graži (ati-sundarī).

 

Tekstas 114

manoramā vegavatī
vegāḍhyā veda-vādinī
dayānvitā dayādhārā
dayā-rūpā susevinī

 

Ji yra graži (manoramā), greita (vegavatī ir vegāḍhyā), iškalbinga kai
sako Vedas (veda-vādinī), gailestinga (dayānvitā, dayādhārā, ir
dayā-rūpā), tinkamas pasiaukojimo tarnystės objektas (susevinī).

 

Tekstas 115

kiśora-saṅga-samsargā
gaura-candrānanā kalā
kalādhinātha-vadanā
kalānāthādhirohiṇī

 

Ji susitinka su jaunuoju Kṛṣṇa (kiśora-saṅga-samsargā), Jos veidas yra
spindintis mėnulis (gaura-candrānanā), ji yra Pusmėnulis (kalā), jos
veidas yra mėnulio pilnatis (kalādhinātha-vadanā), ji šlovinga kaip
mėnulio pilnatis (kalānāthādhirohiṇī).

 

Tekstas 116

virāga-kuśalā hema-
piṅgalā hema-maṇḍanā
bhāṇḍīra-tālavana-gā
kaivartī pīvarī śukī

 

Ji yra atsižadėjusi (virāga-kuśalā), jos kūno spalva yra auksinė
(hema-piṅgalā), Ji pasipuošusi auksiniais papuošalais (hema-maṇḍanā),
Ji vaikšto į Bhāṇḍīravaną ir Tālavaną (bhāṇḍīra-tālavana-gā), ji
pagauna žuvį, kuri yra Kṛṣṇa (kaivartī), ji yra jauna graži mergaitė
(pīvarī), ji yra grakšti (śukī).

 

Tekstas 117

śukadeva-guṇātītā
śukadeva-priyā sakhī
vikalotkarṣiṇī koṣā
kauṣeyāmbara-dhāriṇī

 

Jos dorybės pranoksta Śukadevos Gosvāmio galią jas aprašyti
(śukadeva-guṇātītā), Ji brangi Śukadevai Gosvāmiui (śukadeva-priyā),
ji yra draugiška (sakhī), ji pakelia puolusius ir nelaimingus
(vikalotkarṣiṇī), Ji yra transcendentinių turtų lobynas (koṣā), ir ji
rengiasi elegantiškais šilkiniais drabužiais (kauṣeyāmbara-dhāriṇī).

 

Tekstas 118

koṣāvarī koṣa-rūpā
jagad-utpatti-kārikā
sṛṣṭi-sthiti-karī saṁhā-
riṇī saṁhāra-kāriṇī

 

Ji yra transcendentinių vertybių lobynas (koṣāvarī ir koṣa-rūpā),
visatos motina (jagad-utpatti-kārikā), visatų kūrėja ir palaikytoja
(sṛṣṭi-sthiti-karī), visatų naikintoja (saṁhāriṇī ir saṁhāra-kāriṇī).

 
Kalendorius