Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
 • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
 • nu geras 8)
 • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
 • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
 • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Dievas Krišna - Aukščiausiasis Dievo Asmuo

Krišna - Aukščiausiasis Dievo Asmuo

Vartotojo vertinimas: / 10
BlogiausiasGeriausias 
"Krišna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, kurio kūnas - amžinybės, žinojimo ir palaimos pavidalas. Jis, Govinda yra visa ko šaltinis. Jis neturi kito šaltinio ir yra visų priežasčių priežastis."
"Aš garbinu Govindą, pirminį Dievo Asmenį, kuris taip patyrusiai groja fleita, kurio žydinčios akys primena lotoso žiedlapius, o galva papuošta povo plunksna. Jo nuostabaus grožio pavidalas, atspalviu primenantis žydrus debesis, savo neišpasakytu žavumu
suvilioja tūkstančius Kupidonų."
(Brahma Samhita 5.1 ir 5.30)

Krišna - tai pirminis Dievo vardas, reiškiantis - "visų patraukliausias". Jis turi begales kitų vardų, žinomų įvairiose pasaulio religijose , šalyse, tradicijose. Žydams jis - Jahvė, krikščionims Jis - Jehova, musulmonams Jis - Alachas, tačiau visiems jiems Jis - Dievas, Aukščiausioji Esybė.

Kai kurie galvoja, kad Dievas yra Brahmanas, kitaip tariant amžinas - beasmenis energijos pasireiškimas. Jie tvirtina, kad viskas yra viena ir todėl Dievas yra viskas, ir viskas yra Dievas. Tačiau Krišnos atsidavę - vaišnavai, skaito, kad Krišna yra ne tik beasmenio Brahmano šaltinis, bet aukščiausiu savo aspektu yra Asmuo ir turi savo amžiną transcendentinę formą. Mes ne teigiama, kad Krišna yra asmuo lygus mums, ne, Jis - Aukščiausia Transcendentinė Asmenybė. Krišna yra neišsenkantis visų gyvų esybių šaltinis, ir mes, sąlygotos gyvosios esybės, esame Jam amžinai pavaldžios, neatsiejamos Jo dalelės.

Kaip ir kiekviena asmenybė, taip ir Krišna - Aukščiausia Asmenybė - turi Jam būdingas savybes. Tiksliau, Jis yra visų savybių šaltinis, kurios Jame pasireiškia aukščiausia transcendentine kokybe. Kadangi Jis Aukščiausias Asmuo, tai visos Jo apreikštos savybės yra amžinai tobulos. Jis pats patraukliausias, ir niekas negali teigti, kad jis yra labiau patrauklus nei Krišna. Jis visa žinantis, ir niekas negali teigti, kad jis žino daugiau nei Krišna. Aukščiausias Dievo Asmuo visada tobulas ir Jo apreiškiamos savybės taip pat amžinai yra tobulos, pranokstančios paprastų gyvų esybių apreiškiamas savybes.

Image

Gimimas ir veikla

Kartas nuo karto Aukščiausias Dievo Asmuo nužengia į šią materialią kosmoso reiškiniją ir atlieka savo transcendentinius žygius, bei suteikia transcendentinį žinojimą materialaus pasaulio sąlygotoms gyvoms esybėms.

Prieš 5100 metų Mathuroje (Indija) Viešpats Krišna nužengė į šį pasaulį, kaip Vasudevos ir Devaki sūnus. Jis apsireiškė kalėjime, kuriame demonas Kamsa buvo įkalinęs Jo tėvus. Truputi ankščiau Jo vyresnysis brolis Balarama taip pat nužengė į šį pasaulį. Tuo metu žemėje viešpatavo nedorovingi karaliai, kurie nebesekė Vedų kultūra ir nenorėjo garbinti Aukščiausią Dievo Asmenį. Motina Žemė meldėsi, kad Viešpats nužengtų ir sunaikintų bedievius demonus.

Pirmus dešimt metų Viešpats Krišna gyveno Vrindavane kaip Nandos ir Jašodos sūnus. Čia Viešpats Krišna apreiškia begalės transcendentinių žaidimų - žaidžia su piemenukais, nužudo daugelį demonų, šoka Rasos šokį su gopėmis ir t.t.

Vėliau Viešpats Krišna palieka Vrindavaną ir persikelia į Mathurą, kur Jis nužudo tironą Kamsą, sugražina sostą savo seneliui Ugrasenai, bei išvaduoja savo tikruosius tėvus Vasudeva ir Devaki.

Viešpats Krišna bei Jo brolis Balarama įkuria naują miestą Dvaraką (vakarų Indijos pakrantė), kuris tampa Jadavų giminės valdančiąja sostine. Čia Jis veda 16108 karalienes, iš kurių Rukmini yra pagrindinė.

Būdamas 90-ies metų Viešpats Krišna dalyvauja žymiajame Kurukšetros lauko mūšyje, čia Jis perteikia Ardžunai Bhagavad-Gitą, kuri yra neišsenkamas transcendentinio žinojimo šaltinis. Joje Viešpats Krišna Asmeniškai moko, kaip galima pasiekti dvasinį tobulumą ir galiausiai sugrįžti atgal, į Jo transcendentinę buveinę.

Galiausiai, įvykdęs Savo nužengimo misiją ir išvadavęs Žemę nuo demoniškų karalių naštos, Viešpats Krišna sugrįžo atgal į Savo transcendentinę buveinę.

Gimimas
 • Apsireiškia vidurnaktyje, tiksliai - Liepos 19/20 dienomis, 3228 metais prieš mūsų erą.
 • Jo tėvas Vasudeva perneša Viešpatį Krišną į Gokulą, palieka Jį Nandos ir Jašodos namuose.
iki 3 metų
 • Gyvena Gokuloje
 • Nužudo demonus Putaną, Šakatasurą, Trinavartą.
nuo 3 iki 6 metų
 • Persikelia į Vrindavaną.
 • Nužudo demonus Bakasurą, Aghasurą, Dhenuką. Viešpats Balarama nužudo demoną Pralambą.
 • Persikelia į Nandagramą.
nuo 7 iki 10 metų
 • Viešpats Brahma pavogia ir gražina piemenukus bei veršelius.
 • Govardhana kalvos pakelimas bei garbinimas.
 • Šoka su Gopėmis Rasos šokį.
 • Pakviečiamas į Mathurą.
 • Viešpats Krišna nužudo demoną Čanurą, Viešpats Balarama nužudo demoną Muštiką.
 • Viešpats Krišna nužudo tironą Kamsą. Viešpats Balarama nužudo Kamsos brolius.
nuo 10 iki 28 metų
 • Gyvena Mathuroje.
 • Išminčius Gargamuni įšventina Viešpačius Krišną ir Balaramą į Gajatri mantros kartojimą.
 • Sandipani Muni moko Viešpačius Krišną ir Balaramą.
 • Apsaugo Mathurą nuo daugelio demonų antpuolių.
nuo 29 iki 125 metų
 • Viešpats Krišna įkuria Dvarakos miestą.
 • Veda Rukmini ir kitas 7 pagrindines princeses.
 • Veda kitas 16100 princesių.
 • Perteikia Bhagavad Gitą Kurukšetros mųšio lauke (90-ies metų), tiksliai - 3138 metais prieš mūsų erą.
 • Išgelbeja Karalių Parikšitą.
 • Moko Udhavą.
125 metų
 • Palieka šį pasaulį ir sugrįžtą į amžinąją transcendentinę buveinę, tiksliai - Vasario 18 dieną, 3102 metais prieš mūsų erą.
 
 • Prasideda kali jugos (vaidų ir nesantaikos) amžius.

Pilnas Viešpaties Krišnos gyvenimas yra nuostabiai aprašomas Jo Dieviškos Malonės A.C. Bhaktivedanta Svamio Prabhupados knygoje "Krišna - Aukščiausias Dievo Asmuo"

Atnaujinta (Trečiadienis, 24 Sausis 2007 21:47)

 
Kalendorius