Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia ISKCON Įkūrėjas

Šrila Prabhupada (1896-1977) buvo vienas iš ryškiausių dvidešimto amžiaus dvasinių lyderių. Nepaprastas iššūkis, kurį jis priėmė ir sėkmingai įvykdė, buvo paties materialistiškiausio mūsų laikų jaunimo, ne šiaip senamadiškų ir naivių tikinčiųjų iš patiklių Rytų, užaugusių su senovinėmis religinėmis tradicijomis, bet maištingo, nonkonformistinio vakarietiško jaunimo, Vakarų prabangos, gausumo ir leistinumo produkto, ir ne keleto, bet tūkstančių jų transformacija į pačias dieviškiausias asmenybes su pačiais aukščiausiais dvasiniais ir etiniais idealais. Šis stebuklingas laimėjimas neturi lygių nei praeityje nei dabar ir greičiausiai niekuomet neturės ateityje. Tai įvyko kaip dvylikos metų, lygiai dvylikos paskutiniųjų metų iš jo 82 metų gyvenimo stebuklas. Visa tai dėl to, kad Prabhupada buvo kaip atvira knyga, pavyzdinis Dievo atsidavęs, kuris be abejonės būtų pakliuvęs į didžiausių Alvarų ir Nayanmarų sąrašą, jei tik būtų gyvenęs senaisiais laikais. Priklausydamas Čaitanjos Mahaprabhu sekai, prasidėjusiai šešioliktame amžiuje, jis atgaivino tradicinę Čaitanjos bhakti mokyklą visiškai modernioje aplinkoje, pastatydamas namą, kuriame gali gyventi visas pasaulis. Iki septinto savo amžiaus dešimtmečio jis sunkiai vargo vienas pats, įgyvendindamas savo dvasinio mokytojo nurodymą skleisti Viešpaties Krišnos šlovę ir perduoti Šrimad Bhagavatam lobius. Bet net ir toje šalyje, kur šie dalykai be jokių abejonių visų laikomi didžiausia vertybe, jis negalėjo pasiekti šio tikslo. Jis parašė tik tris knygas. Per kitus dvyliką metų jis parašė šešiasdešimt. Iki septyniasdešimties metų jis inicijavo tik vieną mokinį. Per kitus dvyliką metų jis inicijavo kelis tūkstančius. Iki septyniasdešimties metų pasaulinė Krišnos atsidavusių bendrija buvo tik jo svajonė. Per kitus dvylika metų ji ne tik išsipildė, bet ir tapo daugiau nei šimtu centrų visame pasaulyje. Jo nepalaužiamas ir bekompromisis atsidavimas Aukščiausiam Transcendentiniam Asmeniui Krišnai visa tai padarė įmanoma. Jis buvo Viešpaties Dovana visai žmonijai.

Valdančiosios ISKCON Komisijos (GBC) Pareiškimas patvirtintas 2013 kovo 9 d.

Būdamas Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos Įkūrėju-Ačarja ir išskirtiniu mokytoju bei aukščiausiu autoritetu mūsų bendrijoje, Šrila Prabhupada turi unikalų ryšį su kiekvienu ISKCON bhaktu.

Viešpats Krišna, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, yra pirmapradis guru, kurio dieviškoji malonė nusileidžia per Guru Paramparos terpę. Todėl, Šri Krišna galiausiai išvaduoja bhaktą naudodamas įvairių savo malonės apraiškų kombinaciją. Čaitya guru, Šrila Prabhupada, Guru Parampara, dikša guru, kiti šikša guru, Šventas Vardas, šastra ir devyni pasiaukojimo tarnystės metodai yra keletas iš šių apraiškų, nors ir ne visos.

Tarp šių tarpusavyje susijusių elementų Šrila Prabhupada, kaip išskirtinis Tarptautinės Krišnos sąmonės Bendrijos Įkūrėjas-Ačarja, yra išskirtinis guru visiems ISKCON nariams. Visi ISKCON nariai, priklausantys visoms kartoms, yra raginami siekti Šrilos Prabhupados prieglobsčio. Visi ISKCON nariai turi teisę ir yra skatinami turėti asmenišką santykį su Šrila Prabhupada per jo knygas, mokymą, tarnystę jam ir per jo ISKCON bendriją.

Visų ISKCON narių, užimančių lyderių pozicijas įskaitant dikša guru ir šikša guru, pareiga yra tarnauti kartu, vadovaujant Valdančiai ISKCON Tarybai (GBC), kad įvykdyti Šrilos Prabhupados nurodymus, kurie yra pateikti jo knygose, paskaitose ir asmeniškai bendraujant [1].

Visais atžvilgiais pirmoji visų dikša guru, šikša guru ir visų kitų lyderių pareiga yra padėti Šrilai Prabhupadai tarnauti jo Guru Maharadžui, Šrilai Bhaktisiddhantai Sarasvati Thakurai ir mūsų Brahma-Madhva-Gaudija Sampradajai.

Tie, kurių tarnystė yra ISKCON dikša guru ar šikša guru, savo žodžiais ir asmeniniu elgesiu turi būti pavyzdys, reprezentuojantis Šrila Prabhupados mokymą. Šikša guru suteikia dvasinius pamokymus ir įkvėpimą Šrilos Prabhupados ir mūsų Guru Paramparos vardu. Dikša guru dvasinius pamokymus, įkvėpimą, formalią iniciaciją, dvasinį vardą, o vėliau Gayatri mantras kvalifikuotiems mokiniams suteikia tarnaudamas Šrilai Prabhupadai ir mūsų Guru Paramparai.

Šrila Prabhupada aiškiai teigė, kad bhaktai, griežtai besilaikantys Krišnos sąmonės principų, veikia išsivadavimo lygmenyje, ir tokiu būdu yra tyri bhaktai, net jei iš tiesų nėra išvaduoti. [2] (Tokią tyrą pasiaukojimo tarnystę nebūtinai apsprendžia žmogaus vaidmuo arba padėtis atliekant šią tarnystę; greičiau jo supratimas.)

Tie, kas atlieka dikša ar šikša guru tarnystę ISKCON‘e, privalo griežtai laikytis Šrilos Prabhupados nurodymų, ir kol jų laikosi, jie veikia išsivadavimo lygmenyje. Todėl Šrilos Prabhupados paliepimu jie gali tarnauti kaip bona-fide Viešpaties ir Guru Paramparos atstovai ir būti Jų malonės tarpininkais. Tačiau reikia aiškiai suprasti, kad jei tokie dikša ar šikša guru nukrypsta į šalį ir griežtai nesilaiko nurodymų, jie gali pulti iš savo padėties.

Todėl būti dikša guru ISKCON‘e reiškia tarnauti kaip „reguliarus guru“, GBC vadovaujamam, ir bendradarbiaujant su kitais ISKCON autoritetais, kaip nurodė Šrila Prabhupada.

Šis pareiškimas, nors ir sprendžiamasis, neišsemia visos diskusijos apie šiuos principus. GBC ateityje gali patvirtinti ir kitus, papildomus teiginius ar dokumentus, išsamiau paaiškinančius išskirtinę Įkūrėjo-Ačarjos Šrilos Prabhupados padėtį, taip pat tų, kurie mūsų bendrijoje tarnauja kaip guru, vaidmenį bei pareigas, arba susijusias ISKCON narių ar inicijuotų bhaktų pareigas.

Visi GBC nariai privalo šį pareiškimą paskelbti visose ISKCON šventyklose, bendruomenėse ir kongregacijoje visomis tinkamomis priemonėmis, kad nušviesti visus ISKCON narius. Šis pareiškimas taip pat turi būti aptariamas ISKCON kursuose, įskaitant įvadinius kursus, ISKCON mokinių kursus, Dvasinės Lyderystės Seminarą ir kitus susijusius renginius. Visi kandidatai iniciacijai privalo iniciacijos egzaminų metu patvirtinti, kad susipažino su šiuo pareiškimu prieš iniciaciją.

----------------------

1. Smulkesnės informacijos apie šiuos dvasinius santykius ir pareigas galima surasti oficialiame dokumente „Autoritetų linijos“, kurį GBC patvirtino 2012 metais.

2. „Šis Krišnos sąmonės judėjimas pamokymus gauna tiesiai iš Aukščiausio Dievo Asmens per tuos, kurie griežtai laikosi Jo nurodymų. Nors pasekėjas gali ir nebūti išvaduota asmenybė, jei jis laikosi Aukščiausiojo, laisvojo Dievo Asmens nurodymų, jo veiksmai yra natūraliai laisvi nuo materialios gamtos taršos. Todėl Viešpats Čaitanja sako: ‚Mano paliepimu tu gali tapti dvasiniu mokytoju.‘ Kas visiškai tiki Aukščiausiojo Dievo Asmens transcendentiniais žodžiais ir laikosi Jo nurodymų, gali iš karto tapti dvasiniu mokytoju.“ Komentaras SB 4.18.5.

Ir:

„Išvaduotas ačarja ar guru negali padaryti jokios klaidos, bet yra tokių, kurie ne tokie kvalifikuoti arba nėra išvaduoti, tačiau vis dėlto gali elgtis kaip guru ir ačarja, jei griežtai seka mokinių seka.“ Laiškas Janardanai, 1968 m. balandžio 26 d.

Ir:

„Mes galime ir nebūti šimtu procentų tobuli, bet jei kiek įmanoma laikomės nurodymų, taip kaip jie pateikti, tiek esame tobuli. Tokiu būdu žmogus pasieks tobulumą. Todėl reikia sekti. Tas pats pavyzdys: pabandykite įsivaizduoti, kad dirba tobulas, patyręs technologas, technikas ar mechanikas ir kažkas kitas dirba jam vadovaujant. Taigi, tas kitas, kadangi jis labai griežtai laikosi eksperto nurodymų, jis taip pat ekspertas. Jis gal ir nėra šimtu procentų ekspertas, bet jo darbas prilygsta eksperto darbui. Ar tai aišku? Nes jis dirba vadovaujant ekspertui. Ar suprantate mintį? Tad, jei jūs sekate paskui tyrą bhaktą, tuomet jūs taip pat tyras bhaktas. Gal būt ne šimtu procentų tyras. Nes mes bandome pakilti aukščiau sąlygoto gyvenimo. Bet jei mes tiksliai sekame tyru bhaktu, tuomet mes taip pat tyri bhaktai. Tiek kiek mums pavyksta, tai yra tyra. Todėl tyras bhaktas nereiškia, kad iš karto reikia tapti šimtu procentų tyram.  Bet jei jis laikosi principo: „Mes seksime tyru bhaktu“, tuomet jo veiksmai yra... Jis prilygsta tyram bhaktui. Tai nėra mano sugalvotas paaiškinimas. Tai yra Bhagavatos paaiškinimas. Mahajano yena gatah sa panthah [Cc. Madhya 17.186].” Nuoroda. VedaBase => Bhagavad-gita 2.1-10 ir pokalbiai — Los Angeles, 1968 m. lapkričio 25 d.

Atnaujinta (Pirmadienis, 06 Gegužė 2013 16:32)

 

JDV Šrila Prabhupada. Pati pradžia

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

 

Mārkine Bhāgavata-dharma

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Mārkine Bhāgavata-dharma

 

Jo Dieviškoji Malonybė A. C. Bhaktivedānta Svāmi Prabhupāda Bostono uoste, 1965 rugsėjo 18 d.

 

                        

Bet aš manau, kad tu turi svarbių reikalų čia, kitaip kodėl būtum atgabenęs mane į šią siaubingą vietą?

 

Dauguma žmonių čia yra padengti materialiomis neišmanymo ir aistros gunomis. Pasinėrę į materialų gyvenimą jie galvoja esą labai laimingi ir patenkinti, ir todėl jie neturi jokio skonio transcendentinei Vāsudevos žiniai. Aš nežinau, kaip jie sugebės suprasti ją.

 

baro-kpā kaile kṛṣṇa adhamer prati
ki lāgiyānile hethā koro ebe gati

āche kichu kārja taba ei anumāne

nahe keno āniben ei ugra-sthāne

 

 

Atnaujinta (Ketvirtadienis, 23 Rugsėjis 2010 08:28)

 

"Danguje"

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

                                                

Radha Damodara šventykla, Vrindavanas, 1972

Brahmačaris: Šrila Prabhupada, vienoje istorijoje Krišnos knygoje pasakojama, kaip Krišna ir Balarama nušoko nuo 88 mylių aukščio kalno? Kur randasi šis kalnas dabar?

Prabhupada: Danguje.

 

Pirmieji bhaktai Vakaruose

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

New York 1966 metai

Atnaujinta (Penktadienis, 16 Liepa 2010 09:02)

 

ši muzika labai graži

Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 

                                                     

Šrilos Prabhupados veiksmai buvo nuolat stebinantys ir nauji mums. Po aštuonių mėnesių asmeninės tarnystės Jam aš maniau turiu šiokį tokį suvokimą kaip elgtis ar ką sakyti Šrilai Prabhupadai tam tikroje situacijoje...
   Vieną dieną Prabhupada vyko į Indiją ir mes abu sėdom į lėktuvą. Visame lėktuve grojo klasikinė muzika. Mes ieškojome savo sėdimų vietų. Kaip visada Prabhupada atsisėdo į vietą prie lango, o aš šalia jo. Toliau grojo muzika.
   - Ar tau patinka ši muzika? - šypsodamasis paklausė Prabhupada.
Aš pažiūrėjau į Jį tuščiu žvilgsniu, "Kaip aš galiu Jam pasakyt, kad man patinka ši muzika? Aišku, ji skamba gražiai, bet čia nekartoja šventų Viešpaties vardų, čia tik instrumentų grojimas, tai negali būti Krišnos sąmonė." Baimingai spekuliuodamas, aš praradau galimybę paatvirauti su savo mylimu dvasiniu mokytoju ir nieko neatsakiau Jam.
   - Ši muzika labai graži, - maloningai pasakė Šrila Prabhupada.
   - Taip, Šrila Prabhupada, - atsakiau su palengvėjimu. - Muzika graži.
Jaučiausi kaip apgavikas, negalėjau būti nuoširdus. Aš buvau taip susikoncentravęs dėl savo atsakymo pasekmių, kad pamiršau, kad Šrila Prabhupada yra asmenybė, kuri kažką mėgsta ir kažko nemėgsta. Jis klausė muzikos ir atsiminė Krišną. Aš klausiau muzikos ir nusprendžiau, kad tai maja ir galvojau kaip atsakyti, lyg atrodyčiau Krišnos sąmonėje...

Iš JK Šrutakirti prabhu knygos apie Šrila Prabhupadą

 

„Viską, ką duodate, aš priimu Krišnos vardu.“

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

                                                  

Bahulasva das: Įvairūs žmonės ateidavo aplankyti Prabhupados, ir visi atnešdavo Prabhupadai ką nors. Taigi, ateina pirmas žmogus ir duoda Prabhupadai puikų auksinį laikrodį „Omega“, tikrą auksinį laikrodį. Prabhupada sako: “Ačiū tau labai,“ užsideda laikrodį, nusiima laikrodį, kurį turėjo ir atiduoda kažkam, kas stovi netoliese. Tada ateina kitas žmogus ir duoda Prabhupadai auksinį „Rolex“ laikrodį, kuris kainuoja mažiausiai tris su puse tūkstančio dolerių. Taigi, jis nusiima auksinį „Omegą“, atiduoda kažkam, užsideda auksinį „Rolex“ laikrodį, „Ačiū jums labai.“ Tuomet ateina kitas žmogus ir dovanoja Prabhupadai „Seiko“ laikrodį, pigiausią iš visų trijų, gal jo vertė buvo koks šimtas dolerių. Prabhupada sako: „O“, nusiima auksinį „Roleksą“, atiduoda jį kažkam, užsideda „Seiko“, „Ačiū jums labai.“ Galima buvo matyti, kad Prabhupada tiesiog priima Krišnos vardu. Nebuvo nieko panašaus į „O, geras, aš pasiliksiu šitą sau, įdėkit į mano stalčių.“ Nieko panašaus. Tiesiog „Viską, ką duodate, aš priimu Krišnos vardu.“ Tai galima buvo matyti pas Prabhupadą visą laiką. Jokių materialių prisirišimų.

 

Prabhupada katha

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Brahmačaris:
- Šrila Prabhupada, aš noriu visada sedėti prie jūsų lotoso pėdų!
Šrila Prabhupada:
- Tai bus labai sudėtinga, nes aš nuolat judu.

Brahmačaris:
- Šrila Prabhupada, vienoje istorijoje iš Krišnos knygos, sakoma, kad Balarama ir Krišna nušoko nuo kalno, kuris yra 88 mylių aukščio. Kur randasi šis kalnas?
Šrila Prabhupada:
- Danguje.

Spalis 21, 1972 Radha Damodara šventykla, Vrindavanas

 

 

Visiems kažko trūksta

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

 (iš pokalbio su Šrila Prabhupada 1975.2.12 Mechike)

Prabhupada: Grhastha – irgi ašramas. Jis nėra blogesnis už sanjasos ašramą. Galite priimti bet kurį jums tinkamą ašramą, tačiau ašramas yra skirtas dvasinio žinojimo puoselėjimui. Tuo ir skiriasi ašramas nuo paprasto namo. Šį pastatą vadina šventykla, o gretimą – namu. Kodėl? Pastatas juk toks pats. Tačiau šis naudojamas dvasinio žinojimo puoselėjimui, todėl ir vadinasi šventykla, nes ji skirta pažinti Dievą. Kiti namai panaudojami tik valgymui, miegui, poravimuisi ir gynybai. Todėl jie ir vadinami namais. Taigi, jei stengiatės pažinti Dievą, savo namą galite paversti šventykla. Tuomet tai – ašramas. Priešingu atveju – tai tik namas.

 

Biografija

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 
Jo Dieviškoji Malonybė A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada į šį pasaulį atėjo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju, Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami, pirmą kartą susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisiddhantai Sarasvati, garsiam teologui ir šešiasdešimt keturių Gaudiya Mathų (Vedų institutų) įsteigėjui, patiko išsilavinęs jaunuolis, ir jis įtikino pastarąjį skirti savo gyvenimą Vedų žinojimui skleisti.   Image

Atnaujinta (Trečiadienis, 18 Balandis 2007 17:03)

 
More Articles...
Kalendorius