Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Biblioteka Šri Šikšaštaka

Šri Šikšaštaka

Vartotojo vertinimas: / 11
BlogiausiasGeriausias 

Sakoma, kad tai vienintelis žinomas Caitanyos Mahaprabhu kūrinys...

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṇkīrtanam

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā
pulakair nicitaṁ vapuḥ kadā
tava-nāma-grahaṇe bhaviṣyati

yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me

āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā
yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ

Šlovė Šri Krišnos sankirtanai, kuri nuvalo dulkes, per ilgus metus susikaupusias širdyje, ir užgesina sąlygotojo gyvenimo gaisrą — sustabdo besikartojančius gimimą ir mirtį. Sankirtanos judėjimas — didžiausias palaiminimas visai žmonijai, nes jis skleidžia malonių mėnulio spindulius. Jis — gyva transcendentinio pažinimo esmė, maitinanti transcendentinį palaimos vandenyną ir leidžianti mums mėgautis visada taip trokštamo nektaro skoniu.

Manasis Viešpatie, vien Tavo šventas vardas gali suteikti gyvoms būtybėms visas malones, todėl Tu vadiniesi šimtais ir milijonais vardų, tarp jų — Krišna ir Govinda. Į tuos vardus Tu sukaupei visas Savo transcendentines energijas. Jiems giedoti nėra griežtų ir sunkiai įvykdomų taisyklių. O Viešpatie, iš Savo gailestingumo Tu suteikei mums galimybę lengvai Tave pasiekti kartojant Tavo šventuosius vardus, bet, o varge, manęs jie nežavi.

Šventąjį Viešpaties vardą reikia kartoti persiėmus nuolankumo dvasia ir laikyti save menkesniu už gatvėje trypiamą šiaudą. Reikia tapti kantresniam už medį, paminti savo puikybę ir visada būti pasirengusiam pagerbti savo artimą. Nuolankūs mes nuolat kartosime šventąjį Viešpaties vardą.

O visagali Viešpatie, aš nesivaikau turtų, nereikia man nei gražuolių moterų, nei būrių pasekėjų. Tenoriu vieno — nuo gimimo iki gimimo be jokių išskaičiavimų su atsidavimu Tau tarnauti.

O Maharadžos Nandos sūnau [Krišna], esu amžinas Tavo tarnas, bet taip jau atsitiko, kad aš nupuoliau į gimimo ir mirties vandenyną. Prašau ištraukti mane iš to vandenyno — tegu aš būsiu vienas iš atomų prie Tavo lotoso pėdų.

O Viešpatie, kada mano akyse suspindės meilės ašaros, kada jos nesenkančiu srautu liesis giedant Tavo šventąjį vardą? Ar sulauksiu tos dienos, kai tariant Tavo vardą ims trūkčioti mano balsas ir šiaušis plaukai?

O Govinda! Išsiskyrimo su Tavimi akimirka man lyg amžinybė. Iš mano akių upeliais srūva ašaros ir pasaulis rodosi tuščias, kai greta nėra Tavęs.

Aš neturiu kito Viešpaties, išskyrus Krišną, ir toks Jis bus man visada — ar pasirodys ir šiurkščiai suspaus Savo glėby, ar sudraskys širdį, nuo manęs nutolęs. Jis gali elgtis taip, kaip Pats to nori, — tai Jo valia, bet, nepaisant nieko, Jis yra Viešpats, kurį aš garbinu ir garbinsiu visada.

 

Atnaujinta (Penktadienis, 07 Gegužė 2010 12:44)

 
Kalendorius