Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Klausimai ir atsakymai klausimai iš Jaiva dharmos

klausimai iš Jaiva dharmos

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

Jaiva dharma 6 skyrius - Nitya dharma, kasta ir rasė

Ar jāti, arba kasta yra nitya (nekintama)?

Jāti (kasta, rūšis) yra nekintama, bet tai nurodo į gyvybės rūšį ar skirtumus tarp jų. Skirtumas tarp žmonių kastų yra nepastovus, jis yra sugalvotas pažymėti įvairias tautas, rases ir t.t. nors yra tik viena jāti žmonėms.

Kaip musulmonas gali tapti vaišnavu ir kaip vaišnavai gali bendrauti su musulmonais?

Musulmonai negali atlikti pareigų varnašrama dharmoje, nes jų gimimas diskvalifikuoja juos, bet jie gali dalyvauti bhakti praktikoje, nes visos gyvos būtybės yra kvalifikuotos praktikuoti vaiṣṇava dharmą.

Anapus varnašramos esantis žmogus turi visą teisę praktikuoti bhakti, tai skelbia visos šāstros.

Śrīmad Bhagavad-Gītā (9.32):
māṁ hi pārtha vyapāśritya ye ‘pi syuh pāpa-yonayah
striyo vaiśyās tathā śūdrās te ‘pi yānti parāṁ gatim

Skanda Purāṇa,Kāśī-khanda (21.63):
brāhmanaḥ kṣatriyo vaiśyah śūdro vā yadi vetaraḥ
viṣṇu-bhakti-samāyukto jñeyah sarvottamaś ca saḥ

Nāradīya Purāṇa.
śvapaco ‘pi mahīpāla viṣṇu-bhakto dvijādhikaḥ
viṣṇu-bhakti-vihīno yo yatiś ca śvapacādhikaḥ

 

 

Kodėl čandalui, kuris kartoja hari-nāmą neleidžiama atlikti yajñų ir kitos brāhmaniškos veiklos? Kaip žmogus, nekvalifikuotas paprastiems dalykams gali būti kvalifikuotas aukštesniems dalykams?

Yra dviejų rūšių žmonių veikla: materiali, susijusiu su praktiniais dalykais (vyavahārika) ir dvasinė, susijusi su absoliučia tiesa (paramārthika). Tas kuris gimė musulmono šeimoje bet praktikuoja bhakti dvasiniu požiūriu yra aukštesnis už brāhmaną ir turi visas brāhmano savybes, bet materialiu požiūri negalės atlikti brāhmano veiklos ar negalės vesti brāhmano dukros.

Kodėl taip?

Dėl socialinių susitarimų. Žmonės, kurie didžiuojasi savo socialine padėtimi smerkia tokią praktiką.

Kas sukuria kvalifikaciją atlikti karmą ir kas sukuria kvalifikaciją atlikti bhakti? Jei žmogus išsiugdė tikėjimą šventraščiais, nors jo prigimtis nėra labai išaukštinta, ar jis jau kvalifikuotas praktikuoti bhakti?

Tikėjimas śraddhā yra vienintelis reikalavimas gauti bhakti. Varnāšrama dharma yra karma kandos kelio dalis, ir tai yra visiškai skirtingas kelias, nei jñāna kanda arba bhakti kanda.

Ar nėra jokio skirtumo tarp Hindu ir yavanos?

paramārthika požiūriu nėra, vyāvahārika požiūriu yra.

Koks tinkamas elgesys tarp vaisnavų ir yavanų?

Kol jis išlieka yavana, vaišnavas yra abejingas jam. Jei yavana tampa vaišnavu, mes nebelaikome jo yavana.

Ar vaišnavas gali vesti moterį iš yavanų bendruomenės?

vedybos yra viena iš dešimties socialinių papročių (smārta karma) formų.

Ar galima  valgyti kartu, bendrauti ar dirbti kartu su yavana, kuris tapo tikru vaišnavu?

Atsižadėjęs vaišnavas gali. Grihastha vaišnavas – ne.

Šūdroms neleidžiama studijuoti Vedas. Ar šūdra, tapęs vaišnavu, gali studijuoti Vedas?

Šūdros negali studijuoti Vedas, kurios siūlo karmą, bet gali studijuoti Vedas, kurios aprašo tattvą.

 

Atnaujinta (Penktadienis, 09 Liepa 2010 22:58)

 
Kalendorius