Reklama
WebBanner.JPG
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Śrimad-Bhagavatam, 10.51.19

kālo balīyān balināṁ
bhagavān īśvaro 'vyayaḥ
prajāḥ kālayate krīḍan
paśu-pālo yathā paśūn

Neišsenkantis laikas, stipriausias iš stipriausių, yra pats Aukščiausias Dievo Asmuo. Kaip piemuo gena savo galvijus, taip savo žaidimu Jis judina visas mirtingas esybes.

Platonas taip pat sakė, kad žmonės yra tik žaislai Dievo rankose. Gerai, jei jis nėra žiaurus ar kerštingas Dievas. :)

Mayapuras 2009

Didysis Dievybių sveikinimas

 

Šrilos Prabhupados paskaita, BG 1.16-19

Bhagavad-gīta, 1 sk. 16-19 tekstai, paskaita Londone 1973 07 16. Visi nori, kad jiems tarnautų.

 

 

Viešpaties Krišnos apsireiškimo šventė Vilniuje

Rugsėjo 2-3 dienomis

Krišnos gimtadienis ir Nanda Maharadžo festivalis

Krišnos, Aukščiausio Dievo Asmens apsireiškimą pažymėjo didieji pusdieviai, išminčiai bei visa gamta. Štai kaip šį įvykį aprašo „Śrīmad Bhāgavatam“ 10.3.7-8:

mumucur munayo devāḥ sumanāṁsi mudānvitāḥ
mandaṁ mandaṁ jaladharā jagarjur anusāgaram
niśīthe tama-udbhūte jāyamāne janārdane
devakyāṁ deva-rūpiṇyāṁ viṣṇuḥ sarva-guhā-śayaḥ
āvirāsīd yathā prācyāṁ diśīndur iva puṣkalaḥ

„Pusdieviai bei didžios šventos asmenybės džiaugsmingai barstė gėles, danguje susirinkę debesys švelniai dundėjo, skleisdami garsą, primenantį vandenyno ošimą. Tarsi mėnulio pilnatis, patekėjusi rytų horizonte, Aukščiausias Dievo Asmuo, Viṣṇu, esantis visų širdyse, nakties tankmėje pasirodė iš Devakī širdies, nes ji priklausė tai pačiai kategorijai kaip ir Śrī Kṛṣṇa.“

Vilniaus šventykloje Krišnos gimtadienis užtruks dvi dienas. Ketvirtadienį, rugsėjo 2 d. šventė prasidės 18 val. kartu su Gaura Arati ir tęsis iki vėlyvos nakties.

Kitą dieną, rugsėjo 3 d. vyks Nandos Maharadžo šventė. Nanda Maharadža Krišnos gimtadienio proga pasauliui padovanojo didį bhaktą – Śrīlą Prabhupādą. 11 val. ryto programą pradėsime nuo žiedlapių siūlymo Prabhupādai.

Vakare 18 val. Šventyklos kiemelyje vyks kultūrinė šventė, kurios tema - „Aš esu žmogaus gabumai“. Šventėje laukiame muzikantų, dainininkų, aktorių, kurie atliks savo kūrinius Krišnai.

Prašome visus bhaktus atvykti į šventę, pakviesti savo artimuosius bei draugus. Pagražinkite šventę savo buvimu. Bus reikalinga visų jūsų pagalba, puošiant, ruošiant, gaminant, verdant, aukojant, dalinant, priimant, išleidžiant. Taip pat prašome paremti šventę produktais, pinigais ir kitais reikalingais dalykais.

Savo pagalbą galite pasiūlyti Vilniaus šventykloje: Vaišnavi dd., bh. Vaidui, arba kreipdamiesi į šventyklos vyresniuosius. Teiraukitės šventyklos telefonu: 852135218.

 

Viešpaties Balaramos šventė Vilniuje

Rugpjūčio 24 dieną, antradienį

Viešpaties Balaramos apsireiškimo diena

Vilniaus šventykloje šventė prasidės 17 val. Kviečiame visus apsilankyti ir nepamirškite pasiimti savo draugų. Taip pat prašome visus galinčius paremti pasiruošimą šventei savo darbu bei lėšomis. Padovanokite Balarāmai gėlių, vaisių, daržovių bei kitų reikalingų dalykų. Daugiau informacijos šventyklos telefonu 852135218.

Prieš apsireikšdamas šiame pasaulyje Viešpats Krišna atsiuntė savo pirmąją ekspansiją, kuris visuomet paruošia aplinką Jo pramogoms.

 

Gopīnātha

Gopīnātha

(iš Kalyāṇa-kalpataru)

Pirma dalis

gopīnāth, mama nivedana śuno 
viṣayī durjana, sadā kāma-rata, 
kichu nāhi mora guṇa

gopīnāth, āmāra bharasā tumi 
tomāra caraṇe, loinu śaraṇa, 
tomāra kiṅkora āmi

 

JM Dirashantos prabhu mintys

Giedoti Harė Krišna – tai ne sektantiškas užsiėmimas. Tam, kuris gieda šią mantrą, ji suteikia aukščiausią gyvenimo tobulumą. Šiandien pasaulį kamuoja daugybė problemų, kurios, iš esmės, atsiranda dėl Dievo suvokimo trūkumo. Politinės, socialinės ir ekonominės priemonės tik laikinai pagerina padėtį, bet neišgydo pagrindinės ligos. Jei giedosime Dievo vardus ir paklusime Jo įstatymams, tai bus tinkamas vaistas civilizacijai šioje eroje, kuomet tautų lyderiai ignoruoja Dievo sąmonę.

Net Napoleonas, paprastai mąstęs pasaulietiškai, pripažino: „Dvasia visada nugali kalaviją“. Retai apie tai kalbame, bet užgriuvus nelaimėms dauguma mūsų, net prisiekę ateistai, kreipiamės į Dievą.

Prieš kelis metus Atlantoje vienas Krišnos atsidavęs kandidatavo į mero postą remdamasis Dievo sąmonės platforma. Populiaraus laikraščio redaktorius replikavo, kad Dievo vardų giedojimas negali išspręsti žmogaus problemų. Taip jau atsitiko, kad netrukus redaktorius buvo pagrobtas ir laikomas užrakintas automobilio bagažinėje reikalaujant išpirkos. Kai jis galiausiai ištrūko į laisvę ir reporteriai paklausė, ką jis galvojo kalėdamas, žmogelis atsakė: „Aš meldžiausi Dievui“.

 

Maha mantra

 

IŠTRAUKOS IŠ ŠRI ŠRIMAD
A. C. BHAKTIVEDANTA SVAMI PRABHUPADOS RAŠTŲ:

Atgaivinkim įgimtą sielos skaistumą

Žiežirbos gražios, kol jos žaižaruoja ugnyje. Taip ir mūsų sielos skleidžia šviesą ir yra skaisčios tol, kol mes nenusigręžiame nuo Aukščiausiojo Dievo Asmens ir be atvangos Jam tarnaujame. Pa liovusiojo su atsidavimu Jam tarnauti sielos šviesa ir skaistumas tuojau išblėsta. Mes, gyvosios esy bės, tarsi žiežirbos, išskridusios iš Aukščiausiojo Dievo Asmens — pirmapradžio aukuro, todėl pa kliuvę į materijos primestas aplinkybes, turime priimti Aukščiausiojo Dievo Asmens dovanotą mantrą. Tai mums siūlė Čaitanja Mahaprabhu. Kartodami Harė Krišna mantrą, išsivaduosime iš visų šio materialaus pasaulio vargų.

„Šrymad-Bhagavatam" (8.6.15)

 

Haridasa Thakura ir pasileidėlė

Griežti XVI amžiaus Indijos kastų sistemos šalininkai vengė bet kokių ryšių su musulmonais. Nepaisydamas įsigalėjusių tradicijų Šri Čaitanja Mahaprabhu — šiandieninio Harė Krišnos judėjimo įkūrėjas — įšventino namačarją (švento Dievo vardo dvasiniu mokytoju) musulmonų vaiką — Haridasą Thakurą. Taip jis sutraukė visus prietarų ir fanatizmo pančius, praktiškai įgyvendino vieną pagrindinių savo mokymo principų — gerbti didį Dievo atsidavusį ir jam lenktis, nepaisant jo socialinės kilmės ir padėties. Tik toks dvasiškai pažengęs žmogus gali pertvarkyti kitų žmonių gyvenimus.

Čia pateiktas Haridasos Thakuros gyvenimo epizodas pasakoja, kaip to švento žmogaus malda reto grožio, tačiau laisvo elgesio moterį paverčia didžia šventąja:

 

Keliaujančio pamokslautojo dienoraštis

DEVINTOJI DALIS

                                                      

                                        

Keliaujančio pamokslautojo dienoraštis

 

Šrila Indradjumna Svamis                                              9 dalis, 1 skyrius

 Tobula pabaiga

 19/01/08 - 28/01/08

 

Mūsų turo bhaktai buvo pavargę po septynių savaičių festivalių Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, bet laukė dviejų paskutinių programų, vyksiančių Honkonge.

Bet jos galėjo ir neįvykti. Dieną prieš išvykstant iš Oklando, Rusijos ir Ukrainos bhaktai dar nebuvo gavę Honkongo vizų. Tą vakarą paskambinau Čandrašekharui das, vienam iš šventyklos lyderių Honkonge.

- Jau 9 vakaro, - pasakiau. - Mes išskrendame po devynių valandų. Ar vizos išduotos?

- Dar ne, - atsakė jis. - Ir padėtis neatrodo gera. Mes visą savaitę bandėme susisiekti su imigracijos tarnyba, bet neįmanoma jiems prisiskambinti. Mūsų teisininkai bando pasiekti juos ypatingais kanalais. Paskambinsiu, jei kas nors pavyks.

Supratau Čandrašekharo nerimą. Jis ir grupė vietinių bhaktų organizavo festivalį šešis mėnesius. Per didelius vargus jie išnuomojo 1000 vietų auditoriją dviems vakarinėms programoms prestižiniame Honkongo universitete. Niekada anksčiau maža jatra nesiekė surengti tokios didelės pamokslavimo programos. Turėjo dalyvauti daug garbingų asmenų, įskaitant ir Generalinį Indijos konsulą.

 

maharajų šokis

Sacinanadana Svamis ir Radhanatha Svamis šoka ekstazėje:)

 

Turgus Azijos šalyse

 

 

Krišnos maldos gopėms

"Mielosios draugės, - tęsė Krišna, - gal jus Mano žodžiai ir poelgiai nuliūdino, tačiau žinokite, kad kartais Aš neatsiliepiu į Savo bhaktų jausmus. Kitąsyk Mano bhaktai karštai myli Mane, tačiau aš deramai neatsiliepiu į jų jausmus, kad jų meilė Man tolydžio stiprėtų. Jeigu jie pernelyg lengvai pasiektų Mane, jiems gali šauti mintis: "Kaip lengvai pasiekiamas Krišna". Todėl kartais aš ir neatsiliepiu į jų meilę. Jeigu beturtis susikrauna turtus, po to juos praranda, jis dieną naktį galvoja apie prarastą turtą. Taip kartais ir Aš, norėdamas, kad mano bhaktų meilė dar labiau sustiprėtų, apsimetu, kad jie mane prarado, ir jų jausmai Man, užuot išblėsę, dar labiau sustiprėja. Brangiosios draugės, tačiau nemanykite, kad elgiausi su jumis kaip su paprastais bhaktais. AŠ žinau, aks jūs esate. Jūs atsisakėte bet kokių religijos bei visuomenės įsipareigojimų, nutraukėte ryšius su tėvais. Nepaisydamos visuomenės elgesio bei religijos priedermių, jūs atėjote pas Mane ir mylėjote mane, ir Aš tiek jums dėkingas, kad negaliu elgtis su jumis kaip su paprastais bhaktais. Nemanykite, kad palikau jus. Aš buvau su jumis. Aš tik stebėjau, ar labai Manęs ilgitės. Tad neieškokite priekabių. Jei aš jums brangus, atleiskite už netinkamą elgesį. Aš nesugebėsiu atsilyginti už jūsų stiprią meilę net jeigu gyvensite taip ilgai, kaip dangaus planetų pusdieviai. Už tokią meilę neįmanoma atsidėkoti, ar atsilyginti. Tad prašau jūsų rasti džiaugsmą savo pačių doruose poelgiuose. Jūs esate pavyzdys, kaip mylėti Mane, nes įveikėte didžiausią kliūtį -- giminystės ryšius. tegu jus džiugina jūsų pačių pavyzdingas būdas, nes savo skolos jums grąžinti nesugebėsiu."

Iš Krišnos knygos

 

Šventųjų malonė

rasika-jane gaye phori sira hara
yaha jada jiva anadi kala te
nipata kapata agara
jina vishayana anubhavata dusaha dukha
neku viraga na dhara
puni jina vishayana nahim kacchu anubhava
kimi samujhiya sansara
mithyo na jaga yadyapi hari harijana
pragate aganita bara
dosha kripalu subhayana ko jo
kara nita para-upakara

Daugybė didžių šventųjų laikas nuo laiko bandė kiek įmanoma suteikti tikrąsias žinias materialistiškoms sieloms, tačiau nesėkmingai. Dėl individualios sielos užsispyrėliškos ir apgavikiškos prigimties nuo neatmenamų laikų, šventieji negalėjo padaryti jai jokio poveikio. Netgi patyrusi karčią materialaus pasaulio objektų realybę individuali siela nei trupučio negalėjo jų atsižadėti. Kaip gi tuomet jai įmanoma  suprasti dvasinius dalykus, kurie yra anapus intelekto ribų ir apie kuriuos ji visiškai neturi jokios patirties?

Nepaisant to, kad daugybė didžių šventųjų ir netgi Pats Aukščiausias Viešpats ateina į šią žemę viso pasaulio labui, pasaulis pasiliko toks, koks buvo – ir tik kelios sielos sugebėjo nusimesti pasaulio (Majos) grandines.

Šventieji tai žino labai gerai, tačiau dėl savo prigimtinės nepriežastinės malonės ir darydami gera kitiems, jie ir toliau ateina į šį pasaulį ir nepalieka nei vieno neapversto akmens, ieškodami prarastų Šri Krišnos tarnų (kad padėtų kenčiančiai žmonijai).

(Iš Kripalu Maharadžos „Prema rasa mandira“)

 

būna ir taip..

 

Garso vaidmuo savęs pažinimo procese

 

 

Garso   vaidmuo   savęs   pažinimo procese 

    Vedų raštai teigia, jog tinkamiausias būdas pa­žadinti dvasinę sąmonę — giedoti transcendenti­nius Harė Krišna garsus ir jų klausytis. Garso ga­lia stimuliuoja sąmonės pokyčius — tai pripažinta tiesa. „Didžiausią įtaką sielai turi klausa"10 — pa­stebėjo anglų filosofas ir politinis veikėjas Fransis Bekonas. 

    Įprasti materialūs garsai nepajėgia pažadinti dvasinės sąmonės, — reikia girdėti dvasinius gar­sus. Todėl beveik visos pasaulio religijos siūlo me­dituoti Dievo žodį. „Pradžioje buvo žodis. Tas žo­dis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas"11 — rašo Evangelijoje Šv. Jonas. Dieviško garso kokybė skiriasi nuo žemiškojo, materialaus. Šį skirtumą „Išpažintyje" gražiai atskleidžia Šv. Augustinas. Kartą pasibaigus mistinei ekstazei jis sakė, „kad vėl girdėjo mūsų vapaliojimus, kurių kiekvienas žodis turėjo pradžią ir pabaigą. Tačiau Viešpaties Žodis, glūdintis Jame, yra niekados nesenstantis, visad atsinaujinantis"12. Evangelijoje pagal Šv. Jo­ną Kristus moko: „Žodžiai, kuriais į jus kalbu, yra dvasia"13.

 

 

EKADAŠI

                   Ekadaši                        

Iš viso kalendoriaus, pačios svarbiausios dienos yra Ekadaši. Jos ypatingai svarbios vaišnavams, kadangi ekadaši diena yra pats Krišna. Ši diena ypatingai palanki dvasiniam tobulėjimui, todėl tokią dieną neverta atlikti materialią veiklą. Šią dieną reikėtų kartoti daugiau mantros, skaityti knygas arba klausytis pasakojimų apie Krišną ir jo inkarnacijas. Labai palanku yra badauti per Ekadašį. Kitaip tariant, Ekadaši yra palanki diena askezėms. Tačiau askezės tikslas yra patenkinti Krišną, o ne kankinti savo kūną.

Apie tai, kaip atsirado Ekadaši yra kelios istorijos.

 

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

KELIAUJANČIO PAMOKSLAUTOJO DIENORAŠTIS

 

10 dalis, 9 skyrius                                                                                                                                               Šrila Indradjumna Svamis

Liepos 1 – 4, 2009

Priešas niekada nemiega

Po septynių mėnesių pamokslavimo ir aukų rinkimo visame pasaulyje, grįžau į Lenkiją dalyvauti dvidešimtame kasmetiniame vasaros festivalių ture. Dvidešimt trys atlikėjai iš Indjos ir daugiau nei trys šimtai bhaktų iš keturiolikos šalių jau suvažiavo į mūsų bazę Baltijos pajūryje. Visi buvo užsiėmę ruošdami dvidešimt aštuonias tonas įrangos ir repetuodami naują penkių valandų programą.

 

Kai su keletu bhaktų važiavome prie jūros į šiaurę, širdis daužėsi iš jaudulio laukiant festivalių: jei praeiti du dešimtmečiai yra rodikliai, tai šią vasarą festivaliai turėtų sutraukti iki 750 tūkstančių žmonių, kurie sužinos apie Krišną.

„Be jokių abejonių tai šiuolaikiniai Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu žaidimai, - pagalvojau. – Jie yra dalis Jo pranašystės, kuri buvo prieš penkis šimtus metų, apie tai, kad Viešpaties vardas bus girdimas kiekviename mieste ir kaime“.

 

 

Śrī Rādhā-sahasra-nāma

 

Śrī Rādhā-sahasra-nāma
Tūkstantis Śrī Rādhos vardų

 

                                                      

 

1 ir 2 tekstai

śrī-pārvaty uvāca

deva-deva jagannātha
bhaktānugraha-kāraka
yady asti mayi kāruṇyaṁ
mayi yady asti te dayā

yad yat tvayā pragaditaṁ
tat sarvaṁ me śrutaṁ prabho
guhyād guhyataraṁ yat tu
yat te manasi kāśite

 

Śrī Pārvatī tarė: O Viešpačių Viešpatie, o visatos šeimininke, O
šeiminke, gailestingas savo bhaktams, jei esi gailestingas man, jei
turi man malonės, tuomet, o Viešpatie, prašau pasakyk man viską, ką
girdėjai, paslapčių paslaptį tavo spindinčioje širdyje.

 

 

 3 ir 4 tekstai

tvayā na gaditaṁ yat tu

yasmai kasmai kadacana
tan māṁ kathaya deveśa
sahasraṁ nāma cottamam

śrī-rādhāyā maha-devyā
gopyā bhakti-prasādhanam
brahmāṇḍa-kartrī hartrī sā
kathaṁ gopītvam āgatā

 

O Viešpačių Viešpatie, prašau, pasakyk man tūkstantį transcendentinių
Deivės Śrī Rādhā gopės, kuri įkvepia tyrai pasiaukojimo tarnystei,
vardų, kurių tu niekuomet niekam nepasakojai. Kodėl Deivė, kuri kuria
ir naikina visatas, yra gopė?

 

 

 

 

Pirmieji bhaktai Vakaruose

New York 1966 metai

 

Dar viena puiki priežastis tapti vegetaru

Nors žuvys gali būti pagrindinis omega-3s eikozapentaeno rūgšties ir dokozaheksaeno rūgšties šaltinis, o jos, kaip buvo įrodyta, labai svarbios smegenų sveikatai, mažas suvartojamų eikozapentaeno rūgšties ir dokozaheksaeno rūgšties kiekis neigiamai nepaveiks vegetarų nuotaikos, pranešė naujas mokslinis tyrimas (Nutr J. 2010 m. 09:26. DOI: 10.1186/1475-2891-9-26).

Tyrimų grupė iš Arizonos Valstybinio Universiteto atliko tyrimą, lygindami vegetarų, kurie niekada nevalgė žuvies, nuotaiką su sveikų visaėdžių suaugusių nuotaika.

Tyrime dalyvavo 138 sveiki suaugę Septintosios dienos adventistai, gyvenantys Arizonoje ir Kalifornijoje (64 vegetarai ir 79 ne-vegetarai). Jie užpildė sveikatos istorijos klausimyną, maisto dažnumo klausimyną ir du psichometrinius testus: Depresijos Nerimo Streso Skalę (DASS), o taip pat Nuotaikos Būsenų Profilį (POMS).

Vegetarai vidutiniškai suvartojo daug mažiau eikozapentaeno rūgšties, dokozaheksaeno rūgšties ir omega-6 arachidono rūgšties; jie suvartojo daugiau omega-3 alfa-linoleno rūgšties ir Omega-6 linolo rūgšties. "Augaliniai aliejai yra turtingas α-linoleno rūgšties šaltinis, ypač rapsai, sojos pupelės, graikiniai riešutai, linų sėmenys, Clary Sage sėklos, Perilla, Chia."

Abiejuose psichometriniuose testuose vegetarai parodė žymiai mažiau neigiamų emocijų nei visaėdžiai. Psichometrinių matavimų balų vidurkis (kuo mažiau, tuo geriau) buvo tiesiogiai susijęs su suvartojamų Eikozapentaeno rūgšties, dokozaheksaeno rūgšties ir arachidono rūgšties vidurkiu, ir, atvirkščiai susijęs su alfa-linoleno rūgšties ir linoleno rūgšties suvartojimu.

Tyrimų grupė pastebėjo, jog taip pat yra galimybė, kad vegetarai mitybą renkasi sąmoningiau, todėl bendrai gali būti sveikesni ir laimingesni.

Santrumpa iš Beezhold et al. Nutrition Journal 2010, 9:26, http://www.nutritionj.com/content/9/1/26

 

žymūs vegetarai

Žymūs pasaulio vegetarai.

 
Kalendorius