Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
ĮėjimasKomentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia

Srimad-Bhagavatam, 10.51.43 komentaras:

Ačarjos sako, kad mes sielojamės kai jaučiamės neišbaigti, kai prarandame ką nors, arba kai negalime pasiekti tai, ko trokštame. Kas patenkino Krišną ir taip gavo Viešpaties malonę, niekada nepergyvnes dėl šių dalykų. Viešpats Krišna yra visų malonumų šaltinis. Jam patinka dalintis savo dvasine palaima su visomis gyvomis būtybėmis. Mums tiesiog reikia kooperuotis su Aukščiausiu Viešpačiu.

Šrilos Prabhupados paskaita CC Mad 20.97-100

Šrilos Prabhupados paskaita, "Čaitanja Čaritamrita", Madhya lila 20.97-100. Niujorkas, 1966 m. lapkričio 22 d.

 

mirties akimirką

 

Čandogya Upanišada paaiškina, kad MIRTIES METU visa jausmų veikla iš kūno atsitraukia ir sugrįžta į sielą. Kai siela praranda fizinio kūno sąmonę, ( ji patiria, kad ) širdies regionas, kur yra siela, yra pilnas šviesos. Aš manau, daugybė žmonių, kurie dar gyvena, yra turėję trumpus patyrimus su mirtimi ir jie sako, kad jie matė šviesą ir tunelį. Taigi, ištikrųjų tai yra faktas, kadangi iš širdies čakros išeina tiek daug energijos kanalų, kurie vadinami nadi. Iš širdies išeina 101 kanalas, vedantis į skirtingas puses. Taigi, kai ateis mirtis ir jūs prarasite savo kūno sąmonę, tuo metu jūs suvoksite, kad jūsų širdis yra pilna šviesos. Jūs matysite 101 kanalą. Kurį kanalą jūs pasirinksite ?

Tėra tik vienas kanalas, kuris eina tiesiai iki viršugalvio, susumna nadi arba brahma nadi. Jeigu siela keliaus šiuo nadi, ji kils į viršų, paliks kūną per viršugalvį ir pasieks išsivadavimą. Bet jeigu gyvoji esybė pasirenka bet kurį kitą nadi, eina į apačią arba horizontalia kryptimi, ji pasirenka kitą paskirtį.
Tas, kuris atliko yajną, keliaus į Svarga-loką pitrayanos keliu tokia tvarka: jis keliaus pas dūmų pusdievį, pas nakties pusdievį, pas tamsiosios mėnulio pusės pusdievį, pas pusdievį, kuris viešpatauja tuos šešis mėnesius, kai saulė yra pietiniame pusrutulyje. Iš čia jis keliaus į Pitri-loką, tuomet į Akaša (erdvė) ir Candra-loką (Svargą arba rojų). Ten jis gaus kūną, kuris vadinsis somaradža, nes jis yra sudarytas iš dangiškojo nektaro. Gyvoji esybė mėgausis ten ilgą laiką, iki jos gerosios karmos bus išeikvotos ir tuomet ji vėl pradės pulti tuo pačiu keliu atgal, kuriuo ir atėjo.

 

64 Krišnos transcendentinės savybės:

 1. dailios išorės;
2. pažymėtas kuo palankiausiais bruožais;
3. teikiantis nepaprastą džiaugsmą (žavus);
4. spindulingas;
5. stiprus;
6. amžinai jaunas;
7. puikus lingvistas;
8. teisingas;
9. maloniai kalba;
10. gražiakalbis;
11. labai išsilavinęs;
12. gilaus proto;
13. genijus;
14. artistiškas;
15. nepaprastai sumanus;
16. išmanantis;
17. dėkingas;
18. tvirtai apsisprendęs;

 

Surya kunda

Surja kunda yra vieta, kur Šrimati Radharani eina garbinti Saulės dievybės Suryos. Tai viena iš nedaugelio vietų, kur Radhika gali susitikti su Krišna nebijodama savo uošvės Džatilos ir vyro sesers Kutilos.

Viskas prasidėjo tada, kai Paurnamasi pasakė motinai Džatilai, kad jei Radharani garbins Surją, tai Džatilos sūnus, Radharani vyras Abhimanju bus sveikas ir turės daug turtų. Taigi, Džatila nusprendė kad Radhika turi garbinti Surją. Žinoma Radha kaip ir kitais Džatilos sumanymais, taip ir šiuo nebuvo labai patenkinta. Džatila ir Kutila nusprendė surasti gerus brahmanus, kad padėtų atlikti pudžą. Staiga jos pamatė du labai gražius brahmačarius. Vienas jų buvo vyresnis ir atrodė, kad yra antrojo guru. Jie abu dėvėjo medinius batus ir nešėsi knygas. Džatila paklausė:

- Ar jūs esate brahmanų sūnūs?

- Taip, - atsakė jie.

- Iš kur jūs atvykote? Kieno sūnūs jūs esate?

- Mes esame Gargačarjos sūnūs.

Džatila buvo nustebinta ir labai patenkinta:

- O, mes kaip tik ieškome kvalifikuotų  brahmanų  pudžai atlikti!

Jūs jau galite nuspėti, kas buvo tie du jauni žavūs brahmačariai. Guru buvo Krišna, o mokinys Madhumangala. Jie tarė:

-  Mes nuo pat gimimo esame labai griežti brahmačariai, mes negalime turėti jokių kontaktų su moterimis! Čia ne mūsų bėdos, todėl mes negalime jums padėti.

 

Radhakundos valymas

 

Brahmos malda 3

SB 10.14.34

eṣāṁ ghoṣa-nivāsinām uta bhavān kiṁ deva rāteti naś
ceto viśva-phalāt phalaṁ tvad-aparaṁ kutrāpy ayan muhyati
sad-veṣād iva pūtanāpi sa-kulā tvām eva devāpitā
yad-dhāmārtha-suhṛt-priyātma-tanaya-prāṇāśayās tvat-kṛte

Mano protas sutrinka, kai bandau galvoti apie tai, kokį atlygį išskyrus Tave galima rasti bet kur. Tu įkūniji visus palaiminimus, kuriuos suteikei šiai piemenų bendruomenei Vṛndāvane. Tu jau sugebėjai atiduoti Save Pūtanāi ir jos šeimai mainais už tai, kad ji apsimetė Tavo bhaktu. Taigi, ko Tu negalėtum duoti šiems Vṛndāvano bhaktams, kurių namai, turtai, draugai, brangieji, kūnai, vaikai, gyvenimai ir širdys pašvęstos tik Tau?

 

Brahmos malda 2

BS 5.38

śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmiś cintāmaṇi-gaṇa-mayi toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priya-sakhi
cid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca

sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś ca su-mahān
nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ
vidantas te santaḥ kṣiti-virala-cārāḥ katipaye

Aš garbinu šį transcendentinį sostą vardu Švetadvipa, kur mylinčios sutuoktinės - Lakšmi savo tyra nesutepta esme stengiasi su meile pasitarnauti Aukščiausiam Viešpačiui Krišnai - savo vieninteliam mylimajam; kur kiekvienas medis yra transcendentinis troškimų medis; kur dirva grįsta filosofiniu akmeniu; kur visas vanduo yra nektaras; kiekvienas žodis - daina; kiekvienas judesys yra šokis; fleita yra geriausias draugas; kur spindesys - pilnas transcendentinės palaimos, o aukščiausios dvasinės būtybės turi savo skonį ir pajėgia suteikti pasitenkinimą Jam; kur begalė karvių duoda transcendentinius pieno vandenynus; kur transcendentinio laiko egzistencija amžina, laiko, kuris visuomet yra dabartis, be praeities ir ateities ir todėl neturi sąvybės prabėgti net trumpiausią akimirką. Ši vieta žinoma kaip Goloka tik keletui realizuotų sielų šiame pasaulyje.

 

Brahmos malda

SB 10.14.30

tad bhūri-bhāgyam iha janma kim apy aṭavyāṁ
yad gokule 'pi katamāṅghri-rajo-'bhiṣekam
yaj-jīvitaṁ tu nikhilaṁ bhagavān mukundas
tv adyāpi yat-pada-rajaḥ śruti-mṛgyam eva

Didžiausia įmanoma laimė man būtų gimti bet kuo šiame Gokulos miške, ir kad mano galva maudytusi dulkėse, krentančiose nuo bet kurio jo gyventojo lotosinių pėdų. Jų visas gyvenimas ir siela yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Mukunda, kurio lotosinių pėdų dulkių vis dar ieško Vedų mantrose.

 

 

 

BB Govinda Svamio paskaita

Labai graži paskaita:

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS 11 dalis, 10skyrius,2010

                                                                             

 Aš niekada neverkiu
 
Šią vasarą gyvenimas festivalių ture Lenkijoje buvo asketiškas – ankštos gyvenimo sąlygos, ilgos tarnystės valandos ir karštesnė nei įprastai vasara – tačiau mūsų trijų šimtų bhaktų dvasia visą laiką išliko pakili. Daugelis sakė, kad tai buvo geriausias turas, tą įrodė ir didžiausias susirinkusių žiūrovų skaičius.
 
Tačiau labiausiai tą rodė svečių vertinimas, pasireiškiantis įvairiais meilės būdais, kurie šių metų turą išskyrė iš kitų. Niekur nebuvo taip akivaizdu, kaip Revalyje, kur vyko mūsų paskutinis festivalis.
 
Kadangi buvo tik viena harinama, skelbianti apie renginį, prieš jai prasidedant pasakiau trumpą kalbą.
 
- Graži diena, - pasakiau bhaktams, - ir visi žmonės paplūdimyje. Šią akimirką nei vienas žmogus mieste nežino, kad vakare bus mūsų programa. Ten dešinėje matote, kaip festivalio komanda pradeda statyti lauke palapines. Vokiečių kalboje yra žodis 'blitzkrieg', nurodantis, kad armija užima miestą šviesos greičiu. Taigi mes šį rytą išeiname į Revalio 'blitzkrieg', ir leisime visiems sužinoti apie šio vakaro festivalį.
 
Pasigirdo pritarimo šūksniai ir bhaktai greitai paruošė visą sankirtanos įrangą – akordeonus, mridangas, džiambi būgnus, karatalus, vėliavas, plakatus ir girliandas. Po keletos minučių šimtas šešiasdešimt bhaktų džiaugsmingai giedodami ir šokdami pasiekė paplūdimį.
 
Vinguriuojant mažyčiu takeliu palei pakrantę, žmonės graibstė kvietimus tiesiog mums iš rankų. Po pusvalandžio sustojome, ir Tribhuvanešvara dasa pasakė keletą žodžių kviesdamas visus į festivalį. Po to žmonės kėlė rankas ir uždavinėjo klausimus. Pirmą kartą mus matantieji stovėjo apstulbę iš nuostabos, stebėdami, kokį didelį susidomėjimą rodo kiti.
 
- Ar šiais metais bus naujas spektaklis? – paklausė vyras.
 
- Ar vėl pasirodys sankhjos šokių grupė iš Mumbajaus? – paklausė kitas.
 
- Ar bus šokio konkursas vaikams laimėti sarį? – sušuko moteris.
 
Kirtano grupė judėjo toliau paplūdimiu, o aš ėjau truputį atsilikęs su keletu bhaktų vaikų.
 
- Guru Maharadža, - pasakė berniukas, - turime klausimą. Norime paklausti, ar jūs kada nors verkiate.
 
Sustojau.
- Ką? – paklausiau.
 
- Norime sužinoti, ar kartais verkiate, - pasakė jis. – Mes dažnai girdime, kad bhaktai turėtų verkti dėl Krišnos. Žinote, kaip gopės verkė dėl Krišnos arba kaip ašaros turi riedėti mūsų skruostais, kai kartojame Harė Krišna.
 

 

Šrilos Prabhupados paskaita

Šrilos Prabhupados paskaita, "Bhagavad Gita Kokia ji yra", 1.21-22.
Londonas, 1973 07 18. Puolusi ir nepuolusi religija.

 

Arjunos maldos

yat sadā sarvathā śuddha-
nirupādhi-kṛpākare
tasmin satya-pratijñe san-
mitra-varye mahā-prabhau

viśvastasya dṛḍhaṁ sākṣāt
prāptāt tasmān mama priyam
mahā-manoharākārān
na para-brahmaṇaḥ param

Niekas nėra man brangesnis nei Aukščiausiasis Brahmanas, Krišna, turintis visa kerintį gražų pavidalą. Jis atidavė Save man, kuris visiškai Juo tiki. Jis yra tyro, besąlygiško gailestingumo telkinys, Jis laikosi savo duoto žodžio, Jis – geriausias iš gera linkinčių draugų, visagalis visų Viešpats.

BB 5.59-70

kathaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs
tvāṁ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu
cintyo 'si bhagavan mayā

O Krišna, aukščiausiasis mistike, kaip turėčiau nuolat galvoti apie Tave, ir kaip man Tave pažinti? Kokiu iš Tavo gausių pavidalu man Tave atsiminti, O Aukščiausiasis Dievo Asmuo?

BG 10.17

 

Potvyniai Vrindavane

Spalio 23d. prasidės šventas kartikos mėnuo. Šį mėnesį pasiūlę savo tarnystę Šri Šri Radhai Krišnai, gauname tūkstantį kart didesnį rezultatą. Visą mėnesį 18.30val. visose Hare Krišna šventyklose dainuosime maldas ir siūlysime ugneles. Kviečiame prisijungti:)

Taip pat daugelis bhaktų šį mėnesį vyksta į šventas vietas, kuriose Radha Krišna apreiškė savo žaidimus. Vrindavane dar rugsėjo mėnesio pabaigoje patvinusi Yamuna apsėmė dalį miestelio. Žiūrėkite video.

 

KELIAUJANČIO VIENUOLIO DIENORAŠTIS


11 dalis, 9 skyrius Šrila Indradjumna Svamis

Rugsėjo 25, 2010

Jūsų vardas ten bus

Mano brangus dvasios broli Šridhara Maharadža,

Prašom priimti mano nuolankiausius nusilenkimus. Šlovė Šrilai Prabhupadai.

Šiandien švenčiame palankią Jūsų apsireiškimo dieną. Daugybė dvasios brolių, mokinių, draugų ir gera linkinčiųjų susirinko iš viso pasaulio ir džiaugiasi maloniais prisiminimais apie Jūsų šlovingą veiklą skleidžiant Viešpaties Čaitanjos sankirtanos misiją. Dalindamiesi prisiminimais jie gali kalbėti valandų valandomis, nes Šrilos Prabhupados malone Jūsų tarnystė buvo iškili. Žinau tai, nes man pasisekė pakankamai laiko praleisti su Jumis ir buvau liudininkas Jūsų veiklos Indijoje, Amerikoje ir Kanadoje.

Džiaugiuosi, kad šiandien Jus šlovina pagal nuopelnus. Tačiau man ir liūdna, nes jaučiu, kad Jūsų išėjimas buvo pirmalaikis. „Anksčiau laiko“ – būtent šį žodį ankstyvosiomis judėjimo dienomis pavartojo Šrila Prabhupada, kai išgirdo apie vieno iš savo mokinių mirtį.

Kartais stebiuosi, kodėl Viešpats tokius bhaktus, kaip Jūs, pasiima taip anksti, atsakomybę skleisti Krišnos Sąmonę palikdamas jaunesniesiems broliams. Tai gali būti tik dėl Jo meilės tarnams, tokiems kaip Jūs, kurie turi visas gerąsias savybes ir stiprų troškimą skleisti šventuosius vardus visame pasaulyje. Vienas iš mūsų dvasios brolių, Bimal Prasad das, tai gražiai paaiškino:

„Mes visi mylime ir pasitikime didžiosiomis sielomis, kurios pasiekė tobulumą mėgaudamosi šventaisiais vardais. Deja, tokia sėkmė dažnai reiškia, kad Aukščiausias Viešpats Pats labai trokšta su bendrauti su jomis ir todėl mums jų trūksta, kai Jis pasiima šias sielas Namo, kad jos būtų kartu su Juo.“

 

Hanumano atsidavimas

Hanumanas nori, kad Rāma gyventų ilgai

Kartą Hanumanas pamatė kaip motina Sita persirenginėja savo kambaryje. Ji jau buvo išsimaudžiusi ir pasiruošusi susitikti su Viešpačiu Rama. Jis pamatę ją kaip tik tuo metu, kai ji dėjosi ant savo plaukų sklastymo raudonus dažus. Indijoje tai laikoma ištikimos žmonos simboliu. Taip pat sakoma, kad jei žmona nešioja padažytą sklastymą, jos vyras gyvens labai ilgai ir jo gyvenimas bus labai palankus. Hanumanas tarė:

-         Motina, aš visur jūsų ieškau, ką jūs čia darote? Kas čia per raudoni dažai ir kam jūs juos tepate ant savo galvos?

Ji atsakė:

-         Aš taip tepu, kad mano vyras, tavo šeimininkas, būtų nuolat šlovingas, laimingas ir ilgai gyventų. Tai labai palanku jam.

Sita Devi išėjo ir Hanumas liko vienas persirengimo kambaryje. Jis paėmė raudonus dažus, sumaišė juos su aliejumi ir išsitepė jais nuo galvos iki kojų. Kai jis nusileido žemyn pas savo Viešpatį Ramą, visi ėmė labai kvatoti. Viešpats Rama paklausė:

-         Hanumanai, ką čia pasidarei?

-         O, Prabhu, aš taip padariau nes motina Sita tepdamasi dažais plaukų sklastymą sakė, kad tau taip bus labai palanku, tu gyvensi ilgai ir laimingai, todėl nusprendžiau jei dažais išsitepsiu visą kūną, tu gyvensi dar ilgiau ir būsi labai labai labai laimingas.

Štai kaip stipriai Hanumanas nori patenkinti Ramą.

 

Śrīlos Prabhupādos pasitraukimo diena

Kviečiame visus apsilankyti mūsų šventykloje Raugyklos 23, Vilnius

 Antradienį, lapkričio 9 d. , 17val

Śrīlos Prabhupādos pasitraukimo diena

1977 m. lapkričio 14 d. A.C. Bhaktivedanta Svāmis Prabhupāda pasitraukė iš šio pasaulio, palikdamas Tarptautinę Krišnos sąmonės Bendriją, daugybę knygų su savo įstabiais komentarais ir neišdildomą įspūdį tūkstančių žmonių atmintyje. Jo knygos – religijos įstatymų rinkiniai būsimiems dešimčiai tūkstančių metų. Bhaktivinoda Ṭhākura sakė:

Kas sako, jog vaiṣṇavai miršta, smarkiai klysta,
Nes jie gyvena ligi šiol garse!
Vaiṣṇavai miršta, kad gyventų ir bandytų
Šventą vardą skleisti plačiai aplink.

Išeidamas Śrīla Prabhupāda sakė:

Savo meilę man jūs parodysite tuo, kiek bendradarbiausite, palaikydami šią instituciją kartu po to, kai aš išeisiu.”

Prabhupados pasitraukimo minėjimo pradžia Vilniaus šventykloje - 17 val.

Kviečiame visus bhaktus ir Krišnos draugus apsilankyti šventykloje šiomis dienomis. Taip pat nuolankiai prašome Jūsų pagalbos organizuojant šias šventes. Mums reikalingas jūsų darbas puošiant šventyklą, altorių, ruošiant prasadą, reikalingos gėlės girliandoms ir altoriaus puošimui, reikalingi pinigai papuošimams, vaišėms ir padaryti didelį Govardhano kalną šventykloje.

Dėl galimybių paaukoti šventėms ir prisidėti savo darbu kreipkitės šventykloje į Doyalgovindą d. arba Rasapriyą dd. Šventyklos telefonas: 8 5 2135218

 

 

 

 

Govardhana pudža

Kviečiame visus apsilankyti mūsų šventykloje Raugyklos 23, Vilniuje

Šeštadienį, lapkričio 6 d. 

Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmi apie Govardhaną sako:

vinā bhavet kiṁ hari-dāsa-varya-
padāśrayaṁ bhaktir ataḥ śrayāmi
yam eva saprema nijeśayoḥ śrī-
govardhano me diṣatām abhīṣṭam

„Negavus lotosinių Govardhano, geriausio iš Śrī Hari tarnų, kupino meilės Śrī Rādhā-Kṛṣṇai, pėdų prieglobsčio, kaip galima kada nors pasiekti tyrą atsidavimo tarnystę? Lai šis Govardhanas išpildo mano vidinį troškimą ir suteikia ypatingą tarnystę Śrī Rādhai ir Kṛṣṇai, kai Jie susitinka daugelyje jo giraičių.“

Govardhano garbinimo šventės pradžia – 12 val.

 

 

JM Dhirašantos prabhu mintys

Rūpinimosi nektaras
Esti labai efektyvus būdas, kaip išeiti iš kasdieninio proto sąlygotumo. Šis būdas – tai mąstyti ir veikti ne savo mažame ego rate, kuris dažnai gana ribotas, kupinas pasikartojimų ir iš tiesų didžiąją laiko dalį šiek tiek nuobodus, bet mąstyti ir veikti dėl kitų interesų.

Pažvelkime į savo gyvenimus ir aiškiai pamatysime, ar padedame sumažinti kitų kančias. Paprastai didžioji dalis minčių bei ruošimosi sukasi apie tai, kas nesiseka mūsų gyvenimuose. Taip, problemų bus ir daugelis ir daugelis jų pasiliks, tačiau mes didesni nei mūsų pačių mažos problemos.

Šie potyriai, problemos bei iššūkiai yra mūsų ypatingo mūšio lauko dalis, kurią turime įveikti, kad susitiktume su Krišna kitoje pusėje. Štai kodėl Krišna sako, kad tas, kuris Jam brangus, yra nepaveikiamas laimės ir kančios. Tokios asmenybės nelaiko savęs centru. Kai mes galvosime, elgsimės, planuosime daugiau tokiu būdu, pamatysime, kaip tiek daug ginčitynų klausimų, problemų, sąstingio sumažės ar išnyks.

Be dvasinių priesaikų vykdimo galbūt norėsime gerbti ir kitus aštuonis principus. Tai 4 Bendruomenės Kūrimo Principai ir 4 Pusiausvyros Principai. 

 Bendruomenės Kūrimo Principai

 

Prahlādo maldos

Prahlāda

āsīnaḥ paryaṭann aśnan
śayānaḥ prapiban bruvan
nānusandhatta etāni
govinda-parirambhitaḥ

Prahlada Maharadžas visada buvo paniręs mintimis į Kṛṣṇą. Visada būdamas Viešpaties glėbyje, jis nežinojo, kaip automatiškai buvo vykdomi jo kūno poreikiai, tokie kaip sėdėjimas, vaikščiojimas, valgymas, gulėjimas, gėrimas ir kalbėjimas.

SB 7.10.21

tataḥ kṣitāv eva niveśya nāthaḥ
kṛtvā tam aṅgke sujanaika-bandhuḥ
śanair vidhunvan kara-pallavena
spśran muhur mātṛvad āliliṅga

"Viešpats, kuris draugiškas tik savo bhaktams, tuomet atsisėdo ant žemės ir pasisodino Prahlādą ant kelių. Švelniai supuodamasis pirmyn ir atgal Jis glostė Prahlādą savo lotosine ranka ir apkabindavo jį vėl ir vėl, kaip motina apkabina savo vaiką." tokiu būdu Viešpats rodė dėmesį Prahlādai, nekreipdamas daugelio kitų išaukštintų asmenybių.

 

"Mantra party" Krišnos sodelyje Vilniuje 2010 09 30

Profesionalūs remiksai Harė Krišna tema. Prabhupados atvykimo į Ameriką 45 metinių proga Vilniaus šventyklos kiemelyje vyko vakaras, kuriame profesionalūs didžėjai darė gyvus remiksus harė krišna tema. Taip pat skambant šiuolaikinėms klasikos aranžuotėms šokėjos pašoko keletą šokių. Sodelis buvo nuspalvintas prožektorių šviesomis ir per visą namo sieną plaukiančiu užrašu Harė Krišna.

 

Dhirašantos prabhu mintys

Išdidumas
Išdidumas – tai pernelyg gera nuomonė apie save. Išdidumo apsvaigintas asmuo jaučiasi be galo svarbus ir geresnis už kitus, todėl dažnai elgiasi netinkamai ir negerbia aplinkinių. Privalome atminti, kad esame tik mažutėlės dvasinės sielos. Mūsų siela savo dydžiu teprilygsta 1/10 000 plauko galiuko dalelei . Tiesiog per maži. Ir nesame jokie valdovai. Krišna yra vienintelis valdovas, o mes esame Jo tarnai, taigi neturėtume didžiuotis.

Papasakosiu jums istoriją apie vieną pasipūtusį mokslininką, kuris labai didžiavosi savo mokytumu.

Kartą gyveno mokslininkas. Keliaudamas jis pasiekė nežinomą kaimelį ant upės kranto ir paprašė valtininko perkelti jį į kitą upės pusę. Mokslininkas visuomet didžiavosi savo pasiekimais, o čia jis staiga išgirdo, kad šiame kaimelyje nėra net elektros. „Fe, kokie atsilikę šitie kaimiečiai. Jie niekada neišmoks nieko svarbaus“,- galvojo jis sau. Kaip tik tuo metu, kai mokslininkas ir valtininkas yrėsi upe, pro šalį praplaukė žuvų būrys. Mokslininkas sušuko: „Žiūrėk! Žiūrėk!!! Tai…“

„Tai žuvų būrys“,- ramiai atsakė valtininkas.

„Ne! Ne! Tai ne šiaip sau žuvų būrys. Noriu tave informuoti, kad šios žuvys vadinamos Catla catla.“

„Kaip?????“

 
Kalendorius